Return to Video

Jak zachránit jazyky před vymřením

 • 0:02 - 0:04
  Jazyky nevymírají přirozeně.
 • 0:05 - 0:08
  Lidé opouští své mateřské jazyky,
  protože jsou k tomu donuceni.
 • 0:09 - 0:11
  Často jde o politický tlak.
 • 0:12 - 0:13
  V roce 1892
 • 0:13 - 0:16
  tvrdil americký generál
  Richard Henry Pratt,
 • 0:16 - 0:18
  že zabití domorodých kultur
 • 0:18 - 0:21
  je jedinou alternativou
  k zabíjení domorodců.
 • 0:22 - 0:25
  „Zabijte indiány,“ řekl,
  „ale muže ušetřete.“
 • 0:26 - 0:29
  A přesně to vláda až do roku 1978 činila,
 • 0:29 - 0:32
  brala domorodé děti jejich rodinám
 • 0:32 - 0:36
  a nutila je chodit na internátní školy,
  kde jim dali anglická jména
 • 0:36 - 0:38
  a byly trestané,
  pokud mluvily svým jazykem.
 • 0:39 - 0:42
  Asimilace byla vzdáním holdu genocidě.
 • 0:44 - 0:46
  Dnes tu máme 7 000 živých jazyků,
 • 0:46 - 0:49
  ale jen pár z nich uznala vlastní vláda
 • 0:49 - 0:51
  nebo je podporováno online.
 • 0:51 - 0:53
  Lidi z valné většiny kultur
 • 0:53 - 0:56
  globalizace neskutečně odcizuje.
 • 0:57 - 1:00
  Znamená to vzdát se vlastního jazyka
  kvůli jazyku někoho jiného.
 • 1:01 - 1:03
  A pokud nedojde ke změně,
 • 1:03 - 1:07
  mohlo by v průběhu 80 let
  zmizet kolem 3 000 jazyků.
 • 1:08 - 1:10
  Ale věci se mění.
 • 1:10 - 1:12
  Po celém světě
 • 1:12 - 1:14
  oživují lidé jazyky svých předků
 • 1:14 - 1:16
  a znovu budují svou kulturu.
 • 1:17 - 1:21
  Podle toho, co víme, rekultivace jazyků
  začala počátkem 19. století,
 • 1:21 - 1:25
  kdy se za vzestupu antisemitismu
  židovské komunity obrátily
 • 1:25 - 1:27
  k jazyku svých předků, hebrejštině,
 • 1:27 - 1:29
  jako prostředku kulturního obrození.
 • 1:30 - 1:33
  A i když ležela přes 1 000 let ladem,
 • 1:33 - 1:36
  dobře se dochovala v knihách
  o židovském náboženství a filozofii.
 • 1:37 - 1:40
  Židovští aktivisté ji studovali
  a učili hebrejsky své děti,
 • 1:40 - 1:43
  čímž po téměř 100 generací
  vychovali první rodilé mluvčí.
 • 1:44 - 1:48
  Dnes je to mateřský jazyk
  více než pěti milionů Židů.
 • 1:48 - 1:50
  Aspoň pro mě,
 • 1:50 - 1:53
  asimilovaného anglicky mluvícího
  člena židovské diaspory,
 • 1:53 - 1:56
  je to pilíř kulturní suverenity.
 • 1:57 - 2:01
  Po dvou tisících let jsme stále zde.
 • 2:03 - 2:06
  Donedávna bylo
  oživení hebrejštiny anomálií.
 • 2:06 - 2:10
  Jen pár jazyků je tak dobře
  zachovaných, jako byl ten náš,
 • 2:10 - 2:11
  a vznik Izraele,
 • 2:11 - 2:14
  prvního židovského státu
  po více než tisíci let,
 • 2:14 - 2:16
  poskytl místo pro každodenní
  používání hebrejštiny.
 • 2:17 - 2:21
  Jinými slovy, většina kultur
  nedostala tutéž příležitost.
 • 2:21 - 2:23
  (video) Dobrý večer, já jsem Elizabeth
