YouTube

Teniu un compte YouTube?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hungarian subtítols

← Pandora szelencéjének rejtélye - Iseult Gillespie

Obtén el codi d'incrustació
30 llengües

Showing Revision 10 created 03/01/2019 by Csaba Lóki.

 1. Kíváncsiság:

 2. áldás vagy átok?
 3. E vonás ellentmondásos mivolta
 4. alakot öltött az ókori görögöknél
 5. Pandora mitikus alakjában.
 6. A legenda szerint
 7. ő volt az első halandó nő,
 8. akinek égető kíváncsisága megrázó
  események egész sorát indította el.
 9. Pandorát Héphaisztosz,
  a tűz istene keltette életre,

 10. aki azt kérte isteni társaitól,
  hogy a lány különleges legyen.
 11. Aphroditétől a mély érzések
  képességét kapta;
 12. Hermésztől a nyelvek ismeretét.
 13. Athéné a kézügyességet
  és a részletek felismerését adta,
 14. Hermész pedig a nevét.
 15. Végül Zeusz két ajándékot
  kölcsönzött Pandorának.

 16. Az első a kíváncsiság volt,
 17. amely a lelkébe költözött,
  és mohón útjára eresztette.
 18. A második egy nehéz szelence volt,
  díszesre formált és súlyos –
 19. szorosan zárva.
 20. De a tartalma, ahogy Zeusz mondta,
  nem halandó szemeknek való.
 21. Semmilyen körülmények között
  nem volt szabad kinyitnia a szelencét.
 22. A földön Pandora szerelmes lett
  Epimétheuszba, egy tehetséges titánba,

 23. akinek a természetet kellett formálnia
  Zeusz akarata szerint.
 24. Bátyjával, Prométheusszal dolgozott,
 25. aki az első embereket alkotta,
 26. de örök büntetést kapott,
  mert nekik adta a tüzet.
 27. Epimétheusznak nagyon hiányzott bátyja,
 28. de Pandorában egy másik
  lánglelkű társat talált.
 29. Pandora csodálattal figyelte
  az életet a földön.

 30. Lobbanékony volt és türelmetlenné tette
 31. tudásszomja és a vágy,
  hogy mindent megkérdőjelezzen.
 32. Gyakran gondolkodott el,
  mi lehet a zárt szelencében.
 33. Milyen kincs lehet az,
  melyet emberi szem nem láthat,
 34. és miért őrá bízták?
 35. Nagy volt a kísértés, hogy kinyissa.
 36. Olykor azt hitte, suttogó hangokat hall,
 37. és hogy belül zajong valami,
 38. mintha ki akart volna szabadulni.
 39. A rejtély őrjítővé vált.
 40. Idővel Pandora egyre inkább
  a szelence megszállottjává vált.

 41. Mintha egy hatalmán kívüli erő
  a szelence tartalmához vonzotta volna,
 42. mely egyre hangosabban
  szólította a nevén.
 43. Egy nap már nem bírta tovább.
 44. Ellopta Epimétheusztól
 45. és csak bámulta a titokzatos dobozt.
 46. Ha egy pillantást vetne bele,
 47. megszabadulhatna a gondolattól...
 48. De a fedél első reccsenésére
  a szelence felnyílt.

 49. Óriási lények és szörnyű hangok

 50. füstfelhőként szabadultak ki,
  és sikoltozva kavarogtak körülötte.
 51. Pandora ijedtében
 52. kétségbeesetten kapkodott a levegőben,
  hogy visszaterelje őket börtönükbe.
 53. De a lények félelmetes
  felhőként özönlöttek ki.
 54. Ahogy gomolyogtak, baljós érzése támadt.
 55. Zeusz edényként használta a szelencét
 56. mindazon gonosz erő számára,
  amit ő teremtett –
 57. ami miután kiszabadult,
 58. legyőzhetetlenné vált.
 59. Ahogy sírt,

 60. Pandora felismerte
  a szelencéből suttogó hangokat.
 61. Nem a démonok titokzatos suttogása volt,
 62. hanem lágy csengés,
  mely látszólag enyhítette fájdalmát.
 63. Mikor újra felemelte
  a szelence fedelét és belenézett,
 64. tovaszálló meleg fénysugár jött ki belőle.
 65. Ahogy nézte a pislákolást, a szabadjára
  engedett gonoszság közepette.

 66. Pandora megkönnyebbült.
 67. Tudta, hogy nem teheti semmissé
  a szelencét kinyitását –
 68. de a viszállyal együtt reményt is adott,
  hogy a hatását csillapítsa.
 69. Ma Pandora szelencéje
  a súlyos következményekre utal,

 70. mely az ismeretlen felkutatásával jár –
 71. de Pandora égető kíváncsisága
  a kettősséget is jelenti,
 72. mely az emberben lakozik.
 73. Meg kell vizsgálnunk mindent,
  amit nem tudunk,
 74. kiaknázni a földet –
 75. vagy akadnak rejtélyek,
 76. melyek jobb, ha megőrzik titkukat?