Czech subtítols

← Jak zachránit jazyky před vymřením

Obtén el codi d'incrustació
51 llengües

Showing Revision 12 created 02/27/2020 by Vladimír Harašta.

 1. Jazyky nevymírají přirozeně.
 2. Lidé opouští své mateřské jazyky,
  protože jsou k tomu donuceni.
 3. Často jde o politický tlak.
 4. V roce 1892

 5. tvrdil americký generál
  Richard Henry Pratt,
 6. že zabití domorodých kultur
 7. je jedinou alternativou
  k zabíjení domorodců.
 8. „Zabijte indiány,“ řekl,
  „ale muže ušetřete.“
 9. A přesně to vláda až do roku 1978 činila,
 10. brala domorodé děti jejich rodinám
 11. a nutila je chodit na internátní školy,
  kde jim dali anglická jména
 12. a byly trestané,
  pokud mluvily svým jazykem.
 13. Asimilace byla vzdáním holdu genocidě.
 14. Dnes tu máme 7 000 živých jazyků,

 15. ale jen pár z nich uznala vlastní vláda
 16. nebo je podporováno online.
 17. Lidi z valné většiny kultur
 18. globalizace neskutečně odcizuje.
 19. Znamená to vzdát se vlastního jazyka
  kvůli jazyku někoho jiného.
 20. A pokud nedojde ke změně,
 21. mohlo by v průběhu 80 let
  zmizet kolem 3 000 jazyků.
 22. Ale věci se mění.

 23. Po celém světě
 24. oživují lidé jazyky svých předků
 25. a znovu budují svou kulturu.
 26. Podle toho, co víme, rekultivace jazyků
  začala počátkem 19. století,
 27. kdy se za vzestupu antisemitismu
  židovské komunity obrátily
 28. k jazyku svých předků, hebrejštině,
 29. jako prostředku kulturního obrození.
 30. A i když ležela přes 1 000 let ladem,
 31. dobře se dochovala v knihách
  o židovském náboženství a filozofii.
 32. Židovští aktivisté ji studovali
  a učili hebrejsky své děti,
 33. čímž po téměř 100 generací
  vychovali první rodilé mluvčí.
 34. Dnes je to mateřský jazyk
  více než pěti milionů Židů.
 35. Aspoň pro mě,
 36. asimilovaného anglicky mluvícího
  člena židovské diaspory,
 37. je to pilíř kulturní suverenity.
 38. Po dvou tisících let jsme stále zde.
 39. Donedávna bylo
  oživení hebrejštiny anomálií.

 40. Jen pár jazyků je tak dobře
  zachovaných, jako byl ten náš,
 41. a vznik Izraele,
 42. prvního židovského státu
  po více než tisíci let,
 43. poskytl místo pro každodenní
  používání hebrejštiny.
 44. Jinými slovy, většina kultur
  nedostala tutéž příležitost.
 45. (video) Dobrý večer, já jsem Elizabeth

 46. a žiji v Cornwallu.
 47. To byla kornština,

 48. původní jazyk Cornwallu,
 49. který je dnes technicky
  hrabstvím v jižní Anglii.
 50. Na počátku 20. století bojovali
  kornští aktivisté za svou kulturu.
 51. Ten jazyk ležel přes 100 let ladem,
 52. ale oni použili staré knihy a hry,
  aby své děti naučili kornsky.
 53. Nicméně tato nová generace
  kornsky mluvících lidí
 54. byla rozptýlena po celém Cornwallu
  a nemohla svůj jazyk volně používat.
 55. V 90. letech 20. století byla
  kornština nanovo probuzena,
 56. ale nedařilo se jí.
 57. Ale počátkem 21. století
  se kornsky mluvící kontaktovali online
 58. a využili digitálního prostoru,
  aby mohli denně mluvit kornsky.
 59. Od té doby organizují každý týden
  nebo každý měsíc akce,
 60. na nichž se mohou setkávat
  a mluvit na veřejnosti.
 61. Některé školy dnes kornštině učí.

 62. Jsou tu nápisy v kornštině,
 63. reklamy na zmrzlinu,
 64. Wikipedie a dokonce i memy.
 65. (smích)

 66. (smích)

 67. A když je jejich jazyk zase v provozu,

 68. lidem z Cornwallu se dostalo uznání
 69. jako keltskému národu
  po boku Irska, Skotska a Walesu.
 70. Čelili stoletím násilné asimilace
 71. a říkali: „Nejsme anglickým hrabstvím.
 72. Jsme lidé s vlastními právy.
 73. A stále jsme tu.“
 74. A nejsou jediní.

 75. Kmen Tunica-Biloxi v Lousianě
  obnovuje svou pradávnou řeč.
 76. (video) Jmenuji se Teyanna.

 77. Mí přátelé mi říkají „Tichá Bouře“.
 78. Začalo to v 80. letech 20. století,

 79. kdy Donna Pierite se svou rodinou
 80. začala jezdit do Baton Rouge
  a New Orleansu,
 81. kde si kopírovali staré slovníky
  uložené v univerzitních archivech.
 82. Jejich cílem bylo studovat jazyk tunica,
 83. naučit ho děti a podělit se
  o něj s komunitou.
 84. Dnes stojí za renesancí tunicy.
 85. Od roku 2014 je v integrovaných třídách
  skoro 100 mluvících tunicou
 86. a podle sčítaní v roce 2017
 87. přibylo 32 nových plynně mluvících,
 88. někteří z nich, jako třeba
  Donnina dcera Elisabeth,
 89. učí tunice své děti.
 90. Tihle noví mluvčí vytvářejí nový obsah,
 91. videa na Facebook a rovněž memy.
 92. (smích)

 93. (smích)

 94. (smích)

 95. A čím více publikují,

 96. tím více dalších inspirují k tomu,
  aby se zapojili.
 97. Členka kmene, která bydlí v Texasu,
  nedávno napsala Elisabeth na Facebooku
 98. a ptala se, jak se řekne
  „požehnej této zemi“.
 99. Chtěla to kvůli zahradní tabuli,
 100. aby mohla svým sousedům ukázat,
  že je její kultura živá
 101. a že se jí dnes daří.
 102. Hebrejština, kornština a tunica

 103. jsou jen třemi příklady z obrovské vlny
  jazykového aktivismu napříč kontinenty.
 104. A ať jsou to jersejsky mluvící
  z Normanských ostrovů
 105. nebo ti z Nairobi,
  kteří ovládají keňskou znakovou řeč,
 106. všechny komunity, které pracují
  na zachování nebo navrácení jazyka,
 107. mají jednu věc společnou: média,
 108. díky kterým mohou svůj jazyk
  sdílet a vyučovat mu.
 109. A protože je internet na vzestupu
 110. a média přibývají
  a jsou stále dostupnější,
 111. uchovávání a navracení starodávných jazyků
 112. je teď reálnější než dříve.
 113. A jaké jsou vaše původní jazyky?

 114. Mými jsou hebrejština, jidiš,
  maďarština a skotská gaelština,
 115. ačkoli jsem vyrůstal s angličtinou.
 116. Mám štěstí, protože všechny tyto jazyky
  jsou dostupné online.
 117. Konkrétně hebrejština už byla
  nainstalovaná v mém iPhonu,
 118. je podporovaná Google překladačem,
  má i automatické opravy.
 119. A i když váš jazyk možná
  není tak široce podporován,
 120. chci vás povzbudit, abyste pátrali,
 121. protože existuje možnost,
  že ho někdo někde začal šířit online.
 122. Navrácení vašeho jazyka
  a přijetí vaší kultury

 123. je silným nástrojem, jak být
  ve věku globalizace sám sebou,
 124. protože jak jsem se nedávno
  naučil hebrejsky říct,
 125. „'nḥnw 'dyyn k'n“ ‒
 126. stále jsme zde.
 127. Děkuji.

 128. (potlesk)