Return to Video

Switching Reference Languages

 • 0:00 - 0:01
  Tôi là Darren từ Amara
 • 0:01 - 0:03
  và tôi muốn cho các bạn xem một video ngắn
 • 0:03 - 0:05
  về việc làm thế nào để chuyển đổi ngôn ngữ tham khảo
 • 0:05 - 0:07
  trong khi bạn dịch thuật.
 • 0:07 - 0:08
  Bạn có lẽ cần làm việc này
 • 0:08 - 0:10
  trong lúc vừa dịch thuật
 • 0:10 - 0:11
  và vừa cố gắng định vị một nguồn khác
 • 0:11 - 0:14
  như là tra cứu dữ liệu tổng hợp chẳng hạn
 • 0:14 - 0:17
  Nên để chuyển đổi ngôn ngữ tham khảo này
 • 0:17 - 0:18
  khá là dễ dàng
 • 0:19 - 0:21
  chỉ cần trỏ chuột tới bên trái màn hình
 • 0:21 - 0:22
  và tại đây
 • 0:23 - 0:25
  click vào danh sách xổ xuống và chọn ngôn ngữ
 • 0:25 - 0:26
  mà bạn muốn sử dụng
 • 0:27 - 0:28
  Ta dah. Thế là xong.
 • 0:28 - 0:30
  Nó sẽ được hiển thị lên bên tay trái màn hình
 • 0:30 - 0:32
  và bạn có thể dùng tùy ý
 • 0:33 - 0:34
  Lưu ý, một vài ngôn ngữ, thực tế, lại có
 • 0:34 - 0:36
  một số lượng phụ đề khác nhau
 • 0:36 - 0:38
  hoặc có thể có khoảng thời gian thực sự khác
 • 0:38 - 0:40
  so với ngôn ngữ bạn đang sử dụng
 • 0:40 - 0:44
  Vì thế, hãy đảm bảo là bạn sử dụng biểu tượng khóa
 • 0:44 - 0:46
  để khóa và mở khóa
 • 0:46 - 0:47
  phần dịch thuật của mình
 • 0:47 - 0:49
  với ngôn ngữ tham khảo bạn đã lựa chọn
 • 0:49 - 0:50
  để chắc chắn rằng chúng phù hợp
 • 0:50 - 0:51
  và kết hợp cùng nhau
 • 0:52 - 0:54
  Hãy lưu ý hai phụ đề này chẳng hạn.
 • 0:55 - 0:58
  Chúng có cùng thời điểm và cụm từ
 • 0:58 - 0:59
  ở cả hai ngôn ngữ.
 • 0:59 - 1:01
  Nhưng chúng không cùng một dòng với nhau
 • 1:01 - 1:03
  Vậy nên, tôi sẽ click vào biểu tượng khóa này
 • 1:03 - 1:06
  để mở khóa cho hai ngôn ngữ,
 • 1:06 - 1:08
  cuộn phần dịch thuật cho phù hợp
 • 1:08 - 1:10
  và bây giờ tôi sẽ click biểu tượng khóa một lần nữa
 • 1:10 - 1:13
  và ta dah. Tôi có thể cuộn
 • 1:13 - 1:16
  cả hai ngôn ngữ này cùng một lúc.
Títol:
Switching Reference Languages
Descripció:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
01:16

Vietnamese subtitles

Revisions