Return to Video

Kako spasiti jezik od izumiranja

 • 0:02 - 0:04
  Jezici ne umiru tek tako,
  prirodnim procesom.
 • 0:05 - 0:08
  Ljudi se odriču svog maternjeg jezika
  zato što su na to primorani.
 • 0:09 - 0:11
  Često je taj pritisak političke prirode.
 • 0:12 - 0:13
  1982. godine
 • 0:13 - 0:15
  general vojske SAD-a, Richard Henry Pratt
 • 0:15 - 0:18
  je tvrdio da je ubijanje
  autohtonih kultura
 • 0:18 - 0:21
  jedina alternativa ubijanju
  autohtonih naroda.
 • 0:22 - 0:25
  "Ubij Indijanca," kaže,
  "ali poštedi čovjeka".
 • 0:26 - 0:29
  I, do 1978. godine
  vlada je radila upravo to,
 • 0:29 - 0:32
  odvajala je domorodačku djecu
  od njihovih porodica
 • 0:32 - 0:36
  prisiljavala ih da idu u internate
  gdje su im davali engleska imena
 • 0:36 - 0:38
  i kažnjavali ih ako govore svojim jezikom.
 • 0:39 - 0:42
  Asimilacija je bila kompliment za genocid.
 • 0:44 - 0:46
  Danas postoji sedam hiljada živih jezika,
 • 0:46 - 0:49
  ali malo je onih koji su priznati
  u vlastitim državama
 • 0:49 - 0:50
  ili podržani na internetu.
 • 0:51 - 0:53
  Zbog toga je za ljude
  iz ogromne većine kultura,
 • 0:53 - 0:56
  globalizacija proces dubokog otuđenja.
 • 0:57 - 1:00
  Ona podrazumijeva odreći se
  svog jezika zarad nečijeg drugog.
 • 1:01 - 1:03
  I ako se ništa ne promijeni,
 • 1:03 - 1:07
  čak 3000 jezika bi moglo
  nestati za 80 godina.
 • 1:08 - 1:10
  Ali, stvari se mijenjaju.
 • 1:10 - 1:12
  Širom svijeta,
 • 1:12 - 1:14
  ljudi oživljavaju jezike predaka
 • 1:14 - 1:16
  i obnavljaju svoje kulture.
 • 1:17 - 1:19
  Koliko znamo,
 • 1:19 - 1:22
  rehabilitacija jezika je započeta
  u 1800-im kada su, u vrijeme jačanja
 • 1:22 - 1:27
  antisemitizma, jevrejske zajednice
  u jeziku svojih predaka, hebrejskom,
 • 1:27 - 1:29
  vidjeli sredstvo svog kulturnog preporoda.
 • 1:30 - 1:33
  I, iako je bio uspavan preko 1000 godina,
 • 1:33 - 1:36
  bio je dobro sačuvan u knjigama
  o jevrejskoj religiji i filozofiji.
 • 1:37 - 1:40
  Jevrejski aktivisti su ga proučavali
  i podučavali svoju djecu,
 • 1:40 - 1:43
  odgojivši prve izvorne govornike
  u skoro 100 generacija.
 • 1:44 - 1:48
  Danas je to maternji jezik
  za pet miliona Jevreja.
 • 1:48 - 1:50
  I, barem za mene,
 • 1:50 - 1:53
  asimiliranog člana jevrejske dijaspore
  koji govori engleski jezik,
 • 1:53 - 1:56
  glavni stub kulturnog suvereniteta.
 • 1:57 - 2:00
  Nakon 2000 godina
 • 2:00 - 2:01
  Mi smo i dalje tu.
 • 2:03 - 2:04
  Sve do nedavno je
 • 2:04 - 2:07
  ponovno buđenje hebrejskog bila anomalija.
 • 2:07 - 2:09
  Malo jezika je tako dobro
  očuvano kao što je bio naš,
 • 2:09 - 2:11
  a stvaranje Izraela,
 • 2:11 - 2:14
  prve jevrejske države u preko 1000 godina,
 • 2:14 - 2:16
  je pružilo prostor za svakodnevno
  korištenje hebrejskog.
 • 2:17 - 2:21
  Drugim riječima, većina kultura
  naprosto nije dobila šansu.
 • 2:21 - 2:23
  (Video) Dobro veče, ja sam Elizabeth
 • 2:23 - 2:25
  i živim u Cornwallu
 • 2:25 - 2:26
  Ovo je kornvolski,
 • 2:26 - 2:28
  drevni jezik Cornwalla
 • 2:28 - 2:32
  koji je danas, tehnički,
  pokrajina u južnoj Engleskoj.
 • 2:33 - 2:36
  1900tih godina su se kornvolski
  aktivisti borili za svoju kulturu.
 • 2:37 - 2:39
  Jezik je bio neaktivan preko 100 godina,
 • 2:39 - 2:43
  ali, oni su koristili stare knjige
  i predstave da bi podučavali svoju djecu.
 • 2:43 - 2:46
  Međutim, ova nova generacija
  govornika kornvolskog
 • 2:46 - 2:47
  je bila raštrkana po Cornwallu
 • 2:47 - 2:50
  i nije bila u mogućnosti
  da slobodno koristi jezik.
 • 2:51 - 2:54
  Do devedesetih godina
  kornvolski se probudio,
 • 2:54 - 2:55
  ali nije procvjetao.
 • 2:57 - 3:01
  A onda su se, ranih 2000-ih, govornici
  kornvolskog pronašli na internetu
 • 3:01 - 3:05
  i iskoristili digitalni prostor
  da svakodnevno razgovaraju.
 • 3:06 - 3:09
  Od tada su počeli organizovati
  sedmična i mjesečna dešavanja
 • 3:09 - 3:11
  kada su se mogli okupljati
  i javno govoriti.
 • 3:12 - 3:15
  Danas se u nekim školama
  podučava kornvolski jezik
 • 3:15 - 3:17
  Postoje znakovi na kornvolskom,
 • 3:17 - 3:19
  reklame za sladoled,
 • 3:19 - 3:21
  Wikipedia, pa čak i memovi.
 • 3:22 - 3:24
  (Smijeh)
 • 3:26 - 3:30
  (Smijeh)
 • 3:30 - 3:33
  I sa ponovo netaknutim jezikom
 • 3:33 - 3:35
  Kornvolci su sebi
  osigurali da budu priznati
 • 3:35 - 3:38
  kao keltski narod
  uz Irsku, Škotsku i Vels.
 • 3:39 - 3:41
  Promatrali su vijekovnu
  prisilnu asimilaciju
 • 3:41 - 3:44
  i rekli, "Mi nismo pokrajina u Engleskoj.
 • 3:44 - 3:46
  Mi smo narod sami po sebi.
 • 3:46 - 3:47
  I još uvijek smo tu".
 • 3:48 - 3:49
  I nisu jedini.
 • 3:49 - 3:54
  Tunica-Biloxi, pleme iz Lousiane
  oživljava jezik svojih predaka.
 • 3:54 - 3:56
  (Video) Zovem se Teyanna.
 • 3:56 - 3:59
  Prijatelji me zovu "Tiha oluja".
 • 4:00 - 4:02
  Ovo je počelo osamdesetih godina
 • 4:02 - 4:04
  kada su Donna Pierite i njena porodica
 • 4:04 - 4:06
  putovali u Baton Rouge i New Orleans.
 • 4:06 - 4:10
  da kopiraju stare rječnike
  pohranjene u univerzitetskim arhivama.
 • 4:11 - 4:13
  Cilj im je bio da prouče tunica jezik,
 • 4:13 - 4:17
  da nauče djecu da ga koriste
  i da ga podijele sa zajednicom.
 • 4:17 - 4:21
  Danas vode preporod tunica jezika.
 • 4:21 - 4:26
  Od 2014. postoji skoro 100 govornika
  na kursevima jezika
 • 4:26 - 4:29
  i prema popisu stanovništva za 2017.
 • 4:29 - 4:32
  ima trideset dvoje novih koji tečno govore
 • 4:32 - 4:34
  od kojih neki, kao što je
  Donnina kćerka Elisabeth,
 • 4:34 - 4:36
  uče svoju djecu da govore tunica jezikom
 • 4:36 - 4:38
  Ti novi govornici kreiraju sadržaj,
 • 4:38 - 4:41
  video snimke na Facebooku, kao i memove.
 • 4:41 - 4:43
  (Smijeh)
 • 4:44 - 4:46
  (Smijeh)
 • 4:47 - 4:49
  (Smijeh)
 • 4:49 - 4:50
  I što više objavljuju,
 • 4:50 - 4:54
  to više inspirišu ostale pripadnike
  Tunica naroda da se uključe.
 • 4:54 - 4:58
  Nedavno se pripadnica plemena koja živi
  u Teksasu javila Elisabeth preko Facebooka
 • 4:58 - 5:01
  i pitala kako se kaže
  "blagoslovi ovu zemlju".
 • 5:01 - 5:03
  To je bilo za znak u dvorištu
 • 5:03 - 5:06
  da pokaže svojim komšijama
  da je njena kultura još živa
 • 5:06 - 5:08
  i da danas cvjeta.
 • 5:09 - 5:11
  Hebrejski, kornvolski i tunica jezik
 • 5:11 - 5:15
  su samo tri primjera iz mnoštva
  jezičkog aktivizma na svim kontinentima.
 • 5:16 - 5:19
  I bilo da su oni govornici Jèrriais jezika
  sa Kanalskih otoka,
 • 5:19 - 5:22
  ili su govornici kenijskog
  znakovnog jezika iz Nairobija,
 • 5:22 - 5:26
  sve te zajednice koje rade na tome da
  sačuvaju ili ponovo uspostave neki jezik
 • 5:26 - 5:29
  imaju jednu zajedničku stvar: medije
 • 5:29 - 5:31
  da bi svoj jezik mogli
  dijeliti i podučavati.
 • 5:32 - 5:34
  Razvojem interneta
 • 5:34 - 5:36
  širenje medijskog pristupa i stvaranja,
 • 5:38 - 5:41
  očuvanje i ponovno
  uspostavljanje jezika predaka
 • 5:41 - 5:43
  sada je omogućeno više nego ikada.
 • 5:44 - 5:46
  Pa, koji su jezici vaših predaka?
 • 5:46 - 5:49
  Moji su hebrejski, jidiš,
  mađarski i škotski galski
 • 5:49 - 5:51
  iako sam odgajan na engleskom.
 • 5:52 - 5:56
  I srećom po mene, svaki od ovih jezika
  je dostupan na internetu.
 • 5:56 - 5:58
  Posebno hebrejski -
  bio mi je instaliran na iPhonu,
 • 5:58 - 6:00
  podržava ga Google Translate,
 • 6:00 - 6:02
  čak ima i autokorekciju.
 • 6:02 - 6:05
  I ako vaš jezik možda nije
  u toj mjeri podržan,
 • 6:05 - 6:07
  ja vas podstičem da istražite,
 • 6:07 - 6:11
  jer postoji mogućnost da ga je neko
  negdje počeo stavljati na internet.
 • 6:12 - 6:16
  Ponovno uspostavljanje svog jezika
  i prihvatanje svoje kulture
 • 6:17 - 6:18
  je moćan način da budete ono što jeste
 • 6:18 - 6:21
  u doba globalizacije
 • 6:21 - 6:24
  jer, kako sam skoro naučio
  da kažem na hebrejskom,
 • 6:24 - 6:27
  "'nḥnw 'dyyn k'n" -
 • 6:27 - 6:28
  mi smo još uvijek tu.
 • 6:29 - 6:30
  Hvala
 • 6:30 - 6:34
  (Aplauz)
Títol:
Kako spasiti jezik od izumiranja
Speaker:
Daniel Bögre Udell
Descripció:

Čak 3000 jezika bi moglo nestati u sljedećih 80 godina, što je skoro pa ušutkivanje čitavih kultura. U ovom kratkom govoru jezički aktivist Daniel Bögre Udell pokazuje kako ljudi širom svijeta pronalaze načine da ožive jezike predaka i obnove svoje tradicije - i sve nas potiče da istražimo jezike naših predaka. "Povratak svom jeziku i prihvatanje svoje kulture je moćan način da budete ono što jeste", kaže on.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
06:46

Bosnian subtitles

Revisions