Return to Video

Hvordan å bytte referansespråk

 • 0:00 - 0:01
  Dette er Darren fra Amara
 • 0:01 - 0:03
  og jeg skal vise deg en rask video
 • 0:03 - 0:05
  om hvordan du kan bytte referansespråk
 • 0:05 - 0:06
  når du oversetter.
 • 0:07 - 0:10
  Så du trenger kanskje å gjøre dette
  når du oversetter
 • 0:10 - 0:11
  og prøver å finne et annet spor
 • 0:11 - 0:14
  som f.eks. metadata gio.
 • 0:14 - 0:18
  Så det er lett å bytte referansespråk.
 • 0:18 - 0:20
  Bare gå over på venstre side
 • 0:21 - 0:23
  og ... her borte
 • 0:23 - 0:25
  klikk rullegardinmenyen og velg språket
 • 0:25 - 0:26
  du ønsker å se.
 • 0:27 - 0:28
  Ta da. Der er det.
 • 0:28 - 0:30
  Det vises oppe på venstre side
 • 0:30 - 0:32
  og du kan bruke det som du vil.
 • 0:32 - 0:34
  Legg merke til at noen språk
 • 0:34 - 0:35
  kan faktisk ha
 • 0:35 - 0:36
  et forskjellig antall undertitler
 • 0:36 - 0:38
  eller kan til og med
  ha en helt annen tidskode
 • 0:38 - 0:40
  enn det språket du arbeider på.
 • 0:40 - 0:43
  Så, vær sikker på at du bruker
  låsikonet
 • 0:44 - 0:47
  for å låse og låse opp oversettelsen din
 • 0:47 - 0:49
  med referansespråket ditt
 • 0:49 - 0:50
  for å forsikre deg om at de passer
 • 0:50 - 0:52
  og flyter sammen.
 • 0:52 - 0:54
  Så legg merke til disse to
  undertitlene f.eks.
 • 0:55 - 0:58
  De har samme tidskode og frasering
 • 0:58 - 0:59
  på begge språkene.
 • 0:59 - 1:01
  Men de er ikke på samme linje.
 • 1:01 - 1:03
  Så jeg klikker på dette låsikonet
 • 1:03 - 1:06
  for å låse opp de to språkene
 • 1:06 - 1:09
  rull ned eller opp for å få oversettelsen
  til å passe.
 • 1:09 - 1:11
  Deretter klikker jeg låsikonet igjen
 • 1:11 - 1:13
  og ta-da. Jeg kan rulle
 • 1:13 - 1:16
  de to språkene samtidig.
Títol:
Hvordan å bytte referansespråk
Descripció:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
01:16

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions