Dutch subtítols

← Vernieuwing is het tegengif voor corruptie

Obtén el codi d'incrustació
25 llengües

Showing Revision 7 created 11/14/2019 by Peter van de Ven.

 1. In 2011
 2. brak iemand in
  bij het kantoor van mijn zus
 3. aan de universiteit in Nigeria
  waar ze les gaf.
 4. Gelukkig werd de persoon gevonden,
 5. gearresteerd en aangeklaagd
  voor de rechter.
 6. Toen ik in de rechtbank kwam,
 7. zegden de griffiers die waren toegewezen
  aan het geval van mijn zus,
 8. dat zij het papierwerk
  niet konden verwerken
 9. tenzij ze een steekpenning betaalde.
 10. In eerste instantie dacht zij
  dat ze haar in het ootje wilden nemen.
 11. Maar toen besefte ze dat het ernst was.
 12. Ze was woedend.
 13. Bedenk: hier stond ze,
  een recent slachtoffer van een misdrijf,
 14. bij de mensen die verondersteld
  werden haar te helpen
 15. en ze eisten smeergeld.
 16. Dat is slechts één van de vele manieren
 17. waarop corruptie impact heeft
  op miljoenen mensen in mijn land.
 18. Toen ik opgroeide in Nigeria

 19. vond je corruptie in vrijwel
  elk onderdeel van de samenleving.
 20. Verhalen over politici
  die miljoenen dollars verduisterden,
 21. waren heel gewoon.
 22. Politieagenten die geld stalen
 23. of geld afpersten
  van hardwerkende gewone mensen
 24. was de dagelijkse praktijk.
 25. Het voelde alsof er nooit
  plaats zou zijn voor ontwikkeling
 26. zolang de corruptie bleef.
 27. Maar in de afgelopen paar jaar,
 28. in mijn onderzoek naar
  innovatie en welvaart,
 29. leerde ik dat de corruptie
 30. eigenlijk niet het probleem was
  dat onze ontwikkeling belemmerde.
 31. In feite is het conventionele
  denken over corruptie
 32. en haar relatie tot ontwikkeling
 33. niet alleen verkeerd,
  maar het houdt veel arme landen terug.
 34. Het denken gaat als volgt:

 35. in een samenleving
  die slecht en corrupt is,
 36. is onze beste kans
  op het verminderen van de corruptie
 37. goede wetten te maken,
 38. ze goed af te dwingen,
 39. en dit zal leiden
  tot ontwikkeling en innovatie.
 40. Op papier klopt het wel
 41. en daarom investeren veel regeringen
  en ontwikkelingsorganisaties
 42. jaarlijks miljarden dollars
 43. in institutionele hervormingen
  en anti-corruptie-programma's.
 44. Maar veel van deze programma's
  verminderen de corruptie niet,
 45. omdat het andersom werkt.
 46. Samenleving ontwikkelen zich niet
  omdat ze corruptie terugdringen.
 47. Ze kunnen de corruptie terugdringen
  omdat ze zich hebben ontwikkeld.
 48. En samenlevingen ontwikkelen zich
  door investeringen in innovatie.
 49. Eerst dacht ik dat dit onmogelijk was.

 50. Waarom zou iemand bij zijn volle verstand
 51. investeren in een samenleving
  waar het oppervlakkig gezien
 52. een vreselijke plek lijkt
  om zaken te doen?
 53. Je weet wel, een samenleving
  waar politici corrupt zijn
 54. en consumenten arm.
 55. Maar hoe meer ik leerde
 56. over de relatie tussen
  innovatie en corruptie,
 57. hoe meer ik de dingen
  anders begon te zien.
 58. Zo werkte dit in sub-Saharaans Afrika

 59. toen het gebied begon
  met zijn telecommunicatie-industrie.
 60. In de late jaren 90
 61. hadden minder dan 5% mensen in Afrika
  bezuiden de Sahara telefoons.
 62. In Nigeria woonden bijvoorbeeld
  meer dan 110 miljoen mensen,
 63. maar er waren nog geen half miljoen
  telefoons in het hele land.
 64. Deze schaarste wakkerde wijdverspreide
  corruptie aan in de industrie.
 65. Ambtenaren die voor
  de staatstelefoonbedrijven werkten,
 66. eisten steekpenningen
  van mensen die telefoons wilden.
 67. De meeste mensen konden zich
  geen steekpenningen veroorloven,
 68. dus waren er alleen
  telefoons voor de rijken.
 69. Toen besloot de ondernemer Mo Ibrahim

 70. een telecommunicatiebedrijf op te richten
 71. op het continent.
 72. Toen hij zijn collega's vertelde
  over zijn idee, lachten ze hem uit.
 73. Maar Mo Ibrahim
  liet zich niet afschrikken.
 74. In 1998 richtte hij Celtel op.
 75. Het bedrijf verstrekte betaalbare
  mobiele telefoons en mobiele service
 76. voor miljoenen Afrikanen,
 77. en wel in sommige van de armste
  en meest corrupte landen in de regio --
 78. ik bedoel landen zoals Congo, Malawi,
 79. Sierra Leone en Oeganda.
 80. In ons onderzoek noemen we
  wat Mo Ibrahim oprichtte
 81. een ‘markt-creërende innovatie’.
 82. Markt-creërende innovaties transformeren
  ingewikkelde en dure producten
 83. in eenvoudige en betaalbare producten,
 84. zodat veel meer mensen in de samenleving
  ze kunnen kopen.
 85. In dit geval waren telefoons duur
 86. voordat Celtel ze veel goedkoper maakte.
 87. Toen andere investeerders --
  collega's van hem eigenlijk --

 88. zagen dat het mogelijk was
 89. om een succesvol mobiele-telefoonbedrijf
  op het continent op te richten,
 90. investeerden ze er miljarden dollars in.
 91. Dit leidde tot een aanzienlijke
  groei in de industrie.
 92. Vanaf bijna niets in 2000,
 93. heeft vandaag bijna elk Afrikaans land
 94. een bloeiende mobiele-
  telecommunicatie-industrie.
 95. De sector ondersteunt nu
  bijna een miljard telefoonaansluitingen,
 96. creëerde bijna vier miljoen banen
 97. en genereert miljarden dollars
  aan belastingen per jaar.
 98. Dit zijn belastingen die de overheid
  nu kan herinvesteren in de economie
 99. om hun instellingen uit te bouwen.
 100. En nu komt het:
 101. omdat de meeste mensen geen openbare
  ambtenaren meer moeten omkopen
 102. om een telefoon te krijgen,
 103. is de corruptie verminderd --
  in ieder geval in deze tak dan toch.
 104. Als Mo Ibrahim had gewacht
  totdat de corruptie was verdwenen
 105. in heel sub-Saharaans Afrika
  voordat hij investeerde,
 106. zou hij vandaag nog steeds wachten.
 107. De meeste mensen die zich bezighouden
  met corruptie weten wel dat het niet mag.

 108. Ik bedoel, de ambtenaren
  die steekpenningen eisten van mensen
 109. voor telefoons
 110. en de mensen die
  de steekpenningen betaalden --
 111. wisten dat ze de wet overtraden.
 112. Maar ze deden het toch.
 113. De vraag is: waarom?
 114. Het antwoord?
 115. Schaarste.
 116. Als mensen kunnen profiteren

 117. van toegang tot iets dat schaars is,
 118. maakt dat corruptie aantrekkelijk.
 119. In arme landen klagen we
  veel over corrupte politici
 120. die staatsfondsen verduisteren.
 121. Maar in veel van die landen,
  zijn economische kansen schaars
 122. en wordt corruptie dus
 123. een aantrekkelijke manier
  om rijkdom te vergaren.
 124. We klagen ook over ambtenaren,
  zoals politieagenten,
 125. die geld afpersen van de gewone
  hardwerkende burger.
 126. Maar de meeste ambtenaren
  zijn schromelijk onderbetaald
 127. en komen nauwelijks rond.
 128. Dus zijn voor hen afpersing of corruptie
  een goede manier om de kost te verdienen.
 129. Weet je, dit fenomeen speelt
  ook in de rijke landen.

 130. Wanneer rijke ouders een universiteit
  steekpenningen betalen --
 131. (Gelach)

 132. Wanneer rijke ouders een universiteit
  steekpenningen betalen

 133. zodat hun kinderen toegang kunnen krijgen
  tot elite hogescholen,
 134. dan zijn de omstandigheden verschillend,
 135. maar het principe is hetzelfde.
 136. Ik bedoel dat de toegang
  tot een elite universiteit schaars is
 137. en dus wordt omkoping aantrekkelijk.
 138. Nu is het zo

 139. dat ik niet wil zeggen dat er geen dingen
  schaars mogen zijn in de maatschappij
 140. of dingen niet speciaal mogen zijn.
 141. Ik probeer alleen maar uit te leggen
 142. wat de relatie is
  tussen corruptie en schaarste.
 143. In de meeste arme landen zijn
  veel te veel fundamentele dingen schaars.
 144. Ik bedoel dingen zoals voedsel,
 145. opleiding,
 146. gezondheidszorg,
 147. economische kansen,
 148. banen.
 149. Dat schept de perfecte voedingsbodem
  om corruptie te laten renderen.
 150. Op geen enkele manier verschoont
  dit echter corrupt gedrag.
 151. Het helpt ons alleen
  om het een beetje beter te begrijpen.
 152. Investeren in bedrijven
  die dingen betaalbaar maken
 153. en toegankelijk voor zo veel meer mensen,
 154. pakt die schaarste aan
 155. en creëert overheidsinkomsten
  om te herinvesteren in hun economieën.
 156. Als dat gebeurt op landelijk niveau,

 157. kan het voor een land
  een revolutie betekenen.
 158. Denk aan de gevolgen in Zuid-Korea.
 159. In de jaren 50
 160. was Zuid-Korea een straatarm land,
 161. en ook zeer corrupt.
 162. Het land werd geregeerd
  door een autoritaire regering
 163. en was betrokken
  bij omkoping en verduistering.
 164. In feite zegden economen toen
  dat Zuid-Korea gevangen zat in armoede
 165. en ze noemden het
  ‘een economisch hopeloos geval’.
 166. De instellingen van Zuid-Korea,
 167. zelfs nog in de jaren 80,
 168. stonden toen op gelijke voet
 169. met enkele van de armste
  en meest corrupte Afrikaanse landen.
 170. Maar toen bedrijven
  als Samsung, Kia, Hyundai
 171. investeerden in innovaties
  die de zaken veel betaalbaarder maakten
 172. voor zo veel meer mensen,
 173. werd Zuid-Korea uiteindelijk voorspoedig.
 174. Terwijl het land voorspoedig werd,

 175. kon het de overstap maken
  van een autoritaire regering
 176. naar een democratische regering
 177. en herinvesteren
  in de opbouw van haar instellingen.
 178. Dit heeft enorme vruchten afgeworpen.
 179. Zo werd bijvoorbeeld in 2018
 180. Zuid-Korea's president
  veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf
 181. wegens beschuldigingen van corruptie.
 182. Dit kon decennia geleden
  nooit zijn gebeurd toen het land arm was
 183. en geregeerd werd
  door een autoritaire overheid.
 184. In feite zien we dat
  de meest welvarende landen vandaag
 185. de corruptie konden verminderen
  nadat ze welvarend werden --
 186. niet ervoor.
 187. Wat moeten we daaruit besluiten?

 188. Ik weet dat het
  misschien klinkt alsof ik zeg
 189. dat we corruptie gewoon moeten negeren.
 190. Dat is helemaal niet wat ik zeg.
 191. Wat ik echter voorstel
 192. is dat corruptie, in het bijzonder
  voor de meeste mensen in arme landen,
 193. een alternatief is.
 194. Het is een hulpprogramma
 195. op een plaats waar er weinig
  betere opties zijn
 196. om een probleem op te lossen.
 197. Investeren in innovaties
  die producten veel goedkoper maken
 198. voor veel mensen,
 199. bestrijdt niet alleen die schaarste,
 200. maar creëert een duurzame
  bron van inkomsten
 201. voor overheden om te herinvesteren
  in de economie
 202. om hun instellingen te versterken.
 203. Dit is het kritieke ontbrekende stukje
  in de economische ontwikkelingspuzzel
 204. die ons uiteindelijk zal helpen
  om de corruptie terug te dringen.
 205. Weet je, ik verloor de hoop
  in Nigeria toen ik 16 was.

 206. In sommige opzichten ging het land
  er eigenlijk op achteruit.
 207. Bovenop de wijdverspreide armoede
  en endemische corruptie
 208. heeft Nigeria nu af te rekenen
  met terroristische organisaties
 209. zoals Boko Haram.
 210. Maar op de een of andere manier
  ben ik vandaag hoopvoller over Nigeria
 211. dan ik ooit eerder was.
 212. Als ik organisaties
  zie investeren in innovaties
 213. die banen creëren voor de mensen
 214. en dingen betaalbaar maken --
 215. ik bedoel organisaties
  zoals Lifestores Pharmacy,
 216. die geneesmiddelen betaalbaarder maken;
 217. of Metro Afrika Xpress,
 218. dat de schaarste
 219. van de distributie en logistiek
  voor veel kleine bedrijven aanpakt;
 220. of Andela dat economische kansen
  voor software-ontwikkelaars creëert --
 221. ben ik optimistisch voor de toekomst.
 222. Ik hoop dat jullie dat ook zijn.
 223. Dank je.

 224. (Applaus)