Turkish subtítols

← Yolsuzluğun ilacı yenilik

Obtén el codi d'incrustació
25 llengües

Showing Revision 7 created 10/08/2019 by Cihan Ekmekçi.

 1. 2011'de
 2. Nijerya'da kardeşimin
  öğretmenlik yaptığı bir üniversitede
 3. birisi ofisine zorla girdi.
 4. Neyse ki zorla giren kişi yakalandı,
  tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.
 5. Mahkemeye gittiğimde
 6. kardeşimin davasına atanan kâtipler,
 7. rüşvet ödemediği takdirde evrak işlerini
  işlemden geçirmeyeceklerini söyledi.
 8. İlk önce bunun eşek şakasının
  bir parçası olduğunu düşündü.
 9. Ama daha sonra ciddi olduklarını fark etti
 10. ve çok öfkelendi.
 11. Yani, bir düşünün:
  Ona yardım etmesi gereken insanlarla
 12. bir suçun kurbanı olan kardeşim var
 13. ve ondan rüşvet talep ediyorlar.
 14. Ülkemdeki milyonlarca insanı etkileyen
  yolsuzluğun birkaç yolundan sadece biri.
 15. Nijerya'da büyürken şunu anladım ki

 16. yolsuzluk toplumun neredeyse
  her bölümüne yayılmış.
 17. Milyonlarca doları zimmetine geçiren
  siyasetçilerin haberleri çok yaygın.
 18. Para çalmak veya her gün çok çalışan
  vatandaşların parasını sızdırmak
 19. polis memurlarının rutin bir uygulaması.
 20. Yolsuzluk sürdüğü sürece
 21. gelişimin asla gerçekten
  gerçekleşmeyeceğini hissettim.
 22. Ancak son birkaç senedir
 23. yenilik ve refah üzerine
  yaptığım araştırmayla
 24. yolsuzluğun aslında gelişimimizi
  engelleyen bir sorun olmadığını öğrendim.
 25. Aslında yolsuzluk, üzerine basmakalıp
  düşünceler ve gelişimle olan ilişkisi
 26. sadece yanlış değil, aynı zamanda
  birçok yoksul ülkeyi geride tutuyor.
 27. Düşünme şöyle gerçekleşiyor:

 28. Yoksul ve yolsuzluk olan bir toplumda
 29. yolsuzluğu azaltmada elimizdeki
  en iyi fırsat iyi kanunlar yapmak
 30. ve onları iyi bir şekilde uygulamak,
 31. böylece gelişim ve yeniliğin
  ilerlemesi için yol açılacak.
 32. Kağıt üzerinde mantıklı,
 33. işte bu yüzden birçok hükümet
  ve gelişim organizasyonları
 34. her yıl milyarlarca doları kurumsal reform
 35. ve yolsuzluk karşıtı
  programlara yatırıyor.
 36. Ancak bu programların çoğu
  yolsuzluğu azaltmada başarısız oluyor
 37. çünkü ters bir denklemimiz var.
 38. Gördüğünüz üzere toplumlar yolsuzluğu
  düşürdükleri için gelişmiyor.
 39. Geliştikleri için yolsuzluğu
  düşürebiliyorlar.
 40. Toplumlar yenilik üzerine yapılan
  yatırımlarla gelişiyor.
 41. İlk başta bunun imkânsız
  olduğunu düşünmüştüm.

 42. Aklı başında biri neden iş yapmak için
 43. en azından görünürde berbat bir yer gibi
  görünen bir topluma yatırım yapar ki?
 44. Anlarsınız ya, siyasetçilerin yozlaşmış
  ve tüketicilerin de yoksul olduğu
 45. bir toplumda neden yapsınlar ki?
 46. Ancak daha sonra yenilik ve yolsuzluk
  arasındaki ilişkiyi daha fazla öğrendikçe
 47. olayları daha farklı görmeye başladım.
 48. Bölge telekomünikasyon
  endüstrisini geliştirdikçe

 49. Sahra Altı Afrika'da
  işler işte böyle değişti.
 50. 1990'ların sonlarında
 51. Sahra Altı Afrika'daki insanların
  %5'inden azının telefonları vardı.
 52. Nijerya'da, örneğin,
  110 milyondan fazla insan vardı
 53. ama tüm ülkede yarım milyondan
  daha azının telefonu vardı.
 54. Bu azlık, endüstrideki
  yaygın yolsuzluğu arttırdı.
 55. Demek istiyorum ki devlete ait telefon
  şirketleri için çalışan kamu görevlileri
 56. telefon isteyen insanlardan
  rüşvet talep etti.
 57. Birçok insan rüşveti ödemeye
  gücü yetmediği için
 58. telefonlar sadece varlıklı
  olanlarda mevcuttu.
 59. Daha sonra Mo Ibrahim adında bir girişimci

 60. kıtada bir telekomünikasyon
  şirketi kurmaya karar verdi.
 61. Meslektaşlarına bu fikrini söylediğinde
  ona sadece güldüler.
 62. Ama Mo Ibrahim kararlıydı.
 63. 1998'de Celtel'i kurdu.
 64. Şirket, bölgedeki en yoksul
  ve en yozlaşmış ülkelerden bazılarında --
 65. Kongo, Malavi, Sierra Leone
  ve Uganda gibi ülkelerden bahsediyorum --
 66. milyonlarca Afrikalı için uygun fiyatlı
  cep telefonu ve iletişim hizmeti sundu.
 67. Gördüğünüz üzere araştırmamızda
  Mo Ibrahim'in kurduğu şeye
 68. "piyasa-yaratıcı yenilik" diyoruz.
 69. Piyasa-yaratıcı yenilikler,
  karmaşık ve pahalı ürünleri
 70. basit ve uygun fiyatlı
  ürünlere dönüştürüyor
 71. ki böylece toplumdaki çok daha
  fazla insan onlara erişebiliyor.
 72. Bu durumda ise telefonlar,
 73. Celtel onları çok daha uygun fiyatlı
  hâle getirmeden önce pahalıydı.
 74. Diğer yatırımcılar --
  aslında meslektaşlarından bazıları --

 75. kıtada başarılı bir cep telefonu şirketi
  kurmanın mümkün olduğunu gördükçe
 76. milyarca dolarlık yatırımlar yaptılar
 77. ve bu, endüstride çok önemli
  bir büyüme sağladı.
 78. 2000 yılında neredeyse hiçbir şey yokken,
 79. günümüzde neredeyse
  her Afrika ülkesinin şimdi
 80. canlı bir telekomünikasyon endüstrisi var.
 81. Sektör şimdi 1 milyara yakın
  telefon bağlantısını destekliyor,
 82. yaklaşık olarak 4 milyon
  istihdam yaratıyor
 83. ve her yıl milyarlarca dolar
  vergi oluşturuyor.
 84. Bunlar, devletlerin şimdi
  kendi kurumlarını yaratmak amacıyla
 85. ekonomilerine yeniden yatırım
  yapmak için kullandıkları vergiler.
 86. Olay şu:
 87. Çoğu insan artık kamu görevlilerine
 88. sadece bir telefon almak için
  rüşvet vermediği için
 89. yolsuzluk -- en azından
  bu endüstride -- azaldı.
 90. Eğer Mo Ibrahim yatırım yapmadan önce
 91. Sahra Altı Afrika'nın tümünde
  yolsuzluğun düzelmesini bekleseydi
 92. bugün hâlâ bekliyor olurdu.
 93. Yolsuzluğa kalkışan insanların çoğu
  yapmamaları gerektiğini biliyor.

 94. Telefon vermek için insanlardan
  rüşvet talep eden kamu görevlileri
 95. ve rüşveti ödeyen insanlar
 96. suç işlediklerini biliyorlardı.
 97. Ama yine de yaptılar.
 98. Soru ise şu: Neden?
 99. Cevap?
 100. Kıtlık.
 101. Ne zaman insanlar nadir olan
  bir şeye erişim sağlamaktan yararlanıyorsa

 102. bu yolsuzluğu çekici kılıyor.
 103. Bildiğiniz üzere yoksul ülkelerde
  devlet fonundan para sızdıran
 104. yozlaşmış siyasetçilerden
  çok şikayet ederiz.
 105. Ama bu ülkelerinden birçoğunda
  ekonomik fırsat azdır.
 106. Dolayısıyla yolsuzluk servet kazanmanın
  çekici bir yolu hâline gelir.
 107. Aynı zamanda her gün
  çok çalışan vatandaşlardan
 108. para sızdıran polis memurları gibi
  devlet memurlarından da şikâyet ederiz.
 109. Ama çoğu devlet memuru
  oldukça düşük ücret alıyor
 110. ve çaresiz hayatları var.
 111. Dolayısıyla onlar için para sızdırma
  veya yolsuzluk, geçinmek için iyi bir yol.
 112. Bildiğiniz üzere bu olgu
  varlıklı ülkelerde de rol oynuyor.

 113. Zengin ebeveynler üniversite
  memurlarına rüşvet verdiğinde --
 114. (Gülüşmeler)

 115. Zengin ebeveynler üniversite memurlarına

 116. çocukları seçkin üniversitelere
  girebilsin diye rüşvet verdiğinde
 117. durum farklı
 118. ama ilke aynı.
 119. Demek istediğim, seçkin
  üniversitelere girmek zordur
 120. dolayısıyla rüşvetçilik çekici hâle gelir.
 121. Mesele şu ki

 122. toplumda nadir veya seçkin olan şeyler
  olmamalı demeye çalışmıyorum.
 123. Açıklamaya çalıştığım şey
 124. yolsuzluk ve nadirlik arasındaki bu ilişki
 125. ve çoğu yoksul ülkelerde
  birçok oldukça temel şeyler nadirdir.
 126. Yemek,
 127. eğitim,
 128. sağlık hizmeti,
 129. ekonomik fırsat,
 130. iş gibi şeyleren bahsediyorum.
 131. Bu, yolsuzluğun büyümesi için
  mükemmel bir üreme alanı.
 132. Bu bahane hiçbir şekilde
  davranışı bozmuyor.
 133. Sadece biraz daha iyi anlamamızı sağlıyor.
 134. Nesneleri uygun fiyatlı hâle getiren
 135. ve çok daha fazla insana
  erişilebilir kılan işlere yatırım yapmak
 136. bu nadirliğe saldırıyor
 137. ve hükûmetlerin ekonomilerine yeniden
  yatırım yapmaları için gelir yaratıyor.
 138. Bu, ülke çapında bir düzeyde olduğunda

 139. milletleri kökten değiştirebilir.
 140. Güney Kore'deki etkiyi göz önüne alın.
 141. 1950'lerde Güney Kore
  son derece yoksul bir ülkeydi
 142. ve çok yozlaşmıştı.
 143. Ülke, otoriteryen bir hükûmet
  tarafından yönetiliyordu,
 144. rüşvetçilik ve yolsuzlukla doluydu.
 145. Aslında o zamanın ekonomistleri
 146. Güney Kore'nin sefalet içinde
  hapsedildiğini söylüyordu
 147. ve bunu "ekonomik bir bunalım"
  olarak tanımlıyordu.
 148. Güney Kore'nin kurumlarına baktığınızda
 149. 1980'ler kadar geç zamanlarda bile
 150. en yoksul ve en yozlaşmış Afrika
  ülkeleriyle o zaman eşdeğer tutuluyordu.
 151. Ama Samsung, Kia
  ve Hyundai gibi şirketlerin
 152. çok daha fazla insan için nesneleri
  çok daha uygun fiyatlı hâle getiren
 153. yeniliklere yatırım yapmasıyla
 154. Güney Kore en sonunda zengin oldu.
 155. Ülke daha varlıklı oldukça

 156. otoriteryen bir hükûmetten
  demokratik bir hükûmete geçebildiler
 157. ve kendi kurumlarını kurmak için
  yeniden yatırım yapabildiler
 158. ve bu harika bir şekilde sonuç verdi.
 159. Örneğin 2018'de Güney Kore'nin başkanı
  yolsuzluğa bağlı suçlamalarla
 160. 25 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.
 161. Bu, ülke yoksul ve otoriteryen bir hükûmet
  tarafından yürütüldüğü zamanlarda,
 162. on yıllar önce asla olamazdı.
 163. Aslında bugün en zengin
  ülkelere baktığımızda
 164. bulduğumuz şey varlıklı hâle geldikçe
  yolsuzluğu azaltabilmiş olmalarıydı --
 165. daha öncesinde değil.
 166. O hâlde hangi sonuca varmalıyız?

 167. Yolsuzluğu sadece göz ardı etmemiz
  gerektiğini söylüyorum gibi gelebilir.
 168. Hiçbir şekilde söylediğim şey bu değil.
 169. Aksine önerdiğim şey,
 170. yolsuzluğun, özellikle de
  yoksul ülkelerdeki insanlar için,
 171. geçici bir çözüm olduğu.
 172. Bir sorunu çözmede
 173. daha az iyi seçeneklerin
  olduğu bir yerde faydalıdır.
 174. Birçok insan için ürünleri
  çok daha uygun fiyatlı hâle getiren
 175. yeniliklere yatırım yapmak
  sadece bu nadirliğe saldırmıyor,
 176. aynı zamanda devletlerin
  kurumlarını güçlendirmek için
 177. ekonomilerine yeniden
  yatırım yapmaları için
 178. sürdürülebilir bir gelir
  kaynağı yaratıyor.
 179. Bu, en sonunda yolsuzluğu
  azaltmamıza yardımcı olacak
 180. ekonomik gelişim yapbozundaki
  önemli eksik parça.
 181. 16 yaşındayken Nijerya'ya karşı
  umudumu kaybettim.

 182. Bir bakıma ülke aslında daha da kötüleşti.
 183. Geniş çaptaki yoksulluğa
  ve sık görülen yolsuzluğa ek olarak
 184. Nijerya şimdi de Boko Haram gibi
  terör örgütleriyle uğraşıyor.
 185. Ama bir şekilde bugün Nijerya konusunda
  daha önce olduğumdan çok daha umutluyum.
 186. İnsanlar için istihdam yaratan
 187. ve nesneleri daha
  uygun fiyatlı hâle getiren
 188. yeniliklere yatırım yapan
  organizasyonları gördüğümde --
 189. ilaçları ve tıbbi ürünleri insanlar için
  daha uygun fiyatlı hâle getiren
 190. Lifestores Pharmacy gibi
  organizasyonlardan bahsediyorum
 191. veya birçok küçük işletme için lojistik
  ve dağıtımın azlığıyla mücadele eden
 192. Metro Africa Xpress gibi
 193. veya yazılım geliştiriciler için
  ekonomik fırsat yaratan Andela gibi --
 194. geleceğe karşı iyimserim.
 195. Umarım siz de olursunuz.
 196. Teşekkür ederim.

 197. (Alkış)