YouTube

Teniu un compte YouTube?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Czech subtítols

← Tolkien's Great War

Obtén el codi d'incrustació
33 llengües

Showing Revision 19 created 05/07/2017 by JancaS.

 1. John Ronald Reuel Tolkien
  se narodil 3. ledna 1892.
 2. On a jeho bratr Hilary
  zažili těžké dětství;
 3. když byly Tolkienovi pouhé čtyři roky,
  zemřel jejich otec Arthur
 4. na revmatickou horečku.
 5. Jako vdova s nízkým příjmem
  je jejich matka Mabel
 6. vyučovala doma a sehrála životní roli
 7. v jejich prvotním
  vývoji.
 8. Tolkien byl chytrý kluk,
  velmi ho fascinovaly jazyky.
 9. Uspěl v přijímacím řízení
  na King Edward's School v Birminghamu.
 10. Od podzimu roku 1900,
  za poplatek 12 liber ročně,
 11. pak byl Tolkien vzděláván v prostředí
 12. které mu pomohlo naplnit
  jeho akademický potenciál.
 13. John Garth: To, že chodil do
  King Edward's School bylo
 14. pro Tolkiena životně důležité;
  byl mimořádně nadaný.
 15. King Edward's mu nabídlo
  velkou škálu možností
 16. a také společnost ostatních
  chlapců s podobným talentem.
 17. Což bylo pro Tolkiena
  těžké zjistit.
 18. Simon Stacey: Nejenom, že hrál ragby,
  byl také vedoucím členem
 19. debatního a literárního sdružení.
 20. Byl jejich srdcem a myslím,
 21. že když musel odejít, stýskalo se mu.
 22. VO: Když bylo Tolkienovi 11 let
  a jeho bratru 9 let,

 23. zemřela jejich matka Mabel na cukrovku.
 24. Zasažen žalem, vrhá se
  hlouběji do svého studia
 25. Akademicky exceluje,
  ale v roce 1905
 26. potkává svého intelektuálního rivala
  Christophera Wisemana.
 27. John Garth: Tolkien potkal svého
  nejlepšího přítele
 28. Christophera Wisemana na ragbyovém hřišti.
 29. Hudebník, matematik,
  zcela odlišný od Tolkiena.
 30. Navázali silné pouto
  na ragbyovém hřišti
 31. říkali si "The Great Twin Brethren",
  (Velcí bráchové)
 32. což byla fráze
  Lorda Macauleyho z "Lays of Ancient Rome".
 33. Simon Stacey: Přátelsky spolu soupeřili
  také ve škole,
 34. oba byli vysoce studijní typy.
  Wiseman měl impozantní intelekt
 35. a zajímal se o hodně věcí,
 36. o které se zajímal i Tolkien:
 37. jazyky, hyeroglyfy a Egypt.
 38. John Garth: Tolkien a Wiseman
  se jako dospívající mladíci
 39. hodně hádali o tom,
  v co věří a tím si navzájem velice
 40. pomohli v nalezení sebe sama.
 41. Simon Stacey: Wiseman byl
  velice nadaný hudebník,
 42. Ale ani to, že Tolkien nejspíš neměl
  hudební sluch je nezastavilo!
 43. VO: Tolkien se také přátelil
  se synem ředitele, Robem Gilsonem.
 44. Mezi Tolkienem, Wisemanem a Gilsonem
  se vyvinulo silné pouto,
 45. které pokračovalo i po škole.
 46. Mimo školu se Tolkienův život
  měl opět změnit.
 47. John Garth: Tolkien žil se svým bratrem
  Hilarym v ubytovně
 48. a když mu bylo 16, seznámil se sousedkou,
  19-ti letou Edith Brattovou.
 49. Byla to nádherná mladá dívka, talentovaná
  pianistka a také sirotek.
 50. Spojil je společný smutek
 51. ale také jejich naděje a sny.
 52. Obtížným pro Ronalda, jak mu říkala,
  a Edith bylo,
 53. že on byl římský katolík a ona anglikánka.
 54. VO: Tolkienův poručník, otec Francis
  Morgan, katolický kněz,
 55. to pociťoval jako významný rozdíl; a také
  věřil, že Edith bude Tolkiena
 56. rozptylovat od jeho pokusů dostat
  se na Oxfordskou Univerzitu.
 57. John Garth: Otec Francis Morgan jim
  zakázal se vídat
 58. nebo spolu byť jen promluvit.
 59. Tak se ocitl zpátky mezi kamarády
  na King Edward's a byl to
 60. jeho poslední čas tady, kdy
  začal vzkvétat a zabydlel se;
 61. on a jeho přátelé vládli.
 62. VO: Z posledního roku na King Edward's
 63. a ze svých přátelství mnoho vytěžil,
 64. Tolkien a jeho vrstevníci utvořili
  neformální společnost.
 65. Tito mladí intelktuálové se
  scházeli ve školní knihovně
 66. a dělali to, co měli zakázáno:
  vařili čaj.
 67. Po škole se scházeli v kavárně
  v Barrow' Stores v Birminghamu
 68. a sami sebe výsměšně nazývali
  "Tea Club and Barrovean Society"
 69. nebo zkráceně, TCBS.
 70. (Nostalgická hudba)
 71. John Garth: Jádro TCBS tvořili
 72. pravděpodobně Tolkien a Wisman a ostatní,
 73. co kolem nich kroužili. Byl tam Robert
 74. Quilter Gilson, syn ředitele; Rob byl
 75. kultivovaný a společenský chlapík,
 76. nejspíš byl ten,
  co držel skupinu pohromadě;
 77. kohokoliv přivítal a s kýmkoli
 78. našel společnou řeč. Laskavý umělec,
 79. který miloval kreslení.
 80. Simon Stacey: Byl to nadaný umělec a
 81. měl ambice stát se architektem.
 82. Byl tam pozdní příchozí,
  Geoffrey Bache Smith,
 83. kterého fascinovala mytologie. Keltská
 84. mytologie; v tom si rozuměl s Tolkienem;
 85. to byla další z Tolkienových
 86. vášní.
 87. Simon Stacey: Smith byl poměrně zkušeným
 88. a vyspělý básník,
  který Tolkienovi doporučil
 89. soudobou poezii. Když začal psát poezii,
 90. byl Tolkien do určité
  míry inspirován Smithem
 91. a rozšířenou skupinou.
 92. A to byl skutečný začátek Tolkiena
 93. jako spisovatele.
 94. John Garth: Ze začátku šlo
 95. hlavně o zábavu, později, v průběhu války,
 96. se toto rozvinulo do přátelství
  , ze kterého
 97. každý čerpal obrovskou sílu
 98. a útěchu.
 99. VO: Později téhož roku se Tolkienův čas
 100. na King Edward's
  nachýlil ke konci a začalo
 101. jeho první období na Oxfordu, poté co
 102. úspěšně absolvoval přijímací řízení.
 103. V předvečer svých 21. narozenin,
 104. na znamení nezávisloti k otci Morganovi,
 105. Tolkien píše Edith a již za několik dní
 106. se znovu setkávají.
 107. Edith je zasnoubená s jiným mužem,
 108. ale i za cenu téměř jistého posměchu,
 109. souhlasí se zrušením zasnoubení, aby mohla
 110. být se svým Ronaldem.
 111. Po dobu dalších měsíců v Evropě roste
 112. povědomí o blížících se problémech
 113. a 28. června 1914 se vše mění.
 114. (Zvuk střelby)
 115. (Slavnostní hudba)
 116. Gavrillo Princip je zatčen za
 117. vraždu Arcivévody Františka Ferdinanda.
 118. Diplomatická krize vrcholí a během pár týdnů
 119. jsou Evropské velmoci ve válce.
 120. Německo napadá Belgii a Británii
 121. vyhlašuje Německu válku.
  Parlament povolává
 122. Britské občany do vojenské služby.
 123. Paul Golightly: Není žádný spěch k oblékání
 124. do barev. Pochopitelně, lidé jsou
 125. ochotnější se zapojit po
 126. vyslechnutí příběhů o krutosti,
 127. teprve pak nastane koordinovanější
 128. shon k narukování.
 129. John Garth: Ovzduší bylo naplněno nadšením
 130. z války, naivní představou že tohle
 131. umožní mladým mužům naplnit jejich
 132. potenciál způsobem, který by nebyl možný
 133. v době míru. Byl přítomno zářící vědomí
 134. patriotismu a smyslu pro povinnost postavit se
 135. za cokoliv v co Anglie, či Británie, bojuje.
 136. Paul Golithly: Byli přitahováni myšlenkou
 137. na vyrovnání účtů s Německem, nebo alespoň
 138. někteří z nich budou. Celkem vzato,
 139. mysleli si, že půjdou Němcům
 140. rozbít nos.
 141. John Garth: "Němci byli podlí", je třeba jim to
 142. vysvětlit a ukázat jim jejich místo.
 143. Paul Golightly: Muži se připojovali kvůli ekonomické
 144. nezbytnosti, tak jako v každé jiné válce.
 145. Život není moc vzrušující a ta romantika
 146. a různost při narukování spolu s pocitem,
 147. že jsou součástí něčeho velmi velkého, měla
 148. v sobě dozajista něco lákavého.
 149. ( slavnostní hudba) Věci vidí spíše
 150. romanticky, což je samozřejmě odsouzeno
 151. k zániku; všichni víme v co se První
 152. světová válka změní. Není to válka v pohybu a s trochou elánu,
 153. nejsou to jezdecké kavalérie a vzdálené troubení;
 154. obávám se že dominovat bude kadence
 155. automatických zbraní a zranění
 156. způsobené dělostřeleckými
 157. jednotkami.
 158. Myslím, že měli určité představy o tom,
 159. jaká válka bude a jejich hlavním
 160. dojmem bylo, že než dorazí do Francie
 161. bude po všem.
 162. John Garth: Tolkien, který četl starověkou
 163. hrdinskou literaturu, která byla překvapivě
 164. upřímná ohledně válečných reálií, šel do války
 165. lépe obeznámen. Popsal sám sebe jako
 166. "mladého muže s příliš velkou fantazií"
 167. a zálibu nenašel v žádném
 168. aspektu boje.
 169. Paul Golithly: A myslím, že to platilo
 170. nejen pro muže jako Tolkien, kteří bojovali
 171. ve válce, ale také pro politiky a generály, kteří
 172. ji řídili; myslím že mnoho lidí
 173. pochopilo jak hrozná válka může být.
 174. Simon Stacey: To, co se dočtete v dopisech
 175. mezi Gilsonem, Tolkienem a Wisemanem
 176. a ze Smithovy poezie, je hluboké odhodlání
 177. splnit svou povinnost a že by měli být připraveni
 178. vzdát se svých životů.
 179. Reálné uvědomění si, že tohle je temná doba
 180. a že ji musí překonat.
 181. VO: G.B Smith a Rob Gilson se oba připojili
 182. k armádě v roce 1914, Tolkienův bratr Hilary
 183. narukoval jako trubač a Christopher Wiseman
 184. nastoupil k námořnictvu. Ale Tolkien
 185. čelil rozhodnutí.
 186. Simon Stacey: Tolkien byl ve složité situaci
 187. když začala válka; chyběl mu rok, aby získal
 188. titul na Oxfordu a Tolkien ho velice
 189. potřeboval, protože chtěl pokračovat
 190. v akademické kariéře; neměl v rodině peníze
 191. narozdíl od Gilsona, a proto, když
 192. už 3 roky strávil prací na titulu,
 193. bylo pro něj velice důležité aby studia
 194. dokončil. Tak objevil jakýsi způsob, jak by mohl
 195. absolvovat trénink v Důstojnickém
 196. výcvikovém centru a zároveň dokončovat
 197. studia, což také úspěšně zvládl, byl mezi
 198. prvními na Oxfordu.
 199. VO: Následuje dobrého přítele, G.B. Smitha, k
 200. Lancashireským střelcům a doufá, že bude
 201. poslán ke stejném oddílu.
 202. John Garth: Tolkien v armádě hledal něco,
 203. u čeho by mohl využít své speciální
 204. schopnosti, což znamenalo, že chtěl využít
 205. své nadání pro jazyky a psaní; fascinovaly
 206. ho kódy a vše kolem nich. Takže bylo
 207. jen přirozené, že byl zaučen jako
 208. signalista.
 209. Paul Golithly: znamenalo to, že
 210. Tolkienovi byly představeny v té době
 211. dostupné technologie a musely ho
 212. zajímat; použití rádia, využití
 213. signálů nebo semaforů.
 214. Simon Stacey: naučil se morseovku,
 215. uměl používat světelné signály, polní
 216. telefony; což bylo samozřejmě ve velké
 217. míře neefektivní nebo nefunkční.
 218. John Garth: Stal se oddílovým Signailizačním
 219. důstojníkem. Tolkien dohlížel na
 220. komunikaci celého oddílu, kde podle
 221. potřeby působilo 600- 1000 mužů
 222. najednou.
 223. Paul Golithly: Jeho hlavní práce
 224. spočívala hlavně v předávání zpráv mezi
 225. různými vrstvami velení, byl zodpovědný
 226. za příchozí rozkazy a musel je předat
 227. těm správným lidem a samozřejmě
 228. musel také informovat vyšší velitele
 229. o situaci v jeho oddíle.
 230. John Garth: Takže byl absolutním
 231. středobodem ve válce, která závisela
 232. na tom, jak moc informací máte o
 233. svých nepřátelích.
 234. VO: Když se v březnu 1916 jeho trénink
 235. blížil ke konci, Tolkienovi i Edith
 236. docházelo, že již brzy bude poslán na
 237. frontu. Vzali se a o dva měsíce později
 238. Tolkein odplul do Francie.
 239. Dvojice byla rozdělena, nevěděli ani
 240. jestli se ještě kdy uvidí.
 241. (hlasité zvuky boje, střílející zbraně, křik)
 242. (zlověstná hudba)
 243. VO: Když Tolkien dorazí na frontu,
 244. válka trvá už skoro dva roky.
 245. Cena za válku je zřejmá:
 246. krajina je zdevastovaná a počet
 247. obětí vysoký.
 248. Po zdánlivém klidu zákopové války
 249. v roce 1915 a s několikatisícovou vlnou
 250. nových rekrutů je však jasné, že
 251. velké střetnutí je nevyhnutelné.
 252. (zvuk pochodu)
 253. Tolkienův oddíl sice zůstává v záloze,
 254. on se ale bojí o životy svých přátel
 255. ze školy, kteří jsou v centru dění.
 256. Necelý měsíc po jeho příjezdu do Francie
 257. spojenci zahájí bitvu na Sommě.
 258. 1. července v 7:30 ráno,
 259. jednotky přední britské linie
 260. překračují hranici.
 261. (ozvěna pískotu)
 262. Již první den útoku je
 263. 20 000 mužů zabito, 35 000 zraněno
 264. a více než 2 000 jich je pohřešovaných.
 265. Paul Golithly: První oběť byla očekávaná, ale
 266. další plány se jim začaly velice
 267. rychle rozpadat. Pro ty, které tato situace
 268. zastihla na nekrytém místě, to byl rozsudek smrti.
 269. Každý pátý muž, který se 1. července
 270. pustil do boje, byl zabit.
 271. John Garth: Tento den se stal největší
 272. katastrofou v historii Britské armády
 273. a tragédií pro celou zem.
 274. Byly vesnice, které ztratily všechny mladé muže.
 275. Paul Golithly: