Return to Video

Tolkiens Groote Oorlog

 • No està sincronitzat
  # Exported by Aegisub 3.2.2
  John Ronald Reuel Tolkien werd geboren\N op 3 januari 1892.
  Hij en z'n broer Hillary \Nkenden een moeilijke jeugd.
  Toen John pas vier jaar oud was,\N stierf hun vader, Arthur, aan reumatische koorts.
  Hun moeder Mabel was 'n arme weduwe, \N en moest de kinderen thuis opleiden.
  Ze speelde 'n cruciale rol \Nin hun opvoeding.
  Tolkien was 'n slimme jongen, \N en was gefascineerd door talen.
  Hij legde het toegangsexamen af aan \Nde King Edwards School in Birmingham, en slaagde.
  Vanaf de herfst van 1900\N betaalde Tolkien twaalf pond per jaar
  om een opleiding te mogen volgen in een school \Nwaar hij z'n capaciteiten ten volle kon ontplooien.
  King Edward was zeer belangrijk voor Tolkien. \N Hij had zeer veel talent.
  King Edward bood hem \N veel mogelijkheden,
  en het gezelschap van andere jongens, \N die evenveel talent hadden.
  En dat was zeer uitzonderlijk \N in het geval van Tolkien.
  Hij speelde niet enkel rugby
  maar hij leidde ook de debatclub \N en de literatuurclub.
  Hij was de bezieler ervan.
  Hij miste de school vast verschrikkelijk, \Ntoen hij er vertrok.
  Toen John amper elf jaar oud was, verloren hij \N en z'n broer Hillary hun moeder, Mabel, aan diabetes.
  Overmand door verdriet\N stort hij zich volledig op z'n schoolwerk.
  Hij blinkt uit op academisch vlak,
  maar in 1905 ontmoet hij \Nz'n intellectuele rivaal, Christopher Wiseman.
  Tolkien ontmoette z'n beste vriend op King Edward, \N Christopher Wiseman, op het rugbyveld.
  Hij was 'n musicus en een wiskundige, \N en verschilde helemaal van Tolkien.
  Hun vriendschap was zo sterk\N dat ze zichzelf de "Great Twin Brethren" noemden.
  Dat was een verwijzing naar \N "The Lays of Ancient Rome", van Lord Macaulay.
  Ze waren zowat elkaars rivalen, \Nen beiden zeer academisch aangelegd.
  Wiseman was zeer slim, en interesseerde zich \Nin vrijwel dezelfde dingen als Tolkien.
  Hij was geïnteresseerd in talen. \N Hij leerde zichzelf hiërogliefen, denk ik.
  Tolkien en Wiseman hebben elkaar beïnvloed
  en ze discussieerden altijd zeer sterk \N over al hun levensovertuigingen.
  Wiseman was 'n getalenteerde muzikant, \N terwijl Tolkien zowat toondoof was.
  Tolkien was ook bevriend met Rob Gilson,\N de zoon van het schoolhoofd.
  Tolkien, Wiseman en Gilson bleven \Nzeer goede vrienden, ook na hun schoolcarrière.
  Maar buiten de schoolmuren stond Tolkiens leven \Nnogmaals op het punt te veranderen.
  Tolkien woonde samen met z'n broer.
  Toen hij zestien jaar was, \Nontmoette hij Edith Bratt,
  die toen negentien jaar was.
  Ze was een knappe jonge vrouw, \N en een getalenteerde pianiste.
  En ze was ook een wees.
  Ze vonden elkaar in hun gedeeld verdriet,\N maar ook in hun hoop en dromen.
  Het probleem tussen Edith en Ronald,\N zoals ze hem noemde,
  was dat hij rooms-katholiek was, \N terwijl zij anglicaans was.
  Broeder Francis Morgan, Tolkiens voogd,\N vond dit verschil onoverbrugbaar.
  Hij geloofde ook dat Edith Tolkien zou afleiden\N van z'n pogingen om aan Oxford te kunnen beginnen.
  Francis Morgan verbood hen \N om elkaar te zien of te schrijven.
  Tolkien had enkel nog \N z'n vrienden van King Edward.
  Tijdens die laatste periode \N van z'n tijd in Birmingham
  begon Tolkien open te bloeien, \N en voelde hij er zich thuis.
  Hij deelde er de lakens uit, \Nsamen met z'n vrienden.
  Tolkien maakte 'r het beste van\N tijdens z'n laatste jaar.
  Samen met z'n vrienden \Nrichtte hij een studentenclub op.
  De studenten spraken af \N in de schoolbibliotheek.
  Ze zetten thee, \N hoewel dat verboden was.
  Na schooltijd spraken ze vaak af\N in Barrows Stores, een café in Birmingham.
  En dus noemden ze zichzelf spottend\N de "Teaclub and Barrovian Society",
  ofwel de TCBS.
  Tolkien en Wiseman waren waarschijnlijk\N de kern van de TCBS. De rest van de leden varieerde.
  Zo was er Robert Quilter Gilson, \N de zoon van de directeur.
  Rob was een beschaafde en sociale jongeman. \N Hij hield de groep bijelkaar.
  Hij was zeer gastvrij, \N en vond altijd iets om over te praten.
  Hij was een aangename, artistieke jongeman,\N die graag tekende.
  Hij was een getalenteerde artiest,\N en wou zeer graag architect worden.
  Later kwam daar ook Geoffrey Bache Smith bij.
  Hij was gefascineerd door \Nde Keltische mythologie.
  Dat had hij gemeenschappelijk met Tolkien.
  Smith was een echte poëziekenner.
  Hij introduceerde Tolkien \N in de moderne poëzie.
  Toen Tolkien begon gedichten te schrijven
  liet hij zich inspireren door Smith en de rest. \N En zo is Tolkien beginnen schrijven.
  In het begin draaide het allemaal om plezier.
  Maar tijdens de oorlog \N groeide dit uit tot een gezelschap
  waaruit ze allemaal \Nveel steun en troost konden halen.
  In datzelfde jaar \Neindigde Tolkiens schoolcarrière.
  Hij begint aan zijn eerste semester \N aan de universiteit van Oxford.
  Vlak voor z'n eenentwintigste verjaardag,\N en het einde van de voogdij van broeder Frances,
  schrijft Tolkien een brief aan Edith, \N en minder dan een week zijn ze weer bij elkaar.
  Edith is verloofd met 'n andere man.
  Maar ondanks de schande \Nverbreekt ze de verloving,
  zodat ze bij Ronald kan zijn.
  In de komende maanden \N neemt de onrust op het Europese vasteland toe.
  Op 28 juni 1914 veranderde alles.
  Gavrilo Princip wordt gearresteerd \N voor de moord op aartshertog Frans Ferdinand.
  Er breekt 'n diplomatieke crisis uit.
  In enkele weken tijd verkeren \N de Europese grootmachten in staat van oorlog.
  Duitsland valt België binnen, waarop \NGroot-Brittannië hen de oorlog verklaart.
  Het Parlement roept het volk op \N om de wapens op te nemen.
  Er was niet meteen\N sprake van een wapenwedloop,
  De mensen traden pas toe in het leger \N toen die vreselijke verhalen opdoken.
  Pas vanaf dat moment \Nwerd het engagement algemeen.
  Men was opgewonden over de oorlog.
  Men dacht zeer naïef\N dat hun jonge mannen
  hierdoor hun dromen \N zouden kunnen waarmaken.
  Er was 'n groot gevoel \N van patriottisme en plichtsbesef
  tegenover Groot-Brittannië en haar waarden.
  Ze hadden nog een rekening te vereffenen \Nmet Duitsland.
  Men dacht de Duitsers eens goed \N op hun neus te kunnen slaan.
  De Duitsers waren lafhartig \N en moesten 's op hun plaats gezet worden.
  Ze sloten zich aan uit economische noodzaak.\N En dat zie je bij elke oorlog.
  Het leven was niet erg opwindend.
  Het idee om zich in te schrijven in het leger
  en deel te kunnen uitmaken van \Neen grote gebeurtenis, was vast aanlokkelijk.
  Ze zagen het als iets romantisch,\N en waren op voorhand gedoemd te falen.
  We weten allemaal \Nwaar WO I toe geleid heeft.
  Het was geen levendige oorlog.\N Er was geen wapengekletter of trompetgeschal.
  De oorlog werd eerder overheerst \N door machinegeweren en artilleriegeschut.
  Hun verwachtingen van de oorlog\N bleken niet te kloppen.
  Ze hoopten vooral dat de oorlog voorbij zou zijn \Nvoor ze Frankrijk bereikten.
  Tolkien was toen Middeleeuwse heldendichten \Naan het lezen.
  En die lieten er geen twijfel over bestaan\N over hoe het er echt aan toe gaat op het veld.
  Hij had een veel realistischere kijk \N op de oorlog.
  Tolkien zei van zichzelf \N dat hij te veel verbeelding had.
  Hij had het niet zo bekeken \N met veldslagen.
  Dat geldt niet alleen voor de soldaten\N die moesten gaan vechten,
  maar ook voor de politiekers en de generaals.
  Veel mensen hadden door \Ndat deze oorlog verschrikkelijk kon aflopen.
  De brieven van Gilson, Tolkien en Wiseman \N en de gedichten van Smith
  getuigen van een grondige vastberadenheid \N om hun plicht te doen
  en hun bereidheid \Nom hun leven op te offeren.
  Ze beseften dat het donkere tijden waren, \N en dat ze moesten volhouden.
  G.B. Smith en Rob Gilson \Nsloten zich aan bij het leger in 1914.
  Tolkiens broer Hillary \N schrijft zich in als klaroener.
  En Christopher Wiseman gaat in de marine.
  Tolkien staat echter voor 'n dilemma.
  Tolkien bevond zich in een moeilijke positie.
  Hij had nog een jaar te gaan aan Oxford. \N En hij had z'n diploma zeer erg nodig.
  Hij wou aan de slag \N aan de universiteit.
  Maar zijn familie beschikte niet over veel geld, \N in tegenstelling tot die van Gilson.
  Bijgevolg...
  Het wou eerst zijn opleiding afwerken,\N want hij had er drie jaar aan gewijd.
  Hij ontdekte een mogelijkheid\N waarin hij zijn legeropleiding kon verzetten
  en ondertussen zijn opleiding aan Oxford \N kon afwerken, waar hij met succes in geslaagd is.
  Hij volgt z'n goede vriend J.B. Smith \N bij de Lancashire Fusiliers,
  en hoopt zo \Nom in hetzelfde bataljon te belanden.
  Tolkien zocht een manier om zijn talenten \Naan te wenden in de oorlog.
  Namelijk talen en schrijfsystemen.\N Hij was gefascineerd door codes en dergelijke.
  Het was dus niet meer dan normaal \N dat hij een opleiding tot seiner volgde.
  Hij mocht met de nieuwste technologieën werken.\N En dat moet hij interessant gevonden hebben.
  Hij gebruikte de radio, seinen en semaforen.
  Hij leerde de morsecode \N en het gebruik van lantaarns,
  en veldtelefoons, \Nwat later niet bleek te werken.
  Uiteindelijk werd hij uitgeroepen \Ntot seinofficier.
  Hij was verantwoordelijk \Nvoor de communicatie
  van 'n bataljon van zeshonderd tot duizend man, \Nafhankelijk van de beschikbare mannen.
  Hij vormde een schakel \Ntussen de verschillende commandoniveau's.
  Hij moest ervoor zorgen \Ndat de juiste mensen de juiste orders kregen.
  En hij was natuurlijk ook verantwoordelijk \N voor de verdere doorgave van die informatie.
  Hij was 'n absolute spilfiguur
  in een oorlog waar alles draaide \Nom de info die je had over de positie van de vijand.
  In maart 1916 loopt zijn opleiding af.
  Tolkien en Edith weten dat hij naar het front \Ngestuurd zal worden. Ze besluiten te trouwen.
  Slechts twee maanden later\N moet Tolkien vertrekken naar Frankrijk.
  Hun wegen scheiden. Ze weten niet \Nof ze elkaar ooit nog zullen weerzien.
  Wanneer Tolkien aankomt aan het front \N is de oorlog bijna twee jaar aan het woeden.
  De tol is duidelijk. \N Het landschap is verwoest, en er zijn veel doden.
  In 1915 komt de loopgravenoorlog \Nnagenoeg tot stilstand.
  Er komen duizenden nieuwe soldaten aan. \NZe bereiden zich voor op het grote offensief.
  Tolkiens bataljon blijft op de reservelijst.
  Maar hij vreest voor de levens \Nvan z'n schoolvrienden aan het front.
  Een maand na zijn aankomst in Frankrijk \Nlanceren de Geallieerden het Somme-offensief.
  Om halfacht 's ochtends op zaterdag 1 juli
  komen de Britse troepen \N uit hun loopgraven.
  Op de eerste dag van het offensief \N komen twintigduizend mannen om.
  Vijfendertigduizend soldaten raken gewond, \Nen tweeduizend zijn vermist.
  Het plan viel snel in duigen.\N Het brokkelde zeer snel uit elkaar.
  De mannen die naar boven kwamen \N waren ten dode opgeschreven.
  Eén op vijf soldaten \Ndie op die dag uitrukten kwam om.
  Het was de meest rampzalige dag \Nin de Britse oorlogsgeschiedenis.
  Het was 'n tragedie voor het hele land.
  Sommige dorpen verloren die dag \N al hun jonge mannen.
  Er stierven veel onschuldigen.
  Die twintigduizend gesneuvelden\N deden de Britse attitude omslaan.
  En misschien ook de verhouding tussen diegenen \Ndie de orders stelden en zij die ze uitvoerden.
  Tussen de vele doden
  zat ook Tolkiens goede vriend \N en lid van de TCBS, Robert Gilson.
  Hij leidde z'n peloton over de richel,
  voerde zijn soldaten aan, \N en werd neergeschoten in niemandsland.
  Hij maakte deel uit van de vierde aanvalsgolf. \N Hij zag hoe de eerste poging mislukte.
  En hoe ook de tweede golf mislukte.\N En ook de derde daarna.
  En dan moest hij naar het slagveld, \Nals deel van de vierde golf.
  En toch winnen ze.
  En dat was misschien wel \Nhet meest tragische van 1 juli 1916.
  Deze generatie had zoveel vertrouwen \Nin hun meerderen,
  en was zo toegewijd aan hun vrienden
  dat ze bereid waren \Nhun leven op te offeren voor hen.
  Tolkien vernam de feiten na zijn actie \Naan de Somme, enkele weken later.
  Hij was helemaal overstuur.
  Zijn geloof werd er erg door op de proef gesteld.
  Net als de andere leden van de groep
  zag hij de TCBS als een vriendenclub \Nmet idealen, en een begeestering.
  Ze hadden iets te bieden aan de wereld.
  Ze waren alle vier onmisbaar.\N En nu was één van hen dood.
  Welke invloed moet dat gehad hebben \N op hun doel, en Tolkiens doel?
  Geoffrey Smith schreef Tolkien een brief,
  waaruit duidelijk bleek \Ndat hij zich ten einde raad voelde.
  Hij had het gevoel dat \N hun vriendschapsband gebroken was.
  Rob zou nooit een architect kunnen worden.
  Hij zou zijn dromen nooit meer kunnen waarmaken.
  Tolkien had er best wel wat tijd voor nodig\N voor hij dit te boven was gekomen.
  De andere twee leden, Wiseman en Smith, \N waren vastberaden om hem te overtuigen
  dat de TCBS zou blijven bestaan. \N En daar trok Tolkien zich vast aan op.
  Tolkien schrijft naar Robs vader, de directeur \Nvan King Edward, en biedt z'n medeleven aan.
  De TCBS verloor een knappe jongeman,\N een getalenteerde artiest, en meer pijnlijk,
  een goede vriend.
  De oorlog begint nu pas echt voor Tolkien.
  In de volgende maanden ontdekt hij \Nde ontberingen van de loopgravenoorlog.
  Hij bracht z'n tijd door \N in en naast de loopgraven.
  De bataljons roteerden.
  Van het front naar de reserven, en dan op rust, \Nzoals ze het lachend noemden.
  Maar in feite was het training.
  Tolkien sprak van de algemene vermoeidheid \N tijdens de oorlog.
  Tijdens deze periode \N werden ze drie keer aangevallen.
  Hij had geluk dat hij niet \N in het eerste Somme-offensief zat.
  Hij bevond zich enkele kilometers\N achter de frontlinie.
  Zijn bataljon voerde het tweede offensief
  tegen het dorpje Oviers \Nop de Duitse frontlinie.
  Eén van de eerste dingen die hem opvielen
  was de chaotische communicatie. \NHet ging er heel primitief aan toe.
  Het was slechts deels afgewerkt, \Nen beschadigd door de oorlog.
  Zijn seingevers moesten\N het niemandsland oversteken met berichten
  waarop stond dat men aangekomen was,\N of dat men gevangen genomen had.
  Ze gebruikten duiven. \N Die waren zeer betrouwbaar.
  Eén van Tolkiens seiners \N won een medaille
  omdat hij erin geslaagd was \Nzijn duiven over het niemandsland te sturen.
  De aanval is een succes.\N Veel soldaten worden gevangengenomen.
  Eén van Tolkiens belangrijkste veldslagen \N zal uiteindelijk ook z'n laatste zijn;
  de aanval op Regina Trench.
  In oktober 1918 was het slagveld \N omgetoverd tot een modderpoel.
  De aanval werd uitgesteld \N door de hevige regenval.
  Maar op 21 oktober was de grond \Nplotseling rotshard bevroren,
  waardoor de aanval kon doorgaan.
  Hij heeft mensen zien omkomen met geweld.
  Hij heeft ook extreme angst \Naanschouwd en doorgemaakt.
  Voor zover we weten heeft hij de \Nloopgravenoorlog nooit in detail beschreven.
  Maar in één van zijn brieven vatte hij het \N samen in twee woorden; "beestelijke horror".
  Het reduceert je van 'n mens
  tot een walgelijk beest, \N dat wanhopig wil overleven.
  Als je "The Lord of the Rings" 's naleest,
  dan valt het op dat personages \Ngeconfronteerd met extreme angst
  altijd worden beschreven \Nals "versteend van angst",
  "overmand door angst."
  Veel loopgraven werden \N oncomfortabel gehouden.
  De generaals wilden de soldaten doen geloven \Ndat ze maar tijdelijk waren,
  dat ze snel verder zouden gaan. \N Dat ze zich hier niet thuis moesten voelen.
  Tolkien zit aan het westfront\N en mist zijn thuis.
  Brieven van en naar Edith zijn z'n enige houvast.
  Omwille van het strategisch belang mag \N hij zijn locatie niet onthullen in z'n brieven.
  Dus ontwikkelt hij een code \N om Edith op de hoogte te houden van z'n locatie.
  Hij overliep de brief die hij naar haar geschreven had
  en zette een punt boven de letters \Nvan de naam van zijn locatie.
  Edith duidde met kopspelden aan \N waar Tolkien zich bevond op ieder moment.
  Na de geslaagde aanval op Regina's Trench\N keert het bataljon terug van het front.
  Ze paraderen voor de legertop.
  Maar Tolkien wordt ziek.
  Loopgravenkoorts ontstaat door \Nhet gebrek aan hygiëne in de loopgraven.
  Het wordt doorgegeven door luizen.\N De symptomen zijn zeer onaangenaam.
  Hoofdpijn, maagkrampen,
  mogelijk pijn in de gewrichten en botten.\N Wondjes aan de huid.
  Je kunt er niet aan sterven, maar het kan je \Ntotaal nutteloos maken als soldaat.
  Christopher Wiseman deelt Tolkien mee\N dat G.B. Smith gesneuveld is in de oorlog.
  De Slag om de Somme was afgelopen.
  Smith organiseerde 'n voetbalmatch \Nvoor de soldaten, zo'n vier mijl achter de linie.
  'n Afgeweken bom kwam naast hem tot ontploffing.
  Hij werd geraakt door de bomscherven. \N Hij ontwikkelde gasgangreen,
  Hij stierf enkele dagen later.
  Tijdens z'n opleiding, begin 1916,\N ontving Tolkien een brief van G.B. Smith,
  die op dat moment in de Franse loopgraven zat.
  Smith moest die nacht patrouilleren.
  De soldaat van de avond voordien \Nwas gevangengenomen, en wellicht gedood.
  Het was zowat de gevaarlijkste taak aan het \Nwestfront, en Smith moest deze taak nu vervullen.
  Maar eerst stuurde hij\N nog een brief naar Tolkien
  waarin hij schreef...
  "Ik sta op het punt te vertrekken op patrouille.
  Ik ben 'n grote fan \Nvan wat je geschreven hebt
  en wat je nog zult schrijven."
  Hij zei dat hij zeker wist \Ndat Tolkien uitverkoren was.
  Je moet je boeken uitgeven.
  Smith was eigenlijk\N de eerste fan van Middenaarde.
  In zijn brief schreef Smith dat zijn dood\N niet het einde zou betekenen voor de TCBS.
  Hij noemde hen "de Onsterfelijke Vier".
  Tolkien schreef de dingen\N die Smith had willen zeggen,
  lang nadat hij nog in staat was om ze te zeggen.
  Da's zeer ontroerend.
  Hoewel Tolkien \Nzijn eigen weg ging,
  denk ik toch dat hij \Ntijdens zijn latere carrière
  hun gedeelde artistieke dromen wou waarmaken.
  Hij slaagde erin al zijn moed te verzamelen.
  Misschien zag hij Smith wel als een voorbeeld
  waaraan hij wou voldoen.
  In de zomer van 1918 verzamelden\N Tolkien en Wiseman enkele van Smiths gedichten,
  en publiceerden ze in een klein boek, \N getiteld "A Spring Harvest".
  Tolkiens oorlog zit erop, maar zijn \Nervaringen zullen hem altijd bijblijven,
  en zullen vaak terugkeren in zijn verhalen.
  Tolkiens oorlogservaringen zullen een \Nbelangrijke rol spelen in zijn mythologie.
  Vlak na zijn terukeer van de Somme, \Nschreef hij "De Val van Gondolin",
  het eerste verhaal uit zijn mythologie\N waarin veldslagen plaatsvinden..
  Het fascinerende hieraan is dat de vijand
  voor het eerst "draken", \N"beesten" of "monsters" inzet.
  Maar Tolkien beschrijft ze
  als rijdende metalen monsters die vuurspuwen, \Nen waaruit troepen tevoorschijn komen.
  Een duidelijke verwijzing naar tanks, \Nhet geheime wapen van de Britten
  dat voor de eerste keer \Ngebruikt werd aan de Somme.
  In "The Lord of the Rings" staat \Neen reisgenootschap centraal,
  dat moet vechten op verschillende fronten, \Nnet zoals de TCBS.
  Het is ondenkbaar dat Tolkien bij het schrijven \Nvan het uiteenvallen van het Reisgenootschap
  niet beïnvloed zou geweest zijn \Ndoor z'n eigen verlies tijdens WOI,
  en het uiteenvallen van de TCBS.
  In één van de laatste brieven vermeldt Tolkien
  dat de Dode Moerassen die Frodo, \NSam en Gollem moeten oversteken
  geïnspireerd zijn door het gebied \Nrond de Somme, waar hij gevochten heeft.
  Frodo en Sam symboliseren de relatie tussen
  'n officier en z'n ondergeschikte.
  En Tolkien zei ook dat Sam Gamgee \Ngeïnspireerd was
  op de lakeien van de soldaten\N uit de Eerste Wereldoorlog.
  Frodo symboliseert de gevoelens \Nvan 'n jongeman zoals Tolkien,
  die ongewild terechtkomt in 'n oorlog, \N en een zware last moet dragen,
  een zware plicht.
  Frodo ontwikkelt duidelijk symptomen
  van wat we nu post-traumatisch \Nstresssyndroom zouden noemen.
  of hoe men het toen ook noemde, shell shock.
  Hij schermt zich af van de wereld, \N en trekt zich terug in zichzelf.
  Hij kan zich niet meer herinneren\N hoe gras aanvoelt, of hoe zonlicht aanvoelt.
  Als de oorlog eropzit in "The Lord of the Rings"\N wordt Frodo niet gevierd als een held.
  Hij is zichtbaar getraumatiseerd,\N en dat gold ook
  voor de vele soldaten \Ndie terugkwamen van het westfront.
  Ze waren niet in staat om te praten over \Nhun ervaringen, die hen zo diep hadden geraakt.
  De generatie die in WO I \Ngevochten heeft is ongetwijfeld heldhaftig.
  De opofferingen van die generatie \Nwaren uitzonderlijk.
  Het was 'n tragisch verlies, \N niet enkel voor de familie en vrienden,
  maar voor de hele samenleving.
  Het schudde
  onze oude opvattingen\N over eer en glorie door elkaar.
  Het was de eerste echte oorlog \Nwaarin machines werden ingezet.
  Zoveel duizenden, en uiteindelijk \Nzelfs miljoenen mensen
  kunnen worden uitgeroeid, zonder dat ze \N hun vijand ooit in de ogen hadden gekeken.
  Deze mannen hadden niet de luxe \Nom alleen te sterven. Ze stierven in massa's.
  Het zijn die aantallen die ons zo aangrijpen.
  Daarom organiseren we al die herdenkingen \N in Thiepval en aan de Menenpoort,
  met die ellenlange lijst namen.
  De lichamen zijn verdwenen. \N De levens van die mensen zijn op slag verdwenen.
  Als je de King Edwards Chronicle leest, zoals \Nik gedaan heb voor m'n onderzoek naar Tolkien,
  dan leer je de jongens kennen \Nwaarmee hij opgroeide.
  dan zie je hun verwezenlijkingen,
  dan zie je hoe intelligent ze waren,\N hoe creatief en briljant.
  En dan zie je hoe ze \Nop de Eerste Wereldoorlog afstevenen.
  Deze jongens hadden hun hele leven nog voor hen.
  We zeggen het vaak, \Nmaar ze zijn ons te vroeg ontnomen.
  Ze zaten vol levenslust en ambitie.
  Ze wouden vanalles doen met hun professioneel \N en privéleven. En dat gaat niet meer.
  Het is verbazingwekkend\N hoe Tolkien dit alles overleefde
  en daarna zo'n meesterwerken kon schrijven, \N die onze cultuur hebben bepaald.
  Je kunt je afvragen hoeveel mensen \Ndit niet overleefd hebben.
  Welk potentieel hadden ze nog, \Nmaar hebben ze nooit kunnen uiten?
  Het verlies is ondenkbaar.
  G.B. Smith geeft ons 'n kortstondige blik
  van 'n jongeman, die nog \Nz'n hele leven voor zich had,
  maar die slechts weinig van z'n dromen\Nheeft kunnen waarmaken.
  Er werd in die generatie niet gepraat \Nover gevoelens.
  Het psychologisch effect daarvan\Nzinderde nog lang na.
  Vele overlevenden van de oorlog ondervonden \Ndat ze niet met vrede konden omgaan.
  In de kapel van King Edwards
  staan de namen van 245 oud-studenten \Ngegraveerd op acht koperen gedenkplaten.
  Ze sneuvelden \Ntijdens de Eerste Wereldoorlog.
  Tolkien en z'n vrienden van de TCBS \N zijn slechts vier van bijna 1500 ex-studenten
  die gehoor gaven aan de roep van hun land,\N en meevochten in de Groote Oorlog.
  Elk van hun verhalen is het vertellen waard.
  Je kunt rondlopen op kerkhoven \Nin Noord-Frankrijk
  die nu bijna kathedralen zijn geworden.
  We moeten ons enkele zeer belangrijke vragen \N stellen over de aard van oorlog en opoffering.
  En de grootte van die opoffering, \N in het geval van de Eerste Wereldoorlog.
  Welke oorlog kan die opoffering waard zijn?
  1403 oude Edwardianen dienden ons land \Ntijdens het conflict. Bijna één op vijf kwam om.
  Naar schatting zijn er toen meer dan 16 miljoen \Nmensen gestorven. 20 miljoen mensen kwamen om.
  vertaling: Dries Van der Smissen
Títol:
Tolkiens Groote Oorlog
Descripció:

Tolkien's Great War

A half hour documentary on JRR Tolkien's experiences during the First World War produced for a centenary exhibition at King Edward's School, Birmingham. For more information, please visit www.kes.org.uk/great-war-exhibition

Produced & Directed by:
Elliot Weaver & Zander Weaver 2014
www.EllianderPictures.co.uk

more » « less
Video Language:
English
Duration:
32:58
Usuari retirat edited holandès subtitles for Tolkien's Great War
Usuari retirat edited holandès subtitles for Tolkien's Great War
Usuari retirat edited holandès subtitles for Tolkien's Great War
Usuari retirat edited holandès subtitles for Tolkien's Great War
Usuari retirat edited holandès subtitles for Tolkien's Great War
Usuari retirat edited holandès subtitles for Tolkien's Great War
Usuari retirat edited holandès subtitles for Tolkien's Great War
Usuari retirat edited holandès subtitles for Tolkien's Great War
Mostra-ho tot

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions