YouTube

Teniu un compte YouTube?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Nepali subtítols

← के तपाई श्रेणीको अर्को नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ?-एलेक्स गेण्डलर

१, ११, २१, १२११, १११२२१
यी नम्बरहरु एउटा श्रेणीका शुरूका पाँच नम्बरहरू हुन्।
अब अर्को नम्बर कुन होला, के तपाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ?
एलेक्स गेण्डलरले उत्तर बताउदै गर्दा यो एउटा उत्कृष्ट पहेली मात्रै नभएर यसका व्यावहारिक प्रयोगहरू पनि बताउदै हुनुहुन्छ।

Obtén el codi d'incrustació
23 llengües

Deixa un comentari

0 Comentaris