YouTube

Teniu un compte YouTube?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Slovak subtítols

← Stanislav Grof: Výskum vedomia a jeho dôsledky v psychiatrii, psychológii a psychoterapii

Obtén el codi d'incrustació
4 llengües

Subtitles translated from anglès Showing Revision 2 created 06/04/2016 by David Ursiny.

 1. Prajem všetkým dobrý večer.
 2. Predtým, než začnem by som rád poďakoval Rickovi Doblinovi a združeniu MAPS
 3. za ďalšiu skvelú konferenciu.
 4. Je mi ľúto, že som ju zmeškal, ale bol som veľmi chorý -
  až tak, že som ani nepripravil hlavné body prednášky
 5. a ospravedlňujem sa, že som sa neukázal,
  ale bol som naozaj veľmi chorý.
 6. Ešte niesom celkom fit.
 7. Mám ešte nad 37°C.
 8. Ale toto som nechcel zmeškať.
 9. Takže radšej nebudem podávať ruky a objímať sa.
 10. Radšej sa trocha držte odo mňa.
 11. Nechcem prenášať nejaké baktérie.
 12. Chápem, že tu máme rôznorodé obecenstvo.
 13. Niektorí sú členmi skupiny holotropného dýchania a niektorí...
 14. môžte zdvihnúť ruky tí,
  ktorí len teraz prišli na túto časť... celkom málo.
 15. Viete, v skutočnosti sa dosť prekrývajú hlavné body prednášky
 16. a to, čo je prípravou pre holotropnú prácu s dychom,
 17. pretože my musíme nejak pripravovať ľudí aj teoreticky,
  nielen vysvetliť čo budeme robiť.
 18. Takže tento večer bude mať dve časti.
 19. V prvej budem hovoriť o
 20. tom druhu psychológie, z ktorého čerpáme,
  keď ideme pracovať s holotropnými stavmi.
 21. A druhá polovica večera bude venovaná praktickej časti.
 22. Čo konkrétne budeme robiť pri samotnej práci s dychom.
 23. Tí, čo ste prišli len na tento večer, ste
  pozvaní zostať aj na druhej časti.
 24. Bolo by trocha frustrujúce dostať detailné informácie
  a nemať možnosť si to vyskúšať.
 25. Dovolte mi začať spôsobom, akým zvyknem začínať,
 26. aj keď si nemyslím, že je to úplne nutné pri tomto publiku.
 27. Opýtam sa vás niekoľko otázok:
 28. Koľkí z vás ste vo svojom živote zažili
  niektorý z týchto neobyčajných stavov vedomia?
 29. Je tu séria skúseností.
 30. Myslím, že to je nadbytočné v tejto skupine,
  ale stále to môžme urobiť - môžme vidieť ruky?
 31. Nevyzerá to odlišne kamkoľvek prídeme.
 32. Pýtam sa tieto otázky hlavne z dvoch dôvodov.
 33. Jeden je, že všetko, o čom budem hovoriť
  vychádza zo štúdia neobyčajných stavov vedomia,
 34. a druhý je, že práca s holotropným dýchaním
 35. je metódou, ktorá využíva liečivý, transformatívny, evolučný
 36. a heuristický potenciál neobyčajných stavov vedomia.
 37. A čo je veľmi zaujímavé, že súčasná psychiatria v skutočnosti nemá
 38. špeciálny termín na pomenovanie týchto stavov.
 39. máme len jedno pomenovanie -
  zmenené stavy vedomia.
 40. Čo je termín spoločný pre všetko od triviálneho delíria, delíria tremens,
  cez halucinácie a horúčku z týfusu,
 41. a vnímame všetky tieto stavy ako patologické nejakým spôsobom.
 42. Nemáme špeciálne kategórie ako mystický stav, alebo duchovná skúsenosť.
 43. Takže ľudia, ktorí majú tieto skúsenosti
 44. zvyknú byť diagnostikovaní. A je tu tendencia utajovať a potlačovať
  tieto stavy, keď sa spontánne objavujú.
 45. A my - ako kultúra industriálnej civilizácie
  sme vlastne zbavili právoplatnosti význam a kontext
 46. vyvolávania týchto stavov.
 47. Doteraz som hovoril o neobyčajných stavoch vedomia.
 48. V skutočnosti psychiatri používajú iný termín - a to
 49. "zmenené stavy vedomia", čo nemám veľmi rád.
 50. To akoby naznačovalo, že existuje
  nejaký správny modus prežívania seba a sveta,
 51. ktorý je potom v týchto stavoch nejak deformovaný.
 52. Vždy mi to pripomenie veterinárnu medicínu
 53. pet altered - sterilizované zvieratko
 54. Takže ja mám príliš veľký rešpekt pred týmito stavmi,
  než aby som ich nazýval "zmenené",
 55. ale aj termín "neobyčajné" je veľmi široký.
 56. To môžu byť aj post-traumatické zmeny vedomia,
 57. môžte byť veľmi opitý, a budete v neobyčajnom stave vedomia...
 58. Takže je tu určitá špeciálna subkategória
 59. týchto neobyčajných stavov - a o tú som sa vždy zaujímal.
 60. A tieto majú liečivý potenciál, transformatívny potenciál,
 61. Verím, že majú evolučný potenciál, a to slovo "heuristický"
 62. znamená, že sú tiež zdrojom revolučných informácií o vedomí,
 63. o ľudskej psyché, a dokonca aj o povahe skutočnosti.
 64. A tak, pretože som silne cítil, že by sme mali mať špeciálny
 65. termín pre tieto stavy, začal som ich nazývať holotropné.
 66. Holos, holon, v gréčtine znamená celok a trepo,
  trepein znamená smerovanie k niečomu.
 67. Rovnako, ako heliotropný znamená vlastnosť rastlín vždy sa
 68. otáčať za Slnkom.
 69. Takže to znamená pohyb k celistvosti.
 70. Tieto stavy nás približujú k celistvosti.
 71. Toto je pojem, ktorý prekvapuje
  mnohých ľudí v západnej industriálnej civilizácii.
 72. Objavuje sa otázka: A nie sme už celí?
 73. (teda v zmysle ako prežívame seba v každodennom stave vedomia)
 74. A odpoveď by mala byť, že nie.
 75. V bežnom stave vedomia sa identifikujeme len
  s nepatrným zlomkom toho, kým sme.
 76. Keď o tomto rozprávam, tak sa zvyčajne odvolávam na hinduizmus,
 77. čo je dobrý spôsob vysvetlenia, čo je tým myslené.
 78. V hinduistickej tradícii by ste sa stretli s tvrdením, že nie sme "nama-rupa",
 79. nie sme meno a forma, meno a tvar.
 80. Že našou pravou identitou je v skutočnosti iskra božskej tvorivej energie,
 81. ktorou sme v jadre svojej bytosti.
 82. Nazýva sa to Átman.
 83. Toto nie je len presvedčenie, alebo fantázia hinduistov.
 84. Máte rôzne školy jógy, v ktorých keď systematicky praktikujete,
 85. tak máte možnosť experimentálneho potvrdenia.
 86. Môžte zažiť seba samých ako božskú energiu,
 87. a keď máte ten zážitok tohto jadra vlastnej bytosti - Átman,
 88. uvedomíte si, že táto energia je identická s energiou,
  ktorá stvorila tento kozmos
 89. - s Brahman. Takže naša identita nie je telo-ego, nie je nama-rupa.
 90. Ale je to Atman-Brahman.
 91. A hinduizmus nie je jediné náboženstvo, ktoré
 92. verí v túto ideu identity individuálneho
  s úplnosťou kozmickej kreatívnej energie.
 93. Je to tajné jadro všetkých hlavných náboženstiev.
 94. Môžte nájsť výpovede o tom v mnohých duchovných písmach.
 95. Swami Muktananda zvykol vravieť:
 96. Boh prebýva v tebe ako ty sám.
 97. Ak čítate upanišády, kde sa objavuje otázka: Kto si? Kto sme?
 98. Odpoveď je v sanskrte: Tat tvam asi.
 99. To sa zvyčajne prekladá básnicky a archaicky.
 100. Ty si to. Si božstvo. Tvoja pravá podstata je božská.
 101. V islame nájdete:
 102. Ktokoľvek pozná seba, pozná aj svojho Pána.
 103. Môžte nájsť podobné výroky v kresťanstve, v kabale a určite aj v taoizme.
 104. V budhizme ak sa podívate do svojho vnútra, zistíte, že ste Budha.
 105. Takže tieto holotropné stavy nám umožňujú prísť na svoju plnú kozmickú identitu,
 106. niekedy sa to deje po malých krokoch,
  niekedy prostredníctvom prelomového zážitku - veľkým skokom.
 107. Mohli by sme použiť niektoré iné spôsoby, ako to formulovať:
  francúzsky jezuita filozof a paleontológ
 108. Teilhard de Chardin povedal: Nie sme ľudské bytosti,
  ktoré majú nejaké duchovné skúsenosti.
 109. Sme duchovné bytosti majúce skúsenosť človeka.
 110. A Alan Wats - britsko-americký filozof a duchovný učiteľ
 111. zvykol hovoriť: Nie sme ego zapúzdrené v koži.
 112. Takže toto je význam pojmu "holotropný". Sú to stavy,
 113. ktoré umožňujú objaviť náš kozmický status, našu najhlbšiu identitu.
 114. Teraz sa pozrime na to, čo sú to za stavy, o ktorých hovoríme.
 115. Nie je to len holotropné dýchanie.
  Holotropné stavy tiež prežívajú novici - šamani
 116. ako súčasť iniciačných okamihov (krízy).
 117. Keď prežívajú cesty do podsvetia,
 118. sú vystavení mukám a rôznym výzvam, prežijú smrť a vlastný rozpad
 119. a potom sa novým spôsobom scelia a cestujú do božských oblastí.
 120. Toto sú tiež stavy, ktoré oni potom
 121. už ako praktikujúci šamani indukujú
  vo svojich klientoch pre liečebné účely.
 122. Toto sú stavy, ktoré sú bežné pri rituáloch prechodu
  v rôznych pôvodných kultúrach.
 123. Používajú sa rozmanité prostriedky: od psychedelických rastlín
  cez spev, pôst, nedostatok spánku,
 124. pobyt v púšti, v jaskyni, tanec,
  spievanie a tiež extrémne kroky ako
 125. fyzická bolesť pri slnečnom tanci Siouxských Lakotov,
  alebo masívne krvácanie, aké nájdete
 126. u Lakandoncov (mexický Chiapas), alebo Mayov, atď.
 127. Tak toto sú rôzne "technológie posvätného", ako by som to nazval.
 128. Ďalšou oblasťou, kde by ste našli holotropné stavy,
  by boli staroveké mystériá smrti a zmŕtvychvstania.
 129. Boli celkom bežné - obzvlášť v oblasti Stredozemného mora.
 130. Mystériá Isis a Ozirisa, Ištar a Tammuz,
 131. Bakchanálie,
 132. Atisove, Adonisove mystériá, korybantské obrady, rituály mithraizmu,
 133. alebo v strednej Amerike mayské mystériá.
 134. To sú niektoré príklady, a potom tu samozrejme máme
 135. veľkú kategóriu tých "posvätných techník",
 136. ktoré boli vyvinuté veľkými svetovými náboženstvami.
 137. Existujú rôzne školy jógy, je tu mnoho rôznych foriem
 138. budhizmu, sú tu Taoistické cvičenia,
 139. kabalistické cvičenia, nájdete takéto veci aj kresťanskej tradícii -
 140. Ježišovu motlitbu, hésychazmus, kabalistické praktiky, atď.
 141. Takže toto je veľká kategória skúseností - a v skutočnosti
 142. im vďačíme za to, že máme nejaké ritály a spirituálny život.
 143. Nemali by sme žiadne náboženstvá bez ich zakladateľov,
  ich žiakov a prvých nasledovateľov,
 144. ktorí mali tieto holotropné skúsenosti.
 145. Je to tak trocha zvláštne, že súčasná psychiatria
 146. vníma tieto skúsenosti ako niečo psychotické, alebo patologické.
 147. Ako by mohli ... schizofrenické skúsenosti ...
 148. Celoplošný výskyt schizofrénie je okolo 1% v rôznych krajinách.
 149. Ako by psychotické zážitky
  tohto jedného percenta mohli inšpirovať náboženstvá,
 150. budovy gotických katedrál, neuveriteľnú hudbu, umenie?
 151. Muselo tu byť niečo omnoho základnejšie a prirodzenejšie
  ľudskej podstate, ako patológia.
 152. To je niečo, čo musí naozaj byť poopravené v psychiatrii.
  Myslím, že to je
 153. základná chyba, keď chápeme tieto skúsenosti ako niečo choré.
 154. Osobne som bol uvedený do tejto kategórie skúseností
 155. keď som bol začínajúcim psychiatrom,
  a bol som dobrovoľníkom pre sedenia s LSD.
 156. Vtey som bol dosť sklamaný z psychiatrie.
  Šiel som študovať psychiatriu, pretože som čítal
 157. Freuda. A v tom čase,
  keď sa LSD objavilo v mojom živote, už som si
 158. uvedomoval obmedzenia psychoanalýzy: ako dlho to trvá,
 159. koľko peňazí si to vyžaduje, koľko času a energie.
 160. A začal som si uvedomovať fakt, že ani po rokoch
 161. výsledky nie sú úplne dychberúce.
 162. A začal som trocha s nostalgiou myslieť
 163. na profesiu, ktorú som si vybral pôvodne
  - práca s animovanými filmami.
 164. A keď na to dnes pomyslím, tak som sa zas nedostal
  tak ďaleko od animovaného filmu.
 165. Ale teda bolsom vtedy skutočne sklamaný.
 166. Pracoval som na psychiatrickom oddelení lekárskej fakulty v Prahe,
 167. práve sme dokončili rozsiahlu štúdiu o Malarile
 168. - jednom z prvých ukľudňujúcich liekov
  (sedatív) a to pochádzalo zo Sandozu -
 169. farmaceutickej spoločnosti v Švajčiarsku.
 170. Takže sme mali dobré pracovné vzťahy s firmou Sandoz,
  čo znamená, že sme mali zadarmo literatúru,
 171. mohli vám zaplatiť výlet na konferenciu
  a informovať o ich preparátoch,
 172. a tiež vám posielali vzorky ďalších substancií, ktoré vyvinuli.
 173. Takže v rámci spolupráce sme obdržali
  aj veľkú krabicu plnú ampuliek s nápisom LSD-25.
 174. Prišla aj s listom, ktorý popisoval príbeh objavu,
  ktorý, ako som si istý, všetci poznáte
 175. v tejto skupine. Príbeh Alberta Hofmanna -
 176. jeho náhodnej intoxikácie.
 177. Tí z nás, ktorí poznali Alberta dobre,
 178. počuli ten príbeh od neho veľmi často,
  že to vlastne nebolo vskutočnosti náhodné.
 179. Syntetizoval LSD prvýkrát v r. 1938
  a poslal to farmakológom,
 180. a toxikológom, a oni to poslali naspäť,
  a povedali, že to nie je nič zaujímavé,
 181. a že neodporúčajú nejaký ďalší výskum.
 182. LSD-25 bol 25-ty derivát kyseliny lysergovej, ktorý vyprodukoval.
 183. A potom, od r. 1938
 184. pokračoval pridávajúc ďalšie postranné reťazce.
 185. Vyprodukoval ešte niekoľko ďalších derivátov,
  ale vravel, že kým pracoval
 186. na ostatných derivátoch, táto konkrétna substancia
  mu nejak nemohla zísť z mysle.
 187. Mal silný pocit, že museli niečo prehliadnuť.
 188. A o päť rokov neskôr v r. 1943
 189. bol tento pocit tak silný, že sa rozhodol urobiť
  niečo úplne nezvyčajné -
 190. a síce urobiť ďalšiu vzorku a poslať ju ešte raz
 191. farmakológom na ešte pozornejšie vyšetrenie.
 192. Počas syntetizovania mal ten slávny zážitok náhodnej intoxikácie,
 193. a potom niekoľko dní neskôr urobil experiment, keď užil -
  súc veľmi opatrný a dôsledný človek -
 194. úplne nepatrnú dávku, ktorá zodpovedala štvrtine dávky
 195. iných ergotových alkaloidov: 250 mikrogramov.
 196. Pravdepodobne celkom dosť ľudí v tejto skupine má predstavu,
  čo to je za dávku. Takže nasledovala jeho slávna
 197. byciklová jazda ulicami Bazileja, a potom jeho zážitok
 198. umierania a začarovania jeho susedou, ktorú považoval za čarodejnicu
 199. a potom ju požiadal o doktora, keď doktor prišiel,
  tak už neumieral, ale bol
 200. ako znovuzrodený, znovu prežil svoje narodenie.
 201. Takže Sandoz vtedy posielal ...
  Bol tu jeden prostredník, to bol
 202. Dr. Stoll, ktorý bol vlastne synom Albertovho šéfa.
 203. Dr Stoll viedol pilotnú štúdiu so skupinou psychiatrických pacientov
 204. a skupinou "normálnych ľudí" - a to sa stalo
  koncom 40-tych rokov vedeckou senzáciou.
 205. Takže Sandoz vtedy posielal tieto vzorky rôznym univerzitám
 206. a výskumným inštitútom, a my sme boli jednou
  zo skupín, ktoré dostali túto vzorku,
 207. a tá prišla spolu s listom popisujúcim celý tento príbeh,
  v ktorom boli tiež navrhnuté dva možné spôsoby použitia.
 208. Jeden bol použiť to ako experimentálnu psychózu
  (ako psychomimetikum), kde môžte
 209. podať látku ľuďom, a robiť všetky možné
  vyšetrenia predtým, počas a po odoznení stavu,
 210. a tak dostať nejaký vhľad do toho,
  čo sa deje po biologickej stránke,
 211. keď je ľudská duša tak hlboko ovplyvnená.
 212. A druhý navrhovaný prístup bol niečo,
  čo sa stalo mojím osudom, karmou.
 213. Možno by sa toto mohlo využívať ako nejaký
 214. nekonvenčný tréningový nástroj pre psychológov, alebo psychiatrov,
 215. zdravotné sestry, študentov.
  Môžte to užiť,
 216. a stráviť niekoľko hodín vo svete,
  ktorý sa zdá byť veľmi podobným
 217. tomu, v ktorom žijú niektorí z vašich pacientov.
  Potom ste schopní
 218. efektívnejšie a s nádejou, že budete úspešnejší v ich liečbe.
 219. Toto bolo už naliehavo potrebné v tej dobe.
 220. Začínal som s psychiatriou v dobe, keď bola skutočne stredoveká:
 221. izulínové kómy, elektrošoky, kardiazolové šoky,
  dokonca ponáranie pacientov do ľadovej vody, atď.
 222. A tak som bol veľmi nadšený. V tom čase som bol naozaj rozčarovaný
 223. z psychiatrie, a toto sa mi zadalo ako úžasná možnosť, takže ...
  Mal som svoje prvé sedenie
 224. a môj lektor sa veľmi zaujímal o encefalografiu,
 225. a v tom čase, keď som mal to prvé sedenie,
  tak sa obzvlášť zaujímal
 226. o niečo, čo sa nazývalo "riadenie mozgových vĺn",
  alebo "vylaďovanie mozgových vĺn",
 227. čo spočívalo vo vystavovaní ľudí
  intenzívnemu rýchlo blikajúcemu svetlu
 228. a pritom ste menili frekvencie toho blikania
  a potom skúmate v ... časti mozgu
 229. či mozgové vlny prešli na tú frekvenciu, ktorej ho vystavujete,
 230. či viete kontrolovať, ovplyvňovať, alebo vylaďovať mozgové vlny.
 231. Takže tí, čo sme chceli sedenie, sme museli súhlasiť,
 232. že si dáme urobiť EEG predtým, počas a po,
  a tiež, že naše mozgové vlny budú riadené
 233. uprostred tohto experimentu.
 234. Nepôjdem celkom do detailov.
  Celý príbeh je v "Keď sa nemožné stane" - v mojej knihe.
 235. Ale aby som to podal v krátkosti:
  medzi treťou a štvrtou hodinou, keď
 236. sedenie vrcholilo, výskumná asistentka prišla,
  a povedala, že je čas riadiť mozgové vlny
 237. a vystavila ma gigantickému stroboskopu.
  A keď ho zapla, tak to bolo také svetlo, aké som v živote nevidel.
 238. Myslel som si, že také to muselo byť v Hirošime.
 239. Dnes si myslím, že to je skôr ako Dharmakája z Bardo Thödöl.
 240. Prvotné jasné svetlo, ktoré vidíte vtedy, keď
 241. umierate. A moje vedomie bolo katapultované z môjho
  tela, stratil som výskumnú asistentku, Prahu,
 242. planétu, a mal som pocit, že som prestal existovať
 243. v takej forme, ako predtým.
  A mal som pocit, že som sa stal celou existenciou.
 244. A potom tá silná skúsenosť začala ustupovať, a ja som sa stával
 245. vedomým astronomického kozmu...
  Asistentka svedomito postupovala podľa protokolu,
 246. keď sa mi všetky tie veci diali, a potom vypla ten stroboskop,
 247. a moje vedomie sa začalo sťahovať.
  A tak si uvedomil planétu, Prahu,
 248. našiel som kliniku, svoje telo. A potom po nejakú chvíľu
 249. sa moje vedomie tak nejak vznášalo okolo môjho tela,
 250. a mal som skutočne ťažkosti oboje nejak zrovnať.
 251. A začalo mi byť jasné, že to, čo ma učili na univerzite -
 252. že vedomie je nejakým spôsobom generované v mozgu,
 253. neurofyziologickými aktivitami v mozgu - je jednoducho nezmysel.
 254. Že vedomie je kozmickým fenoménom,
  a že náš mozog ho len nejakým spôsobom sprostredkováva,
 255. ale celkom určite nie je schopný generovať niečo ako
 256. vedomie, alebo že matéria nie je schopná generovať niečo ako vedomie.
 257. V psychiatrii som uviazol.
 258. Cítil som, viete, ak ste psychiater,
  tak toto je tá najzaujímavejšia vec -
 259. môžete študovať tieto neobyčajné stavy,
  alebo to, čo nazývam holotropné stavy.
 260. Toto sa stalo v r. 1956, a odvtedy som urobil len veľmi málo
 261. v mojej profesii, čo by sa nejakým spôsobom
 262. nevzťahovalo k týmto neobyčajným stavom.
 263. Stalo sa to mojou vášňou, profesionálnym záujmom, poslaním.
  Ten jeden deň naozaj zmenil môj život,
 264. profesionálny, aj osobný. Poslalo ma to úplne novým smerom.
 265. Keď to porovnám s psychoanalýzou - strávil som sedem rokov
 266. s psychoanalýzou, trikrát týždenne.
  Ak sa opýtate: Zmenilo Vás to?
 267. No, zmenil som sa...
 268. Ale sedem rokov je dlhý čas, zmeníte sa aj tak.
 269. A nie je tu žiadna indikácia, že by sa akákoľvek
  zmena v mojom živote skutočne vzťahovala k tomu,
 270. čo som robil na pohovke. Miloval som každý moment toho.
  Rád som sa hral s mojimi snami atď.
 271. Ale v zmysle transformujúcej skúsenosti sa určite nič také nestalo.
 272. Pokiaľ ide o sedenie, viem, že som bol tou osobou,
 273. ktorá vošla do miestnosti a niekto iný vyšiel z tej miestnosti, a nebolo pochýb
 274. o čom to bolo, prečo sa to dialo, a ako sa to udialo.
 275. Chcel som urobiť v programe niečo, čo zvyčajne nerobíme,
 276. keď pripravujeme ľudí na holotropné dýchanie.
 277. To, čo by som chcel urobiť, je malá
 278. pocta Albertovi Hofmannovi,
  a ukázať vám nejaké obrázky z našich stretnutí.
 279. Považujem ho za svojho duchovného učiteľa
  a bez jeho objavu by bol
 280. môj život veľmi, veľmi odlišný.
  Takže toto je obrázok
 281. Alberta Hofmanna v čase, keď objavil psychedelické efekty LSD.
 282. Toto je obrázok, ktorý bol ukazovaný všade po svete,
  pretože to bola skutočná vedecká senzácia.
 283. Čo len veľmi málo ľudí vie,
 284. že senzáciou nebol ten psychedelický efekt.
 285. Bolo všeobecne známe, že existujú rastliny v rôznych kultúrach,
 286. ktoré majú psychedelický efekt,
  a mezkalín bol už známy vo svojej čistej forme,
 287. izolovaný na prelome storočí - 19/20.
 288. Bola to neuveritľná sila tisíckrát väčšia, než má mezkalín.
 289. Musíte zobrať stovky miligramov mezkalínu,
  aby ste mali obstojné sedenie,
 290. a 100 mikrogamov LSD by vám stačilo
 291. na ten istý efekt.
  Takto vyzeralo Marylandské psychiatrické výskumné centrum,
 292. kde sme robili výskumy.
 293. Myslím, že Bill Richards hovoril o výskume, ktorý sme tam robili.
 294. Ukazoval nejaké obrázky inštitútu?
 295. Toto je Albertova návšteva,
  a ďalší dvaja ľudia - to je Walther Pahnke,
 296. ktorý je slávny vďaka svojmu "Good Friday experimentu" -
  na ktorý naviazal neskôr Rick Doblin - a Helen Lindquist Bonny,
 297. ktorá bola našou muzikoterapeutkou a vyvinula
  techniku vedenej obrazotvornosti s hudbou
 298. ako nezávislú terapeutickú metódu.
  Toto bola jedna
 299. z návštev pred dvadsiatimi rokmi v ich dome v malej dedinke
 300. zvanej Berg na francúzsko-švajčiarskych hraniciach.
 301. A tu v strede je Anita,
 302. Albetova manželka. A tá ďalšia osoba je Christina - pre tých,
 303. ktorí ju nepoznali. Počas tejto návštevy
 304. sme sa vlastne stretli aj s Robertom Venosom a Martinou Hofmann.
 305. To bola špeciálna udalosť. Roberto zomrel asi pred dvoma rokmi.
 306. On a Martina sú úžasní vizionárski umelci.
 307. Toto bola Albertova obľúbená hracia skrinka.
  A tiež sme sa skamarátili
 308. s Hansom Ruedim Gigerom, ktorý je fantasticko-realistký maliar.
 309. Môžte ho poznať ako niekoho, kto dostal Cenu Akadémie za
 310. Votrelca a navrhol všetky príšery v tomto filme.
 311. Tiež si požičali nejaké jeho výtvory pre film "Prométeus".
  Toto je v Pierre.
 312. Stali sme sa naozaj dobrými kamarátmi.
  Jeho žena Carmen absolvovala
 313. celý tréning - je praktikom holotropného dýchania. On má nádherné múzeum
 314. na zámku Gruyères, a my sme tam mali teraz dva z našich
  tréningových modulov
 315. na tému fantastický realizmus
  a toto bol obed na ktorý sme pozvali Alberta,
 316. pozvali sme ho na jeden deň aby ho strávil s našou skupinou
  a toto bol obed, tá tretia osoba je
 317. Ted Sparks ktorý je riaditeľom tréningu holotropného dýchania
 318. a toto je Hans Ruedi Giger prevádzajúci Alberta po svojom múzeu.
  Môžte vidieť veľkosť
 319. týchto obrazov. Hans Ruedi je úplným znalcom tých najtemnejších oblastí psyché.
 320. To sú tie najhoršie druhy tripov, aké môžte zažiť.
  Ja tu držím "LSD - moje problémové dieťa"
 321. Napísal som tomu predslov, Albert mi tú knihu práve podpísal,
 322. Tu sme mali parádnu diskusiu za okrúhlym stolom,
 323. kde Hans Ruedi a Albert predstavovali dva protipóly.
 324. Albert tu je štyri mesiace pred svojimi stými narodeninami.
 325. A bol stále veľmi, veľmi bystrý. Pracoval na farmakológii
 326. pigmentov, ktoré dávajú farbu rastlinám a krídlam motýľov.
 327. takže on bol milovník prírody, a Hans Ruedi bol na druhej strane spektra -
 328. úplný majster klaustrofóbnej nočnej mory,
 329. ktorú môžte dostať na psychedelickom sedení
 330. Keď sme odchádzali zo stretnutia, to bolo ako na daršane
 331. dobrého indického gurua, vskutku to bol skôr duchovný daršan,
  než nejaká vedecká prezentácia.
 332. Toto bolo na konci modulu. Osoba vpravo je Carmen,
 333. je to manželka Hans Ruedi Giegera.
  Toto je rozlúčka. A potom som sa po štyroch mesiacoch vrátil
 334. na Albertove sté narodeniny. Toto bolo v múzeu prírodnej histórie,
 335. kde boli všetky možné psychedelické pamiatky z celého sveta
 336. aké si len viete predstaviť. Spolkový prezident poslal špeciálny list,
 337. boli tam všetci Albertovi priatelia, atď.
 338. A potom traja z nás šli do Bergu, kde sa konala
 339. oslava jeho narodenín, ktorú usporiadali jeho susedia.
  To bolo úžasné a veľmi odlišné od tej predošlej oslavy.
 340. Boli tam deti, ktoré priniesli kvety, spievali pesničky,
  recitovali básne, a tak...
 341. A o LSD sa nikto nezmienil ani raz.
  Nemyslím, že susedia vedeli, čo bol Albert zač,
 342. boli to proste úžasní susedia, ktorí oslávili jeho storočnicu.
 343. Takže toto bolo na sté narodeniny,
  a potom o dva roky neskôr
 344. sa konalo psychedelické fórum v Bazileji,
  a Albert bol stále angažovaný ako jeden z prednášajúcich,
 345. ale už to nezvládol. Vtedy sa naozaj necítil dobre.
  Nechcel odísť, ale pozval
 346. Gigerovcov a ich fotografa, takže sme mali úžasné privilégium
  stráviť s ním jedno popoludnie.
 347. Toto je štyri týždne predtým než zomrel.
 348. Toto je posledný obrázok. Môžte tu vidieť ako drží knihu Alexa Greya.
 349. Miloval jeho umenie.
 350. Takže ako som spomenul, po tomto sedení sa celý môj profesionálny život
 351. začal sústreďovať na tieto holotropné stavy.
 352. Zhruba polovicu času zaberala klinická práca s psychedelikami
 353. na začiatku v inštitúte psychedelického výskumu v Prahe
 354. a potom v Psychiatrickom výskumnom centre v Marylande,
  kde prebiehal v tom čase posledný prežívajúci
 355. oficiálny výskum v Spojených štátoch.
 356. Na ňom sa tiež podieľal Bill Richards, Walter Pahnke a Sandy Unger
 357. a ďalší ľudia, Charles Savage...
 358. Popri klinickej práci s psychedelikami, neskôr
  v r. 1975 keď
 359. výskum v Marylande vpodstate skončil,
 360. Presťahoval som sa do Esalenu, a potom sme spolu
  s Christinou vyvinuli holotropné dýchanie
 361. so silnými skúsenosťami podobného typu môžu byť
 362. indukované zrýchleným dýchaním s hudobným doprovodom a prácou s telom.
  Kombinovali sme to
 363. s kreslením mandaly. Potom počas ďalších rokov sme
  s Christinou pracovali aj s ľuďmi,
 364. ktorí mali spontánne príhody holotropných stavov.
 365. A po tých všetkých skúsenostiach s prácou s dychom
 366. a psychedelikami sme nevideli dôvod, prečo by sme nemohli
 367. pracovať s týmito stavmi spôsobom, akým sme pracovali
  v prípadoch používania psychedelík, alebo holotropného dýchania
 368. Začalo byť jasné, že tieto stavy - ak sú správne pochopené
  a správne podporené -
 369. môžu vlastne byť liečivé a transformatívne.
 370. Úplne rovnako ako tie, čo sú indukované
  psychedelikami, alebo holotropným dýchaním.
 371. Začali sme hovoriť o týchto stavoch ako o psychospirituálnych krízach.
  Christina založila v r. 1980
 372. SEN, alebo "Spiritual Emergency Network", kde
  základnou myšlienkou bolo spojiť ľudí,
 373. ktorí zažívali tieto druhy krízy
  s ľuďmi, ktorí mali potrebné alternatívne chápanie
 374. a boli schopní poskytovať pomoc.
  Spiritual Emergency Network teraz už existuje
 375. v mnohých krajinách sveta. Nanešťastie
 376. nie je vo veľmi dobrej forme v Spojených štátoch
  ...
 377. a mala špeciálny pozemok, telefónne linky, počítače, atď.
 378. a keď boli odrezané finančné zdroje pre školu,
  tak toto bolo najľahšie zrušiť.
 379. Tiež som sa zaujímal o rôzne oblasti, pre ktoré
  boli vždy spoločným menovateľom
 380. holotropné stavy ako rozhodujúci prvok.
  Strávil som mnoho času
 381. so šamanmi, americkými šamanmi, mexickými, juhoamerickými šamanmi,
  účastnil som sa ceremónií,
 382. či už s psychedelickými látkami, alebo bez nich v pôvodných kultúrach.
  Bol som v kontakte s thanatológmi.
 383. Máme našu vlastnú rozsiahlu štúdiu s pacientmi
  s rakovinou, ktorí užívali psychedeliká.
 384. Takže opäť skúsenosti blízkosti smrti boli jednou oblasťou,
  o ktorú som sa zaujímal,
 385. fenomén únosov UFO, a potom tiež
 386. rôzne duchovné systémy. Pravdepodobne viete, že
  Jack Cornfield je môj blízky priateľ,
 387. a urobili sme s ním myslím, že 37 dňové
 388. sústredenia kombinujúce holotropné dýchanie a vipasánový budhizmus.
 389. Mali sme kontakt s tibetskými učiteľmi a jogínmi,
  s úžasným swamim Muktanandom,
 390. s praktikmi Zenu, s členom benediktínskeho rádu bratom
  David Steindl-Rastom, otcom Bede Griffithom (Swami Dayananda)
 391. Zaujímalo nás čo sa v ich prípadoch deje,
  pretože oni používajú účinné prostriedky na vyvolanie týchto stavov,
 392. čo sa tam deje, keď oni sú tiež úspešní.
  A to vyvoláva otázky ako k tomu dospejú, ako tomu rozumejú, atď.
 393. Ako som tak študoval tieto rôzne formy
  holotropných stavov
 394. bolo zrejmé, že súčasná psychiatria a psychológia
 395. jednoducho nemá vysvetlenia pre tento druh vecí, ktoré
 396. sa tu dejú, alebo ani pre veci, ktoré sprevádzajú tieto skúsenosti.
 397. Napríklad neuveriteľné synchronicity - niečo, čo naozaj nabúrava celý
 398. lineárny typ myslenia, ktorý používame
 399. v kauzálnom (príčina, následok) myslení západnej vedy.
 400. Popísal som tieto rozličné výzvy v knihách,
  a niektoré z nich boli publikované
 401. v časopise univerzity v New Yorku,
 402. a pred mojimi 70timi narodeninami
  som dostal telefonát od Jane Bunker,
 403. ktorá bola editorkou v Suny Press. Vravela:
 404. Stan, vieš, že sme vydali nejaké tvoje knihy o rôznych stránkach tvojej práce.
 405. Nezvážil by si vydanie jednej knihy, ktorá by to dala celé dohromady?
 406. Tak by to nebolo už roztrúsené.
 407. A potom nastala menšia pauza, a potom povedala:
  A nezameral by si sa špecificky
 408. na pozorovania a skúsenosti, ktoré súčasná psychiatria nedokáže vysvetliť?
 409. A potom bola jedna ešte dlhšia pauza, a potom povedala:
 410. A nenačrtol by si tam, že ako by mala psychológia a psychiatria
 411. ďalej vyzerať, aby mohla zahrnúť a nejak
 412. spracovať tieto pozorovania z týchto holotropných stavov?
  Teda bola to dosť rozsiahla
 413. objednávka. Ale bol som veľmi nadšený, pretože
 414. som už uvažoval o nejakom polo-dôchodku, kde by som viac čítal a písal.
 415. Už sa nám rozbehol tento tréning po celom svete, s mnohými novými učiteľmi,
 416. ktorí učili v rôznych častiach sveta, a my sme potrebovali
 417. manuál, aby tam bola nejaká konzistencia.
  A toto bola pre nás vlastne ponuka vydať niečo také knižne.
 418. Takže som sa rozhodol písať knihu,
  ktorej som dal
 419. celkom zámerne provokatívny titul "Psychológia budúcnosti".
 420. Keď napíšete takú knihu ako "Za hranice mozgu", alebo "Holotropné dýchanie",
  tak ľudia ju môžu
 421. prečítať, alebo ostať ľahostajní, ale ak poviete,
  že toto je psychológia budúcnosti,
 422. ľudia sa nadobudnú záujem, alebo sa naštvú: ako si sa opovážil?
 423. Zároveň ...
 424. skutočne vážne verím, že ak študujeme tieto holotropné stavy,
 425. vo všetkých rozmanitých varietách čo som popísal, tak to povedie
 426. k revolúcii v psychológii a psychiatrii,
 427. ktorá bude porovnateľná s tým, čo sa udialo vo fyzike v prvých troch
 428. dekádach, keď fyzici museli prejsť od Newtona k Einsteinovi,
 429. a potom ku kvantovej fyzike. A nie len to,
  ale bol by to logický dôsledok
 430. zmien, ktoré sa už udiali v našom chápaní hmoty.
 431. V skutočnosti najvrelejšie prijatie tohto druhu
  pozorovaní neprišlo od psychiatrov
 432. a psychológov, ale od moderných fyzikov.
 433. Títo nemajú problém akceptovať napríklad určité
  charakteristiky transpersonálnych
 434. skúseností a podobne, pretože tie sú naozaj
 435. v súlade s kvantovou relativistickou fyzikou.
 436. Pre mňa bola extrémne dôležitá kniha Fritjofa Capru
 437. Prvé veľké premostenie - keď napísal knihu "Tao fyziky", ktorá ukazovala
 438. súčasné vedecké disciplíny uviazli v myslení
 439. 17. storočia, a ak fyzici od prelomu storočí, objavu
 440. rádioaktivity, rentgenu sú už niekde ďalej,
  ale ostatné disciplíny
 441. ostali stále tak nejak pod vplyvom mechanistického myslenia
 442. Takže toto sú kategórie, kde som navrhoval
 443. skutočne radikálne zmeny, ktoré by sa mali udiať.
 444. To, o čom by som chcel hovoriť sú dva aspekty.
 445. Jeden je o tom, ako by pozorovania holotropných stavov
  zmenili psychológiu a psychiatriu.
 446. Druhou stránkou veci je, keby sme mali takúto psychológiu, ako by
 447. psychológovia a psychiatri prijímali psychedeliká, aby z toho nebol konflikt.
 448. Teraz je veľmi obtiažne pre mnoho tradičných psychiatrov
 449. a psychológov akceptovať psychedeliká, pretože
  myšlienkou je, že sa pokúšame liečiť ľudí navodením
 450. psychotických stavov, teda niečím, čo keď sa objavuje spontánne,
 451. tak vyvíjame obrovské úsilie, aby sme to potlačili. Takže keby sme mali
 452. psychológiu a psychiatriu, ktorá spracuje tieto výzvy meniace paradigmu,
 453. tak by bolo celkom logické používanie
 454. techník, ako sú holotropné dýchanie, alebo psychedelické sedenia.
  Bolo by pochopiteľné, prečo liečime
 455. psychospirituálne krízy tak, že pomáhame ľuďom skôr cez ne prejsť,
 456. než aby sme im dávali niečo na potlačenie
 457. toho, čo sa deje. Zistíte pri týchto stavoch,
  že tu fungujú určité homeopatické princípy.
 458. Teda symptómy, ktoré sa objavujú sú úsilím organizmu zbaviť sa niečoho.
 459. Preto je to snaha, ktorú chcete podporiť, chcete to zosilniť. Nechcete to
 460. potlačovať. Povenujem sa tomu ešte narýchlo.
 461. Prvý bod je ten najdôležitejší.
 462. Pretože tu máme jeden základný metafyzický predpoklad,
  že toto je materiálne univerzum, a preto
 463. život, vedomie a inteligencia sú
  vedľajšími produktmi - sprievodnými javmi hmoty.
 464. Takže po bilóny rokov vesmír bol len vývojom metamateriálnych
 465. častíc, a život, vedomie, inteligencia prišli neskôr ako nejaká náhoda
 466. v gigantickom vesmíre, ktorá sa stala po biliónoch rokov tejto
 467. materiálnej evolúcie. Myslím, že veľmi málo ľudí, vrátane
 468. vedcov si uvedomuje, že nemáme vôbec žiadny
 469. dôkaz, že vedomie je generované v mozgu.
  To, čo máme:
 470. máme množstvo pozorovaní ukazujúcich systematické súvzťažnosti
 471. medzi anatómiou mozgu, fyziológiou a biochémiou, ale nemáme vôbec
 472. žiadny dôkaz, že vedomie pochádza z mozgu. Podobná situácia je s televíziou.
 473. Viete o kvalite obrazu, kvalite zvuku, ktoré sú
  rozhodujúcim spôsobom závislé na komponentoch
 474. v zostave, ale to nie je dôkaz, že program je vytváraný v krabičke.
 475. Je tu stále alternatíva, že televízny aparát to nejako sprostredkováva
  ale ten samotný program prichádza
 476. od inakiaľ. Toto je presne logický skok, ktorý sa tu stal.
 477. V terminológii formálnej logiky by to bolo "non sequitur", tj. naozaj "nenasleduje".
 478. A v skutočnosti máme mnoho pozorovaní ukazujúcich -
 479. obzvlášť pozorovania z transpersonálnych fenoménov -
 480. že vedomie je schopné robiť také veci, ktoré mozog skrátka nedokáže.
 481. Spomeniem len mimotelové skúsenosti
  v situáciách blízkosti smrti.
 482. Poznáme prípady, kde osoba nie je len v stave srdečnej smrti,
 483. ale má rovnú čiaru na elektroencefalograme, v tom stave vedomie vychádza z tela,
 484. a získava presné vnemy prostredia.
 485. Tento pacientov .... bol zmrazený, pretože potrebovali
 486. operovať rozšírenie cievy, a predsa jeden z najdetailnejších
 487. popisov mimo telovej skúsenosti, ktorá je zdokumentovaná.
 488. A veľa rozličných transpersonálnych skúseností sprostredkováva
  prístup k informáciám o iných ľuďoch,
 489. o iných živočíšnych druhoch, skúsenosti z iných storočí,
 490. skúsenosti z mytológií, ktoré sme ani nikdy nepreštudovali.
  Celé jungovské
 491. kolektívne nevedomie - historické, aj archetypálne.
 492. Žiadne z týchto vecí nemôžu naozaj byť vysvetlené popisom mozgových funkcií.
 493. Ďalšou záležitosťou je kartografia psyché.
  Teraz máme taký model, ktorý tak nejak limituje psyché
 494. na postnatálnu biografiu - čo sa s nami dialo potom, ako
  sme sa narodili, plus individuálne freudovské
 495. nevedomie, ktoré je tiež len niečo odvodené z našej postnatálnej biografie.
 496. Veci, ktoré sa nám stali, ktoré sme odmietli, potlačili, ktoré sme nemohli prijať, atď.
 497. Freud nazval novorodenca "Tabula rasa" - čitou tabuľou, nie je tu ešte nič
 498. pred tým, ako sme sa narodili, čo by bolo záujmom psychiatrie - vrátane samotného pôrodu.
 499. Bol tu samozrejme Otto Rank, ale on je niečo ako poznámka pod čiarou v knihách o psychiatrii,
 500. brali ho skôr ako historickú kuriozitu, ale nie seriózne.
 501. Nanešťastie to isté platí pre Junga. Jung nie je skutočne
 502. celkom prijatý hlavným prúdom psychiatrie a psychológie.
 503. Takže bežné myslenie berie do úvahy len postnatálnu biografiu a individuálne
 504. nevedomie. Ak pracujete s holotropnými stavmi, tak musíte pridať dve dôležité domény,
 505. jedna je to, čo nazývam perinatálnou - to je záznam narodenia, ja vravím o štyroch perinatálnych matriciach,
 506. ktoré sa vzťahujú k skúsenostiam okolo pôrodu.
 507. 1. skúsenosť v maternici pred kontrakciami
 508. 2. potom stav pôrodu, keď už sú kontrakcie, ale krčok maternice ešte nie je otvorený
 509. 3. potom zápas a prechod pôrodným kanálom, keď sa krčok maternice otroril
 510. 4. a potom východ. Každý bod predstavuje veľmi odlišnú
 511. skúsenostnú matricu, a je tu množstvo záznamov toho,
 512. že môžte verifikovať mnoho z týchto skúseností.
 513. Aj v prípadoch, keď ľudia nemajú intelektuálne vedomosti o týchto procesoch.
 514. A potom musíte pridať ešte jednu veľkú doménu,
 515. ktorú teraz nazývame transpersonálna - identifikácia s inými ľuďmi,
 516. skúsenosti kolektívneho vedomia, skúsenosti iných storočí,
 517. iných krajín, niekedy s pocitom už videného, už zažitého, potom predchádzajúci život,
 518. karmický druh skúsenosti.
 519. Skúsenosti celého mytologického, archetypálneho nevedomia, ako bolo popísané Jungom.
 520. Takže kartografia, ktorú musíte použiť, keď pracujete s týmito holotropnými stavmi
 521. je veľmi podobná tomu, čo nájdete vo veľkých duchovných filozofiách
 522. východu, kde je tak nejak psyché každej osoby rovnakej podstaty,
 523. ako celá existencia. V tom zmysle, že pri istých okolnostiach máme
 524. prístup k informáciám, môžme sa stať všetkým, čo je súčasťou existencie.
 525. Z jedného pohľadu, keď uvažujete v takých pojmoch, že koľko veci vážia,
 526. koľko merajú, tak sme len bezvýznamnou časťou univerza. Ale v zmysle
 527. toho, že čím sa môžme stať v týchto stavoch skúsenostne,
  sme v podstate celým univerzom.
 528. Ok, takže to je kartografia psyché.
 529. Potom architektúra emocionálnych a psychosomatických porúch.
 530. V súčasnej psychiatrii, ak niečo nie je problém orgánov (Alzheimer, spánkový nádor, čokoľvek)
 531. ak to teda nie je funkčná porucha, ale psychogénna, tak predstava je, že sa to stalo
 532. niekedy po našom narodení.
 533. A v klasickej psychoanalýze je korelácia medzi obdobiami libida vo vývoji
 534. a istými formami psychopatológie.
 535. Orálna fixácia by mala súvisieť s alkoholizmom, drogovou závislosťou, depresiou.
 536. Ak je to osedantne-kompulzívna neuróza, tak je tam análna fixácia.
  Ak je to úzkostná porucha, fóbia, alebo
 537. konverzná hystéria, tak sa to nazýva falická fixácia, atď.
  Ale celá vec sa deje až
 538. po našom narodení. Nie je tu žiadny podiel čohokoľvek vrátane
 539. pôrodu, alebo prenatálneho obdobia. A určite nie
 540. transpersonálnej ríše. Teraz by ste toto mali napraviť, ak pracujete
 541. s holotropnými stavmi a pracujete so špecifickým problémom,
 542. tak vždy nájdete niečo v detstve,
 543. čo sa zdá byť významne súvisiace s tým problémom.
 544. Nevravím, že to je nesprávne, ale je to len istým spôsobom popis určitej
 545. povrchnej úrovne toho problému,
 546. ktorú si mýlime s celou príčinou. Takže ak pracujete s holotropnými stavmi,
 547. tak nájdete ďalšie prispievajúce faktory, ktoré pochádzajú z rôznych matríc pôrodov,
 548. a v hlbokom nevedomí budú faktory karmické
 549. archetypálne, fylogenetické.
 550. Takže za emočnými a psychosomatickými problémami
 551. budete vždy mať navrstvené konštelácie pochádzajúce z rôznych období.
 552. Nazývam ich ko-ex systémy, systémy kondenzovanej skúsenosti.
 553. To vyzerá ako veľmi zlá správa. Mysleli sme si, že máme dočinenia len
 554. so záležitosťami z detstva, prípadne z raného detstva,
 555. a teraz sa zdá, akoby ihrisko bolo omnoho väčšie.
 556. A teraz dobrou novinkou je, že sú tu veľmi účinné
 557. terapeutické mechanizmy - mechanizmy transformácie, ktoré sa stanú dostupné,
 558. keď váš skúsenostný proces dosiahne perinatálnu úroveň, a potom samozrejme
 559. transpersonálnu úroveň. Napríklad znovuprežitie pôrodu a vyjadrenie
 560. zadržovaných emócií, potlačovaných fyzických energií môžu byť liečivé pri množstve
 561. problémov. Napríklad klaustrofóbia je takto dosť pochopiteľná, bolesti hlavy,
 562. psychogénna astma, záchvaty násilia, násilné chovanie.
 563. Množstvo potiaží môže byť prinajmenšom zmiernených, ak prežijete pôrod a vyjadríte
 564. emócie a fyzické energie. Ale sú tu tiež účinné mechanizmy, ktoré fungujú
 565. na transpersonálnej úrovni. Povedzme
 566. silná skúsenosť predchádzajúceho života. Ak to privediete do vedomia,
 567. a spracujete to, môže to byť veľmi liečivé.
 568. Videli sme príklady, keď sa také liečenie udialo -
 569. posledná kapitola liečebného procesu špecifickej fóbie, alebo psychosomatických bolestí, atď.
 570. prišla vo forme karmickej skúsenosti,
 571. alebo archetypálnej skúsenosti. V niektorých prípadoch aj démonické
 572. archetypy sa objavujú, takže sedenie potom vyzerá ako exorcizmus.
  Naozaj určitá zvláštna démonická energia
 573. sa dá nájsť za špecifickými symptómami.
 574. Jeden liečivý mechanizmus, ktorý je extrémne dôležitý, extrémne účinný,
 575. je skúsenosť kozmickej jednoty.
 576. Keď máte pocit, že vaše hranice sa rozplývajú, stanete sa
 577. jedným s ostatnými ľuďmi, stanete sa jedným s prírodou.
 578. Stanete sa jedným s univerzom, stanete sa jedným s božskou
 579. tvorivou energiou. Iróniou je, že ak sa vám to prihodí spontánne, tak dostanete diagnózu.
 580. A keď vás dostanú pred tým, ako sa to dokončí, zastaví sa to trankvilizérmi,
 581. a zostane to v nedokončenom stave.
 582. Straégia psychoterapie a sebaobjavovania.
  Ak sa podívate na svet psychoterapie,
 583. nevyzerá tak ohromne. Máte hocikoĺko rôznych škôl,
 584. a každá škola vám povie niečo úplne iné.
 585. Nie je medzi nimi zhoda napríklad v tom, čo sú hlavné motivačné sily psyché.
 586. Prečo sa symptómy prejavia a rozvinú?
  Čo vlastne symptómy znamenajú?
 587. Ako interpretovať symptómy? A potom každá škola vám ponúka odlišnú metódu
 588. ako pracovať s vašim klientom, aby ste ho dali do poriadku takpovediac.
 589. Takže ak máte problém, môžte si hodiť mincou a vybrať si školu
 590. a s každou školou príde iný príbeh o tom, čo je s vami v neporiadku,
 591. a bude sa všade od vás žiadať niečo iné, a ešte sa to bude považovať za
 592. vedeckú metódu výberu.
 593. Takto sa to teda robí.
 594. A nie je to len otázka porovnávania povedzme prístupu k fóbiám behavioristického
 595. a freudovského analytika, ale dokonca medzi Freudovými následovníkmi školy, ktoré boli
 596. pôvodne inšpirované Freudom, tiež sa začali vyvíjať roznymi
 597. smermi. Je tu veľký dôraz na interpretáciu.
 598. Pamätám si pri mojej vlastnej analýze, viete, keď
 599. som povedal niečo, oni na to: dobre, to si myslíš ty, ale
 600. v skutočnosti je to takto. Čo bol samozrejme freudovský pohľad.
 601. Vždy tu musím hovoriť tento príbeh:
 602. Poznal som analytika, ktorý mal vtedy cez šestdesiat
 603. v čase neskorých šestdesiatych, alebo raných sedemdesiatych.
  Niekoľko mladých psychiatrov bolo
 604. na psychoanalýze s ním, tiež sme mali semináre, kde
 605. sme hovorili o literatúre a diskutovali o jednotlivých prípadoch, atď.
 606. A jeden taký malý prešlap z jeho strany bol, že občas zadriemal počas sedenia.
 607. A vy ste sa museli nejak pokúsiť vrátiť ho
 608. naspäť do procesu, a jeden z nás sa opýtal na takomto seminári
 609. takúto čisto teoretickú otázku:
  Čo sa stane, keď psychoanalytik
 610. zaspí počas terapie? Ak sa budem držať ďalej voľných asociácií,
 611. bude terapia stále pokračovať? Alebo je proces prerušený?
 612. Možno by vám mali vrátiť peniaze?
 613. Pretože peniaze sú dosť dôležité pri psychoanalýze.
 614. A on nepovedal, že "nie, takéto veci sa nestávajú v psychoanalýze".
 615. Vedel, že by s tým mal niečo robiť,
 616. takže povedal: No, môže sa to stať, niekedy ste unavení, nespali ste dobre, alebo ste v rekonvalescencii
 617. po prechladnutí, áno, môže sa to stať.
 618. Ale keď ste už v tomto odbore dlho,
 619. tak sa vám vyvinie taký šiesty zmysel, že zaspíte len ak tie veci, čo klient preberá
 620. sú irelevantné.
 621. A keď sa začne diať niečo naozaj dôležité, tak vás to prebudí, a ste znova na mieste.
 622. Bol tiež obdivovateľom Ivana Petroviča Pavlova - ruského psychológa, ktorý dostal
 623. Nobelovu cenu za objav podmienených reflexov.
 624. A Pavlov hovoril o inhibícii mozgovej kôry,
 625. o tom, že niekedy môžte mať bdelý bod ako v hypnóze.
 626. Cortex je utlmený, ale vy môžte komunikovať.
 627. A jeho obľúbeným príkladom bola matka, ktorá mohla spať pri hustej premávke,
 628. alebo veľkom hluku, ale keď jej vlastné dieťa začalo plakať, tak sa zobudila.
  To je vlastne rovnaké,
 629. ako Pavlovov model. Veci ktoré sú dôležité, vás prebudia, a pritiahnu vašu pozornosť.
 630. Toto je veľmi smutná situácia, a väčšinu z nás to ani veľmi neznepokojuje.
 631. "Jasné, že máme všetky tieto rozmanité školy, ktoré každá vraví niečo
 632. iné, a ja si spravím kurz v tejto škole, a ak mi to nebude fungovať, tak
 633. proste absolvujem ďalší tréning."
 634. Takže aká je alternatíva, ktorú zrejme holotropné stavy ponúkajú?
 635. Je to vlastne niečo, čo je veľmi blízke tomu,
  kde sa pohyboval Jung v posledných rokoch svojho života.
 636. Pre Junga psyché nebolo niečo, čo je obmedzené na lebku, čo by bolo len v mozgu.
 637. Duša bola kozmická, to bola Anima Mundi, a naša individuálna psyché sa účastnila,
 638. alebo bola časťou tejto kozmickej matrice.
 639. Takže neexistuje spôsob, akým by sme mohli použiť intelekt pre porozumenie psyché
 640. vo všeobecnosti, alebo konkrétne psyché nášho klienta,
  a potom prišli s nejakými trikmi na opravu
 641. duševných procesov. Intelekt je len čiastkovou funkciou psyché, ktorá je užitočná pre
 642. orientáciu v každodennom živote, ale nemôže
 643. zodpovedať otázky o duši a opraviť ju. Psyché je omnoho väčšia.
 644. Jungov prístup bol: môžte vytvoriť druh podporného prostredia a v ňom
 645. ponúknuť nejakú metódu, ktorou by vedomé ego mohlo komunikovať
 646. s vyšším aspektom klienta, ktorý nazýval "Self",
 647. používajúc symbolický jazyk. A terapeut nie je opravár, nie je činiteľ.
 648. Je to (objavné) dobrodružstvo v Jungovej terminológii.
 649. Jung používal aktívnu imagináciu. V porvnaní s Freudom, ktorý analyzoval
 650. sny, ktoré ste mali v minulosti - niekedy sny, ktoré boli mesiace, alebo roky staré.
 651. Jung chcel, aby sa materiál prejavil takpovediac "v stave rodiacom sa" - tak, ako sa zrodil,
 652. a mal myšlienku, ktorá je veľmi podobná princípom
 653. psychedelickej terapie, alebo holotropnému dýchaniu,
 654. že v tej situácii to, čo sa objavuje je istý dôležitý
 655. dostatočne nabitý materiál z nevedomia,
 656. ktorý už je dosť blízko povrchu, aby bol dostupný pre aktuálne spracovanie.
 657. A potom, že iné veci sú hlbšie - a na tie si musíte počkať.
  Ale potrebujete niečo,
 658. čo vytvára určitý typ situácií, čo bolo doteraz nevedomé, ale stáva sa už vedomým.
 659. A má to svoj vlastný poriadok objavovania sa, takže terapeutický proces
 660. je vedený z vnútra seba-liečivou inteligenciou.
 661. Nie je to vskutočnosti vhľad a interpretácia terapeuta.
 662. Takže toto je veľmi dôležitý aspekt práce s holotropnými stavmi -
 663. táto idea seba-liečivej inteligencie.
 664. To tiež reflektuje pôvodný grécky zmysel slova therapeutes,
 665. čo nie je opravár, ani činiteľ, ale niekto,
 666. kto inteligentne kooperuje v liečebnom procese.
 667. To pochádza z chrámovej inkubácie (liečebného spánku) v starom Grécku.
 668. Domnievam sa, že rola spirituality by už teraz mala byť jasná.
 669. V tradičnej psychiatrii, ktorá je materialistická, skutočne nie je
 670. veľa tolerancie pre spiritualitu.
 671. História univerza je históriou vývoja hmoty,
 672. a vedomie je len produktom materiálnych procesov.
 673. Takže kde je miesto pre ducha?
  Ako o tom rozprávať?
 674. Ak ste duchovná, alebo nábožensky založená osoba,
 675. tak zo striktne psychiatrického hladiska naozaj nepoznáte vedu.
 676. To má niečo spoločné s poverčivosťou, s nevedomosťou,
 677. s magickým myslením, nelogickými nevedomými mentálnymi aktivitami.
 678. Ak máte duchovné presvedčenie a systém, a ste inteligentná osoba
 679. ako Einstein, alebo niektorí ľudia, čo vytvorili kvantovú fyziku, ako Niels Bohr,
 680. Schrödinger, Heisenberg atď. - oni všetci ako viete boli mystikmi -
 681. potom máme psychoanalýzu, potom máte nejaký nedokončený proces
 682. z detstva, kedy ste sa dívali na svojich rodičov ako na božské
 683. osoby, a teraz keď máte myšlienku Boha, tak je to vlastne ten infantilný obraz,
 684. projekcie vašej matky, alebo otca, ktorý sa teraz stali bohyňami a bohmi.
 685. A ak máte duchovnú skúsenosť, tak dostanete diagnózu.
 686. Keď pracujete s holotropnými stavmi, nadobudnete veľký rešpekt pre spiritualitu.
 687. Uvedomíte si, že keď váš proces seba-objavovania dosiahne prinajmenšom
 688. perinatálnu úroveň, tak nová kvalita vstúpi do vašej životnej skúsenosti,
  ktorú Jung volal numinozita.
 689. On si to vlastne požičal od Rudolfa Otta.
  Numionzita.
 690. Nemal rád termíny ako religiózny, mystický,
 691. spirituálny, pretože tieto môžu byť ľahko nesprávne pochopené.
 692. Numinózny je pekný a neutrálny termín, ale hlavne sa pohybujete
 693. v skúsenostnom priestore, ktorý je radikálne odlišný od
 694. sveta, v ktorom žijete v každodennom živote.
 695. Je v tom význam posvätnosti, svätosti.
 696. On bol presvedčený, že táto realita je vlastne
 697. nadradená tejto realite, že dokonca
 698. formuje a informuje túto realitu. A toto robí zo spirituálneho hľadania legitímny
 699. počin, ktorý nie je len nejakou nevedomou aktivitou.
 700. Ok, nepôjdeme do posledného bodu.
 701. Skončíme s CIAS kurzom o psyché a kozme.
 702. Spolupracoval som asi tridsať rokov s Rickom Turnerom,
 703. ktorý je brilantným psychológom a astrológom, a prišli sme na to,
 704. že jediný spôsob, ako môžte naozaj predpokladať
 705. ako bude vyzreť psychedelické sedenie, aký druh holotropného sedenia zažijete,
 706. je využívať tranzitnú astrológiu.
 707. Môžte dostať archetypálnu predpoveď, nie konkrétnu predpoveď,
  ale vpodstate
 708. vás to vyladí na archetypálne polia, ktoré sa vzťahujú k aktuálne
  tranzitujúcim planétam. Takže toto by mohlo byť
 709. ako otvorenie novej "plechovky s červami",
  a žiadalo by si to naozaj mnoho času.
 710. Ale ak vás to zaujíma, tak mám osobnú webstránku,
  čo je moje celé meno - stanislavgrof.com,
 711. tam môžte nájsť niekoľko článkov o tom,
  ako využívame astrológiu v práci s holotropnými stavmi,
 712. a je tam množstvo iných článkov na rôzne témy.
 713. Ok, takže by sme skončili túto časť.
  Toto je v podstate taká
 714. teoretická príprava. Je to teda typ psychológie,
  ktorý treba priniesť do praxe.
 715. Predovšetkým, že nie ste blázni,
  ak máte skúsenosť predchádzajúceho života,
 716. alebo skúsenosť smrti a znovuzrodenia,
  alebo skúsenosť v ktorej sa prežívate
 717. ako nejaký druh zvieraťa. To sú všetko normálne schopnosti
 718. našej psyché. A potom jedna najdôležitejšia vec:
 719. skutočne dôverovať vašej vlastnej seba-liečebnej schopnosti,
 720. seba-liečivého procesu. Nevnášajte do toho žiadne koncepty
 721. založené na veciach, ktoré sta čítali,
  takých veciach, ktoré ste považovali
 722. za súčasť nejakej školy. Naozaj treba ísť na terapiu s tým,
  čo zenoví buddhisti nazývajú
 723. "myseľ začiatočníka". Akoby ste nikdy nepočuli čokoľvek o tomto procese,
 724. ste skrátka tam, dýchate rýchlejšie, hlbšie než zvyčajne
 725. ste len ako pri vipasáne - buddhistickej meditácii -
  súc pripravení na akúkoľvek skúsenosť, ktorá
 726. sa objaví. Nechajte to udiať sa,
  nechajte to prebehnúť, aby ste boli vždy
 727. pripravení na prekvapenia, ktoré sa budú spontánne objavovať.
 728. Tak vám ďakujem za trpezlivosť. Dáme si krátku pauzu a potom si pohovoríme o tom, čo budeme robiť.