Return to Video

Prezident Obama reční na spomienkovej slávnosti pre Nelsona Mandelu

 • 0:01 - 0:04
  [jasot]
 • 0:04 - 0:07
  Ďakujem.
 • 0:07 - 0:15
  [jasot]
 • 0:15 - 0:17
  Ďakujem.
 • 0:17 - 0:21
  [jasot]
 • 0:21 - 0:28
  Ďakujem veľmi pekne.
 • 0:28 - 0:32
  Ďakujem.
 • 0:32 - 0:40
  [jasot]
 • 0:40 - 0:44
  Graça Machel a rodina Mandelová;
 • 0:44 - 0:48
  Prezident Zuma a
 • 0:48 - 0:51
  členovia vlády;
 • 0:51 - 0:58
  hlavy štátov a vlád minulých a sučastných,
 • 0:58 - 1:01
  vážení hostia.
 • 1:01 - 1:03
  Je mi jedinečnou cťou
 • 1:03 - 1:07
  byť dnes s vami, aby sme oslávili život
 • 1:07 - 1:11
  ako žiadny iný.
 • 1:11 - 1:14
  Ľudia Južnej Afriky
 • 1:14 - 1:23
  [jasot]
 • 1:23 - 1:29
  Ľudia zo všetkých oblastí a spôsobov života,
 • 1:29 - 1:31
  svet vám ďakuje za to,
 • 1:31 - 1:36
  že ste podelili s nami o Nelsona Mandelu.
 • 1:36 - 1:40
  Jeho boj bol váš boj,
 • 1:40 - 1:45
  jeho triumf bol váš triumf,
 • 1:45 - 1:46
  vaša dôstojnosť
 • 1:46 - 1:50
  a vaša nádej sa odrazila v jeho živote
 • 1:50 - 1:54
  a vašej slobode. Vaša demokracia
 • 1:54 - 1:58
  je jeho drahocenným dedičstvom.
 • 1:58 - 2:05
  Je ťažké velebiť akéhokoľvek človeka,
 • 2:05 - 2:07
  zachytiť slovami
 • 2:07 - 2:11
  nie len faktami a dátumami,
 • 2:11 - 2:15
  ktoré tvoria život, ale dôležité pravdy
 • 2:15 - 2:19
  osoby, súkromné radosti,
 • 2:19 - 2:22
  a trápenia, pokojné chvíle
 • 2:22 - 2:28
  jedinečné vlastnosti, ktoré osvetlia dušu človeka.
 • 2:28 - 2:30
  O to ťažšie, tak urobiť pre obrovskú osobnosť
 • 2:30 - 2:35
  histórie, ktorá posunula národ k spravodlivosti
 • 2:35 - 2:42
  a týmto procesom ovplyvnila miliardy po celom svete.
 • 2:42 - 2:43
  Narodený
 • 2:43 - 2:47
  počas 1. svetovej vojny mimo vplyvu a moci
 • 2:47 - 2:50
  žil chlapec, ktorý vyrastal pasením dobytka a
 • 2:50 - 2:54
  bol vyučovaný rodom starších kmeňa Mambu.
 • 2:54 - 2:58
  Madiba sa stal posledným veľkým osloboditeľom
 • 2:58 - 3:02
  20. storočia. Tak ako Gándhí
 • 3:02 - 3:06
  viedol hnutie odboja, hnutie
 • 3:06 - 3:12
  ktoré malo na začiatku malú šancu na úspech.
 • 3:12 - 3:16
  Tak ako doktor King daroval
 • 3:16 - 3:18
  svoj hlas potrebám utláčaných
 • 3:18 - 3:23
  a morálnej nutnosti pre rasovú spravodlivosť.
 • 3:23 - 3:25
  Podstúpil neznesiteľné
 • 3:25 - 3:31
  väznenie, ktoré sa začalo v čase Kennedyho a Chruščova
 • 3:31 - 3:35
  a skončilo počas posledných dní studenej vojny.
 • 3:35 - 3:37
  Dostal sa z väzenia bez sily
 • 3:37 - 3:41
  zbraní aby, tak ako Abraham Lincoln, udržal svoju krajinu
 • 3:41 - 3:45
  pohromade, keď hrozil jej rozpad
 • 3:45 - 3:48
  a tak ako zakladatelia Spojených štátov vytvoril
 • 3:48 - 3:55
  Ústavný poriadok za účelom zachovania slobody pre budúce generácie.
 • 3:55 - 3:58
  Oddanosť demokracii
 • 3:58 - 4:01
  a právnemu štátu, ratifikovaná nielen
 • 4:01 - 4:05
  jeho zvolením, ale jeho ochotou vzdať sa
 • 4:05 - 4:15
  moci iba po jednom volebnom období.
 • 4:15 - 4:17
  Vzhľadom na dosah
 • 4:17 - 4:21
  jeho života, rozsah jeho
 • 4:21 - 4:27
  úspechov, obdiv, ktorý mu jednoznačne patril,
 • 4:27 - 4:29
  myslím si, že je lákavé, vzpomínať na Nelsona Mandelu
 • 4:29 - 4:34
  ako na ikonu, usmievajúcu sa a kľudnú,
 • 4:34 - 4:37
  vzdialenú od bezcenných záležitostí nevkusných ľudí.
 • 4:37 - 4:41
  Ale samotný Madiba silno odmietal
 • 4:41 - 4:44
  takýto bezduchý portrét.
 • 4:44 - 4:54
  [jasot]
 • 4:54 - 4:58
  Namiesto toho Madiba
 • 4:58 - 5:02
  trval na tom, aby s nami zdieľal svoje pochybnosti a svoje obavy,
 • 5:02 - 5:07
  svoje omyly spolu so svojimi víťazstvami.
 • 5:07 - 5:09
  "Nie som svätec", povedal
 • 5:09 - 5:13
  "iba ak považujete za svätca hriešnika, ktorý sa
 • 5:13 - 5:17
  neustále usiluje".
 • 5:17 - 5:22
  Bolo to práve preto, že on mohol pripustiť nedokonalosť,
 • 5:22 - 5:25
  pretože dokázal byť plný dobrej nálady
 • 5:25 - 5:30
  dokonca šibalstva, napriek ťažkým bremenám, ktoré nosil,
 • 5:30 - 5:33
  prečo sme ho tak mali radi.
 • 5:33 - 5:38
  On nebol bustou z mramoru, bol to človek z mäsa a krvi
 • 5:38 - 5:41
  manžel, otec a syn
 • 5:41 - 5:44
  a priateľ a preto sme sa od neho
 • 5:44 - 5:49
  toľko naučili, a to je dôvod, prečo sa môžeme od neho ešte stále učiť.
 • 5:49 - 5:53
  Nič z toho čo dosiahol bolo možné predvídať,
 • 5:53 - 5:56
  v klenbe jeho života vidíme muža,
 • 5:56 - 6:00
  ktorý získal svoje miesto v histórii vďaka boju
 • 6:00 - 6:06
  a bystrosti a zotrvačnosti a viere.
 • 6:06 - 6:08
  On nám hovorí, čo je možné
 • 6:08 - 6:12
  nielen na stránkach učebníc dejepisu, ale rovnako v našich vlastných
 • 6:12 - 6:17
  životoch.
 • 6:17 - 6:21
  Mandela nám ukázal silu činov,
 • 6:21 - 6:25
  podstupovania rizík v mene našich myšlienok.
 • 6:25 - 6:28
  Snáď Mandela oprávnene zdedil
 • 6:28 - 6:32
  hrdú vzpurnosť, tvrdohlavý
 • 6:32 - 6:36
  zmysel pre spravodlivosť od svojho otca
 • 6:36 - 6:40
  a vieme, že zdieľal s miliónmi čiernych a farebných Juhoafričanov
 • 6:40 - 6:44
  hnev, ktorý vzišiel z tisícky prípadov pohŕdania,
 • 6:44 - 6:49
  ponižovania, tisícky zabudnutých okamihov,
 • 6:49 - 6:52
  túžby bojovať proti systému, ktorý uväznil
 • 6:52 - 6:55
  mojich ľudí, povedal.
