Bosnian subtítols

← Kako spasiti jezik od izumiranja

Obtén el codi d'incrustació
51 llengües

Showing Revision 5 created 03/11/2020 by Ivana Korom.

 1. Jezici ne umiru tek tako,
  prirodnim procesom.
 2. Ljudi se odriču svog maternjeg jezika
  zato što su na to primorani.
 3. Često je taj pritisak političke prirode.
 4. 1982. godine

 5. general vojske SAD-a, Richard Henry Pratt
 6. je tvrdio da je ubijanje
  autohtonih kultura
 7. jedina alternativa ubijanju
  autohtonih naroda.
 8. "Ubij Indijanca," kaže,
  "ali poštedi čovjeka".
 9. I, do 1978. godine
  vlada je radila upravo to,
 10. odvajala je domorodačku djecu
  od njihovih porodica
 11. prisiljavala ih da idu u internate
  gdje su im davali engleska imena
 12. i kažnjavali ih ako govore svojim jezikom.
 13. Asimilacija je bila kompliment za genocid.
 14. Danas postoji sedam hiljada živih jezika,

 15. ali malo je onih koji su priznati
  u vlastitim državama
 16. ili podržani na internetu.
 17. Zbog toga je za ljude
  iz ogromne većine kultura,
 18. globalizacija proces dubokog otuđenja.
 19. Ona podrazumijeva odreći se
  svog jezika zarad nečijeg drugog.
 20. I ako se ništa ne promijeni,
 21. čak 3000 jezika bi moglo
  nestati za 80 godina.
 22. Ali, stvari se mijenjaju.

 23. Širom svijeta,
 24. ljudi oživljavaju jezike predaka
 25. i obnavljaju svoje kulture.
 26. Koliko znamo,
 27. rehabilitacija jezika je započeta
  u 1800-im kada su, u vrijeme jačanja
 28. antisemitizma, jevrejske zajednice
  u jeziku svojih predaka, hebrejskom,
 29. vidjeli sredstvo svog kulturnog preporoda.
 30. I, iako je bio uspavan preko 1000 godina,
 31. bio je dobro sačuvan u knjigama
  o jevrejskoj religiji i filozofiji.
 32. Jevrejski aktivisti su ga proučavali
  i podučavali svoju djecu,
 33. odgojivši prve izvorne govornike
  u skoro 100 generacija.
 34. Danas je to maternji jezik
  za pet miliona Jevreja.
 35. I, barem za mene,
 36. asimiliranog člana jevrejske dijaspore
  koji govori engleski jezik,
 37. glavni stub kulturnog suvereniteta.
 38. Nakon 2000 godina
 39. Mi smo i dalje tu.
 40. Sve do nedavno je

 41. ponovno buđenje hebrejskog bila anomalija.
 42. Malo jezika je tako dobro
  očuvano kao što je bio naš,
 43. a stvaranje Izraela,
 44. prve jevrejske države u preko 1000 godina,
 45. je pružilo prostor za svakodnevno
  korištenje hebrejskog.
 46. Drugim riječima, većina kultura
  naprosto nije dobila šansu.
 47. (Video) Dobro veče, ja sam Elizabeth

 48. i živim u Cornwallu
 49. Ovo je kornvolski,

 50. drevni jezik Cornwalla
 51. koji je danas, tehnički,
  pokrajina u južnoj Engleskoj.
 52. 1900tih godina su se kornvolski
  aktivisti borili za svoju kulturu.
 53. Jezik je bio neaktivan preko 100 godina,
 54. ali, oni su koristili stare knjige
  i predstave da bi podučavali svoju djecu.
 55. Međutim, ova nova generacija
  govornika kornvolskog
 56. je bila raštrkana po Cornwallu
 57. i nije bila u mogućnosti
  da slobodno koristi jezik.
 58. Do devedesetih godina
  kornvolski se probudio,
 59. ali nije procvjetao.
 60. A onda su se, ranih 2000-ih, govornici
  kornvolskog pronašli na internetu
 61. i iskoristili digitalni prostor
  da svakodnevno razgovaraju.
 62. Od tada su počeli organizovati
  sedmična i mjesečna dešavanja
 63. kada su se mogli okupljati
  i javno govoriti.
 64. Danas se u nekim školama
  podučava kornvolski jezik

 65. Postoje znakovi na kornvolskom,
 66. reklame za sladoled,
 67. Wikipedia, pa čak i memovi.
 68. (Smijeh)

 69. (Smijeh)

 70. I sa ponovo netaknutim jezikom

 71. Kornvolci su sebi
  osigurali da budu priznati
 72. kao keltski narod
  uz Irsku, Škotsku i Vels.
 73. Promatrali su vijekovnu
  prisilnu asimilaciju
 74. i rekli, "Mi nismo pokrajina u Engleskoj.
 75. Mi smo narod sami po sebi.
 76. I još uvijek smo tu".
 77. I nisu jedini.

 78. Tunica-Biloxi, pleme iz Lousiane
  oživljava jezik svojih predaka.
 79. (Video) Zovem se Teyanna.

 80. Prijatelji me zovu "Tiha oluja".
 81. Ovo je počelo osamdesetih godina

 82. kada su Donna Pierite i njena porodica
 83. putovali u Baton Rouge i New Orleans.
 84. da kopiraju stare rječnike
  pohranjene u univerzitetskim arhivama.
 85. Cilj im je bio da prouče tunica jezik,
 86. da nauče djecu da ga koriste
  i da ga podijele sa zajednicom.
 87. Danas vode preporod tunica jezika.
 88. Od 2014. postoji skoro 100 govornika
  na kursevima jezika
 89. i prema popisu stanovništva za 2017.
 90. ima trideset dvoje novih koji tečno govore
 91. od kojih neki, kao što je
  Donnina kćerka Elisabeth,
 92. uče svoju djecu da govore tunica jezikom
 93. Ti novi govornici kreiraju sadržaj,
 94. video snimke na Facebooku, kao i memove.
 95. (Smijeh)

 96. (Smijeh)

 97. (Smijeh)

 98. I što više objavljuju,

 99. to više inspirišu ostale pripadnike
  Tunica naroda da se uključe.
 100. Nedavno se pripadnica plemena koja živi
  u Teksasu javila Elisabeth preko Facebooka
 101. i pitala kako se kaže
  "blagoslovi ovu zemlju".
 102. To je bilo za znak u dvorištu
 103. da pokaže svojim komšijama
  da je njena kultura još živa
 104. i da danas cvjeta.
 105. Hebrejski, kornvolski i tunica jezik

 106. su samo tri primjera iz mnoštva
  jezičkog aktivizma na svim kontinentima.
 107. I bilo da su oni govornici Jèrriais jezika
  sa Kanalskih otoka,
 108. ili su govornici kenijskog
  znakovnog jezika iz Nairobija,
 109. sve te zajednice koje rade na tome da
  sačuvaju ili ponovo uspostave neki jezik
 110. imaju jednu zajedničku stvar: medije
 111. da bi svoj jezik mogli
  dijeliti i podučavati.
 112. Razvojem interneta
 113. širenje medijskog pristupa i stvaranja,
 114. očuvanje i ponovno
  uspostavljanje jezika predaka
 115. sada je omogućeno više nego ikada.
 116. Pa, koji su jezici vaših predaka?

 117. Moji su hebrejski, jidiš,
  mađarski i škotski galski
 118. iako sam odgajan na engleskom.
 119. I srećom po mene, svaki od ovih jezika
  je dostupan na internetu.
 120. Posebno hebrejski -
  bio mi je instaliran na iPhonu,
 121. podržava ga Google Translate,
 122. čak ima i autokorekciju.
 123. I ako vaš jezik možda nije
  u toj mjeri podržan,
 124. ja vas podstičem da istražite,
 125. jer postoji mogućnost da ga je neko
  negdje počeo stavljati na internet.
 126. Ponovno uspostavljanje svog jezika
  i prihvatanje svoje kulture

 127. je moćan način da budete ono što jeste
 128. u doba globalizacije
 129. jer, kako sam skoro naučio
  da kažem na hebrejskom,
 130. "'nḥnw 'dyyn k'n" -
 131. mi smo još uvijek tu.
 132. Hvala

 133. (Aplauz)