Dutch subtítols

← Een radicaal plan om plastic afval op te ruimen

Obtén el codi d'incrustació
39 llengües

Showing Revision 10 created 10/14/2019 by Peter van de Ven.

 1. Chris Anderson: Je bent al een paar jaar
  door dit probleem geobsedeerd.

 2. Wat is het probleem, in je eigen woorden?
 3. Andrew Forrest: Plastic.
 4. Zo simpel.
 5. Ons onvermogen om het te gebruiken
  als een enorm energetisch product
 6. en dat we het gewoon weggooien.
 7. CA: We zien overal verspilling.

 8. Extreem gesteld,
  ziet het er een beetje zo uit.
 9. Waar werd deze foto genomen?
 10. AF: Dit is in de Filippijnen

 11. en een heleboel rivieren,
  dames en heren,
 12. zien er net zo uit.
 13. Dit is in de Filippijnen.
 14. Zo is het in heel Zuidoost-Azië.
 15. CA: Plastic wordt in de rivieren gegooid

 16. en van daar gaat het uiteraard de zee in.
 17. We zien het duidelijk op de stranden,
 18. maar dat is niet eens je voornaamste zorg.
 19. Het gaat eigenlijk
  om er wat in zee gebeurt.
 20. Zeg daar eens wat over.
 21. AF: OK, dus kijk. Dank je, Chris.

 22. Ongeveer vier jaar geleden
 23. kreeg ik een stapelgek idee
 24. en besloot om aan een doctoraat
  in mariene ecologie te beginnen.
 25. Het enge eraan was dat ik zeker
  leerde over het leven in zee,
 26. maar ik leerde meer over de dood in zee
 27. en het enorme ecologische
  afsterven van vis,
 28. het mariene leven, zeezoogdieren,
 29. met een biologie bijna als de onze,
 30. waarvan er miljoenen,
  zo niet ontelbare biljoenen,
 31. afsterven door het plastic.
 32. CA: Mensen vinden plastic lelijk,
  maar stabiel. Toch?

 33. Je gooit iets in de oceaan met het idee,
  "Hè, daar gebeurt verder niks mee.
 34. Kan toch geen kwaad, hè?"
 35. AF: Kijk, Chris, het is
  een geweldig product voor de economie.

 36. Maar wel de ergst mogelijke
  stof voor het milieu.
 37. Het ergste aan plastics
  is dat als ze in het milieu geraken,
 38. ze uiteenvallen.
 39. Ze houden nooit op met plastic te zijn.
 40. Ze breken af in steeds
  kleiner en kleiner wordende deeltjes
 41. en het begint ons nu te dagen, Chris,
 42. wat we in de mariene ecologie
  al een paar jaar weten,
 43. dat het ook mensen gaat treffen.
 44. We weten nu dat nanoplastics,
 45. die zeer kleine deeltjes plastic,
  met hun negatieve lading
 46. dwars door de poriën
  van de huid kunnen gaan.
 47. Dat is niet eens het slechte nieuws.
 48. Het slechte nieuws is dat ze
  dwars door de bloed-hersenbarrière gaan,
 49. die beschermende coating
  om je hersenen te beschermen.
 50. Je hersenen zijn een amorfe, natte massa
  met veel kleine elektrische ladingen.
 51. Breng daar een negatief deeltje in --
 52. in het bijzonder een negatief
  deeltje met pathogenen --
 53. die negatieve lading trekt
  dingen met positieve ladingen aan,
 54. zoals pathogenen, toxinen,
 55. kwik, lood.
 56. Dat is de nieuwe wetenschap
  die we in de komende 12 maanden gaan zien.
 57. CA: Ik dacht dat je me al had verteld
  dat er al zo’n 600 plastic zakken

 58. voor elke vis van ongeveer die grootte
  in zee aanwezig zijn.
 59. Ze breken af,
 60. er komen er steeds meer
 61. en we beginnen de gevolgen ervan
  nog niet eens te zien.
 62. AF: Nee, dat zien we nog niet.

 63. Bij Ellen MacArthur Foundation
  zitten een hoop goede wetenschappers
 64. waarmee we een tijdje hebben samengewerkt.
 65. Ik heb hun werk helemaal geverifieerd.
 66. Ze zeggen dat er één ton plastic, Chris,
 67. voor elke drie ton vis zal zijn,
  niet tegen 2050 --
 68. en ik word echt ongeduldig met mensen
  die praten over 2050 -- maar tegen 2025.
 69. Dat is om de hoek.
 70. Dat is gewoon hier en nu.
 71. Je hebt echt geen ton plastic nodig
  om het zeeleven volledig uit te roeien.
 72. Met minder dan dat gaat dat ook prima.
 73. Dus moeten we er direct mee stoppen.
  We hebben geen tijd meer.
 74. CA: OK, je hebt een idee
  om hier een eind aan te maken.

 75. Je kwam daar niet op
  als milieu-activist, zou ik zeggen,
 76. maar als een zakenman, als een ondernemer
 77. die zijn hele leven nagedacht heeft
  over de wereldwijde economische systemen
 78. en hoe ze werken.
 79. En als ik het goed begrijp,
 80. steunt je idee op helden
  die er ongeveer zo uitzien.
 81. Wat is haar beroep?
 82. AF: Ze is een voddenraapster, Chris,

 83. en er waren 15, 20 miljoen
  voddenraapsters zoals zij,
 84. totdat China stopte
  met ieders afval op te nemen
 85. en de prijs van plastic,
  hoe laag hij ook was, instortte.
 86. Dat leidde tot mensen zoals zij,
 87. die nu -- ze is een kind, een schoolkind.
 88. Ze zou op school moeten zitten.
 89. Dat kan je wel bijna slavernij noemen.
 90. Mijn dochter Grace en ik ontmoetten
  honderden mensen zoals zij.
 91. CA: En zo zijn er ook miljoenen
  volwassenen over de hele wereld,

 92. en in sommige sectoren
 93. zorgen die ervoor dat we, bijvoorbeeld,
 94. niet veel metaalafval
  tegenkomen in de wereld.
 95. AF: Ja, precies.

 96. Dat kleine meisje is in feite
  de held van het milieu.
 97. Ze beconcurreert
  een enorme petrochemische fabriek
 98. even verderop,
 99. een petrochemische fabriek
  van 3,5 miljard dollar.
 100. Dat is het probleem.
 101. Er zit meer olie en gas
  in plastic en stortplaatsen
 102. dan in de hele olie- en gasbronnen
  van de Verenigde Staten.
 103. Dus is zij de held.
 104. Zo ziet zo’n stortplaats eruit,
  dames en heren,
 105. olie en gas in vaste vorm.
 106. CA: Er zit een enorme waarde in opgesloten

 107. waarmee voddenrapers van over de wereld
  hun boterham zouden kunnen verdienen.
 108. Maar waarom kunnen ze dat niet?
 109. AF: Omdat we te maken hebben met het feit

 110. dat de prijs van plastic
  uit fossiele brandstoffen
 111. net iets te laag is
 112. om recyclen van plastic uit plastic
  economisch en winstgevend te maken.
 113. Alle plastic bevat
  bouwstenen uit olie en gas.
 114. Plastics zijn 100 procent polymeer,
  die weer 100 procent olie en gas zijn.
 115. En je weet dat we in de wereld
  genoeg plastic hebben
 116. voor al onze behoeften.
 117. En als we niet zorgen
  dat plastic recyclen goedkoper wordt
 118. dan plastic maken
  uit fossiele brandstoffen,
 119. dan blijft de wereld natuurlijk hangen
  aan plastic uit fossiele brandstoffen.
 120. CA: Dat is het fundamentele probleem,

 121. de prijs voor het recyclen
  van plastic ligt meestal hoger
 122. dan de prijs om het
  van nieuwe olie te maken.
 123. Dat is het fundamentele probleem.
 124. AF: Dus moeten we de regels
  hier een beetje aanpassen, Chris.

 125. Ik ben een grondstoffenprofessional.
 126. Ik weet dat er vroeger overal
  schroot, afvalijzer
 127. en stukjes koper lagen,
 128. vooral dan in de derde wereld.
 129. De mensen gingen beseffen
  dat ze waarde hadden.
 130. Het zijn eigenlijk artikelen van waarde,
 131. geen afval.
 132. Nu zijn de dorpen,
  de steden en de straten schoon,
 133. je valt er niet meer
  over het koper- of ijzerafval,
 134. want het is een artikel van waarde,
  het wordt gerecycled.
 135. CA: Hoe wil jij dat
  veranderen voor plastics?

 136. AF: OK, Chris,

 137. voor het grootste deel van dat doctoraat
  deed ik aan onderzoek.
 138. Het voordeel van een geslaagde ondernemer
  is dat mensen je willen zien.
 139. Andere ondernemers,
 140. zelfs als je een beetje een showexemplaar
  bent waarmee ze willen kennismaken,
 141. zullen zeggen:
 142. "OK, we gaan allemaal
  naar Twiggy Forrest."
 143. En zodra je daar bent,
 144. kan je ze ondervragen.
 145. Ik heb de meeste olie-, gas-
  en levensmiddelenbedrijven
 146. ter wereld bezocht
 147. en er is een echte wil om te veranderen.
 148. Er zijn wel een paar dinosauriërs
  die hopen dat het goed gaat en niets doen,
 149. maar toch is de wil er wel.
 150. Ik legde uit
 151. dat de zeven en een half miljard
  mensen in de wereld
 152. het echt niet verdienen
  dat hun omgeving verdrinkt in plastic
 153. en het leven in hun oceanen
  uitsterft als gevolg van plastic.
 154. Onderaan die keten vind je
  de tienduizenden merken
 155. waarvan wij allen
  die hopen producten kopen,
 156. maar er zijn slechts een honderdtal
  grote harsproducenten,
 157. grote petrochemische fabrieken,
 158. die al die plastic
  voor eenmalig gebruik uitspuwen.
 159. CA: Dus honderd bedrijven

 160. zitten aan de basis
  van die 'voedselketen'.
 161. AF: Ja.