 • 6:55 - 6:59
  Ako iné skoršie osobnosti ANC
 • 6:59 - 7:03
  Zuluovia a Tamboovia,
 • 7:03 - 7:08
  [jasot]
 • 7:08 - 7:11
  Madiba korigoval svoj hnev
 • 7:11 - 7:14
  a stelesnil jeho túžbu bojovať v organizácii
 • 7:14 - 7:19
  a na pódiách a v rámci stratégií
 • 7:19 - 7:23
  činov, aby muži a ženy mohli povstať
 • 7:23 - 7:27
  za bohom darovanú dôstojnosť.
 • 7:27 - 7:30
  Navyše prijal dôsledky svojho konania
 • 7:30 - 7:35
  hoci vedel, že povstať voči moci a nespravodlivosti
 • 7:35 - 7:39
  nesie svoju cenu.
 • 7:39 - 7:42
  Bojoval som proti bielej nadvláde, bojoval som proti čiernej
 • 7:42 - 7:46
  nadvláde.
 • 7:46 - 7:51
  Niesol som vo svojom srdci myšlienku demokratickej a slobodnej spoločnosti,
 • 7:51 - 7:54
  v ktorej budú všetky osoby spolu žiť v harmónii a
 • 7:54 - 8:00
  rovnosti príležitostí, je to ideál, pre ktorý chcem žiť
 • 8:00 - 8:02
  a dosiahnuť ho, ale v prípade, že je to nevyhnutné
 • 8:02 - 8:04
  som ochotný pre tento ideál zomrieť.
 • 8:04 - 8:15
  [jasot]
 • 8:15 - 8:18
  Mandela nám ukázal silu činov,
 • 8:18 - 8:22
  ale ukázal nám aj silu myšlienok,
 • 8:22 - 8:26
  význam rozumu a argumentov
 • 8:26 - 8:31
  potrebu učiť sa nie len o tých, s ktorými
 • 8:31 - 8:34
  súhlasíte, ale aj o tých, s ktorými nesúhlasíte.
 • 8:34 - 8:37
  Pochopil, že myšlienky nezastavia väzenské steny
 • 8:37 - 8:41
  alebo guľka ostrostrelca.
 • 8:41 - 8:44
  Zameral svoj osud na zahájenie boja proti rasovej segregácii,
 • 8:44 - 8:47
  vďaka svojej výrečnosti a svojej vášni,
 • 8:47 - 8:51
  ale aj vďaka advokátskemu školeniu.
 • 8:51 - 8:55
  Využil desiatky rokov väzenia na vyostrenie svojich argumentov,
 • 8:55 - 8:59
  ale aj na šírenie jeho túžby po poznaní
 • 8:59 - 9:04
  v rámci hnutia a naučil sa jazyk a zvyky
 • 9:04 - 9:06
  jeho utláčateľov tak, aby jedného dňa mohol lepšie vyjadriť
 • 9:06 - 9:11
  myšlienku ako ich vlastné slobody závisia od tej jeho.
 • 9:11 - 9:18
  [jasot]
 • 9:18 - 9:25
  Mandela preukázal, že činy a myšlienky nestačia
 • 9:25 - 9:27
  a bez ohľadu na ich veľkosť
 • 9:27 - 9:32
  musia byť stelesnené v zákonoch a inštitúciách.
 • 9:32 - 9:35
  Bol praktický. Preveroval svoje presvedčenie
 • 9:35 - 9:38
  na základe tvrdej reality
 • 9:38 - 9:41
  a histórie. V podstatných
 • 9:41 - 9:44
  zásadách bol neústupný, preto mohol odmietnuť
 • 9:44 - 9:48
  ponuky bezpodmienečného prepustenia a pripomínať režimu segregácie,
 • 9:48 - 9:54
  že väzni nemôžu uzatvárať zmluvy.
 • 9:54 - 9:57
  Ale ako sa ukázalo počas niekoľkoročných zložitých vyjednávaní,
 • 9:57 - 10:00
  za účelom prenosu moci a návrhu nových právnych predpisov
 • 10:00 - 10:06
  nemal strach robiť kompromisy v záujme vyššieho cieľa.
 • 10:06 - 10:11
  A pretože nebol len vodca hnutia, ale šikovný politik,
 • 10:11 - 10:15
  ústava, ktorá vznikla, bola hodná tejto multi-rasovej
 • 10:15 - 10:19
  demokracie. Zostal verný svojej vízii právneho poriadku, ktorý
 • 10:19 - 10:22
  ochraňuje menšiny, rovnako ako práva väčšiny a
 • 10:22 - 10:29
  drahocenné slobody každého Juhoafričana.
 • 10:29 - 10:32
  A nakoniec, Mandela pochopil
 • 10:32 - 10:37
  väzby, ktoré spájajú ľudského ducha.
 • 10:37 - 10:41
  Existuje slovo v juhoafričtine
 • 10:41 - 10:43
  Ubuntu
 • 10:43 - 10:49
  [jasot]
 • 10:49 - 10:51
  Slovo, ktoré vystihuje
 • 10:51 - 10:55
  Mandelov najväčší dar: jeho uznanie
 • 10:55 - 10:59
  že sme všetci prepletení spôsobmi, ktoré sú voľným okom
 • 10:59 - 11:04
  neviditeľné, ale aj ľudskou prirodzenosťou,
 • 11:04 - 11:07
  ktorú dosahujeme sami prostredníctvom zdieľania
 • 11:07 - 11:12
  samých seba s ostatnými a starostlivosťou o ľuďí okolo nás.
 • 11:12 - 11:15
  Nikdy sa ale nedozvieme, nakoľko
 • 11:15 - 11:18
  takéto vnímanie vychádzalo z jeho vnútra a nakoľko sa zrodilo
 • 11:18 - 11:23
  v temnej a pustej väzenskej cele.
 • 11:23 - 11:28
  Ale pamätáme si gestá veľké a malé,
 • 11:28 - 11:30
  keď predstavil jeho dozorcov ako
 • 11:30 - 11:33
  ctených hostí počas inaugurácie a nevyužil
 • 11:33 - 11:38
  príležitosť na pomstu,
 • 11:38 - 11:41
  žiaľ jeho rodiny sa stal počiatočným hlasom, ktorý poukázal na problém
 • 11:41 - 11:46
  HIV-AIDS, čo dokazuje jeho hlboký zmysel
 • 11:46 - 11:50
  pre empatiu a porozumenie.
 • 11:50 - 11:54
  Pravdu nielen stelesňoval, ale milióny ľudí učil
 • 11:54 - 11:58
  ako nájsť túto pravdu v samých sebe.
 • 11:58 - 12:00
  Čakali sme na človeka ako Madiba,
 • 12:00 - 12:06
  aby bol prepustený nielen väzeň ale aj žalárník.
 • 12:06 - 12:09
  Aby ukázal, že musíte veriť
 • 12:09 - 12:12
  iným, aby oni mohli veriť vám.
 • 12:12 - 12:16
  Aby učil, že zmierenie nie je otázkou ignorácie
 • 12:16 - 12:20
  krutej minulosti, ale prostriedok ako jej čeliť
 • 12:20 - 12:26
  začlenením a veľkorysosťou a pravdou.
 • 12:26 - 12:29
  Zmenil zákony,
 • 12:29 - 12:34
  ale zmenil aj srdcia.
 • 12:34 - 12:37
  Pre obyvateľov Južnej Afriky a
 • 12:37 - 12:39
  pre tých, ktorých inšpiroval
 • 12:39 - 12:43
  po celom svete, je však Madibov odchod
 • 12:43 - 12:51
  časom smútku, časom oslavy hrdinského života.
 • 12:51 - 12:55
  Ale myslím si, že v každom z nás by mal vzbudiť aj čas
 • 12:55 - 12:58
  na čestné sebahodnotenie.
 • 12:58 - 13:03
  Bez ohľadu na náš stav alebo okolnosti
 • 13:03 - 13:06
  musíme sa pýtať: "Ako sa mi podarilo
 • 13:06 - 13:12
  uplatniť jeho lekcie v mojom vlastnom živote.
 • 13:12 - 13:15
  To je otázka, ktorú sa pýtam sám seba
 • 13:15 - 13:20
  ako človek a ako prezident.
 • 13:20 - 13:22
  Vieme, že tak ako Južná Afrika
 • 13:22 - 13:25
  aj Spojené štáty prekonali stáročia rasového
 • 13:25 - 13:30
  utláčania.
 • 13:30 - 13:33
  Tak ako aj tu prinieslo obete, nespočítateľných ľudských obetí
 • 13:33 - 13:39
  známych a neznámych, aby uzreli svetlo nového dňa.
 • 13:39 - 13:41
  Michelle a ja máme osoh
 • 13:41 - 13:47
  z tejto snahy,
 • 13:47 - 13:49
  ale v Amerike
 • 13:49 - 13:54
  a v Južnej Afrike a v krajinách po celom
 • 13:54 - 13:56
  svete nemôžeme dovoliť, aby náš pokrok zatienila skutočnosť,
 • 13:56 - 14:02
  že naša práca nie je ešte dokončená.
 • 14:02 - 14:05
  Snahy, ktoré nasledujú víťazstvo
 • 14:05 - 14:09
  formálnej rovnosti alebo univerzálnych občianskych práv,
 • 14:09 - 14:12
  nemusia byť naplnené drámou a morálnou jasnosťou tak ako tie
 • 14:12 - 14:18
  ktoré existovali predtým, ale nie sú o to menej dôležité.
 • 14:18 - 14:21
  Na celom svete v súčastnosti stále vidíme
 • 14:21 - 14:24
  deti trpiace hladom a chorobami, stále
 • 14:24 - 14:28
  vidíme zchátralé školy, stále vidíme mladých ľudí
 • 14:28 - 14:33
  bez vyhliadky do budúcnosti. Na celom svete
 • 14:33 - 14:37
  sú stále väznení muži a ženy za svoje politické
 • 14:37 - 14:38
  názory a sú stále prenasledovaní za to ako vyzerajú,
 • 14:38 - 14:51
  koho uctievajú a koho majú radi a to sa stále v súčastnosti deje.
 • 14:51 - 14:52
  A tak aj my
 • 14:52 - 14:57
  musíme konať v mene spravodlivosti.
 • 14:57 - 15:01
  Aj my musíme konať v mene mieru.
 • 15:01 - 15:04
  Existuje príliš veľa ľudí, ktorí príliš šťastne prijmú
 • 15:04 - 15:08
  Madibovo dedičstvo rasového zmierenia, ale
 • 15:08 - 15:12
  vášnivo odolávajú dokonca aj miernym reformám, ktoré by odsúdili
 • 15:12 - 15:17
  chronickú chudobu a rastúcu nerovnosť.
 • 15:17 - 15:20
  Existuje príliš veľa vodcov, ktorí prejavujú solidaritu
 • 15:20 - 15:24
  s Madibovym bojom za slobodu, ale to netolerujú
 • 15:24 - 15:33
  to isté pre svojich vlastných ľudí.
 • 15:33 - 15:36
  A existuje príliš veľa z nás,
 • 15:36 - 15:39
  príliš veľa z nás na hranici, spokojných
 • 15:39 - 15:43
  so samoľúbosťou alebo cynizmom
 • 15:43 - 15:47
  keď naše hlasy majú byť vypočuté.
 • 15:47 - 15:50
  Otázky ktorým dnes čelíme
 • 15:50 - 15:55
  ako propagovať rovnosť a spravodlivosť, ako presadzovať
 • 15:55 - 15:59
  slobodu a ľudské práva, ako ukončiť konflikt a
 • 15:59 - 16:03
  sektárske vojny, tieto veci nemajú
 • 16:03 - 16:07
  jednoduché odpovede. Ale neexistovali žiadne jednoduché odpovede
 • 16:07 - 16:11
  ani pre to dieťa narodené
 • 16:11 - 16:15
  počas 1. svetovej vojny. Nelson Mandela nám pripomína, že
 • 16:15 - 16:20
  vždy sa veci zdajú nemožné, kým nie sú hotové.
 • 16:20 - 16:23
  Južná Afrika nám ukazuje, že je to pravda.
 • 16:23 - 16:26
  Južná Afrika nám ukazuje, že sa môžeme zmeniť, že si môžeme
 • 16:26 - 16:31
  vybrať svet, ktorý nevymedzujú naše rozdiely, ale naše spoločné
 • 16:31 - 16:35
  nádeje. Môžeme si zvoliť svet, ktorý nie je charakterizovaný konfliktom,
 • 16:35 - 16:46
  ale mierom a spravodlivosťou a príležitosťou.
 • 16:46 - 16:48
  Už nikdy neuvidíme
 • 16:48 - 16:52
  Nelsona Mandelu,
 • 16:52 - 16:56
  ale môžem povedať, že mladí ľudia v Afrike
 • 16:56 - 17:01
  že mladí ľudia po celom svete
 • 17:01 - 17:03
  aj vy môžete urobiť jeho životné dielo
 • 17:03 - 17:06
  vašim vlastným.
 • 17:06 - 17:11
  Pred viac ako tridsiatimi rokmi, keď som bol ešte študentom,
 • 17:11 - 17:14
  som sa dozvedel o Nelsonovi Mandelovi
 • 17:14 - 17:19
  a bojoch, ktoré prebiehali v tejto krásnej krajine
 • 17:19 - 17:23
  a niečo to vo mne vzbudilo.
 • 17:23 - 17:26
  Prebudila sa moja zodpovednosť voči iným
 • 17:26 - 17:31
  a voči mne, ktorá ma vyslala na nepravdepodobnú cestu
 • 17:31 - 17:35
  a doviedla ma až sem.
 • 17:35 - 17:38
  A napriek tomu, že nikdy nebudem takým vzorom ako Madiba,
 • 17:38 - 17:42
  stále túžim byť lepším človekom.
 • 17:42 - 17:46
  Prihovára
 • 17:46 - 17:52
  sa k tomu najlepšiemu, čo je v nás.
 • 17:52 - 17:56
  Po tom ako tento veľký osloboditeľ odpočinie na večný spánok
 • 17:56 - 17:58
  a vrátime do nášich miest a
 • 17:58 - 18:04
  a obcí a zapojíme sa do nášej každodennej rutiny,
 • 18:04 - 18:05
  hľadajme jeho
 • 18:05 - 18:09
  silu, hľadajme
 • 18:09 - 18:16
  veľkosť jeho ducha niekde v nás.
 • 18:16 - 18:19
  A keď sa v noci zotmie,
 • 18:19 - 18:22
  keď nespravodlivosť bude príliš ťažká v našich srdciach,
 • 18:22 - 18:27
  keď sa naše najlepšie predložené plány budú zdať mimo dosah,
 • 18:27 - 18:29
  spomínajme na Madibu
 • 18:29 - 18:33
  a slová, ktoré mu priniesli útechu medzi štyrmi stenami
 • 18:33 - 18:36
  jeho väzenskej cely: "nezáleží na tom
 • 18:36 - 18:40
  aká úzka je brána,
 • 18:40 - 18:45
  aká tŕnistá je cesta k nej trestom
 • 18:45 - 18:49
  ja som svojho osudu pánom,
 • 18:49 - 18:52
  ja som svojej duše kapitánom,
 • 18:52 - 18:58
  Aký úžasný človek to bol. Bude nám veľmi chýbať.
 • 18:58 - 19:02
  Nech Boh žehná pamiatke Nelsona Mandelu.
 • 19:02 - 19:08
  Nech Boh žehná obyvateľom Južnej Afriky.
Títol:
Prezident Obama reční na spomienkovej slávnosti pre Nelsona Mandelu
Descripció:

Prezident Obama sa prihovára na národnej spomienkovej slávnosti pre bývalého prezidenta Južnej Afriky Nelsona Mandelu. 10. decembra, 2013.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
19:15

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions