Return to Video

چگونه زبانها را از نابودی نجات داد

 • 0:02 - 0:04
  زبانها بطور طبیعی نمیمیرند.
 • 0:05 - 0:08
  مردم زبان مادری خود را رها میکنند، چون
  مجبور میشوند.
 • 0:09 - 0:11
  گاهی فشار سیاسی است.
 • 0:12 - 0:13
  در سال ۱۸۹۲،
 • 0:13 - 0:15
  ژنرال امریکایی ریچارد هنری پرات
 • 0:15 - 0:18
  گفت کشتن فرهنگهای بومی
 • 0:18 - 0:21
  تنها راه جایگزین برای کشتن
  مردم بومی است.
 • 0:22 - 0:25
  او گفت:« سرخپوستان را بکشید»
  «اما انسان را نجات دهید.»
 • 0:26 - 0:29
  و تا سال ۱۹۷۸، دولت این کار را کرد،
 • 0:29 - 0:32
  گرفتن بچه های بومیان از خانواده هایشان
 • 0:32 - 0:36
  و مجبورکردن آنها به ماندن در مدارس
  شبانه روزی جایی که به آنها اسمهای
 • 0:36 - 0:39
  انگلیسی داده میشد و به خاطر صحبت کردن به
  زبانشان تنبیه میشدند.
 • 0:39 - 0:42
  سیاست جذب توجیه ای برای نسل کشی بود.
 • 0:44 - 0:46
  امروزه هفت هزار زبان موجود است،
 • 0:46 - 0:49
  اما تعداد محدودی از سوی دولتهایشان شناخته
  شده
 • 0:49 - 0:50
  یا آنلاین پشتیبانی میشوند.
 • 0:51 - 0:53
  پس برای مردم از بیشتر فرهنگها
 • 0:53 - 0:56
  جهانی شدن نمود بیگانگی است.
 • 0:57 - 1:00
  به این معناست که به خاطر دیگری از
  زبان خودت دست بکشی.
 • 1:02 - 1:03
  و اگر چیزی تغییری نکند،
 • 1:03 - 1:07
  حدود سه هزار زبان طی هشتاد سال
  را میتواند نابود کند.
 • 1:08 - 1:10
  اما اوضاع در حال تغییر است.
 • 1:10 - 1:12
  درسراسر جهان،
 • 1:12 - 1:14
  مردم زبانهای اجداد خود را احیا میکنند
 • 1:14 - 1:16
  و فرهنگهای خود را بازسازی میکنند.
 • 1:17 - 1:19
  تا جایی که میدانیم،
 • 1:19 - 1:23
  احیای زبان از دهه ۱۸۸۰ شروع شد،
  وقتی در زمان ظهور یهودستیزی،
 • 1:23 - 1:27
  جامعه یهودی به زبان اجدای خود، عبری
 • 1:27 - 1:29
  بعنوان احیای فرهنگی نگاه کرد.
 • 1:30 - 1:33
  هرچند برای بیش از هزار سال خفته بود،
 • 1:33 - 1:36
  اما در کتابهای فلسفه و دین یهود بخوبی
  نگهداری شده بود.
 • 1:37 - 1:40
  پس طرفداران یهودی مطالعه کردند و به
  فرزندانشان یاد دادند،
 • 1:40 - 1:43
  رشد اولین کسانی که زبان بومی را صحبت
  میکردند تقریبا طی صد نسل.
 • 1:44 - 1:48
  امروزه، این زبان مادری پنج میلیون یهودی
  است.
 • 1:48 - 1:50
  حداقل برای من،
 • 1:50 - 1:53
  بعنوان عضو جذب شده انگلیسی زبان
  از قوم آواره یهود،
 • 1:53 - 1:56
  ی ستون حاکمیت فرهنگی.
 • 1:57 - 2:00
  دو هزار سال بعد،
 • 2:00 - 2:01
  ما هنوز اینجا بودیم.
 • 2:03 - 2:04
  الان، اخیرا،
 • 2:04 - 2:07
  احیای دوباره عبری یک ناهنجاری بود.
 • 2:07 - 2:09
  زبانهای کمی مانند زبان ما حفظ شدند،
 • 2:09 - 2:11
  و تاسیس اسراییل،
 • 2:11 - 2:14
  اولین دولت یهودی بعد از هزار سال،
 • 2:14 - 2:16
  فضایی برای استفاده روزانه از زبان عبری
  فراهم کرد.
 • 2:17 - 2:21
  بعبارت دیگر، بیشتر فرهنگها هنوز این
  فرصت را نداشته اند.
 • 2:21 - 2:23
  (ویدئو) شب بخیر، من الیزابت هستم
 • 2:23 - 2:25
  و در کورونوال زندگی میکنم.
 • 2:25 - 2:26
  زبان نیاکان ما،
 • 2:26 - 2:28
  در کورونوال، کورنی است،
 • 2:28 - 2:32
  که امروزه روستایی در جنوب انگلستان است.
 • 2:33 - 2:36
  در دهه ۱۹۹۰، فعالان کورنی برای فرهنگ
  خود مبارزه کردند.
 • 2:37 - 2:39
  زبانشان برای بیش از صد سال
  استفاده نشده بود،
 • 2:39 - 2:43
  اما ازکتابها و نمایشنامه های قدیمی
  برای آموزش فرزندان خود استفاده کردند.
 • 2:43 - 2:46
  هرچند این نسل جدیدی که کورنی صحبت
  میکرد
 • 2:46 - 2:47
  در سراسر کورنوال پخش شدند
 • 2:47 - 2:50
  و نتوانستند آزادانه از زبان خود استفاده
  کنند.
 • 2:51 - 2:54
  در دهه ۱۹۹۰، زبان کورنی زنده شد،
 • 2:54 - 2:55
  اما خیلی دوام نداشت.
 • 2:57 - 3:01
  سپس، در اوایل دهه ۲۰۰۰، کسانی که کورنی
  صحبت میکنند، راه دیگری بصورت آنلاین
 • 3:01 - 3:05
  پیدا کردند و از فضای مجازی برای صحبتهای
  روزانه استفاده کردند.
 • 3:06 - 3:09
  بعد از آن، مراسم ماهانه و هفتگی
  برنامه ریزی کردند
 • 3:09 - 3:11
  جایی که میتوانستند دورهم باشند و در جمع
  صحبت کنند.
 • 3:12 - 3:15
  امروزه، دربرخی مدارس کورنی تدریس میشود.
 • 3:15 - 3:17
  علائم زبان کورنیایی هست،
 • 3:17 - 3:19
  تبلیغات بستنی،
 • 3:19 - 3:21
  ویکی پیدیا، وحتی الگوهای رفتاری.
 • 3:22 - 3:24
  (خنده حضار)
 • 3:26 - 3:30
  (خنده حضار)
 • 3:30 - 3:33
  و زبان آنها یکبار دیگر دست نخورده
  باقی ماند،
 • 3:33 - 3:35
  مردم کورونوال بعنوان ملت سلتیک
 • 3:35 - 3:38
  درکنارایرلند، اسکاتلند و ولز به
  رسمیت شناخته شد.
 • 3:39 - 3:41
  آنها با بی توجهی به سالها قانون
  جذب اجباری
 • 3:41 - 3:44
  گفتند: « ما یک روستا در انگلستان نیستیم
 • 3:44 - 3:46
  ما مردمی با حقوق خودمان هستیم.
 • 3:46 - 3:47
  و هنوز اینجا هستیم.»
 • 3:48 - 3:49
  و آنها تنها نیستند.
 • 3:49 - 3:54
  قبیله تونیکا-بیلوکسی در لوئیزانا درحال
  احیای زبان خود است.
 • 3:54 - 3:56
  (ویدئو) اسمم تیناست.
 • 3:56 - 3:59
  دوستانم مرا «توفان خاموش» میخوانند.
 • 4:00 - 4:02
  از دهه ۱۹۸۰ شروع شد،
 • 4:02 - 4:04
  وقتی دونا پیرتی و خانواده اش
 • 4:04 - 4:06
  سفر به بوتون روگ و نیواورلناز
  را شروع کردند
 • 4:06 - 4:10
  جهت عکسبرداری ازقاموسهایی که در دانشگاه
  آرشیو شده بود.
 • 4:11 - 4:13
  هدف آنها مطالعه تونیکا بود
 • 4:13 - 4:17
  وتدریس آن به کودکانشان و به اشتراک گذاشتن
  با جامعه.
 • 4:17 - 4:21
  امروزه، آنها یک رنسانس تونیکا را
  رهبری میکنند.
 • 4:21 - 4:26
  از سال ۲۰۱۴، تقریبا صد نفر در کلاسهای
  آنها شرکت کرده اند
 • 4:26 - 4:29
  و براساس سرشماری ۲۰۱۷،
 • 4:29 - 4:32
  سی و دو نفر در این زبان روان هستند،
 • 4:32 - 4:34
  و برخی مثل دختردونا، الیزابت،
 • 4:34 - 4:36
  به کودکانشان زبان تونیکا
  را یاد میدهند
 • 4:36 - 4:38
  اینها محتوا تولید میکنند،
 • 4:38 - 4:41
  فیس بوکف ویدیو و الگوهای رفتاری.
 • 4:41 - 4:43
  (خنده حضار)
 • 4:44 - 4:46
  (خنده حضار)
 • 4:47 - 4:49
  (خنده حضار)
 • 4:49 - 4:50
  وهرچه بیشتر منتشر می کنند،
 • 4:50 - 4:53
  مردم بیشتری از تونیکا برای درگیر شدن
  الهام میگیرند.
 • 4:54 - 4:57
  اخیرا، یکی از اعضای قبیله که در تکزاس
  زندگی میکند، در فیس بوک الیزابت نوشت،
 • 4:57 - 5:01
  پرسید که چگونه میتوان گفت:
  «برکت به این سرزمینها.»
 • 5:02 - 5:03
  برای یک علامت روی زمین بود،
 • 5:03 - 5:06
  اینگونه میتوانست به همسایگانش بگوید
  که فرهنگش زنده است
 • 5:06 - 5:08
  و رونق دارد.
 • 5:09 - 5:11
  امروزه، عبری، کرونی و تونیکا
 • 5:11 - 5:15
  فقط سه مثال از موج فعالان درهر قاره است.
 • 5:16 - 5:19
  فرقی نمی کند که آنها جریزیس زبان هستند
  از جزایر مانش
 • 5:19 - 5:23
  یا زبان اشاره کنیایی از نایروبی،
 • 5:23 - 5:26
  همه جوامعی که برای حفظ یا بازیابی زبان
  خود تلاش میکنند
 • 5:26 - 5:29
  یک چیز مشترک دارند، رسانه،
  تا زبان خود را
 • 5:29 - 5:31
  میتوانند آموزش داده
  یا به اشتراک بگذارند.
 • 5:32 - 5:34
  و با رشد اینترنت
 • 5:34 - 5:36
  دسترسی وایجاد رسانه ها گسترش
  پیدا میکند،
 • 5:38 - 5:41
  حفظ و بازیابی زبان نیاکان
 • 5:41 - 5:43
  اینک نسبت به گذشته امکان بیشتری دارند.
 • 5:44 - 5:46
  زبانهای نیاکان شما چیست؟
 • 5:46 - 5:49
  زبان من عبری، ییدیشی، مجاری
  اسکاتلندی،
 • 5:49 - 5:51
  حتی اگر به زبان انگلیسی بزرگ
  شده باشم.
 • 5:52 - 5:56
  خوشبختانه همه این زبانها آنلاین موجود است.
 • 5:56 - 5:58
  بطور مشخص، زبان عبری
  در آیفون من قابلیت دارد،
 • 5:58 - 6:00
  گوگل ترجمه هم از آن حمایت میکند،
 • 6:00 - 6:02
  حتی بطور خودکار تصحیح میکند.
 • 6:02 - 6:05
  و در صورتیکه از زبان شما
  بطور گسترده حمایت نمیشود
 • 6:05 - 6:07
  من شما را تشویق به تحقیق میکنم،
 • 6:07 - 6:11
  زیرا این احتمال هست که یک کسی،
  یک جایی آنلاین شروع کرده باشد.
 • 6:12 - 6:17
  بازیابی زبانتان و پذیرش فرهنگتان
 • 6:17 - 6:21
  راه قدرتمندی است برای اینکه در این عصر
  جهانی شدن، خودتان باشید،
 • 6:21 - 6:24
  همانطور که من اخیرا به عبری آموخته ام
 • 6:24 - 6:27
  « به زبان عبری»
 • 6:27 - 6:28
  ما هنوز هستیم.
 • 6:29 - 6:30
  متشکرم
 • 6:30 - 6:34
  (تشویق حضار)
Títol:
چگونه زبانها را از نابودی نجات داد
Speaker:
دانیال بوگر یودل
Descripció:

بیش از سه هزار زبان طی هشتاد سال آینده از بین خواهند رفت و بتدریج همه فرهنگها نابود می شوند. در این سخنرانی کوتاه، دانیال بگوریودل، حامی زبان، نشان می‌ذهد که چگونه مردم جهان راههای جدیدی را برای احیای زبان و فرهنگ اجداد خود پیدا می‌کنند- و ما را تشویق می‌کنند که درمورد زبان اجداد خود تحقیق کنیم. او می‌گوید «بازیابی زبان و پذیرش فرهنگ راهی قدرتمند برای خود بودن است.»

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
06:46

Persian subtitles

Revisions