Vietnamese subtítols

← Vỡ lòng chất khí : Avogadro, Boyle, Charles - Brian Bennett

Obtén el codi d'incrustació
25 llengües

Showing Revision 10 created 05/24/2017 by Tan Doan Nhut.

 1. Trong xã hội
 2. ta cần tuân theo luật pháp
 3. để duy trì trật tự.
 4. Bạn có biết
  các vật chất hóa học
 5. cũng tuân theo
  những định luật cụ thể?
 6. Sự thật là
  ta có thể mô tả những định luật đó
 7. bằng cách quan sát
  những mối liên hệ giữa các vật chất.
 8. Vài định luật đơn giản để bắt đầu
  là những định luật chi phối chất khí.
 9. Năm 1662, Robert Boyle nhận ra rằng
 10. các chất khí có phản ứng rất thú vị
 11. khi ông cho chúng
  vào lọ rồi thay đổi thể tích.
 12. Lấy 1 chai không rồi đóng nắp chai.
 13. bóp cái chai lại, điều gì sẽ xảy ra?
 14. Áp suất bên trong chai tăng lên
 15. kích thước chai giảm đi.
 16. Bạn chỉ có thể bóp cho đến khi
 17. khí trong chai đẩy lại tay chúng ta.
 18. Đây là tính chất tỉ lệ nghịch
  và nó không thay đổi tỉ lệ
 19. với mọi loại khí.
 20. Định luật Boyle
  giúp các nhà hóa học dự đoán thể tích
 21. bất kì loại khí nào dưới mọi áp suất vì
 22. các mối liên hệ luôn giống nhau.
 23. Năm 1780, Jacques Charles
  nhận thấy mối liên hệ khác nhau
 24. giữa khí và nhiệt độ của chúng.
 25. Nếu từng thấy
  khinh khí cầu
 26. bạn đã thấy định luật này xảy ra.
 27. Khi khí cầu chưa được dùng,
  chúng phẳng lì
 28. Thay vì thổi nó lên như bóng bay,
 29. họ dùng ngọn lửa to
 30. để làm nóng không khí
  bên trong khinh khí cầu.
 31. Không khí nóng lên, khí cầu căng ra vì
 32. thể tích của khí ga tăng lên.
 33. Khí càng nóng, thể tích càng tăng,
 34. đây là định luật của Charles.
 35. Định luật này khác định luật của Boyle.
 36. Định luật của Charles
 37. nói về mối quan hệ trực tiếp.
 38. Nhiệt độ tăng, thể tích cũng sẽ tăng theo.
 39. Định luật thứ 3 cũng được
  biểu thị dễ dàng
 40. Khi thổi bóng bay, thể tích sẽ tăng lên.
 41. Khi thổi, bạn đưa càng nhiều phần tử
 42. khí từ trong phổi của mình.
 43. Điều này làm thể tích quả bóng tăng.
 44. Đây là định luật của Avogadro.
 45. Các phần tử khí ga thêm vào
  trong quả bóng
 46. dẫn đến thể tích cũng tăng theo.
 47. Nếu thổi vào quá nhiều,
  bạn biết chuyện gì
 48. xảy ra tiếp theo rồi đấy.
 49. Định luật này có ở khắp nơi,
 50. kể cả giữa các phần tử khí ga nhỏ li ti.
 51. Nếu bạn nén chúng,
 52. áp suất sẽ tăng vì
  các phần tử được nén vào nhau.
 53. Thể tích nhỏ nghĩa là áp suất lớn vì
 54. các phần tử này sẽ đẩy lại.
 55. Nhiệt độ tăng, khí ga sẽ chuyển động,
 56. lúc đó thể tích cũng sẽ tăng.
 57. Cuối cùng, nếu bạn cho khí
  vào 1 vật chứa,
 58. thể tích tăng làm vật chứa ấy sẽ phồng ra.
 59. Nhưng cẩn thận đừng
  cho nhiều quá
 60. hoặc bạn sẽ làm nổ quả bóng đấy.