Vietnamese subtítols

← How we Study Zika

Obtén el codi d'incrustació
15 llengües

Showing Revision 1 created 02/18/2017 by Hang Nguyen.

 1. Chúng tôi đang sắp xếp chuỗi vi rút Zika
  trong phòng thí nghiệm của tôi, để hiểu
 2. chúng có khác với chủng vi rút Zika
  đến trước đó không?
 3. Vai trò của tôi là nhìn xem
  bộ gen của chúng
 4. đã thay đổi thế nào theo thời gian,
  chúng đang thích ứng thế nào
 5. để phản ứng với những vùng địa lý,
  mật độ con người,
 6. và cả mật độ muỗi