Return to Video

Scientific American Science in Action Award 2014 [UPDATED]

 • 0:00 - 0:02
 • 0:03 - 0:06
  Panairi Shkencor Google është
  një garë botërore online
 • 0:06 - 0:09
  ku çdo student i moshës
  13 deri 18
 • 0:09 - 0:12
  mund të
 • 0:13 - 0:15
 • 0:15 - 0:17
 • 0:17 - 0:21
 • 0:22 - 0:26
 • 0:27 - 0:29
 • 0:29 - 0:32
 • 0:32 - 0:34
 • 0:34 - 0:37
 • 0:37 - 0:44
 • 0:46 - 0:49
 • 0:49 - 0:54
 • 0:54 - 0:58
 • 0:58 - 0:59
 • 1:01 - 1:03
 • 1:03 - 1:05
 • 1:05 - 1:08
 • 1:08 - 1:11
 • 1:11 - 1:14
 • 1:14 - 1:18
 • 1:20 - 1:24
 • 1:24 - 1:26
 • 1:26 - 1:28
 • 1:28 - 1:31
 • 1:31 - 1:33
Títol:
Scientific American Science in Action Award 2014 [UPDATED]
Descripció:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Projecte:
Science in Action
Duration:
01:41

Albanian subtitles

Incomplet

Revisions