 • 2:23 - 2:25
  a žiji v Cornwallu.
 • 2:25 - 2:26
  To byla kornština,
 • 2:26 - 2:28
  původní jazyk Cornwallu,
 • 2:28 - 2:32
  který je dnes technicky
  hrabstvím v jižní Anglii.
 • 2:33 - 2:36
  Na počátku 20. století bojovali
  kornští aktivisté za svou kulturu.
 • 2:37 - 2:39
  Ten jazyk ležel přes 100 let ladem,
 • 2:39 - 2:43
  ale oni použili staré knihy a hry,
  aby své děti naučili kornsky.
 • 2:43 - 2:46
  Nicméně tato nová generace
  kornsky mluvících lidí
 • 2:46 - 2:50
  byla rozptýlena po celém Cornwallu
  a nemohla svůj jazyk volně používat.
 • 2:51 - 2:54
  V 90. letech 20. století byla
  kornština nanovo probuzena,
 • 2:54 - 2:55
  ale nedařilo se jí.
 • 2:57 - 3:01
  Ale počátkem 21. století
  se kornsky mluvící kontaktovali online
 • 3:01 - 3:05
  a využili digitálního prostoru,
  aby mohli denně mluvit kornsky.
 • 3:06 - 3:09
  Od té doby organizují každý týden
  nebo každý měsíc akce,
 • 3:09 - 3:11
  na nichž se mohou setkávat
  a mluvit na veřejnosti.
 • 3:12 - 3:15
  Některé školy dnes kornštině učí.
 • 3:15 - 3:17
  Jsou tu nápisy v kornštině,
 • 3:17 - 3:19
  reklamy na zmrzlinu,
 • 3:19 - 3:21
  Wikipedie a dokonce i memy.
 • 3:22 - 3:24
  (smích)
 • 3:26 - 3:30
  (smích)
 • 3:30 - 3:33
  A když je jejich jazyk zase v provozu,
 • 3:33 - 3:35
  lidem z Cornwallu se dostalo uznání
 • 3:35 - 3:38
  jako keltskému národu
  po boku Irska, Skotska a Walesu.
 • 3:39 - 3:41
  Čelili stoletím násilné asimilace
 • 3:41 - 3:44
  a říkali: „Nejsme anglickým hrabstvím.
 • 3:44 - 3:46
  Jsme lidé s vlastními právy.
 • 3:46 - 3:47
  A stále jsme tu.“
 • 3:48 - 3:49
  A nejsou jediní.
 • 3:49 - 3:54
  Kmen Tunica-Biloxi v Lousianě
  obnovuje svou pradávnou řeč.
 • 3:54 - 3:56
  (video) Jmenuji se Teyanna.
 • 3:56 - 3:59
  Mí přátelé mi říkají „Tichá Bouře“.
 • 4:00 - 4:02
  Začalo to v 80. letech 20. století,
 • 4:02 - 4:04
  kdy Donna Pierite se svou rodinou
 • 4:04 - 4:06
  začala jezdit do Baton Rouge
  a New Orleansu,
 • 4:06 - 4:10
  kde si kopírovali staré slovníky
  uložené v univerzitních archivech.
 • 4:11 - 4:13
  Jejich cílem bylo studovat jazyk tunica,
 • 4:13 - 4:17
  naučit ho děti a podělit se
  o něj s komunitou.
 • 4:17 - 4:21
  Dnes stojí za renesancí tunicy.
 • 4:21 - 4:26
  Od roku 2014 je v integrovaných třídách
  skoro 100 mluvících tunicou
 • 4:26 - 4:29
  a podle sčítaní v roce 2017
 • 4:29 - 4:32
  přibylo 32 nových plynně mluvících,
 • 4:32 - 4:34
  někteří z nich, jako třeba
  Donnina dcera Elisabeth,
 • 4:34 - 4:36
  učí tunice své děti.
 • 4:36 - 4:38
  Tihle noví mluvčí vytvářejí nový obsah,
 • 4:38 - 4:41
  videa na Facebook a rovněž memy.
 • 4:41 - 4:43
  (smích)
 • 4:44 - 4:46
  (smích)
 • 4:47 - 4:49
  (smích)
 • 4:49 - 4:50
  A čím více publikují,
 • 4:50 - 4:53
  tím více dalších inspirují k tomu,
  aby se zapojili.
 • 4:54 - 4:58
  Členka kmene, která bydlí v Texasu,
  nedávno napsala Elisabeth na Facebooku
 • 4:58 - 5:01
  a ptala se, jak se řekne
  „požehnej této zemi“.
 • 5:02 - 5:03
  Chtěla to kvůli zahradní tabuli,
 • 5:03 - 5:06
  aby mohla svým sousedům ukázat,
  že je její kultura živá
 • 5:06 - 5:08
  a že se jí dnes daří.
 • 5:09 - 5:11
  Hebrejština, kornština a tunica
 • 5:11 - 5:15
  jsou jen třemi příklady z obrovské vlny
  jazykového aktivismu napříč kontinenty.
 • 5:16 - 5:19
  A ať jsou to jersejsky mluvící
  z Normanských ostrovů
 • 5:19 - 5:23
  nebo ti z Nairobi,
  kteří ovládají keňskou znakovou řeč,
 • 5:23 - 5:26
  všechny komunity, které pracují
  na zachování nebo navrácení jazyka,
 • 5:26 - 5:29
  mají jednu věc společnou: média,
 • 5:29 - 5:32
  díky kterým mohou svůj jazyk
  sdílet a vyučovat mu.
 • 5:32 - 5:34
  A protože je internet na vzestupu
 • 5:34 - 5:36
  a média přibývají
  a jsou stále dostupnější,
 • 5:38 - 5:41
  uchovávání a navracení starodávných jazyků
 • 5:41 - 5:43
  je teď reálnější než dříve.
 • 5:44 - 5:46
  A jaké jsou vaše původní jazyky?
 • 5:46 - 5:49
  Mými jsou hebrejština, jidiš,
  maďarština a skotská gaelština,
 • 5:49 - 5:51
  ačkoli jsem vyrůstal s angličtinou.
 • 5:52 - 5:56
  Mám štěstí, protože všechny tyto jazyky
  jsou dostupné online.
 • 5:56 - 5:58
  Konkrétně hebrejština už byla
  nainstalovaná v mém iPhonu,
 • 5:58 - 6:02
  je podporovaná Google překladačem,
  má i automatické opravy.
 • 6:02 - 6:05
  A i když váš jazyk možná
  není tak široce podporován,
 • 6:05 - 6:07
  chci vás povzbudit, abyste pátrali,
 • 6:07 - 6:11
  protože existuje možnost,
  že ho někdo někde začal šířit online.
 • 6:12 - 6:16
  Navrácení vašeho jazyka
  a přijetí vaší kultury
 • 6:17 - 6:21
  je silným nástrojem, jak být
  ve věku globalizace sám sebou,
 • 6:21 - 6:24
  protože jak jsem se nedávno
  naučil hebrejsky říct,
 • 6:24 - 6:27
  „'nḥnw 'dyyn k'n“ ‒
 • 6:27 - 6:28
  stále jsme zde.
 • 6:29 - 6:30
  Děkuji.
 • 6:30 - 6:34
  (potlesk)
Títol:
Jak zachránit jazyky před vymřením
Speaker:
Daniel Bögre Udell
Descripció:

V průběhu 80 let by mohlo zmizet kolem 3 000 jazyků, což by umlčelo celé kultury. V této rychlé přednášce ukazuje jazykový aktivista Daniel Bögre Udell, že lidé po celém světě hledají nové způsoby, jak oživit jazyky svých předků a obnovit své tradice. Povzbuzuje nás všechny, abychom pátrali po jazyce svých předků a říká: „Rekultivovat svou řeč a přijmout svou kulturu je silným nástrojem, jak být sám sebou.“

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
06:46

Czech subtitles

Revisions