Serbian subtítols

← Osnove gasova: Avogadro, Bojl, Čarls - Brajan Benet (Brian Bennett)

Obtén el codi d'incrustació
25 llengües

Showing Revision 2 created 10/04/2015 by Milenka Okuka.

 1. U društvu moramo da pratimo zakone
  kojim se održava red.
 2. Da li ste znali da sva hemijska materija
  takođe prati zakone?
 3. Zapravo, te zakone možemo opisati
  posmatrajući veze.
 4. Neki prosti zakoni, za početak,
  su oni kojima se regulišu gasovi.
 5. Godine 1662, Robert Bojl shvatio je
  da gasovi imaju zanimljivu reakciju
 6. kada bi ih stavio u posudu
  i promenio im zapreminu.
 7. Uzmite praznu flašu i stavite čep na nju,
  čime zatvarate posudu.
 8. Sada stisnite flašu, i šta se dešava?
 9. Pritisak unutar flaše se povećava
  kada se smanjuje veličina posude.
 10. Tu posudu možete stisnuti samo dotle
  dok gasovi unutra ne pruže otpor ruci.
 11. Ovo se naziva obrnutom proporcijom
  i menja se po istoj stopi za svaki gas.
 12. Bojlov zakon hemičarima dozvoljava
  da predvide zapreminu bilo kog gasa
 13. na bilo kom pritisku,
  jer je veza uvek ista.
 14. Žak Čarls je 1780. primetio drugačiju vezu
  između gasova i njihove temperature.
 15. Ako ste ikada videli balon na vruć vazduh,
  videli ste ovaj zakon na delu.
 16. Kada se baloni postave,
  potpuno su izduvani.
 17. Umesto da se balon naduva
  kao onaj za žurku,
 18. koriste ogroman plamen
  da zagreju vazduh unutra.
 19. Kako se vazduh greje, balon počinje
  da se naduvava, kako raste zapremina gasa.
 20. Što je gas vreliji, veća je zapremina
  i to je Čarlsov zakon.
 21. Primetite kako je ovaj zakon
  drugačiji od Bojlovog.
 22. Čarlsov zakon je direktna veza.
 23. Kako raste temperatura,
  povećava se i zapremina.
 24. Treći zakon se takođe lako prikazuje.
 25. Kada naduvate balon za žurku,
  povećava se zapremina.
 26. Dok duvate, prenosite sve više
  čestica gasa u balon iz vaših pluća.
 27. Od ovoga zapremina balona raste.
  Ovo je Avogadrov zakon na delu.
 28. Kako se povećava
  broj čestica gasa u posudi,
 29. rašće i zapremina.
 30. Ukoliko dodate previše čestica,
  već znate šta se dešava.
 31. Zakoni su svuda,
  čak i u najmanjim česticama gasa.
 32. Ako ih stisnete, pritisak će se povećati
  dok se čestice guraju zajedno.
 33. Niska zapremina znači velik pritisak
  jer se te čestice odupiru.
 34. Kako raste temperatura, gasovi se odmiču
  jedni od drugih i raste zapremina.
 35. Konačno, ukoliko gas dodate
  u zatvorenu posudu, zapremina će rasti.
 36. Ali pažljivo, ne smete ga dodati previše
  jer ćete dobiti puknut balon.