Serbian subtítols

← Kako klimatske promene mogu umanjiti hranljivu vrednost hrane koju jedemo

Obtén el codi d'incrustació
31 llengües

Showing Revision 26 created 10/31/2019 by Ivana Korom.

 1. Jogi Bera, američki igrač bejzbola
  i filozof, rekao je:
 2. „Ako ne znamo kuda idemo,
  možda tamo nećemo stići.“
 3. Prikupljanje naučnog znanja
  nam daje bolji uvid
 4. i jasniju sliku o tome kako bi izgledala
  naša budućnost dok se klima menja
 5. i šta to može značiti za naše zdravlje.
 6. Ovde sam da pričam u vezi s tim,
 7. o tome kako gasovi staklene bašte
  nastali sagorevanjem fosilnih goriva
 8. smanjuju hranljivu vrednost
  hrane koju jedemo.
 9. Počnimo od piramide ishrane.

 10. Svima vam je poznata piramida ishrane.
 11. Svi treba da se zdravo hranimo.
 12. Moramo da unosimo proteine,
 13. mikronutrijente,
 14. vitamine.
 15. Ovo je jedan način razmišljanja o tome
 16. kako da se postaramo da dobijemo
  šta nam je potrebno svakog dana
 17. da rastemo i razvijamo se.
 18. Ne hranimo se samo iz potrebe,

 19. već i uživamo u tome.
 20. Hleb, pasta, pica -
 21. postoji toliko vrsta hrane
  koje su od kulturološke važnosti.
 22. Uživamo da ih jedemo.
 23. Važne su za našu ishranu,
 24. ali i za našu kulturu.
 25. Nivo ugljen-dioksida raste
  od početka industrijske revolucije,

 26. od 280 milionitih delova do 410,
  koliko ih ima danas,
 27. i nastavlja da raste.
 28. Ugljenik potreban biljkama da rastu
  dolazi od ovog ugljen-dioksida.
 29. On dolazi do biljke,
 30. raspada se na samo ugljenik,
 31. a biljke ga koriste za rast.
 32. Takođe su im potrebne
  hranljive materije iz zemljišta.
 33. Dakle, ugljen-dioksid je hrana za biljke.
 34. Trebalo bi da su ovo dobre vesti,
  da koncentracija ugljen-dioksida raste,

 35. čime se obezbeđuje hrana širom sveta
 36. i pruža mogućnost ljudima
  da imaju dovoljno hrane svakog dana.
 37. Oko 820 miliona ljudi na svetu
  nema dovoljno hrane svakog dana.
 38. Postoji mnogo zapisa
  o tome kako će viši nivo ugljen-dioksida
 39. pomoći u obezbeđivanju hrane.
 40. Potrebno je da ubrzamo napredak
  u produktivnosti u poljoprivredi
 41. kako bi se nahranilo 9 do 10 milijardi
  ljudi, koliko će ih biti 2050. godine,
 42. i kako bi se postigli
  ciljevi održivog razvoja,
 43. naročito cilj broj 2,
 44. koji se tiče problema obezbeđivanja hrane,
 45. poboljšanja ishrane,
 46. povećanja dostupnosti hrane
  koja je potrebna svima.
 47. Znamo da klimatske promene utiču
  na produktivnost u poljoprivredi.
 48. Temperatura Zemlje je viša za 1 stepen
 49. u odnosu na preindustrijsko doba.
 50. Ovime se menjaju lokalne temperature
  i količine padavina,
 51. što utiče na produktivnost u poljoprivredi
 52. u mnogim delovima sveta.
 53. A ne radi se samo o lokalnim promenama
  u temperaturi i padavinama,
 54. već i o ekstremnim slučajevima.
 55. Esktremni su u vidu
  toplotnih talasa, poplava i suša,
 56. a koji umnogome utiču na produktivnost.
 57. I taj ugljen-dioksid,

 58. osim što pomaže biljkama da rastu,
 59. takođe ima druge posledice po biljke,
 60. a to je da one, kada dobijaju
  više ugljen-dioksida,
 61. povećavaju sintezu
  ugljenih hidrata, šećera i skroba,
 62. a smanjuju koncentraciju proteina
  i vrlo bitnih hranljivih materija.
 63. Ovo je vrlo važno za naš dalji plan
  u vezi sa obezbeđivanjem hrane.
 64. Pre par večeri povela se priča
  o klimatskim promenama,

 65. i neko je rekao da je optimista 5/7:
 66. optimista 5 dana u nedelji,
 67. a ovo je tema za preostala dva dana.
 68. Kada se radi o mikronutrijentima,

 69. skoro na sve njih utiče povećana
  koncentracija ugljen-dioksida.
 70. Posebno na gvožđe i cink.
 71. Kada nemate dovoljno gvožđa,
  može se razviti anemija.
 72. Dovodi se u vezu sa umorom,
  teškoćama u disanju,
 73. kao i nekim ozbiljnijim posledicama.
 74. Kada nemate dovoljno cinka,
 75. možete da izgubite apetit.
 76. Ovo je vrlo ozbiljan problem širom sveta.
 77. Oko milijardu ljudi na svetu
  ima nedostatak cinka.
 78. Veoma je važan za zdravlje majke i deteta.
 79. Utiče na razvoj.
 80. Vitamini B su vrlo bitni iz mnogo razloga.
 81. Oni pretvaraju hranu
  koju jedemo u energiju.
 82. Važni su za funkcije
 83. mnogih fizioloških aktivnosti
  u našim organizmima.
 84. A kada biljka ima više ugljenika,
 85. imamo manje azota
 86. i manje vitamina B.
 87. I ne utiče samo na nas.

 88. Utiče i na stoku
 89. jer kvalitet stočne hrane opada.
 90. Zapravo, ovo utiče na svakog
  ko konzumira biljnu hranu.
 91. Uzmimo naše ljubimce
  mačke i pse, na primer.
 92. Ako bacimo pogled
  na etiketu njihove hrane,
 93. videćemo da u njoj postoji
  velika količina žitarica.
 94. Stoga ovo utiče na sve.
 95. Kako znamo da je ovo problem?

 96. Znamo na osnovu terenskih istraživanja
 97. i eksperimentalnih studija
  u laboratorijama.
 98. U terenskim istraživanjima -
 99. a fokusiraću se prvenstveno
  na pšenicu i pirinač -
 100. postoje polja, recimo, pirinča,
 101. koja su izdeljena na različite parcele.
 102. Parcele su sve iste:
 103. zemljište je isto,
 104. količina padavina je ista –
 105. sve je isto.
 106. Osim što iznad nekih parcela
  ima više ugljen-dioksida.
 107. Tako možete uporediti
 108. situaciju u uslovima danas
 109. i onu u uslovima sa više ugljen-dioksida
  kasnije tokom ovog veka.
 110. Bila sam deo jedne od nekoliko studija
  koje se ovim bave.

 111. Istraživali smo 18 zasada
  pirinča u Kini i Japanu
 112. i gajili ih u uslovima
  koje biste očekivali
 113. kasnije u ovom veku.
 114. Kada pogledate rezultate,
 115. beli stubac označava uslove danas,
 116. a crveni uslove kasnije u ovom veku.
 117. Nivo proteina se smanjuje za oko 10%,
 118. gvožđa oko 8%, cinka oko 5%.
 119. To ne zvuči kao prevelika promena,
 120. ali ako pomislite na ljude
  koji žive u siromaštvu u svakoj zemlji
 121. i prvenstveno jedu skrob,
 122. onda će ovo dovesti ljude
  koji se nalaze na samoj ivici
 123. do toga da pređu tu ivicu
  u ozbiljan nedostatak,
 124. što će izazvati
  razne zdravstvene probleme.
 125. Situacija je malo drastičnija
  za vitamin B.

 126. Ako pogledate vitamine B1 i B2,
 127. videćete pad od oko 17%.
 128. Pantotenska kiselina, vitamin B5,
  beleži pad od oko 13%.
 129. Nivo folata se smanjuje za oko 30%.
 130. Ove cifre predstavljaju prosečne vrednosti
  raznih eksperimenata.
 131. Folat je od velikog značaja
  za razvoj dece.
 132. Kod trudnica koje ne dobijaju
  dovoljno folata
 133. postoji veći rizik da bebe
  budu rođene sa nekim defektom.
 134. Ovo su vrlo ozbiljne potencijalne
  posledice po naše zdravlje
 135. ako nivo ugljen-dioksida nastavi da raste.
 136. U drugom primeru,

 137. koji su modelovali Kris Vejant
  i njegove kolege,
 138. vidimo povezanost povišenog nivoa CO2
  i smanjenog nivoa gvožđa i cinka -
 139. a proučavali su samo gvožđe i cink -
 140. sa raznim zdravstvenim ishodima.
 141. Uzimali su u obzir malariju,
  dijarejske bolesti, upalu pluća,
 142. anemiju usled nedostatka gvožđa,
 143. i razmatrali moguće posledice
  u 2050. godini.
 144. Tamnija boja
 145. označava veće posledice.
 146. Možete da vidite veliki uticaj
 147. u Aziji i Africi,
 148. ali obratite pažnju
  na to da i zemlje poput SAD-a
 149. i zemalja Evrope
 150. mogu biti pogođene.
 151. Procenjuje se da bi oko 125 miliona ljudi
  moglo biti pogođeno.
 152. Takođe su prikazali
  najefikasnije moguće intervencije
 153. i došli do zaključka da treba smanjiti
  emisiju gasova staklene bašte:
 154. smanjiti emisiju gasova
  do polovine ovog veka
 155. kako ne bismo brinuli toliko
  o ovim posledicama kasnije.
 156. Ovi eksperimenti i prikazi

 157. nisu uzeli u obzir same klimatske promene.
 158. Fokusirali su se isključivo
  na ugljen-dioksid.
 159. Stoga, kada uzmete sve u obzir,
 160. očekuje se da je ovaj uticaj mnogo veći
  od ovoga što vam pričam.
 161. Volela bih da mogu da vam kažem sada

 162. koliko je hrana koju ste jeli za doručak
  i ona koju ćete jesti za ručak
 163. drugačija od hrane koju su vaši preci jeli
 164. u pogledu kvaliteta hranljivosti.
 165. Ali ne mogu.
 166. Nema istraživanja o tome.
 167. Volela bih da vam kažem
  koliko na pitanje obezbeđenosti hrane
 168. utiču ove promene.
 169. Ali ne mogu.
 170. Nema istraživanja ni o tome.
 171. Treba znati dosta o ovom problemu,
 172. uključujući moguća rešenja.
 173. Ne znamo tačno koja rešenja postoje,
 174. ali imamo dosta opcija.
 175. Imamo napredak u tehnologiji.
 176. Imamo uzgoj biljaka.
  Imamo biofortifikaciju.
 177. Zemljišta mogu biti od pomoći.
 178. I naravno, bilo bi vrlo korisno da znamo
 179. kako ove promene mogu da utiču
  na budućnost našeg zdravlja
 180. i zdravlja naše dece i unuka.
 181. A za takve investicije je potrebno vreme.
 182. Biće potrebno dosta vremena
  da se pozabavimo svim ovim pitanjima.
 183. Ne postoji nijedan državni entitet
  ili poslovna organizacija
 184. koja finansira istraživanje ovoga.
 185. Hitno su nam potrebne investicije
  kako bismo stvarno znali kako dalje.
 186. U međuvremenu, ono što možemo

 187. je da osiguramo da svim ljudima
  bude dostupna potpuna ishrana,
 188. ne samo onima iz bogatijih krajeva sveta,
  već svima na planeti.
 189. Takođe moramo da pojedinačno i kolektivno
  smanjimo emisije gasova staklene bašte
 190. kako bismo smanjili izazove
  koji nas čekaju kasnije.
 191. Kaže se ako mislite da je obrazovanje
  skupo, probajte sa neznanjem.

 192. Ali nemojmo to.
 193. Hajde da uložimo u sebe,
 194. u našu decu
 195. i u našu planetu.
 196. Hvala.

 197. (Aplauz)