Swedish subtítols

← Länken mellan klimatförändring, hälsa och fattigdom

Obtén el codi d'incrustació
41 llengües

Showing Revision 7 created 06/27/2020 by Lisbeth Pekkari.

 1. Jag kom till USA
  från Kingston, Jamaica sommaren -68.
 2. Min familj på sex personer
  trängde in sig i en liten tvårumslägenhet
 3. på tredje våningen i Brooklyn, utan hiss.
 4. Det fanns många barn i kvarteret,
 5. en del pratade spanska,
  andra pratade engelska.
 6. I början fick jag inte leka med dem
 7. eftersom mina föräldrar tyckte:
  "De är för livliga,"
 8. (Skratt)

 9. så jag fick bara titta på från fönstret.

 10. En av deras favoritsysselsättningar
  var att åka inlines.
 11. De älskade att tjuvåka med bussarna,
  och släppa taget om stötfångaren
 12. när bussen kom till slutet av kvarteret
  framför mitt hus.
 13. En dag fanns det en ny flicka bland dem.
 14. Jag hörde de vanliga tjuten av skratt,
  uppblandat med "Mira, mira!
 15. Mira, mira!" Spanska för "Titta, titta!"
 16. Gänget grabbade tag i bakänden på bussen
  längst upp i kvarteret,
 17. och när de rullade med, skrikande
  och skrattande: "Mira, mira, mira, mira,"
 18. så stannade plötsligt bussen.
 19. De rutinerade åkarna släppte snabbt taget,
 20. men den nya flickan vinglade
  och ramlade på trottoaren.
 21. Hon rörde sig inte.
 22. De vuxna rusade dit för att hjälpa henne.

 23. Bussens förare kom ut
  för att se vad som hade hänt
 24. och ringde efter en ambulans.
 25. Hon blödde från huvudet.
  Hon öppnade inte ögonen.
 26. Vi väntade på ambulansen, och väntade,
 27. och alla undrade: "Var är ambulansen?
  Var är ambulansen?"
 28. Till slut kom polisen.
 29. En äldre färgad man sa:
  "Det kommer ingen ambulans."
 30. Han upprepade det högt till polisen.
 31. "Ni vet att det inte
  kommer någon ambulans.
 32. De skickar aldrig någon ambulans hit."
 33. Polisen tittade
  på mina frusterade grannar,
 34. lyfte in flickan i polisbilen
  och körde iväg.
 35. Jag var tio år den gången.

 36. Jag visste att det inte var rätt.
  Jag visste att vi kunde göra något mer.
 37. Det jag kunde göra var att bli läkare.
 38. Jag blev allmänläkare
 39. och ägnade mitt yrkesliv åt de
  som vi ofta kallar för opriviligierade,
 40. de sårbara,
  som mina första grannar i USA.
 41. Under min specialisttjänstgöring
  i Harlem på 80-talet

 42. såg jag en chockerande ökning
  av HIV hos unga män.
 43. När jag sedan flyttade till Miami
 44. märkte jag att HIV
  även fanns bland kvinnor och barn
 45. och huvudsakligen
  bland fattiga, färgade människor.
 46. På bara några få år blev en infektion
  i en specifik befolkningsgrupp
 47. en global epidemi.
 48. Jag kände återigen
  att jag ville göra något mer.
 49. Lyckligtvis kunde vi med hjälp
  av aktivister, förespråkare och utbildare
 50. och behandlande läkare som jag själv
  hitta en väg framåt.
 51. Det gjordes en stor utbildningsinsats
  för att stoppa spridningen av HIV
 52. och tillhandahålla rättsskydd
  för de smittade.
 53. Det fanns en politisk vilja
  för att säkerställa
 54. att så många patienter som möjligt
 55. oavsett ekonomisk situation,
  fick tillgång till medicin.
 56. Inom ett par årtionden
  fanns det nya behandlingar
 57. som förvandlade en livshotande infektion
  till en kronisk sjukdom likt diabetes.
 58. Nu skymtar ett vaccin vid horisonten.
 59. Under de sista fem till sju åren,

 60. har jag lagt märke till en annan epidemi
  bland patienterna i Florida,
 61. och den ser ut ungefär så här.
 62. Anna Mae, en pensionerad kontorist
  som lever på sin pension i Opa-locka
 63. kommer in för att fylla på sina mediciner.
 64. Hon har vanliga kroniska åkommor
  som högt blodtryck, diabetes,
 65. hjärtfel och astma
  med kroniskt obstruktiv lungsjukdom -
 66. KOL.
 67. Anna Mae var en av
  mina regelbundna patienter
 68. så jag blev förvånad att hon behövde
  påfyllning av sina andningsmediciner
 69. tidigare än vanligt.
 70. I slutet av besöket
 71. gav hon mig en blankett
  och bad mig skriva under den.
 72. Hon låg efter med elräkningen.
 73. På blanketten kunde läkare
  intyga svåra sjukdomstillstånd
 74. som krävde utrustning som skulle påverkas
 75. om strömmen stängdes av hos patienten.
 76. "Men Anna Mae, du använder ingen
  medicinsk andningsutrustning.
 77. Jag tror inte du är berättigad."
 78. Det visade sig
  att hon hade använt sin luftkonditionering
 79. dygnet runt på grund av hettan,
  för att kunna andas.
 80. Eftersom hon behövde
  köpa fler inhalatorer tog pengarna slut
 81. och hon kunde inte
  betala räkningarna som hopade sig.
 82. Jag fyllde i blanketten, och eftersom
  jag trodde att hon skulle bli nekad
 83. skickade jag henne också
  till socialkontoret.
 84. Sedan var det Jorge, en rar och snäll man

 85. som ofta gav oss en del av frukten
  han sålde på Miamis gator.
 86. Hans njurfel verkade bli sämre
 87. under hans långa arbetsdagar
  på de heta gatorna
 88. och uttorkningen gjorde att
  blodtillförseln till njurarna minskade.
 89. Hans njurar fungerade mycket bättre
  när han tog några dagar ledigt.
 90. Men vad kunde han göra,
  utan något skyddsnät?
 91. Han sa: "Regn eller sol,
  varmt eller kallt, jag måste arbeta."
 92. Men kanske var Sandra Faye Twiggs
  det värsta fallet av dem alla,

 93. från Fort Lauderdale, med KOL.
 94. Hon arresterades efter ett slagsmål
  med sin dotter om en fläkt.
 95. När hon släpptes från fängelset
  återvände hon till sin lägenhet,
 96. oupphörligt hostande
  och dog tre dagar senare.
 97. Det här har jag också lagt märke till:

 98. Statistiken visar att allergisäsongen
  börjar flera veckor tidigare,
 99. temperaturen nattetid ökar,
 100. träden växer fortare
 101. och mygg som bär på farliga sjukdomar
  som zikavirus och denguefeber
 102. dyker upp i områden
  där de inte har funnits förut.
 103. Jag ser också tecken på
  en kommande klimat-gentrifiering.

 104. Det är när rika människor flyttar
  till fattiga områden som ligger högre
 105. och inte riskerar att bli översvämmade
  på grund av klimatförändringarna.
 106. Som för min patient Madame Marie
  som kom in stressad och ängslig,
 107. eftersom hon hade blivit vräkt
  från sin lägenhet i Miamis Little Haiti
 108. där det skulle byggas
  ett lyxigt lägenhetsområde
 109. eftersom exploatörerna visste
  att Little Haiti inte skulle översvämmas
 110. på grund av att det ligger
  tre och en halv meter över havet.
 111. Det går inte att förneka den klara och
  tydliga uppvärmningstendens som är på väg.

 112. En folkhälsokris ännu större än HIV/AIDS
  håller på att segla upp,
 113. och mina patienter med låg inkomst
  gav oss ledtrådarna på symtomen.
 114. Den nya epidemin heter klimatförändring,
  och påverkar hälsan på flera olika sätt.
 115. Klimatförändringen
  påverkar oss på fyra olika sätt.
 116. Direkt, genom hetta,
  extremt väder och miljöförstöring,
 117. genom spridningen av sjukdomar,
 118. genom störningar
  i distributionen av mat och vatten,
 119. och genom
  att störa vårt mentala välbefinnande.
 120. Inom medicinen använder vi minnesregler
  som en hjälp att komma ihåg,
 121. och minnesregeln "heatwave,"
 122. ger oss de åtta största hälsoriskerna
  som klimatförändringen orsakar.
 123. H: Hetta och värmeslag.

 124. E: Eskalering av hjärt- och lungsjukdomar.

 125. A: Astma.

 126. T: Traumatiska skador,
  speciellt under extrema väderförhållanden.

 127. W: Vatten- och matrelaterade sjukdomar.

 128. A: Allergier.

 129. V: Vektorburna sjukdomar, som zikavirus,
  denguefeber och borrelia.

 130. Och E: Emotionell stress.

 131. Fattiga och sårbara människor
  påverkas redan av klimatförändringen.

 132. De är
  den berömda kanariefågeln i kolgruvan.
 133. Deras erfarenheter
  är som förutsägelser eller profetior.
 134. Ledstjärnan som visar oss
 135. att vi skadar vår värld
  och de är de första som drabbas.
 136. Men det är bara en tidsfråga
  innan det är vår tur.
 137. Om vi hjälps åt - läkare, patienter
  och andra hälsoarbetare -

 138. så kommer vi att hitta lösningar.
 139. Det gjorde vi under krisen med HIV.
 140. Då var det tack vare aktivismen
  hos patienter med HIV
 141. som krävde medicin och bättre forskning,
 142. och samarbetet mellan läkare och forskare
  som fick epidemin under kontroll.
 143. Och det var tack vare
  internationella hälsomyndigheter,
 144. ideella organisationer,
  politiker och läkemedelsföretag
 145. som bromsmediciner
  blev tillgängliga i utvecklingsländerna.
 146. Det finns ingen anledning till varför
  vi inte skulle kunna använda den modellen
 147. för att hantera hälsoriskerna med
  klimatförändring innan det är för sent.
 148. Klimatförändringen är här.

 149. Den påverkar redan
  fattiga människors hem och hälsa.
 150. Precis som min patient Jorge
  måste de flesta av oss arbeta,
 151. oavsett väder, varmt eller kallt.
 152. Men de här patienterna
  kan tillsammans med sina läkare,
 153. med enkla medel bidra till att göra
  den här klimatövergången lättare för alla.
 154. De patienterna inspirerade mig
  att grunda en organisation där läkare

 155. kämpar mot klimatförändring.
 156. Vårt fokus är att förstå hälsoeffekten
  av klimatförändring,
 157. så att vi kan stödja patienter
  med klimatrelaterade sjukdomar
 158. och uppmuntra realistiska lösningar.
 159. En nylig Gallupundersökning visade
  att tre av de mest respekterade yrkena

 160. är sjuksköterskor, läkare och farmaceuter.
 161. Så i egenskap av respekterade medborgare
 162. kan vi ta till brösttoner
  för att påverka klimatpolicyn
 163. och politiken.
 164. Vi kan göra så mycket.
 165. Våra många patientkontakter gör att vi
  ser saker innan andra gör det.
 166. Det ger oss ett perfekt utgångsläge
  att leda förändringsarbetet.
 167. Vi kan undervisa om
  klimatrelaterade sjukdomar.

 168. Vi kan samla data om våra
  patienters klimatrelaterade sjukdomar
 169. genom att se till att det finns
  ett fungerande kodsystem.
 170. Vi kan utföra klimatrelaterad forskning.
 171. Vi kan lära ut gröna vanor i hemmet.
 172. Vi kan tala för våra patienters
  behov av ström.
 173. Vi kan hjälpa dem att få tryggare hem.
 174. Vi kan hjälpa dem
  med nödvändig utrustning i hemmen
 175. när förhållandena blir sämre.
 176. Vi kan vittna inför lagstiftarna
 177. och vi kan behandla våra patienters
  klimatrelaterade sjukdomar.
 178. Viktigast av allt, vi kan förbereda
  våra patienter mentalt och fysiskt
 179. för de hälsoproblem de står inför,
  med en medicinsk modell
 180. som innefattar såväl
  ekonomisk som social rättvisa.
 181. Det innebär att Sandra Faye Twiggs
  som hade KOL,

 182. och dog efter att ha blivit
  utsläppt från fängelset
 183. efter ett slagsmål
  med sin dotter om en fläkt,
 184. hade vetat att värmen i hennes lägenhet
  gjorde henne sjuk och arg
 185. så att hon kunde ta sig
  till ett svalare ställe.
 186. Ännu bättre, hennes lägenhet
  skulle aldrig blivit så varm från början.
 187. Jag har lärt mig av de fattiga
  att våra liv är sårbara

 188. men också berättar om motståndskraft,
  nytänkande och överlevnad.
 189. Som den kloke gamle mannen
  sa till polisen den där sommarnatten:
 190. "Det kommer ingen ambulans,"
 191. och tvingade honom att köra
  den lilla flickan till sjukhuset istället.
 192. Vet ni vad?

 193. Lyssna.
 194. Om vi ska åstadkomma
  en medicinsk reaktion på klimatkrisen,
 195. så kommer det inte bli
  att bara vänta på en ambulans.
 196. Det kommer att vara vi läkare
  som tar det första steget.
 197. Vi kommer att väsnas så mycket
 198. att problemet
  inte kan ignoreras eller missförstås.
 199. Det kommer att börja
  med våra patienters berättelser
 200. som vi berättar åt dem.
 201. Vi kommer att göra det rätta
  för våra patienter, som alltid,
 202. men också det rätta för vår miljö,
  för oss själva
 203. och för alla på den här planeten -
 204. alla.
 205. Tack.

 206. (Applåder och jubel)