Dutch subtítols

← Wordt ons eten minder voedzaam door klimaatverandering?

Obtén el codi d'incrustació
31 llengües

Showing Revision 28 created 10/22/2019 by Peter van de Ven.

 1. Yogi Berra, de Amerikaanse
  honkballer en filosoof, heeft gezegd:
 2. "Zonder doel komen we
  misschien wel helemaal nergens uit."
 3. Wetenschappelijk onderzoek
  geeft ons meer inzicht,
 4. meer helderheid over hoe de toekomst
  eruit zal zien in een veranderend klimaat
 5. en wat dat betekent voor onze gezondheid.
 6. Ik ga het hebben over een aspect
  dat daar mee te maken heeft:
 7. hoe de uitstoot van broeikasgassen
 8. door het verbranden
  van fossiele brandstoffen
 9. de voedingswaarde
  van ons voedsel vermindert.
 10. Laten we beginnen met de voedselpiramide.

 11. Jullie kennen allemaal de voedselpiramide.
 12. We hebben allemaal
  uitgebalanceerde voeding nodig.
 13. We hebben eiwitten nodig,
 14. we hebben mineralen nodig,
 15. we hebben vitamines nodig.
 16. Dit is dus een manier om te bedenken
 17. hoe we kunnen zorgen
  dat we elke dag voldoende binnenkrijgen
 18. zodat we groeien en gezond blijven.
 19. Maar we eten niet alleen omdat het moet,

 20. we eten ook voor ons plezier.
 21. Brood, pasta, pizza --
 22. er zijn talloze voedingsmiddelen
  die belangrijk zijn in een cultuur.
 23. Die eten we graag.
 24. En die zijn belangrijk voor onze voeding,
 25. maar ook voor onze cultuur.
 26. Kooldioxide-uitstoot is gestegen sinds
  het begin van de industriële revolutie,

 27. van zo'n 280 deeltjes per miljoen
  tot meer dan 410 nu.
 28. En het blijft stijgen.
 29. Planten halen de koolstof
  voor de groei uit deze kooldioxide.
 30. Het gaat de plant in,
 31. wordt afgebroken
 32. en de koolstof
  wordt gebruikt voor de groei.
 33. Ze hebben ook voedingsstoffen
  nodig uit de grond.
 34. En dus is kooldioxide plantenvoedsel.
 35. Het zou goed nieuws moeten zijn
  dat stijgende kooldioxideconcentraties

 36. zorgen voor voedselzekerheid
  over de hele wereld,
 37. zodat iedereen elke dag
  genoeg te eten heeft.
 38. Ongeveer 820 miljoen mensen in de wereld
  hebben niet elke dag genoeg te eten.
 39. Er is dus nogal wat geschreven
  over hoe hogere CO2-concentraties
 40. kunnen bijdragen aan voedselzekerheid.
 41. We moeten de vooruitgang
  in voedselproductie versnellen
 42. om een wereldbevolking van negen
  à tien miljard te kunnen voeden in 2050
 43. en om de doelstellingen te halen
  voor Duurzame Ontwikkeling,
 44. en dan vooral doelstelling nummer 2,
 45. over het verminderen
  van voedselonzekerheid,
 46. het verhogen van de voedingswaarde
 47. en het beschikbaar maken
  van voedsel voor iedereen.
 48. We weten inmiddels dat klimaatverandering
  de landbouwproductiviteit beïnvloedt.
 49. De aarde is al één graad Celsius opgewarmd
 50. sinds het pré-industriële tijdperk.
 51. Daardoor veranderen lokale
  temperaturen en neerslagpatronen,
 52. en dat beïnvloedt
  de landbouwproductiviteit
 53. overal in de wereld.
 54. En het zijn niet alleen lokale
  temperatuurs- en neerslagveranderingen,
 55. het zijn de extremen.
 56. Extremen zoals hittegolven,
  overstromingen en droogtes
 57. hebben grote invloed op de productiviteit.
 58. En dat kooldioxide,

 59. behalve dat het plantengroei bevordert,
 60. ook andere gevolgen heeft:
 61. namelijk dat planten
  door een hogere kooldioxideconcentratie
 62. meer koolhydraten,
  suiker en zetmeel produceren,
 63. maar dat concentraties van eiwitten
  en essentiële voedingsstoffen verminderen.
 64. Dit is cruciaal voor hoe we nadenken
  over de ontwikkeling van voedselzekerheid.
 65. Een paar avonden terug,

 66. tijdens de tafelgesprekken
  over klimaatverandering,
 67. zei iemand dat hij
  voor vijf zevende optimistisch was:
 68. vijf dagen per week was hij een optimist
 69. en dit onderwerp is
  voor de overige twee dagen.
 70. Wanneer we het
  hebben over micronutriënten

 71. zijn die vrijwel allemaal aangetast
  door hogere CO2-concentraties.
 72. Twee in het bijzonder zijn ijzer en zink.
 73. Wanneer je niet genoeg ijzer binnenkrijgt,
  kun je bloedarmoede ontwikkelen.
 74. Dat kan resulteren
  in vermoeidheid, kortademigheid
 75. en verder nog een aantal
  vrij ernstige gevolgen.
 76. Als je niet genoeg zink opneemt,
 77. kun je een gebrek aan eetlust ontwikkelen.
 78. Dat is overal een wezenlijk probleem.
 79. Ongeveer een miljard
  mensen heeft een tekort aan zink.
 80. Het is erg belangrijk voor
  de gezondheid van moeder en kind.
 81. Het heeft invloed op de ontwikkeling.
 82. De B-vitamines zijn
  essentieel om talloze redenen.
 83. Ze helpen ons voedsel
  om te zetten in energie.
 84. Ze zijn belangrijk voor diverse
  fysiologische processen in ons lichaam.
 85. Als er meer koolstof in een plant zit,
 86. zit er minder stikstof in
 87. en minder vitamine B.
 88. En het gaat niet alleen over ons.

 89. Het vee is al aangetast,
 90. want de kwaliteit
  van hun voedsel gaat achteruit.
 91. In feite heeft dit
  gevolgen voor elke planteneter.
 92. Denk bijvoorbeeld ook eens
 93. aan onze huisdieren,
  onze katten en honden.
 94. Als je de etiketten leest
  van de meest gangbare huisdierenvoeding,
 95. zie je dat ze voor een groot deel
  bestaan uit granen.
 96. Dit raakt dus iedereen.
 97. Hoe weten we dat dit een probleem is?

 98. We hebben het gezien in veldonderzoek
 99. en bij experimenten in het laboratorium.
 100. Bij het veldonderzoek --
 101. en ik zal me hier met name
  richten op tarwe en rijst --
 102. zijn er velden met bijvoorbeeld rijst
 103. die zijn onderverdeeld
  in verschillende percelen.
 104. De percelen zijn allemaal gelijk:
 105. de grond is hetzelfde,
 106. de neerslag is gelijk --
 107. alles is hetzelfde.
 108. Alleen wordt er kooldioxide geblazen
  over sommige percelen.
 109. Zo kun je vergelijken
 110. wat de effecten zijn
  onder de huidige condities
 111. en onder toekomstige
  condities met meer kooldioxide.
 112. Ik heb meegewerkt
  aan een van deze onderzoeken.

 113. We hebben 18 rijstsoorten
  onderzocht in China en Japan
 114. en die gekweekt onder condities
 115. die zijn te verwachten later deze eeuw.
 116. Als we naar de uitkomsten kijken:
 117. de witte balk laat
  de huidige condities zien
 118. en de rode balk die later deze eeuw.
 119. Proteïne neemt af
  met ongeveer tien procent,
 120. ijzer zo'n acht procent,
  zink ongeveer vijf procent.
 121. Dit klinkt niet
  als een dramatische daling,
 122. maar als je kijkt naar
  de allerarmsten in elk land,
 123. die voornamelijk zetmeel eten,
 124. dan zie je dat dit bij de mensen
  die toch al op het randje leven
 125. tot regelrechte tekorten zal leiden
 126. met als gevolg
  allerlei gezondheidsproblemen.
 127. De bevindingen zijn een stuk
  aanmerkelijker bij de B-vitamines.

 128. Als je kijkt naar vitamine B1 en B2,
 129. zie je een afname van 17 procent.
 130. Panthotheenzuur, vitamine B5,
  vermindert met 13 procent.
 131. Foliumzuur neemt met zo'n 30 procent af.
 132. Dit zijn gemiddelden
  van de diverse experimenten.
 133. Foliumzuur is essentieel
  voor de ontwikkeling van kinderen.
 134. Zwangeren die te weinig foliumzuur krijgen
 135. hebben een veel grotere kans
  op een kind met geboorteafwijkingen.
 136. Dit zijn dus ernstige potentiële
  gevolgen voor onze gezondheid
 137. wanneer de hoeveelheid CO2
  blijft toenemen.
 138. In een ander voorbeeld

 139. in modellen die zijn gemaakt
  door Chris Weyant en zijn collega's,
 140. zien we hoe meer CO2
  leidt tot minder ijzer en zink --
 141. er werd alleen gekeken
  naar ijzer en zink --
 142. met allerlei gevolgen voor de gezondheid.
 143. Ze keken naar malaria,
  aandoeningen met diarree, longontsteking,
 144. bloedarmoede door ijzertekort,
 145. en ze keken naar
  de mogelijke gevolgen in 2050.
 146. Hoe donkerder de kleur hier,
 147. hoe groter de gevolgen.
 148. Je ziet de enorme impact
 149. in Azië en Afrika,
 150. maar vergeet niet dat
  in landen als de Verenigde Staten
 151. en landen in Europa,
 152. de bevolking ook getroffen kan worden.
 153. Volgens hun berekeningen kunnen
  wel 125 miljoen mensen worden getroffen.
 154. Ze hebben ook modellen gemaakt
  van de meest effectieve maatregelen
 155. en hun conclusie was
  het reduceren van broeikasgassen:
 156. de uitstoot van broeikasgassen
  moet naar beneden vóór 2050,
 157. zodat we ons niet zoveel zorgen
  hoeven te maken over deze effecten
 158. later deze eeuw.
 159. Deze experimenten, deze onderzoeksmodellen

 160. lieten klimaatverandering zelf
  buiten beschouwing.
 161. Ze richtten zich alleen
  op de factor kooldioxide.
 162. Dus als je ze combineert,
 163. verwacht men dat de impact
  veel groter zal zijn dan wat ik nu vertel.
 164. Ik zou jullie hier nu het liefst
  willen kunnen vertellen

 165. hoezeer het voedsel
  dat jullie aten als ontbijt,
 166. dat jullie straks bij de lunch gaan eten,
 167. is veranderd ten opzichte van
  dat wat jullie grootouders aten
 168. gelet op de voedzaamheid ervan.
 169. Maar dat kan ik niet.
 170. Dat hebben we nooit onderzocht.
 171. Ik zou jullie graag vertellen
  hoe de huidige voedselonzekerheid
 172. wordt beïnvloed door die veranderingen.
 173. Maar dat kan ik niet.
 174. Ook dat hebben we nooit onderzocht.
 175. Er is veel dat we
  nog niet weten op dit gebied.
 176. Onder andere wat mogelijke
  oplossingen kunnen zijn.
 177. We weten niet precies
  wat die oplossingen zijn,
 178. maar we hebben een heleboel opties.
 179. Er zijn technologische ontwikkelingen.
 180. Er is plantenveredeling.
  Er is biofortificatie.
 181. De bodem kan verschil maken.
 182. Natuurlijk is het ook
  erg nuttig om te weten
 183. hoe deze aanpassingen in de toekomst
  onze gezondheid zullen beïnvloeden
 184. en die van onze kinderen
  en die van onze kleinkinderen.
 185. Dit soort investeringen kost tijd.
 186. Het kost tijd
 187. om al deze kwesties uit te zoeken.
 188. Er is geen nationale instelling of concern
 189. die dit onderzoek financiert.
 190. We hebben deze investeringen hard nodig
  om te onderzoeken welke kant het op gaat.
 191. Wat we ondertussen wel kunnen doen,

 192. is ervoor zorgen dat iedereen
  toegang heeft tot een volwaardig dieet,
 193. niet alleen degenen in de welvarende delen
  van de wereld, maar overal.
 194. We moeten ook individueel en gezamenlijk
  de uitstoot van broeikasgassen verminderen
 195. om de uitdagingen van
  de nabije toekomst te verkleinen.
 196. Ze zeggen: als je onderwijs te duur vindt,
  kijk dan maar eens wat onwetendheid kost.

 197. Toch maar niet ...
 198. Laten we investeren in onszelf,
 199. in onze kinderen
 200. en in onze planeet.
 201. Dank u wel.

 202. (Applaus)