Return to Video

Prezydent Obama wygłasza mowę żałobną ku pamięci Nelsona Mandeli

 • 0:01 - 0:04
  [owacje]
 • 0:04 - 0:07
  Dziękuje.
 • 0:07 - 0:15
  [owacje]
 • 0:15 - 0:17
  Dziękuje
 • 0:17 - 0:21
  [owacje]
 • 0:21 - 0:28
  Dziękuje bardzo.
 • 0:28 - 0:32
  Dziękuje.
 • 0:32 - 0:40
  [owacje]
 • 0:40 - 0:44
  Do Graça'y Machel i rodziny Mandeli,
 • 0:44 - 0:48
  do Prezydenta Zumy i
 • 0:48 - 0:51
  członków rządu;
 • 0:51 - 0:58
  do głów państwa,
 • 0:58 - 1:01
  szanownych gości.
 • 1:01 - 1:03
  To niezwykły zaszczyt
 • 1:03 - 1:07
  by być tu dzisiaj z wami i uczcić
 • 1:07 - 1:11
  to nietuzinkowe życie.
 • 1:11 - 1:14
  Do mieszkańców Południowej Afryki.
 • 1:14 - 1:23
  [owacje]
 • 1:23 - 1:29
  Niestrudzonemu narodowi
 • 1:29 - 1:31
  świat dziękuje
 • 1:31 - 1:36
  za podzielenie się z nami Nelsonem Mandelą.
 • 1:36 - 1:40
  Jego walka była waszą walką,
 • 1:40 - 1:45
  jego triumf był waszym triumfem,
 • 1:45 - 1:46
  wasza godność,
 • 1:46 - 1:50
  nadzieja i wolność zostały wyrażone jego życiem
 • 1:50 - 1:54
  Wasza demokracja
 • 1:54 - 1:58
  to jego pielęgnowana spuścizna
 • 1:58 - 2:05
  Trudno jest wychwalać człowieka
 • 2:05 - 2:07
  ujmując w słowa
 • 2:07 - 2:11
  nie tylko fakty i daty
 • 2:11 - 2:15
  z życia, ale istotną prawdę
 • 2:15 - 2:19
  o osobie, chwile radości,
 • 2:19 - 2:22
  smutku i ciszy,
 • 2:22 - 2:28
  cechy tworzące czyjąś duszę.
 • 2:28 - 2:30
  Ciężko uczynić to w przypadku kogoś,
 • 2:30 - 2:35
  kto pokierował naród ku sprawiedliwości i
 • 2:35 - 2:42
  poruszył miliardy ludzi na świecie.
 • 2:42 - 2:43
  Spróbujmy przekroczyć fakty:
 • 2:43 - 2:47
  urodzony w czasie I Wojny Światowej,
  z dala od zgiełku władzy,
 • 2:47 - 2:50
  chłopiec wypasający bydło,
 • 2:50 - 2:54
  uczący się od starszyzny plemienia Mambu.
 • 2:54 - 2:58
  Madiba jawi się jako ostatni wielki wyzwoliciel
 • 2:58 - 3:02
  minionego wieku. Jak Gandhi,
 • 3:02 - 3:06
  zainicjował ruch oporu,
 • 3:06 - 3:12
  który miał nikłe szanse powodzenia.
 • 3:12 - 3:16
  Przemawiał w imieniu
 • 3:16 - 3:18
  uciśnionych, mówiąc o
 • 3:18 - 3:23
  moralnej potrzebie sprawiedliwości rasowej.
 • 3:23 - 3:25
  W okresie Kennedy'ego i Chruszczowa
 • 3:25 - 3:31
  przeszedł brutalne zniewolenie,
 • 3:31 - 3:35
  które trwało do ostatnich dni Zimnej Wojny.
 • 3:35 - 3:37
  Po wyjściu z więzienia, podobnie jak Abraham Lincoln,
 • 3:37 - 3:41
  utrzymał kraj w jedności bez użycia siły,
 • 3:41 - 3:45
  pomimo zagrażającego mu rozpadu.
 • 3:45 - 3:48
  Jak amerykańscy ojcowie założyciele ustanowił
 • 3:48 - 3:55
  konstytucyjne prawo dbające o wolność przyszłych pokoleń.
 • 3:55 - 3:58
  Oddanie demokracji,
 • 3:58 - 4:01
  rządy prawa,
  zostały usankcjonowane nie tylko dzięki
 • 4:01 - 4:05
  jego elekcji, ale również gotowości do oddania
 • 4:05 - 4:15
  władzy po jednej kadencji.
 • 4:15 - 4:17
  Rozmach
 • 4:17 - 4:21
  jego życia,
 • 4:21 - 4:27
  zakres osiągnięć, powszechne uznanie,
 • 4:27 - 4:29
  kuszą, aby wspominać Nelsona Mandelę
 • 4:29 - 4:34
  jako ikonę, radosną i pogodną,
 • 4:34 - 4:37
  oderwaną od przyziemnych spraw małych ludzi,
 • 4:37 - 4:41
  ale Madiba oparł się
 • 4:41 - 4:44
  takiemu bezdusznemu portretowi.
 • 4:44 - 4:54
  [owacje]
 • 4:54 - 4:58
  Zamiast tego, dzielił się
 • 4:58 - 5:02
  wątpliwościami i obawami,
 • 5:02 - 5:07
  pomyłkami, jak również zwycięstwami.
 • 5:07 - 5:09
  Mówił, że nie jest świętym,
 • 5:09 - 5:13
  o ile nie myśli się o świętym jak o grzeszniku,
 • 5:13 - 5:17
  który wciąż próbuje.
 • 5:17 - 5:22
  Potrafił przyznać się do niedoskonałości,
 • 5:22 - 5:25
  zawsze towarzyszył mu dobry humor,
 • 5:25 - 5:30
  nawet figlarność, pomimo ciężaru jaki dźwigał,
 • 5:30 - 5:33
  za co go kochaliśmy.
 • 5:33 - 5:38
  Nie był z marmuru, był człowiekiem z krwi i kości,
 • 5:38 - 5:41
  synem i mężem, ojcem
 • 5:41 - 5:44
  i przyjacielem, dlatego tak wiele
 • 5:44 - 5:49
  nas nauczył, i wciąż uczy,
 • 5:49 - 5:53
  Nie wszystko co osiągnął było nieuniknione,
 • 5:53 - 5:56
  w jego wzniosłym życiu, widzimy człowieka
 • 5:56 - 6:00
  który zasłużył na miejsce w historii dzięki walce
 • 6:00 - 6:06
  i sprytowi, a także wytrwałości i wierze.
 • 6:06 - 6:08
  Mówi nam, co jest możliwe,
 • 6:08 - 6:12
  nie tylko na kartach historii, ale także
 • 6:12 - 6:17
  w naszym życiu.
 • 6:17 - 6:21
  Mandela pokazał nam moc działania
 • 6:21 - 6:25
  w podejmowaniu ryzyka w imię idei.
 • 6:25 - 6:28
  Był prawy, bo po ojcu odziedziczył
 • 6:28 - 6:32
  dumną niepokorność,
 • 6:32 - 6:36
  silne poczucie uczciwości.
 • 6:36 - 6:40
  Podzielał z milionami czarnych i kolorowych Południowoafrykańczyków
 • 6:40 - 6:44
  złość zrodzoną z tysięcy upokorzeń
 • 6:44 - 6:49
  zniewag, niezapamiętanych chwil
 • 6:49 - 6:52
  chęci walki z systemem, który zniewolił,
 • 6:52 - 6:55
  jak mawiał, mój lud
 • 6:55 - 6:59
  jak inni wielcy Afrykańskiego Kongresu Narodowego,
 • 6:59 - 7:03
  Zulusi i Tambosi,
 • 7:03 - 7:08
  [owacje]
 • 7:08 - 7:11
  Madiba poskromił swój gniew
 • 7:11 - 7:14
  kierując pragnienie walki na stworzenie
 • 7:14 - 7:19
  programów i strategii działań,
 • 7:19 - 7:23
  pozwalające mężczyznom i kobietom upomnieć się
 • 7:23 - 7:27
  o godność daną od Boga.
 • 7:27 - 7:30
  Zaakceptował również konsekwencje swoich działań,
 • 7:30 - 7:35
  wiedząc, że stając przeciw potężnej niesprawiedliwości
 • 7:35 - 7:39
  ponosi wysoką cenę.
 • 7:39 - 7:42
  Walczyłem przeciwko dominacji białych i dominacji
 • 7:42 - 7:46
  czarnych
 • 7:46 - 7:51
  Ceniłem ideę demokratycznego i wolnego społeczeństwa,
 • 7:51 - 7:54
  w którym wszyscy żyją razem w harmonii i
 • 7:54 - 8:00
  na równych zasadach, jest to ideał,
  dla którego pragnę żyć
 • 8:00 - 8:02
  i go osiągnąć, a jeśli zajdzie potrzeba
 • 8:02 - 8:04
  jestem gotów za niego umrzeć.
 • 8:04 - 8:15
  [owacje]
 • 8:15 - 8:18
  Mandela nauczył nas siły działania
 • 8:18 - 8:22
  ale również siły idei,
 • 8:22 - 8:26
  znaczenia rozsądku i debaty,
 • 8:26 - 8:31
  potrzeby nauki od zwolenników,
 • 8:31 - 8:34
  jak i opozycjonistów,
 • 8:34 - 8:37
  rozumiał,
  że idei nie zatrzymają więzienne mury
 • 8:37 - 8:41
  lub kula snajpera.
 • 8:41 - 8:44
  Jego proces stał się aktem oskarżenia przeciwko apartheidowi,
 • 8:44 - 8:47
  nie tylko dzięki jego elokwencji i zaciekłości,
 • 8:47 - 8:51
  ale właśnie jego prawniczego przygotowania.
 • 8:51 - 8:55
  Dekady spędzone w więzieniu nie tylko wyostrzyły jego argumentację,
 • 8:55 - 8:59
  lecz także rozsiały jego pragnienie wiedzy
  do innych w ruchu,
 • 8:59 - 9:04
  tak więc nauczył się języka
  i zwyczajów swojego prześladowcy
 • 9:04 - 9:06
  by pewnego dnia móc zakomunikować im
 • 9:06 - 9:11
  jak zależna od niego jest ich wolność.
 • 9:11 - 9:18
  [owacje]
 • 9:18 - 9:25
  Mandela pokazał, że działania
  i idee nie są wystarczające
 • 9:25 - 9:27
  i że jakkolwiek słuszne by nie były
 • 9:27 - 9:32
  muszą zostać objęte prawem i instytucjami
 • 9:32 - 9:35
  Był rozsądny, sprawdzał swoje przekonania
 • 9:35 - 9:38
  wobec twardej powierzchni okoliczności i historii
 • 9:38 - 9:41
 • 9:41 - 9:44
 • 9:44 - 9:48
 • 9:48 - 9:54
 • 9:54 - 9:57
 • 9:57 - 10:00
 • 10:00 - 10:06
 • 10:06 - 10:11
 • 10:11 - 10:15
 • 10:15 - 10:19
 • 10:19 - 10:22
 • 10:22 - 10:29
 • 10:29 - 10:32
 • 10:32 - 10:37
 • 10:37 - 10:41
 • 10:41 - 10:43
 • 10:43 - 10:49
 • 10:49 - 10:51
 • 10:51 - 10:55
 • 10:55 - 10:59
 • 10:59 - 11:04
 • 11:04 - 11:07
 • 11:07 - 11:12
 • 11:12 - 11:15
 • 11:15 - 11:18
 • 11:18 - 11:23
 • 11:23 - 11:28
 • 11:28 - 11:30
 • 11:30 - 11:33
 • 11:33 - 11:38
 • 11:38 - 11:41
 • 11:41 - 11:46
 • 11:46 - 11:50
 • 11:50 - 11:54
 • 11:54 - 11:58
 • 11:58 - 12:00
 • 12:00 - 12:06
 • 12:06 - 12:09
 • 12:09 - 12:12
 • 12:12 - 12:16
 • 12:16 - 12:20
 • 12:20 - 12:26
 • 12:26 - 12:29
 • 12:29 - 12:34
 • 12:34 - 12:37
 • 12:37 - 12:39
 • 12:39 - 12:43
 • 12:43 - 12:51
 • 12:51 - 12:55
 • 12:55 - 12:58
 • 12:58 - 13:03
 • 13:03 - 13:06
 • 13:06 - 13:12
 • 13:12 - 13:15
 • 13:15 - 13:20
 • 13:20 - 13:22
 • 13:22 - 13:25
 • 13:25 - 13:30
 • 13:30 - 13:33
 • 13:33 - 13:39
 • 13:39 - 13:41
 • 13:41 - 13:47
 • 13:47 - 13:49
 • 13:49 - 13:54
 • 13:54 - 13:56
 • 13:56 - 14:02
 • 14:02 - 14:05
 • 14:05 - 14:09
 • 14:09 - 14:12
 • 14:12 - 14:18
 • 14:18 - 14:21
 • 14:21 - 14:24
 • 14:24 - 14:28
 • 14:28 - 14:33
 • 14:33 - 14:37
 • 14:37 - 14:38
 • 14:38 - 14:51
 • 14:51 - 14:52
 • 14:52 - 14:57
 • 14:57 - 15:01
 • 15:01 - 15:04
 • 15:04 - 15:08
 • 15:08 - 15:12
 • 15:12 - 15:17
 • 15:17 - 15:20
 • 15:20 - 15:24
 • 15:24 - 15:33
 • 15:33 - 15:36
 • 15:36 - 15:39
 • 15:39 - 15:43
 • 15:43 - 15:47
 • 15:47 - 15:50
 • 15:50 - 15:55
 • 15:55 - 15:59
 • 15:59 - 16:03
 • 16:03 - 16:07
 • 16:07 - 16:11
 • 16:11 - 16:15
 • 16:15 - 16:20
 • 16:20 - 16:23
 • 16:23 - 16:26
 • 16:26 - 16:31
 • 16:31 - 16:35
 • 16:35 - 16:46
 • 16:46 - 16:48
 • 16:48 - 16:52
 • 16:52 - 16:56
 • 16:56 - 17:01
 • 17:01 - 17:03
 • 17:03 - 17:06
 • 17:06 - 17:11
 • 17:11 - 17:14
 • 17:14 - 17:19
 • 17:19 - 17:23
 • 17:23 - 17:26
 • 17:26 - 17:31
 • 17:31 - 17:35
 • 17:35 - 17:38
 • 17:38 - 17:42
 • 17:42 - 17:46
 • 17:46 - 17:52
 • 17:52 - 17:56
 • 17:56 - 17:58
 • 17:58 - 18:04
 • 18:04 - 18:05
 • 18:05 - 18:09
 • 18:09 - 18:16
 • 18:16 - 18:19
 • 18:19 - 18:22
 • 18:22 - 18:27
 • 18:27 - 18:29
 • 18:29 - 18:33
 • 18:33 - 18:36
 • 18:36 - 18:40
 • 18:40 - 18:45
 • 18:45 - 18:49
 • 18:49 - 18:52
 • 18:52 - 18:58
 • 18:58 - 19:02
 • 19:02 - 19:08
Títol:
Prezydent Obama wygłasza mowę żałobną ku pamięci Nelsona Mandeli
Descripció:

Prezydent Obama wygłasza mowę żałobną podczas okoliczności pożegnania byłego Prezydenta Republiki Południowej Afryki, Nelsona Mandeli. Grudzień 10, 2013.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
19:15

Polish subtitles

Incomplet

Revisions Compare revisions