Swedish subtítols

← Hur klimatförändringarna kan göra vår mat mindre näringsrik

Obtén el codi d'incrustació
31 llengües

Showing Revision 8 created 11/11/2019 by Annika Bidner.

 1. Yogi Berra, en amerikansk
  baseballspelare och filosof, sa:
 2. "Om vi inte vet var vi ska,
  kanske vi inte kommer fram."
 3. Samlingen av vetenskaplig forskning
  ger oss bättre inblick,
 4. bättre klarhet, i hur vår framtid
  kan se ut i ett förändrat klimat
 5. och vad det kan betyda för vår hälsa.
 6. Jag är här för att prata
  om en besläktad aspekt,
 7. om hur våra utsläpp av växthusgaser
  från förbränningen av fossila bränslen
 8. minskar näringsinnehållet i vår mat.
 9. Vi börjar med kostpyramiden.

 10. Ni känner alla till kostpyramiden.
 11. Vi behöver alla äta en varierad kost.
 12. Vi behöver proteiner,
 13. vi behöver mineraler,
 14. vi behöver vitaminer.
 15. Och det här är ett sätt
  för oss att se till
 16. att vi får i oss allt vi behöver varje dag
 17. så att vi kan växa och må bra.
 18. Men vi äter inte bara
  för att vi behöver det,

 19. vi äter också för nöjes skull.
 20. Bröd, pasta, pizza –
 21. det finns en massa mat
  som har kulturell betydelse.
 22. Vi tycker om att äta den.
 23. Så maten är viktig för vår kost,
 24. men den är också viktig för våra kulturer.
 25. Koldioxiden har ökat i mängd

 26. sedan den industriella
  revolutionens början,
 27. en ökning från 280 ppm, eller miljondelar,
  till över 410 ppm i dag,
 28. och den fortsätter öka.
 29. Kolet som växter behöver för att växa
  kommer från koldioxiden.
 30. Växterna tar upp den,
 31. och de bryter ner den
  så att de kan använda kolet för att växa.
 32. De behöver också näring från jorden.
 33. Så ja, koldioxid är växternas mat.
 34. Att koldioxidhalten ökar
  borde vara goda nyheter

 35. för livsmedelsförsörjningen i världen,
 36. som ska se till att alla
  har tillräckligt att äta varje dag.
 37. Ungefär 820 miljoner människor i världen
  får inte tillräckligt att äta varje dag.
 38. Så det finns en hel del skrivet
  om hur högre koldioxidhalter
 39. ska hjälpa till med
  livsmedelsförsörjningsproblemen.
 40. Vi behöver skynda på utvecklingen
  när det gäller jordbruksproduktiviteten
 41. för att livnära de nio till tio miljarder
  personer som kommer finnas år 2050
 42. och för att uppfylla de Globala målen
  för hållbar utveckling, särskilt Mål 2,
 43. som rör tryggare livsmedelsförsörjning,
 44. bättre näring,
 45. och ökad tillgång för alla
  till den mat vi behöver.
 46. Vi vet att klimatförändringarna
  påverkar jordbruksproduktiviteten.
 47. Jorden har blivit ungefär en grad varmare
 48. sedan tiden före industrialiseringen.
 49. Det förändrar lokala temperatur-
  och nederbördsmönster,
 50. och det får konsekvenser
  för produktiviteten i jordbruket
 51. i många delar av världen.
 52. Och det är inte bara förändringarna
  i temperatur och nederbörd,
 53. det är extremerna.
 54. Extremer i form av värmeböljor,
  översvämningar och torka
 55. påverkar produktiviteten avsevärt.
 56. Och koldioxiden,

 57. förutom att den får växter att växa,
 58. har även andra följder,
 59. som att växter,
  när koldioxidhalten är högre,
 60. ökar produktionen av kolhydrater –
  socker och stärkelse –
 61. och minskar koncentrationen av proteiner
  och nödvändiga näringsämnen.
 62. Det här är väldigt viktigt för hur vi ser
  på livsmedelsförsörjningen i framtiden.
 63. För några kvällar sedan, i diskussionerna
  om klimatförändringarna,

 64. var det någon som sa
  att hen var fem sjundedels optimist:
 65. att hen är optimist fem dagar i veckan,
 66. och det här är ett ämne
  för de övriga två dagarna.
 67. Om vi tänker på mineraler

 68. påverkas nästan alla av dem
  av högre koldioxidhalter.
 69. Järn och zink påverkas särskilt mycket.
 70. Om du inte får tillräckligt
  med järn kan du få blodbrist.
 71. Det kan orsaka trötthet, andnöd,
 72. och ytterligare några
  ganska allvarliga åkommor.
 73. Om du inte får tillräckligt med zink
 74. kan du tappa matlusten.
 75. Det är ett betydande problem i världen.
 76. Ungefär en miljard människor
  har zinkbrist.
 77. Zink är väldigt viktigt
  för mödrar och barns hälsa.
 78. Det påverkar utvecklingen.
 79. B-vitaminer är nödvändiga
  av en mängd anledningar.
 80. De hjälper till att omvandla
  vår mat till energi.
 81. De är viktiga för många
  fysiologiska processer i vår kropp.
 82. Och när en växt har högre kolhalt
 83. får den mindre kväve
 84. och mindre B-vitaminer.
 85. Det påverkar inte bara oss.

 86. Boskap påverkas redan
 87. eftersom kvaliteten
  på deras bete försämras.
 88. Det här påverkar faktiskt alla
  som äter växter.
 89. Tänk till exempel på våra husdjur,
  som katter och hundar.
 90. Om du tittar på innehållsdeklarationen
  för maten för sällskapsdjur och hundar
 91. så finns det en stor andel
  spannmål i den maten.
 92. Så det här påverkar alla.
 93. Hur vet vi att det är ett problem?

 94. Vi känner till det från fältstudier
 95. och från experimentella studier
  gjorda i laboratorium.
 96. I fältstudierna –
 97. och jag kommer främst fokusera
  på vete och ris –
 98. finns det fält med till exempel ris
 99. som har delats in i olika jordlotter.
 100. Och lotterna är precis likadana:
 101. Jorden är densamma,
 102. nederbörden är densamma –
 103. allt är likadant.
 104. Förutom att man blåser ut koldioxid
  över några av jordlotterna.
 105. Så man kan jämföra
 106. hur det ser ut under de villkor vi har nu
 107. med de ökade koldioxidhalterna
 108. i framtiden.
 109. Jag deltog i en av de få studier
  som har undersökt det här.

 110. Vi tittade på 18 risfält i Kina och Japan
 111. och odlade dem under de omständigheter
  man kan förvänta sig
 112. senare under det här århundradet.
 113. När man tittar på slutsatserna
 114. är den vita stapeln hur det ser ut i dag,
 115. och den röda stapeln hur det kommer
  att se ut senare under 2000-talet.
 116. Proteinet minskar med ungefär tio procent,
 117. järn med ungefär åtta procent,
  zink med ungefär fem procent.
 118. Det låter inte
  som jättestora förändringar,
 119. men tänk på fattiga människor
 120. i alla länder,
 121. som främst lever på stärkelse,
 122. och att det här kommer att knuffa
  alla som är på gränsen
 123. över gränsen in i direkt näringsbrist
 124. och skapa alla möjliga hälsoproblem.
 125. Situationen är tydligare
  när det gäller B-vitaminer.

 126. För vitamin B1 och B2
 127. är minskningen 17 procent.
 128. Pantotensyra, vitamin B5,
  minskar ungefär 13 procent.
 129. Folsyra minskar med 30 procent.
 130. Det här är medelvärden
  för de olika experimenten som har gjorts.
 131. Folsyra är nödvändigt
  för barns utveckling.
 132. Gravida kvinnor som inte får
  tillräckligt med folsyra
 133. löper mycket högre risk
  att föda barn med missbildningar.
 134. Så det här är väldigt allvarliga
  potentiella följder för vår hälsa
 135. av den fortsatta koldioxidökningen.
 136. I ett annat exempel,

 137. modelleringsarbetet här gjordes
  av Chris Weyant och hans kolleger,
 138. undersöktes den här kedjan
  från mer koldioxid
 139. till mindre järn och zink –
  de tittade bara på järn och zink –
 140. till olika hälsoeffekter.
 141. De undersökte malaria,
  diarrésjukdomar, lunginflammation,
 142. blodbrist,
 143. och undersökte vad följderna
  kunde bli år 2050.
 144. Ju mörkare färgen är här,
 145. desto större är följderna.
 146. Man kan se den största effekten
 147. i Asien och Afrika,
 148. men observera att i länder som USA
 149. och i länder i Europa
 150. kan befolkningen också drabbas.
 151. De uppskattade att 125 miljoner
  människor kunde påverkas.
 152. De skapade också modeller
 153. för vilka åtgärder
  som skulle vara mest effektiva,
 154. och deras slutsats var att det skulle vara
  att minska utsläppen av växthusgaser:
 155. Se till att växthusgaserna minskade
  till mitten av århundradet
 156. så att vi inte behöver oroa oss
  så mycket för följderna
 157. längre fram i framtiden.
 158. De här experimenten, de här modellerna,

 159. tog inte hänsyn
 160. till själva klimatförändringarna.
 161. De tittade bara på den ökade koldioxiden.
 162. Så när man lägger ihop dem,
 163. blir effekten mycket större
  än vad jag har visat er.
 164. Jag skulle nu vilja berätta för er

 165. hur mycket den mat ni åt till frukost,
  och den mat ni kommer att äta till lunch,
 166. har förändrats från den
  som era mor- och farföräldrar åt
 167. när det gäller näringsvärdet.
 168. Men det kan jag inte.
 169. Vi har ingen forskning på det.
 170. Jag skulle vilja berätta för er
  hur mycket bristen på mat i dag
 171. påverkas av förändringarna.
 172. Men det kan jag inte.
 173. Vi har ingen forskning på det heller.
 174. Det är mycket som vi behöver
  ta reda på om det här,
 175. även vad de möjliga lösningarna kan vara.
 176. Vi vet inte exakt vilka lösningarna är,
 177. men vi har en mängd alternativ.
 178. Vi har tekniska framsteg.
 179. Vi har växtförädling.
  Vi har bioberikning.
 180. Typen av jord kan påverka.
 181. Och, det skulle naturligtvis
  vara bra att veta
 182. hur de här förändringarna
  kan påverka vår framtida hälsa
 183. och våra barn och barnbarns hälsa.
 184. Den här sortens investeringar tar tid.
 185. Det kommer att ta tid
  att lösa alla de här problemen.
 186. Det finns inte någon nationell enhet
  eller företagsgrupp
 187. som bekostar den här forskningen.
 188. Vi behöver de här investeringarna
  för att ta reda på vart vi är på väg.
 189. Vad vi kan göra under tiden

 190. är att se till att alla människor
  får tillgång till en allsidig kost,
 191. inte bara i de rika delarna
  av världen, utan överallt.
 192. Vi måste, individuellt och kollektivt,
  minska utsläppen av växthusgaser
 193. för att minska utmaningarna
  som kommer att dyka upp i framtiden.
 194. Det har sagts att om du tycker
  att det är dyrt med utbildning,

 195. testa okunskap.
 196. Låt oss inte göra det.
 197. Låt oss investera i oss själva,
 198. i våra barn,
 199. och i vår planet.
 200. Tack.

 201. (Applåder)