Return to Video

Hogy mentsünk meg egy nyelvet a kihalástól?

 • 0:02 - 0:04
  A nyelvek nem csak
  természetes úton halnak ki.
 • 0:05 - 0:08
  Vannak, akik kényszer hatására
  mondanak le anyanyelvükről.
 • 0:09 - 0:11
  A kényszer gyakorta politikai jellegű.
 • 0:12 - 0:13
  1892-ben
 • 0:13 - 0:16
  Richard Henry Pratt,
  az USA hadseregtábornoka kijelentette,
 • 0:16 - 0:18
  hogy az őslakosok
  kultúrájának elpusztítása
 • 0:18 - 0:21
  az egyetlen alternatívája
  az őslakosok elpusztításának.
 • 0:22 - 0:25
  "Öld meg az indiánt,
  de mentsd az embert" – mondta.
 • 0:26 - 0:29
  1978-ig a kormány pont ezt tette,
 • 0:29 - 0:32
  mikor az őslakosok gyerekeit
  elszakította szüleiktől,
 • 0:32 - 0:36
  bennlakásos iskolába kényszerítve őket,
  ahol angol nevet kaptak,
 • 0:36 - 0:38
  s büntetést anyanyelvük használatáért.
 • 0:39 - 0:42
  Az asszimiláció töltötte be
  a népirtás szerepét
 • 0:44 - 0:46
  Ma hétezer élő nyelv létezik,
 • 0:46 - 0:49
  de keveset ismer el
  az illető ország kormánya
 • 0:49 - 0:50
  vagy támogat az internet.
 • 0:51 - 0:53
  Ezért a kultúrák túlnyomó többsége
 • 0:53 - 0:56
  a globalizációt alapvetően
  elidegenedésként érzékeli.
 • 0:57 - 1:00
  Ez nem más, mint saját nyelvünk feladása
  másokéért.
 • 1:02 - 1:03
  Ha ez így folytatódik.
 • 1:03 - 1:07
  3000 nyelv tűnhet el a következő 80 évben.
 • 1:08 - 1:10
  De a dolgok változnak.
 • 1:10 - 1:12
  A népek világszerte
 • 1:12 - 1:14
  újraélesztik őseik nyelvét,
 • 1:14 - 1:16
  és helyreállítják kultúrájukat.
 • 1:17 - 1:19
  Tudomásunk szerint
 • 1:19 - 1:23
  a nyelvek fölélesztése az 1800-as években,
  a fokozódó antiszemitizmus idején indult,
 • 1:23 - 1:27
  mikor a zsidó közösségek őseik nyelvéhez,
  a héberhez tértek vissza
 • 1:27 - 1:29
  a kulturális újjászületés eszközeként.
 • 1:30 - 1:33
  Noha több mint ezer évig
  tetszhalott állapotban volt,
 • 1:33 - 1:36
  zsidó vallási és filozófiai
  könyvekben jól fönnmaradt.
 • 1:37 - 1:40
  Zsidó mozgalmárok tanulmányozták
  s oktatták a nyelvet gyerekeiknek,
 • 1:40 - 1:43
  fölnevelték közel 100 nemzedék óta
  az első anyanyelvi beszélőket.
 • 1:44 - 1:47
  Ma ez ötmillió zsidó anyanyelve.
 • 1:47 - 1:50
  Ami engem illet, nekem [a héber nyelv],
 • 1:50 - 1:53
  a zsidó diaszpóra asszimilálódott,
  angol anyanyelvű tagjaként
 • 1:53 - 1:56
  a kulturális szuverenitás egyik alapja.
 • 1:57 - 2:00
  Kétezer év múltán
 • 2:00 - 2:01
  még mindig itt vagyunk.
 • 2:03 - 2:04
  A legutóbbi időkig
 • 2:04 - 2:07
  a héber újjáéledése kivételnek számított.
 • 2:07 - 2:09
  Kevés nyelv maradt fenn
