Return to Video

วิธีการรักษาภาษาไว้ไม่ให้หายไป

 • 0:02 - 0:04
  ภาษาไม่ได้ตายไปโดยธรรมชาติ
 • 0:05 - 0:08
  ผู้คนละทิ้งภาษาแม่ของตน
  เพราะเขาถูกบังคับให้ทำ
 • 0:09 - 0:11
  และบ่อยครั้ง เพราะแรงกดดันทางการเมือง
 • 0:12 - 0:13
  ในปี 1892
 • 0:13 - 0:15
  นายพลของกองทัพบกสหรัฐ
  ริชาร์ด เฮนรี่ แพรท์
 • 0:15 - 0:18
  บอกว่า การทำลายวัฒนธรรมพื้นเมือง
 • 0:18 - 0:21
  เป็นทางเลือกเดียวในการทำลายคนพื้นเมือง
 • 0:22 - 0:25
  "ฆ่าพวกอินเดียน" เขากล่าว
  "แต่รักษาคนเอาไว้"
 • 0:26 - 0:29
  และในปี 1978
  รัฐบาลสหรัฐก็ทำอย่างนั้น
 • 0:29 - 0:32
  โดยนำเด็กพื้นเมืองไปจากครอบครัวของพวกเขา
 • 0:32 - 0:36
  และบังคับให้เรียนในโรงเรียนประจำ
  ซึ่งพวกเขาได้รับชื่อภาษาอังกฤษ
 • 0:36 - 0:38
  และถูกลงโทษหากพูดภาษาของพวกเขา
 • 0:39 - 0:42
  การดูดกลืนทางวัฒนธรรม คือ
  คำพูดที่สวยหรูของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
 • 0:44 - 0:46
  มีเจ็ดพันภาษาที่ยังไม่ตายในตอนนี้
 • 0:46 - 0:49
  แต่มีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับ
  การยอมรับจากรัฐบาล
 • 0:49 - 0:50
  หรือใช้ในโลกออนไลน์
 • 0:51 - 0:53
  ดังนั้น สำหรับคนในวัฒนธรรมส่วนใหญ่แล้ว
 • 0:53 - 0:56
  โลกาภิวัฒน์ก็คือการแบ่งแยก
 • 0:57 - 1:00
  มันหมายถึงการยกเลิกการใช้ภาษาของคุณ
  เพื่อใช้ภาษาของคนอื่น
 • 1:02 - 1:03
  และถ้าไม่เปลี่ยนแปลง
 • 1:03 - 1:07
  จะมีมากถึง 3,000 ภาษา
  ที่จะหายไปภายใน 80 ปี
 • 1:08 - 1:10
  แต่มันมีการเปลี่ยนแปลง
 • 1:10 - 1:12
  ทั่วทุกที่ในโลก
 • 1:12 - 1:14
  ผู้คนกำลังฟื้นฟูภาษาของบรรพบุรุษ
 • 1:14 - 1:16
  และสร้างวัฒนธรรมของเขาขึ้นมาใหม่
 • 1:17 - 1:19
  และตามที่เราทราบ
 • 1:19 - 1:23
  การเรียกคืนภาษาเริ่มต้นในศตวรรษที่ 1800
  ซึ่งเป็นช่วงการเริ่มต่อต้านชาวยิว
 • 1:23 - 1:27
  ชุมชนชาวยิวมองที่ภาษาบรรพบุรุษของพวกขา
  นั่นคือ ภาษาฮีบรู
 • 1:27 - 1:29
  ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนำวัฒนธรรมกลับคืนมา
 • 1:30 - 1:33
  และ ถึงแม้ภาษาฮีบรูจะไม่ถูกใช้มานับพันปี
 • 1:33 - 1:36
  มันก็ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในหนังสือศาสนา
  และปรัชญาของชาวยิว
 • 1:37 - 1:40
  ดังนั้น ชาวยิวจึงเริ่มเรียน
  และสอนภาษายิวให้แก่ลูกหลานของเขา
 • 1:40 - 1:43
  เพื่อสร้างคนพูดภาษาท้องถิ่นกลุ่มแรก
  ในรอบกว่าร้อยช่วงอายุคน
 • 1:44 - 1:48
  วันนี้ ภาษาฮีบรูเป็นภาษาแม่
  ของชาวยิว 5 ล้านคน
 • 1:48 - 1:50
  และอย่างน้อยสำหรับผม
 • 1:50 - 1:53
  สมาชิกชาวยิวผลัดถิ่นที่ซึมซับภาษาอังกฤษ
 • 1:53 - 1:56
  เสาหลักของเอกราชทางวัฒนธรรม
 • 1:57 - 2:00
  สองพันปีต่อมา
 • 2:00 - 2:01
  พวกเรายังอยู่ที่นี้
 • 2:03 - 2:04
  และจนถึงปัจจุบัน
 • 2:04 - 2:07
  การฟื้นคืนของภาษาฮีบรูเป็นเรื่องที่ผิดปกติ
 • 2:07 - 2:09
  มีไม่กี่ภาษาที่ยังคงรักษาไว้ได้
  เหมือนภาษาของเรา
 • 2:09 - 2:11
  และการเริ่มต้นของประเทศอิสราเอล
 • 2:11 - 2:14
  รัฐแรกของชาวยิวในรอบเกินกว่า 1,000 ปี
 • 2:14 - 2:16
  ได้ให้พื้นที่สำหรับการใช้ภาษาฮีบรู
  ในชีวิตประจำวัน
 • 2:17 - 2:21
  อีกนัยหนึ่ง หลายวัฒนธรรม
  ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้
 • 2:21 - 2:23
  (วิดีโอ) สวัสดี ฉันชื่อ เอลิซาเบธ
 • 2:23 - 2:25
  และฉันอาศัยในรัฐคอร์นวอล
 • 2:25 - 2:26
  นั่นคือชาวภาษาคอร์นิช
 • 2:26 - 2:28
  ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของคอร์นวอล
 • 2:28 - 2:32
  ซึ่งในวันนี้ โดยทางเทคนิคแล้ว
  เป็นเมืองหนึ่งในตอนใต้ของอังกฤษ
 • 2:33 - 2:36
  ในศตวรรษที่ 1900 นักเคลื่อนไหวชาวคอร์นิช
  ได้ต่อสู้เพื่อวัฒนธรรมของเขา
 • 2:37 - 2:39
  ภาษาที่ไม่ถูกใช้มาเกินกว่า 100 ปี
 • 2:39 - 2:43
  แต่พวกเขาใช้หนังสือเก่า และละคร
  เพื่อสอนลูกหลานของพวกเขา
 • 2:43 - 2:46
  อย่างไรก็ตาม คนรุ่นใหม่ที่พูดภาษาคอร์นิช
 • 2:46 - 2:47
  อาศัยกระจัดกระจายไปทั่วคอร์นวอล
 • 2:47 - 2:50
  และไม่สามารถใช้ภาษาได้อย่างเสรี
 • 2:51 - 2:54
  ในทศวรรษที่ 1990 ภาษาคอร์นิชได้ฟื้นขึ้น
 • 2:54 - 2:55
  แต่ก็ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น
 • 2:57 - 3:01
  ต่อมา ในช่วงต้นศตวรรษที่ 2000
  คนพูดคอร์นิชได้พบกันในโลกออนไลน์
 • 3:01 - 3:05
  และใช้พื้นที่ดิจิตอลในการพูดคอร์นิช
  ในชีวิตประจำวัน
 • 3:06 - 3:09
  จากจุดนั้น พวกเขาได้จัดงานประจำสัปดาห์
  และประจำเดือน
 • 3:09 - 3:11
  ที่พวกเขาสามารถรวมกัน
  และพูดคอร์นิชในพื้นที่สาธารณะ
 • 3:12 - 3:15
  ในวันนี้ บางโรงเรียนได้มีการสอนภาษาคอร์นิช
 • 3:15 - 3:17
  มีสัญลักษณ์ในภาษาคอร์นิช
 • 3:17 - 3:19
  โฆษณาไอศกรีม
 • 3:19 - 3:21
  วิกิพีเดีย และแม้กระทั่ง
  มุกตกลงในอินเตอร์เน็ต
 • 3:22 - 3:24
  (หัวเราะ)
 • 3:26 - 3:30
  (หัวเราะ)
 • 3:30 - 3:33
  และเมื่อภาษาของเขาสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง
 • 3:33 - 3:35
  ชาวคอร์นวอลก็ได้รับการยอมรับ
 • 3:35 - 3:38
  ในฐานะชาวเซลติก เช่นเดียวกับ
  ชาวไอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์ และเวลส์
 • 3:39 - 3:41
  พวกเขามองไปที่อดีตของการบังคับ
  การดูดกลืนทางวัฒนธรรม
 • 3:41 - 3:44
  และพูดว่า "เราไม่ใช่เมืองของอังกฤษ"
 • 3:44 - 3:46
  เราเป็นประชาชนที่มีสิทธิของเราเอง
 • 3:46 - 3:47
  และเรายังอยู่ที่นี่"
 • 3:48 - 3:49
  และพวกเขาไม่ใช่คนกลุ่มเดียว
 • 3:49 - 3:54
  ชนเผ่าทูนิกา-บิลอกซิ ในลุยเซียน่าก็กำลัง
  พื้นฟูภาษาของบรรพบุรุษ
 • 3:54 - 3:56
  (วิดีโอ) ฉันชื่อทียานนา
 • 3:56 - 3:59
  เพื่อนเรียกฉันว่า "พายุที่เงียบสงัด"
 • 4:00 - 4:02
  มันเริ่มต้นในทศวรรษที่ 1980
 • 4:02 - 4:04
  เมื่อ ดอนน่า พีเออร์ริท และครอบครัว
 • 4:04 - 4:06
  เริ่มเดินทางไปที่ บาทอน รัฟ และนิว ออร์ลีน
 • 4:06 - 4:10
  เพื่อถ่ายสำเนาพจนานุกรมเก่าที่เก็บไว้
  ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
 • 4:11 - 4:13
  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาษาทูนิกา
 • 4:13 - 4:17
  และสอนมันให้แก่เด็ก ๆ
  รวมทั้งเผยแพร่ภายในชุมชน
 • 4:17 - 4:21
  วันนี้ พวกเขาเป็นผู้นำในการฟื้นฟู
  วัฒนธรรมทูนิกา
 • 4:21 - 4:26
  นับตั้งแต่ปี 2014 เกือบ 100 คนเข้าร่วม
  การศึกษาภาษาอย่างตั้งใจ
 • 4:26 - 4:29
  และตามการสำรวจในปี 2017
 • 4:29 - 4:32
  มีคนที่พูดภาษาทูนิกา
  ได้อย่างคล่องแคล่วถึง 32 คน
 • 4:32 - 4:34
  บางคน อย่างดอนน่าลูกสาวของเอลิซาเบธ
 • 4:34 - 4:36
  กำลังสอนภาษาทูนิกาใ้ห้แก่ลูกหลานของเขา
 • 4:36 - 4:38
  คนที่พูดภาษาที่เพิ่มขึ้นนี้กำลังทำบทความ
 • 4:38 - 4:41
  วิดีโอเฟซบุ๊ค และแม้กระทั่ง
  มุกตลกบนอินเตอร์เน็ต
 • 4:41 - 4:43
  (หัวเราะ)
 • 4:44 - 4:46
  (หัวเราะ)
 • 4:47 - 4:49
  (หัวเราะ)
 • 4:49 - 4:50
  และยิ่งใช้กันมากเท่าไหร่
 • 4:50 - 4:53
  ก็เป็นแรงบรรดาลใจให้ชาวทูนิกาอื่นๆ
  ให้มามีส่วนร่วมเท่านั้น
 • 4:54 - 4:58
  เร็วๆ นี้ สมาชิกชนเผ่าที่อาศัยในรัฐเท็กซัส
  เขียนถึงเอลิซาเบธทางเฟซบุ๊ก
 • 4:58 - 5:01
  ถามว่าเขียนคำว่า
  "โปรดอวยพรแก่แผ่นดินนี้" อย่างไร
 • 5:02 - 5:03
  เพื่อเขาจะได้ใช้เป็นป้ายที่สนาม
 • 5:03 - 5:06
  เพื่อแสดงให้เพื่อนบ้านเห็นว่า
  วัฒนธรรมของเธอยังมีอยู่
 • 5:06 - 5:08
  และยังรุ่งเรืองในปัจจุบัน
 • 5:09 - 5:11
  ปัจจุบัน ภาษาฮีบรู คอร์นิช และทูนิกา
 • 5:11 - 5:15
  เป็นเพียงแค่ 3 ตัวอย่างของคลื่นใต้น้ำ
  ของการเคลื่อนไหวทางภาษาในทุกทวีป
 • 5:16 - 5:19
  และแม้ว่าพวกเขาเป็นคนพูดภาษาเจอร์เรียล
  ที่มาจากหมู่เกาะแชนเนล
 • 5:19 - 5:23
  หรือคนพูดภาษาของชาวเคนยาจากไนโรบี
 • 5:23 - 5:26
  ทุกชุมชนที่ทำงานเพื่อรักษา
  และฟื้นฟูภาษา
 • 5:26 - 5:29
  มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ สื่อ
 • 5:29 - 5:31
  เพื่อว่าภาษาของพวกเขาจะถูกเผยแพร่และถูกสอน
 • 5:32 - 5:34
  และเช่นเดียวกับการเติบโตของอินเตอร์เน็ต
 • 5:34 - 5:36
  การขยายการเข้าถึงสื่อ และความคิดสร้างสรรค์
 • 5:38 - 5:41
  การรักษาและฟื้นฟูภาษาของบรรพบุรุษ
 • 5:41 - 5:43
  เป็นสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าเดิม
 • 5:44 - 5:46
  แล้วภาษาของบรรพบุรุษคุณคือภาษาอะไร ?
 • 5:46 - 5:49
  ของผมคือ ฮีบรู, ยิดดิช, ฮังกาเรียน
  และสก๊อตติช แกลิค
 • 5:49 - 5:51
  แม้ผมจะเติบโตโดยใช้ภาษาอังกฤษ
 • 5:52 - 5:56
  และเป็นโชคดีของผม ที่ภาษาเหล่านั้น
  มีใช้ในโลกออนไลน์
 • 5:56 - 5:58
  โดยเฉพาะภาษาฮีบรู
  มันถูกจัดเก็บในไอโฟนของผม
 • 5:58 - 6:00
  มันมีการแปลโดยกูเกิ้ล
 • 6:00 - 6:02
  แม้กระทั่งการแก้คำผิดอัตโนมัติ
 • 6:02 - 6:05
  และ ในขณะที่ภาษาของคุณอาจไม่ได้รับ
  การสนับสนุนในวงกว้าง
 • 6:05 - 6:07
  ผมขอกระตุ้ันให้คุณลองตรวจสอบดู
 • 6:07 - 6:11
  เพราะมีโอกาสที่ บางคน ในบางที่
  อาจเริ่มใช้มันในออลไลน์
 • 6:12 - 6:17
  การเรียกคืนภาษาของคุณ และ
  หวงแหนวัฒนธรรมของคุณไว้
 • 6:17 - 6:21
  เป็นวิธีการที่ทรงพลังในการเป็นตัวของตัวเอง
  ในยุคโลกาภิวัฒน์
 • 6:21 - 6:24
  เพราะ ผมพึ่งได้เรียนที่จะพูดในภาษาฮีบรูว่า
 • 6:24 - 6:27
  (ภาษาฮีบรู)
 • 6:27 - 6:28
  พวกเรายังอยู่ที่นี่
 • 6:29 - 6:30
  ขอบคุณ
 • 6:30 - 6:34
  (เสียงปรบมือ)
Títol:
วิธีการรักษาภาษาไว้ไม่ให้หายไป
Speaker:
แดเนียล โบเกร อูเดล
Descripció:

มีภาษามากถึง 3,000 ภาษาที่อาจสูญหายไปได้ภายในอีก 80 ปีข้างหน้า ซึ่งเกือบจะทำให้วัฒนธรรมหายไปด้วย ในการเสวนาครั้งนี้ นักเคลื่อนไหวด้านภาษา แดเนียล โบเกร อูดล ได้แสดงถึงวิธีการที่ผู้คนรอบโลกหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อพื้นฟูภาษาของบรรพบุรุษ และสร้างวัฒนธรรมของตนขึ้นมาใหม่ รวมทั้งกระตุ้นเราให้สำรวจภาษาของบรรพบุรุษของเรา "เรียกคืนภาษาของคุณ และหวงแหนวัฒนธรรมของคุณไว้ คือ วิธีการที่ทรงพลังที่สุดในการเป็นตัวของตัวเอง" เขากล่าว

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
06:46

Thai subtitles

Revisions