 162. CA: Wat wil je dan dat
  die honderd bedrijven gaan doen?

 163. AF: Ze moeten gewoon de waarde verhogen

 164. van de plasticbouwstenen van olie en gas,
 165. wat ik noem het ‘slechte plastic’,
 166. verhoog daar de waarde van,
 167. zodat wanneer het zich verspreid
  via de merken en naar ons, de klanten,
 168. we nauwelijks iets zullen merken
  van de prijstoename van onze koffiekop,
 169. Coke, Pepsi of wat dan ook.
 170. CA: Iets als één cent extra?

 171. AF: Minder. Een kwart cent,
  een halve cent.

 172. Het zal absoluut minimaal zijn.
 173. Maar het maakt
 174. dat elk stukje plastic ter wereld
  een artikel van waarde wordt.
 175. Waar het afvalprobleem het ergste is,
 176. zeg maar Zuidoost-Azië, India,
 177. gaat dat het meeste voordeel bieden.
 178. CA: OK, het voelt alsof
  er twee kanten aan zijn.

 179. Een ervan is: als ze er
  meer geld voor vragen,
 180. maar dat teveel eruit halen
 181. en het investeren -- in wat? --
  een fonds dat wordt beheerd door iemand
 182. om dit probleem van
  –- wat? -- aan te pakken?
 183. Waarvoor dient dan
  dat extra aangerekend geld?
 184. AF: Als ik aan echt grote bedrijven zeg:

 185. "Kijk, ik wil dat jullie veranderen
  en wel echt snel veranderen",
 186. zullen ze me verveeld aankijken,
 187. totdat ik zeg:
  "Het is goed voor de zaken."
 188. "OK, nu heb je mijn aandacht, Andrew."
 189. Dus zeg ik: "Goed,
  jullie moeten een bijdrage leveren
 190. aan een overgangsfonds
  voor milieu en industrie.
 191. Binnen twee, drie jaar
 192. kan de hele wereldwijde plasticindustrie
 193. overstappen van het winnen
  van bouwstenen uit fossiele brandstoffen
 194. naar het winnen
  van de bouwstenen uit plastic.
 195. De technologie bestaat.
 196. Ze is bewezen."
 197. Ik heb twee miljardenindustrieën
  vanuit het niets opgestart
 198. en aangetoond dat de techniek
  kan worden opgeschaald.
 199. Ik zie minstens een dozijn technologieën
  om alle soorten plastic te verwerken.
 200. Zodra die technologieën
  een economische marge hebben,
 201. en dit geeft ze dat,
 202. zal het mondiale publiek
  al zijn plastic betrekken
 203. uit bestaande plastics.
 204. CA: Dus elke verkoop van nieuw plastic
  draagt geld bij aan een fonds

 205. dat wordt gebruikt
  om de industrie over te schakelen
 206. en gaat betalen voor dingen
  zoals opruimen en andere zaken.
 207. AF: Absoluut.

 208. CA: Het heeft het
  ongelooflijke neveneffect,

 209. misschien het belangrijkste voordeel,
 210. dat het een markt creëert.
 211. Het zorgt dat er een enorme handel
  in recyclebare plastic op gang komt
 212. die miljoenen mensen ter wereld kan helpen
 213. om de kost te verdienen
  door het te verzamelen ervan.
 214. AF: Ja, precies.

 215. Het enige wat je doet:
 216. plastic uit fossiele
  brandstoffen is zoveel waard
 217. en gerecyclede plastic is zoveel waard,
 218. en dat verander je.
 219. Dus is gerecycled plastic goedkoper.
 220. Dit vind ik hieraan het leukste, Chris.
 221. We storten 300 à 350 miljoen ton
  plastic in het milieu.
 222. Volgens de eigen berekeningen
  van de olie- en gasbedrijven
 223. gaat dat aangroeien tot 500 miljoen ton.
 224. Dat is een aangroeiend probleem.
 225. Maar elke ton ervan is polymeer.
 226. Polymeer kost 1000 tot 1500 dollar/ton.
 227. Dat is een half biljoen dollar
  dat ondernemerschap zou kunnen aanwakkeren
 228. en banen, kansen en overal
  middelen van bestaan creëren,
 229. vooral dan in de armste streken.
 230. En toch gooien we het weg.
 231. CA: Dit zou grote bedrijven
  laten investeren in recyclingbedrijven,

 232. letterlijk over de hele wereld --
 233. AF: Over de hele wereld.

 234. Omdat de technologie zo goedkoop is,
 235. kan je ze inzetten
  bij afvalhopen, in grote hotels,
 236. vuilstortplaatsen, overal,
 237. en hars maken van die afval.
 238. CA: Nu ben je een filantroop

 239. en je wil hier
  eigen vermogen in investeren.
 240. Welke rol speelt
  filantropie in dit project?
 241. AF: Ik denk dat we
  40 à 50 miljoen dollar nodig hebben

 242. om het op gang te brengen
 243. en dan moet er ook
  absolute transparantie zijn
 244. zodat iedereen kan zien wat er gaande is.
 245. Vanaf de harsproducenten
  tot de producten voor de consument
 246. krijgt iedereen te zien
  wie het spel meespeelt,
 247. wie de aarde beschermt,
  en wie het niet kan schelen.
 248. Het zal wekelijks
  zowat één miljoen dollar kosten,
 249. en we gaan dat
  voor vijf jaar onderschrijven.
 250. De totale bijdrage is ongeveer
  300 miljoen US dollar.
 251. CA: Wow.

 252. Nu --
 253. (Applaus)

 254. Je sprak met andere bedrijven,
  zoals de Coca-Cola’s van deze wereld,

 255. die bereid zijn
  om een hogere prijs te betalen,
 256. ze willen een hogere prijs betalen,
 257. zolang het eerlijk verloopt.
 258. AF: Ja, dat is eerlijk.

 259. Coca-Cola zou het niet leuk vinden
  dat Pepsi meedeed,
 260. tenzij de hele wereld wist
  dat Pepsi niet meedeed.
 261. Dan gaven ze er niet om.
 262. Door die transparantie van de markt,
 263. waarbij, als mensen proberen
  het systeem te bedriegen,
 264. de markt het kan zien,
  de consument het kan zien.
 265. De consument wil hierin een rol spelen.
 266. Zeven en een half miljard mensen
 267. willen niet dat 100 bedrijven
  hun wereld om zeep helpen.
 268. CA: Je vertelde ons
  wat de bedrijven kunnen doen

 269. en wat jij wil doen.
 270. Wat kunnen de toehoorders doen?
 271. AF: Ik zou willen dat wij allen

 272. over de hele wereld
 273. naar de website ‘noplasticwaste.org’ gaan.
 274. Je neemt contact op
  met de 100 harsproducenten
 275. in jouw regio.
 276. Je moet er ten minste één hebben
 277. bij je e-mail-, Twitter-
  of telefooncontacten
 278. en je laat hen weten dat je wil dat ze
  een bijdrage leveren aan een fonds --
 279. dat de industrie
  of de Wereldbank kan beheren,
 280. het brengt tientallen miljarden
  dollars per jaar op --
 281. zodat jij de industrie de overgang
  kan laten maken
 282. om alle plastic uit plastic
  en niet uit fossiele brandstof te maken.
 283. Willen we niet.
  Dat is slecht. Dit is goed.
 284. En het kan de omgeving schoonmaken.
 285. We hebben dan genoeg kapitaal,
 286. tientallen miljarden dollars,
  Chris, per jaar
 287. voor het opruimen van de omgeving.
 288. CA: Je zit in het recyclingbedrijf.

 289. Is dit geen belangenconflict voor jou
 290. of is het eerder een buitenkans voor je?
 291. AF: Ja, ik zit in het ijzerertsbedrijf

 292. en ik concurreer met de schroothandel,
 293. en daarom liggen er geen resten
  schroot om over te struikelen
 294. en je teen aan te snijden:
 295. omdat het wordt verzameld.
 296. CA: Dit is niet je excuus voor de instap
  in het plasticrecyclingbedrijf.

 297. AF: Nee, ik ga deze actie toejuichen.

 298. Dit wordt het internet van plasticafval.
 299. Dit gaat een hausse-industrie
  worden over de hele wereld
 300. en vooral waar de meeste armoede is,
  want daar is ook het meeste afval
 301. en dat is de bron.
 302. Dus ga ik het toejuichen
  en een stapje terugzetten.
 303. CA: We zijn in een tijdperk

 304. waar zo veel mensen over de hele wereld
 305. hunkeren naar een nieuwe,
  regeneratieve economie
 306. om deze grote productieketens,
  deze grote industrieën,
 307. fundamenteel te transformeren.
 308. Het lijkt mij een gigantisch idee
 309. en je gaat een heleboel
  mensen nodig hebben
 310. die je aanmoedigen
  om dat te realiseren.
 311. Bedankt om dit met ons te delen.
 312. AF: Dank je zeer. Dank je, Chris.

 313. (Applaus)