Hungarian subtítols

← Hogy mentsünk meg egy nyelvet a kihalástól?

Obtén el codi d'incrustació
51 llengües

Showing Revision 18 created 12/30/2019 by Csaba Lóki.

 1. A nyelvek nem csak
  természetes úton halnak ki.
 2. Vannak, akik kényszer hatására
  mondanak le anyanyelvükről.
 3. A kényszer gyakorta politikai jellegű.
 4. 1892-ben

 5. Richard Henry Pratt,
  az USA hadseregtábornoka kijelentette,
 6. hogy az őslakosok
  kultúrájának elpusztítása

 7. az egyetlen alternatívája
  az őslakosok elpusztításának.
 8. "Öld meg az indiánt,
  de mentsd az embert" – mondta.
 9. 1978-ig a kormány pont ezt tette,
 10. mikor az őslakosok gyerekeit
  elszakította szüleiktől,
 11. bennlakásos iskolába kényszerítve őket,
  ahol angol nevet kaptak,
 12. s büntetést anyanyelvük használatáért.
 13. Az asszimiláció töltötte be
  a népirtás szerepét
 14. Ma hétezer élő nyelv létezik,

 15. de keveset ismer el
  az illető ország kormánya
 16. vagy támogat az internet.
 17. Ezért a kultúrák túlnyomó többsége
 18. a globalizációt alapvetően
  elidegenedésként érzékeli.
 19. Ez nem más, mint saját nyelvünk feladása
  másokéért.
 20. Ha ez így folytatódik.
 21. 3000 nyelv tűnhet el a következő 80 évben.
 22. De a dolgok változnak.

 23. A népek világszerte
 24. újraélesztik őseik nyelvét,
 25. és helyreállítják kultúrájukat.
 26. Tudomásunk szerint
 27. a nyelvek fölélesztése az 1800-as években,
  a fokozódó antiszemitizmus idején indult,
 28. mikor a zsidó közösségek őseik nyelvéhez,
  a héberhez tértek vissza
 29. a kulturális újjászületés eszközeként.
 30. Noha több mint ezer évig
  tetszhalott állapotban volt,
 31. zsidó vallási és filozófiai
  könyvekben jól fönnmaradt.
 32. Zsidó mozgalmárok tanulmányozták
  s oktatták a nyelvet gyerekeiknek,
 33. fölnevelték közel 100 nemzedék óta
  az első anyanyelvi beszélőket.
 34. Ma ez ötmillió zsidó anyanyelve.
 35. Ami engem illet, nekem [a héber nyelv],
 36. a zsidó diaszpóra asszimilálódott,
  angol anyanyelvű tagjaként
 37. a kulturális szuverenitás egyik alapja.
 38. Kétezer év múltán
 39. még mindig itt vagyunk.
 40. A legutóbbi időkig

 41. a héber újjáéledése kivételnek számított.
 42. Kevés nyelv maradt fenn
  olyan jól, mint a miénk,
 43. és Izrael – ezer év óta
 44. az első zsidó állam – megteremtése
 45. teret nyitott a héber nyelv
  mindennapi használata előtt.
 46. A legtöbb kultúrának
  nem jutott ily lehetőség.
 47. (Videó) Jó estét, Elizabeth vagyok.

 48. Cornwallban élek.
 49. DBU: Ez a korni nyelv,

 50. Cornwall ősi nyelve.
 51. Cornwall ma Dél-Anglia egyik megyéje.
 52. Az 1900-as években korni aktivisták
  a kultúrájukért küzdöttek.
 53. A nyelv több mint ezer évig
  tetszhalott volt,
 54. de régi könyvekből és színdarabokból
  tanították gyerekeiknek.
 55. Ám a kornit beszélők nemzedéke
 56. szanaszét élt Cornwallban,
 57. ezért nem tudta
  kedvére használni a nyelvet.
 58. 1990-re a korni nyelv újjászületett,
 59. de nem gyarapodott.
 60. Majd a 2000-es évek elején az interneten
  leltek egymásra a korniul beszélők,
 61. és azon keresztül beszéltek nap mint nap.
 62. Azóta hetente vagy havonta
  rendezvényeket szerveznek,
 63. amelyeken nyilvánosság előtt beszélhetnek.
 64. Ma pár iskola tanítja a kornit.

 65. Vannak korni nyelvű feliratok,
 66. fagylalthirdetések,
 67. Wikipédia, sőt még mémek is.
 68. (Nevetés)

 69. (Nevetés)

 70. Megőrzött nyelvével

 71. Cornwall népe elismertette magát
 72. kelta népként, akárcsak
  az írek, skótok és walesiek.
 73. Az erőszakos asszimiláció
  századaira tekintve azt mondták:
 74. "Nem Anglia egyik megyéje vagyunk,
 75. hanem saját jogunkon vagyunk nép.
 76. Még itt vagyunk."
 77. Nem ők az egyetlenek.

 78. Louisianában a tunica-biloxi törzs
  újjáéleszti ősei nyelvét.
 79. (Videó) Teyanna vagyok.

 80. Barátaim Csendes Viharnak hívnak.
 81. DBU: 1980-ban kezdődött,

 82. mikor Donna Pierite és családja
 83. Baton Rouge-ba és New Orleansba
  kezdett járni,
 84. hogy egyetemi könyvtárakban
  őrzött régi szótárakat másoljon le.
 85. A tunica nyelv tanulmányozása volt a cél,
 86. és hogy megtanítsák gyerekeiknek,
  és eljuttassák közösségüknek.
 87. Ma ők vezetik a tunica újjászületést.
 88. 2014 óta közel százan vettek részt
  intenzív kurzusokon,
 89. és a 2017-es népszámlálás szerint
 90. 32-en folyékonyan beszélik a nyelvet.
 91. Közülük páran,
  mint Elisabeth, Donna lánya,
 92. már gyerekeiknek tanítják a tunicát.
 93. Az új beszélők tartalmat,
 94. Facebook-videót és mémeket állítanak elő,
 95. (Nevetés)

 96. (Nevetés)

 97. (Nevetés)

 98. Minél többet publikálnak,

 99. annál többen kapnak ihletet
  a törzsből a bekapcsolódásra.
 100. Nemrég egy Texasban élő törzsbéli nő
  kérdezte Elisabethtől a Facebookon:
 101. hogyan mondják azt:
  "Isten áldja e földeket"?
 102. Ki akarta táblázni,

 103. hadd lássák a szomszédjai,
  hogy a kultúrája még él,
 104. és gyarapodik.
 105. A héber, a korni és a tunica

 106. csak három példa a világ
  földcsuszamlásszerű nyelvi mozgalmaira.
 107. Legyenek jèrriais nyelvet
  beszélők a Csatorna-szigetekről,
 108. vagy a kenyai jelnyelvet
  beszélők Nairobiból,
 109. egy valami közös minden közösségben,
 110. amely nyelve megőrzésén vagy
  fölélesztésén munkálkodik: a média.
 111. Így nyelvük terjeszthető és tanítható.
 112. Az internet terjedésével,
 113. a médiához és az alkotáshoz
  való hozzáférés bővülésével
 114. az ősi nyelvek megőrzésére
  és visszakövetelésére
 115. korábban nem látott lehetőségek nyílnak.
 116. Melyik az önök ősi nyelve?

 117. Az enyém a héber, a jiddis,
  a magyar és a skót gael,
 118. noha az angol nyelvben nőttem föl.
 119. Szerencsém van, mert e nyelvek
  az interneten elérhetők.
 120. A héber már az iPhone-omra volt telepítve,
 121. a Google Translate támogatja,
 122. még automatikus javító is van benne.
 123. Lehet, hogy az önök nyelve
  nem oly széles körben támogatott,
 124. bátorítom önöket: nézzenek utána,
 125. mert van rá esély, hogy valahol
  valaki elkezdi fölrakni az internetre.
 126. Nyelvük fölélesztése
  és kultúrájuk felkarolása

 127. hatékony módszer arra, hogy megtalálják
  identitásukat a globalizáció korában,
 128. mert ahogy nemrég megtanultam ezt héberül:
 129. "Anahnu adajin kan":
 130. még mindig itt vagyunk.
 131. Köszönöm szépen.

 132. (Taps)