  olyan jól, mint a miénk,
 • 2:09 - 2:11
  és Izrael – ezer év óta
 • 2:11 - 2:13
  az első zsidó állam – megteremtése
 • 2:13 - 2:17
  teret nyitott a héber nyelv
  mindennapi használata előtt.
 • 2:17 - 2:21
  A legtöbb kultúrának
  nem jutott ily lehetőség.
 • 2:21 - 2:23
  (Videó) Jó estét, Elizabeth vagyok.
 • 2:23 - 2:25
  Cornwallban élek.
 • 2:25 - 2:26
  DBU: Ez a korni nyelv,
 • 2:26 - 2:28
  Cornwall ősi nyelve.
 • 2:28 - 2:32
  Cornwall ma Dél-Anglia egyik megyéje.
 • 2:33 - 2:36
  Az 1900-as években korni aktivisták
  a kultúrájukért küzdöttek.
 • 2:37 - 2:39
  A nyelv több mint ezer évig
  tetszhalott volt,
 • 2:39 - 2:43
  de régi könyvekből és színdarabokból
  tanították gyerekeiknek.
 • 2:43 - 2:46
  Ám a kornit beszélők nemzedéke
 • 2:46 - 2:47
  szanaszét élt Cornwallban,
 • 2:47 - 2:50
  ezért nem tudta
  kedvére használni a nyelvet.
 • 2:51 - 2:54
  1990-re a korni nyelv újjászületett,
 • 2:54 - 2:55
  de nem gyarapodott.
 • 2:57 - 3:01
  Majd a 2000-es évek elején az interneten
  leltek egymásra a korniul beszélők,
 • 3:01 - 3:05
  és azon keresztül beszéltek nap mint nap.
 • 3:06 - 3:09
  Azóta hetente vagy havonta
  rendezvényeket szerveznek,
 • 3:09 - 3:11
  amelyeken nyilvánosság előtt beszélhetnek.
 • 3:12 - 3:15
  Ma pár iskola tanítja a kornit.
 • 3:15 - 3:17
  Vannak korni nyelvű feliratok,
 • 3:17 - 3:19
  fagylalthirdetések,
 • 3:19 - 3:21
  Wikipédia, sőt még mémek is.
 • 3:22 - 3:24
  (Nevetés)
 • 3:26 - 3:28
  (Nevetés)
 • 3:30 - 3:33
  Megőrzött nyelvével
 • 3:33 - 3:35
  Cornwall népe elismertette magát
 • 3:35 - 3:38
  kelta népként, akárcsak
  az írek, skótok és walesiek.
 • 3:39 - 3:42
  Az erőszakos asszimiláció
  századaira tekintve azt mondták:
 • 3:42 - 3:44
  "Nem Anglia egyik megyéje vagyunk,
 • 3:44 - 3:46
  hanem saját jogunkon vagyunk nép.
 • 3:46 - 3:47
  Még itt vagyunk."
 • 3:48 - 3:49
  Nem ők az egyetlenek.
 • 3:49 - 3:54
  Louisianában a tunica-biloxi törzs
  újjáéleszti ősei nyelvét.
 • 3:54 - 3:56
  (Videó) Teyanna vagyok.
 • 3:56 - 3:59
  Barátaim Csendes Viharnak hívnak.
 • 4:00 - 4:02
  DBU: 1980-ban kezdődött,
 • 4:02 - 4:04
  mikor Donna Pierite és családja
 • 4:04 - 4:06
  Baton Rouge-ba és New Orleansba
  kezdett járni,
 • 4:06 - 4:10
  hogy egyetemi könyvtárakban
  őrzött régi szótárakat másoljon le.
 • 4:11 - 4:13
  A tunica nyelv tanulmányozása volt a cél,
 • 4:13 - 4:17
  és hogy megtanítsák gyerekeiknek,
  és eljuttassák közösségüknek.
 • 4:17 - 4:21
  Ma ők vezetik a tunica újjászületést.
 • 4:21 - 4:26
  2014 óta közel százan vettek részt
  intenzív kurzusokon,
 • 4:26 - 4:29
  és a 2017-es népszámlálás szerint
 • 4:29 - 4:32
  32-en folyékonyan beszélik a nyelvet.
 • 4:32 - 4:34
  Közülük páran,
  mint Elisabeth, Donna lánya,
 • 4:34 - 4:36
  már gyerekeiknek tanítják a tunicát.
 • 4:36 - 4:38
  Az új beszélők tartalmat,
 • 4:38 - 4:41
  Facebook-videót és mémeket állítanak elő,
 • 4:41 - 4:43
  (Nevetés)
 • 4:44 - 4:46
  (Nevetés)
 • 4:47 - 4:49
  (Nevetés)
 • 4:49 - 4:50
  Minél többet publikálnak,
 • 4:50 - 4:53
  annál többen kapnak ihletet
  a törzsből a bekapcsolódásra.
 • 4:54 - 4:58
  Nemrég egy Texasban élő törzsbéli nő
  kérdezte Elisabethtől a Facebookon:
 • 4:58 - 5:00
  hogyan mondják azt:
  "Isten áldja e földeket"?
 • 5:02 - 5:03
  Ki akarta táblázni,
 • 5:03 - 5:06
  hadd lássák a szomszédjai,
  hogy a kultúrája még él,
 • 5:06 - 5:08
  és gyarapodik.
 • 5:09 - 5:11
  A héber, a korni és a tunica
 • 5:11 - 5:15
  csak három példa a világ
  földcsuszamlásszerű nyelvi mozgalmaira.
 • 5:16 - 5:19
  Legyenek jèrriais nyelvet
  beszélők a Csatorna-szigetekről,
 • 5:19 - 5:22
  vagy a kenyai jelnyelvet
  beszélők Nairobiból,
 • 5:23 - 5:26
  egy valami közös minden közösségben,
 • 5:26 - 5:29
  amely nyelve megőrzésén vagy
  fölélesztésén munkálkodik: a média.
 • 5:29 - 5:31
  Így nyelvük terjeszthető és tanítható.
 • 5:32 - 5:34
  Az internet terjedésével,
 • 5:34 - 5:37
  a médiához és az alkotáshoz
  való hozzáférés bővülésével
 • 5:38 - 5:41
  az ősi nyelvek megőrzésére
  és visszakövetelésére
 • 5:41 - 5:43
  korábban nem látott lehetőségek nyílnak.
 • 5:44 - 5:46
  Melyik az önök ősi nyelve?
 • 5:46 - 5:49
  Az enyém a héber, a jiddis,
  a magyar és a skót gael,
 • 5:49 - 5:51
  noha az angol nyelvben nőttem föl.
 • 5:52 - 5:56
  Szerencsém van, mert e nyelvek
  az interneten elérhetők.
 • 5:56 - 5:58
  A héber már az iPhone-omra volt telepítve,
 • 5:58 - 6:00
  a Google Translate támogatja,
 • 6:00 - 6:02
  még automatikus javító is van benne.
 • 6:02 - 6:05
  Lehet, hogy az önök nyelve
  nem oly széles körben támogatott,
 • 6:05 - 6:07
  bátorítom önöket: nézzenek utána,
 • 6:07 - 6:11
  mert van rá esély, hogy valahol
  valaki elkezdi fölrakni az internetre.
 • 6:12 - 6:16
  Nyelvük fölélesztése
  és kultúrájuk felkarolása
 • 6:17 - 6:21
  hatékony módszer arra, hogy megtalálják
  identitásukat a globalizáció korában,
 • 6:21 - 6:24
  mert ahogy nemrég megtanultam ezt héberül:
 • 6:24 - 6:26
  "Anahnu adajin kan":
 • 6:27 - 6:28
  még mindig itt vagyunk.
 • 6:29 - 6:30
  Köszönöm szépen.
 • 6:30 - 6:30
  (Taps)
Títol:
Hogy mentsünk meg egy nyelvet a kihalástól?
Speaker:
Daniel Bögre Udell
Descripció:

Mintegy 3 000 nyelv tűnhet el a következő 80 évben, ezzel majdnem egész kultúrák némulnak el. E rövid előadásban Daniel Bögre Udell bemutatja, hogy lelnek új módszerekre őseik nyelvének újjáélesztésére és hagyományuk újrateremtésére az emberek világszerte. Arra ösztönöz bennünket, hogy kutassuk őseink nyelvét. "Az önök nyelvének fölélesztése és kultúrájuk felkarolása hatékony módszer arra, hogy megtalálják identitásukat a globalizáció korában" – mutat rá.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
06:46
 • Néhány dologban nem tudtunk Péterrel megegyezni:

  * 0:39 Az én javaslatom:
  Az asszimiláció a népírtás
  finomabb formája.

 • ** 1:01 Ha így haladunk tovább,

  Péter megoldása "Amennyiben minden marad a régiben, 80 év alatt 3 000 nyelv tűnhet el."
  némiképp ellentmondásos. Ha eltűnik 3 000 nyelv, akkor a legkevésbé sem marad minden a régiben.
  Tudom, az egyik erre vonatkozik, a másik arra, de akkor is röhejesen hangzik. Minek írjuk így, ha lehet szebben is,

 • *** 5:40 Na, ez teljes félreértés, a két mondat nem ugyanazt jelenti, hiába mondja Péter, hogy de igen. (Mondjuk, azt nem értem, hogy ha szerinte ugyanazt, akkor miért nem fogadja el az én megoldásom.)

  Ő ezt írja:
  "még inkább lehetséges, mint valaha."

  Ez azt jelenti, hogy eddig is lehetséges volt, de most még inkább.

  Én meg erre javítottam volna:
  "sokkal inkább lehetséges, mint valaha."

  Itt nincs szó arról, hogy eddig lehetséges volt-e, csak azt tudom, hogy most inkább az.

  Az eredeti meg így szól:
  "is now more possible than ever."

 • *** Annak, aki továbbra sem hiszi, hogy a sokkal inkább nem ugyanazt jelenti, mint a még inkább, legyen itt egy mondat, amiben biztosan nem csereszabatos:

  "Nem érdemes a megtakarított pénzt otthon tartani a párnacihában, sokkal inkább érdemes bankba tenni."

  Hogy hangzana ugyanez még inkábbal?

  "Nem érdemes a megtakarított pénzt a párnacihában tartani, még inkább érdemes bankba tenni." ?????

  De térjünk vissza a TED-re, ez azzal indít, hogy ha minden így megy tovább, akkor több ezer nyelv kihal a közeljövőben, Most ehhez képest Péter ezt írná:

  "az ősi nyelvek megőrzése és újjáéledése még inkább lehetséges, mint valaha."

  Tehát, eddig nem volt nyilvánvaló, hogy meg tudunk őrizni egy nyelvet a pusztulástól, vagy nem. Akkor ide egyértelműen a "sokkal inkább" illik, nem a "még inkább".

 • 0:39 Mert nem tetszik. Kb. úgy hangzik, mint „az akasztás a felnégyelés finomabb formája”.

  1:02 A ’nothing changes’ nem a nyelvek eltűnésére vonatkozik, hanem az eltűnésüket előidéző okokra, körülményekre. Az ’így haladunk tovább’ értelme ugyanez.
  Ne keverjük össze a két változást: a) a nyelvek eltűnési okaival és b) a nyelvek kihalásával kapcsolatosokat.

  5:40 A ’sokkal inkább, …mint valaha’-ban ugyanúgy benne van a múlt = valaha is megvolt, de most sokkal inkább megvan.

  Az el nem fogadáshoz:
  Azért nem, mert van, mikor nem kell változtatni.
  Lásd Amara: While reviewing, if the change you want to make is preferential and the original translation is just as good, you should not change it to your preference. You can contact the translator about it and explain the reasons for the change you want to suggest. If there are two things that are both correct, and you can't agree, try to agree on the best version using outside resources.

  Ha emiatt fogadnám el a te megoldásodat, akkor azt is mindig zokszó nélkül el kéne fogadnom, ha 'de'-t 'azonban'-ra "javítod, hiszen ugyanazt jelenti.

  A két kifejezés ekvivalenciáját az adott szövegkörnyezetben állítom, nem mindig, bárhol.
  Különbség van aközött, ha valami speciális esetben vagy ha általános esetben igaz.
  Továbbá, ha egy állítás speciális esetre igaz, akkor annak nem cáfolata, ha más esetekre belátható is, hogy azokra nem igaz.

  1:53. A szuverenitás a helyes írásmód. Javítandó.

 • Elnézést a hossz átfutási időért. Szerintem a végeredmény jó lett.

 • Csaba,
  nem lett jó: egy csomó feliraton preferenciálisan változtattál, máshol meg hibákat írtál bele. Légy szíves, javítsd (vissza) a kifogásolt helyeken.

  0:05, 0:09 Suta lett a mondat a preferenciális változtatást követően. Tudtommal csak embereknek van anyanyelvük. A kényszer és a kényszerítés nem ugyanazt jelenti.

  0:18 Preferenciális változtatás.

  0:32 kényszerítetve???

  0:39 Itt nem jó a „helyettesít”.

  0:57 A nyelvváltás lingvisztikai szakszó, ezért helytelen a feladás és társai,

  1:02 HA???

  1:03 Preferenciális változtatás. Nyilván a következő 80 évről van szó, fölösleges kitenni.

  1:23 - 1:29 Preferenciális változtatás és vesszőhibák.

  5:41 Ah, gróf úr, mily fennkölt ön! (De inkább közhelyes.)

  5:49 Ez torzítás. Csak nyelvről van szó.

 • 0:32 Itt tényleg van egy elírás: kényszerítve a helyes.

  1:07 Azt írtad, HA, javítsd ki légy szíves Ha -ra!

  1:23 A vesszők heylett inkább gondolatjeleket írnék, vagy taéán valóban el is maradhatna a vessző.

  5:49 Spec. ez nekem sem tetszik.

  Csaba többi javításával egyetértek, azt meg végképp nem értem, hogy gúnyolódásra mi szükség van.

  Preferenciális javítás – ha azt kell érteni rajta, hogy jó így is, úgy is:
  Ne felejtsük el, nem nyers fordítást készítünk! Véleményem szerint olyan végeredmény az elvárt, ami könnyen olvasható és könnyen emészthető. Fontosnak tartom, hogy ezt nyelvi, stilisztikai eszközökkel is elősegítsük, ha lehet. Amire Péter szeret hivatkozni, és valóban le van írva, hogy ne javítsunk bele csak azért a fordításba, hogy nekünk legyen igazunk, arra tipikus pl. amikor az és-eket s-re cseréljük. Láttam már ilyet.

 • Mari,

  fenntartom a véleményem.

  0:32 Elírásnak a vigyázatlanságból v. sietségből ejtett hibát, írásbeli tévedést nevezzük. Itt fogalomzavarról van szó (persze, eufemisztikusan lehet ezt elírásnak is hívni).

  5:41 Nem gúnyolódás, hanem szemléltetés, eszköz rámutatni a szükségtelen változtatás stílustörő, közhelyes voltára.

  Preferenciális javítás: fentebb már szó szerint idéztem a TED kötelező előírását erről.
  Az elvárható végeredményt illetően osztom az álláspontodat.
  Előfordul, hogy az ést s-re cserélem, ha úgy épp szépen kifér a sor, vagy többször fordul elő ugyanabban a mondatban az és.
  Én viszont nemcsak hogy láttam, hanem lépten-nyomon találkozom is azzal az LC-gyakorlattal, hogy az s ésre, a de pedig azonbanra van átírva – indokolatlanul.

 • A hibákat javítottam. Köszönöm, és elnézést.

  0:32 Javítva
  1:02 Javítva
  1:23 - 1:29 Vesszők törölve
  5:49 Visszaírva a korábbi változatra

  A többi Mari tetszését elnyerte, tehát valószínűleg nem rontottam a helyzeten. Azokat nem bántom. Csak pár megjegyzés hozzájuk:
  ------------------------

  0:05, 0:09 Suta lett a mondat a preferenciális változtatást követően. Tudtommal csak embereknek van anyanyelvük. A kényszer és a kényszerítés nem ugyanazt jelenti.
  Így hangzott az eredeti:
  A nyelvek nem csak természetes úton halnak ki.
  Az anyanyelvükről lemondók néha rákényszerülnek erre.

  Hát ezért írtam át.
  Esetleg egy "embertelen" megoldás: "Vannak, akik kényszer hatására mondanak le anyanyelvükről."

  0:18 Preferenciális változtatás.
  De egyébként jó így?

  0:39 Itt nem jó a „helyettesít”.
  Miért? Mi legyen?

  0:57 A nyelvváltás lingvisztikai szakszó, ezért helytelen a feladás és társai,
  Ez két független állítás.
  A. a nyelvváltás szakszó - ez bizonyára igaz
  B. helytelen a feladás és társai - ez nem. És semmiképpen nem következik az előzőből. Hangsúlyos a "feladás".

  1:03 Preferenciális változtatás. Nyilván a következő 80 évről van szó, fölösleges kitenni.
  De egyébként jó?

  5:41 Ah, gróf úr, mily fennkölt ön! (De inkább közhelyes.)
  Próbálom kitalálni, mi nem jó... Van egy egyszerűsítési javaslatom:
  "újabb lehetőségek nyílnak."

 • Csaba, már megint szereptévesztésben vagy. Nem az a dolgod, hogy saját szád íze szerint átírd mások fordítását, hanem hogy a valódi (ismétlem: valódi) hibákat javítsd, a minimális beavatkozás elvét szem előtt tartva. Teljesen értelmetlen és mások idejét rabló alibitevékenység preferenciális változtatásokkal púposkodnod. Ha valami valóban hibás, köteles vagy – szükség esetén külső forrás alapján – bizonyítani. Ha nincs érved, ne akarj a helyzeteddel visszaélve önkényeskedni.
  Az, hogy valamilyen fölösleges (preferenciális) változtatásod másvalaki „tetszését elnyerte”, lényegtelen, ha a fordítóét nem. Márpedig a döntés a fordítóé (nem többségi szavazás kérdése).

  0:05, 0:09 Tudom, mi volt az én fordításom, nem kell idézni. Feleslegesen változtattál rajta: az eredetiben nem az áll, hogy „vannak, akik…”, hanem az, ahogy én írtam.

  0:18, 1:03 Nem az a kérdés a preferenciális változtatásaidnál, hogy „De egyébként jó így?”. Már vagy egy tucatszor idéztem neked a TED erre vonatkozó szabályát: tilos preferenciálisan változtatni!
  Légy szíves állítsd vissza az én változatomat.

  0:39 Legyen ez: "Az asszimiláció töltötte be a népirtás szerepét."

  0:57 Na, mármost, ha nem vitatod, hogy a ’nyelvváltás’ szakszó (ritka eset, hogy elfogadod nyelvészek szóhasználatát!), akkor azt kell használni, nem konyhanyelvi körülírást.
  Briliáns logikai elemzéseddel nem foglalkozom.
  Légy szíves állítsd vissza az én változatomat.

  1:23 - 1:29 Légy szíves állítsd vissza az én változatomat!

  5:41 Megkönnyítendő a kitalálás igen nehéz kihívását: stílustörő, közhelyes volt a változtatás.
  Az „egyszerűsítési javaslat” nem jó: pontatlan. Légy szíves állítsd vissza az én változatomat: „még inkább lehetséges, mint valaha.”

 • Van a fordító, meg van a lektor. Tegyük fel, hogy bizonyos dolgokban nem egyezik a véleményük, és egyik sem tudja meggyőzni a másikat, És akkor a képbe bejön egy harmadik személy is, a LC, akinek az lenne a feladata, hogy igazságot tegyen kettejük között. De az is lehet, hogy az ő véleménye merőben más, mint az eddigiek.
  Szóval, van 3 személy, és nem tudják meggyőzni egymást. Ilyenkor mi van? Azt nem tudom, csak azt tudom, hogy mi nincs: nincs fordítás, nincs végeredmény. Adtam én már ilyenkor vissza fordítást azzal, hogy köszönöm, lektorálja más, én nem adom hozzá a nevem. Most nem teszem ezt, a döntést Csabára bíztam.

  Szóval, nincs megegyezés, csak nem értem, hogy ez hogyan lehetséges ebben az esetben, hiszen a javításokat Péter "preferenciálisnak" nevezte, tehát a javított változatot jónak ismerte el,
  Ha egy mindenki által jónak ítélt változat áll egy olyannal szemben, amit valaki nem talált jónak, akkor nagyon egyszerű a dolog: a jót kell elfogadni, és akkor mégis van fordítás, míg korábban nincs.

 • Bocs, korábban helyett különbent akartam írni.

 • Mari,
  tévedsz egyrészt abban, hogy mi az LC feladata. Ez pontosan körül van írva a TED-ben (https://translations.ted.com/How_to_tackle_an_Approval). A fellebbviteli bíróság funkciója nem szerepel benne. A döntést illetően pedig eligazítást ad az i.m. Refer to objective standards fejezete.

  Tévedsz a preferenciális javításokkal kapcsolatban is; l. az ugyanitt (is) egy hónappal ezelőtt írt szó szerinti TED-idézetet: NEM KELL, TILOS! Tehát tévedés úgy felfogni őket, hogy a preferenciális változtatás is jó, tehát fogadja el azt a fordító.

  Nehézség akkor szokott fölmerülni, mikor lektorok vagy az LC-k megalapozatlan változtatásokat tesznek (ezek nyelvhelyességi okból vagy a tárgyismeret hiányosságából szoktak fakadni), és még felszólításra sem veszik a fáradságot, hogy érvekkel, külső forrásra hivatkozva megindokolják álláspontjukat.
  Ilyenkor következik a hatalommal való visszaélés: a fordítónak nem tetsző változat önkényeskedő jóváhagyása. Előfordult már durva zsarolás is az egyik LC részéről, mondván: „csak az én változatommal lesz publikálva”.

  Te mindig tisztességesen jársz el.

  Évek óta szoktam dolgozni az orosz csoportban is; ott ilyen problémák egyáltalán nem merülnek föl: tartják magukat az előírásokhoz.

 • Final version:

  0:39 - Köszönöm. Módosítottam.
  1:23-29 - Visszaírtam.

  A szöveg további módosításra nem szorul. Kiváló, bátran adhatjátok hozzá a neveteket. Ezt Péter is jól tudja (Mint ahogy azt is, hogy nincs olyan szabály, hogy "a döntés a fordítóé". Ha lenne, akkor nem lenne szükség lektorálásra.)

  @Mari, köszönöm a megjegyzést!. Egy pontosítás hozzá: fordítás már régóta van, a szöveg már jó ideje kint van a neten.

  @Péter, ahogy korábbi levelekben már kértem: Több tiszteletet és több alázatot a Közösség munkája és tagjai iránt (nem, nem magamról beszélek!). Ez csapatmunka. És bizony: néha el kell fogadnunk, hogy tévedtünk. Neked is.

 • Sajnos, újfent igazolva látom Csaba kóros szereptévesztését (l. mint fenn): érvei nincsenek, csak agresszív erőszakosságra képes. Nem riad vissza a csúsztatástól („Ha lenne, akkor nem lenne szükség lektorálásra”), sőt valótlanság állításától sem. A mondatom a preferenciális változtatások efogadására vagy el nem fogadására vonatkozott, nem általában a lektorálásra.
  Íme az idézet, hogy preferenciális változtatás esetén a döntés a fordítóé (bocs, Mari, tudom, hogy az orosz nem erősséged, de Csaba érti, feltéve, persze, ha érteni akarja).
  „Выбор между двумя грамматически правильными, точными по смыслу и стилистически равнозначными вариантами перевода остаётся за переводчиком.” („A fordítás nyelvtanilag helyes, értelmileg és stilisztikailag pontos, egyenértékű két változata közti választás a fordítóé.”) https://translations.ted.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.97.D0.B0.D0.B4.D0.B0.D1.87.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B0

  Csaba, ilyenkor mindig kizárólag magadról beszélsz. A magad iránti tiszteletet csak tudással és korrekt viselkedéssel érheted el. Ha pöffeszkedsz és hatalmaskodsz, az csak visszatetszést kelt. Természetesen, mint mindenhol a társadalomban, itt is vannak meghunyászkodók, szolgalelkűek. Ne aggódj, tőlük számíthatsz alázatos viselkedésre, sőt még talpnyalásra is.
  A fordítók és lektorok munkája iránti tiszteletet illetően magatartásod – enyhén fogalmazva – sok kívánnivalót hagy maga után.
  Egyébként a ’közösség’ szó kisbetűs, mert köznév.

 • Szia, Péter!
  Nem fogok hibás, félrefordított, magyartalan mondatokat átengedni. Mint ahogy az angol LC-k sem. És az oroszok sem. Akkor sem, ha ezeket Te próbálod áterőltetni. Nem azért, mert én vagyok egy "valaki", hanem ert aza kötelességem, hogy minőségileg megfelelő feliratok erüljenek ki a kezünk alól. Senkivel nincs konfliktusom a javaslatok, javítások miatt, kizárólag Veled. Neked viszont számtalan csoporttaggal van, akik közül többen már nem tagjai a csoportnak. Azért, mert nem kívántak Veled dolgozni, és nem kívánták a felháborító leckéztetésedet eltűrni. Ha gondolod, tudok neveket is sorolni. Nem egyet, nem kettőt.
  Én viszont bírom, sőt, egyenesen szórakoztat. Különösen a bármi ellen és bérmi elleni "érveléseid" (pl. SUV) és a "hiteles" forrásaid. Időt rabló, de közben nagyon vicces is. Pedig hasznosabb lenne, ha "egyesítve erőinket", együtt dolgoznánk a kiváló minőségű feliratok érdekében. Elfogadva, hogy mindenki tévedhet, és jó, ha van egy második szempár, ami ezekre a tévedésekre felhívja a figyelmet. Ha esetleg elmozdulnál ebbe az irányba, én nyitott vagyok.
  Ha az az eljárást választod, amit Zsófival szemben követtetek, annak is állok elébe. "Preferenciálisan" az előbbit választanám. Gondold meg!

  Boldog Új Évet!

  Csaba

  u.i.:
  Az alábbi hozzászólásodban írt baromságokra (talpnyalás, szolgalelkűség stb.) nem kívánok reagálni.

  Csaba

 • Kissé unom már ezt a méltatlna vitát, de egy megjegyzést még teszek.

  Tegyük fel, hogy valóban minden a fordító szájaíze szerint kéne, hogy legyen a TED véleménye szerint.
  Nos, lektorra ekkor is szükség lenne, de a feladata annyiból állna, hogy átnézze a fordítást, és javaslatot tegyen módosításokra, hátha valamin örömmel kap a fordító. Jártam már így: kijavíottam valakinek a fordításában az egyetemista diákot egyetemi hallgatóra, mire a fordító a homlokára csapott, hogy nahát, ezt a kifejezést kereste napokig. Van ilyen.
  Szóval, ha a TED ezt akarná, akkor az lenne az ügymenet (és persze ezt is le lehet programozni), hogy fordító, lektor, aztán vissza a fordítóhoz, aki egyenest késszé teszi a munkát, további átnézés nélkül.
  Nem ez van.
  Ebből azt a következtetést vonom le, hogy akkor van végeredmény, ha a három szereplő meg tud egyezni.
  A magam részéről én számtalan esetben kötöttem kompromisszumot fordítóként, lektorként egyaránt, a szerintem jó változatot egy nem nagyon rosszra lecserélve.

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions