Czech subtítols

← Co se děje ve vašem mozku, když ochutnáte jídlo

Obtén el codi d'incrustació
30 llengües

Showing Revision 13 created 04/03/2020 by Vladimír Harašta.

 1. Asi před pěti lety
 2. jsem zažila něco velmi zajímavého.
 3. Šla jsem s manželem nakupovat,
 4. tak jako každý druhý den,
 5. ale tentokrát jsme objevili
 6. tu nóbl kávu, fair trade,
  dokonce v bio kvalitě,
 7. jednodruhovou kávu z Keni,
 8. za kterou jsme utratili plno peněz.
 9. A tím to vlastně všechno začalo.

 10. Víte, můj manžel tuhle kávu
  považoval za mnohem lepší,
 11. než je ta naše běžná
  a mnohem levnější káva,
 12. díky čemuž jsem si představila život
  založený výhradně na luxusní kávě
 13. a jak by náš domácí rozpočet explodoval.
 14. (smích)

 15. Navíc...

 16. jsem se bála,
  že by tato investice vyšla vniveč.
 17. A že bychom ani nepoznali
  žádný rozdíl.
 18. Bohužel, především pro něj,
 19. můj muž pozapomněl,
  že jeho žena je neurovědkyně
 20. se specializací na vědu o výživě.
 21. (smích)

 22. Tak.

 23. Takže jsem ho ihned
 24. podrobila testu.
 25. Byl to takový experiment,
 26. kdy jsem manželovi zavázala oči.
 27. (smích)

 28. Pak jsem uvařila ty dvě různé kávy

 29. a řekla jsem mu,
  že mu jednu po druhé naservíruji.
 30. S naprostou jistotou
 31. popsal můj muž první kávu
 32. jako hrubou a hořkou.
 33. Jako takovou tu ideální ranní kávu,
 34. která vás má jednoduše probrat
  svou příšernou chutí.
 35. (smích)

 36. Zato ten druhý šálek kávy

 37. měl ovocný podtón a byl lahodný.
 38. Taková ta káva, kterou si vychutnáte
  večer, když chcete relaxovat.
 39. Můj manžel ovšem neměl tušení,
 40. že jsem mu nepodala dva druhy kávy.
 41. Dala jsem mu dvakrát tu samou kávu.
 42. (smích)

 43. A očividně to nebyla tahle káva,

 44. která se náhle z příšerné
  stala fantastickou.
 45. Ne, tahle změna chuti
  vznikla v hlavě mého muže.
 46. Kvůli svému předsudku o nóbl kávě
 47. vnímal rozdíl v chuti tam,
  kde žádný rozdíl nebyl.
 48. Takže se mi podařilo zachránit
  náš rozpočet na domácnost
 49. a dobře jsme se zasmáli,
 50. hlavně já –
 51. (smích)

 52. pořád mi nešlo do hlavy,
  jak jsme mohli zaznamenat

 53. dvě tak odlišné reakce
  na jeden jediný typ kávy.
 54. Proč by můj manžel pronášel
  tak odvážné tvrzení
 55. a riskoval tak, že bude
  po zbytek života všem pro smích?
 56. (smích)

 57. Pozoruhodné je,
  že podle mě byste udělali totéž.

 58. A to je největší výzva mého oboru,
 59. posoudit, jaká skutečnost
  se skrývá za odpověďmi,
 60. které dostáváme.
 61. Protože jak udělat jídlo chutnější,
 62. pokud se nedá spolehnout na to,
  co nám lidé říkají, že jim chutná?
 63. Pojďme se tedy nejprve podívat na to,
  jak vlastně jídlo vnímáme.

 64. Když vypiji šálek kávy,
 65. zaznamenám to prostřednictvím
  receptorů svého těla
 66. jako informaci, která pak v mozku
  aktivuje neurony.
 67. Vlnové délky světla se mění v barvy.
 68. Molekuly tekutiny jsou rozpoznávány
  receptory v mých ústech
 69. a kategorizovány jako jedna
  z pěti základních chutí.
 70. Tedy jako slané, kyselé,
  hořké, sladké a umami.
 71. Molekuly vzduchu jsou zachyceny
  receptory v mém nose
 72. a převedeny na pachy.
 73. A to samé platí pro hmat,
  teplotu, zvuk a další.
 74. Všechny tyto informace jsou
  detekovány mými receptory
 75. a převedeny na signály,
  jež si předávají neurony mého mozku.
 76. Informace se pak propojí a integrují,
 77. takže můj mozek rozpozná,
 78. že jsem právě vypila šálek kávy
 79. a že mi chutnala.
 80. A teprve potom,
 81. po té těžké práci neuronů
 82. si vědomě tento šálek kávy vychutnáme.
 83. A právě o tomto míváme
  mylnou představu.
 84. Lidé mají tendenci si myslet,
  že to, co vědomě prožíváme,

 85. musí být naprosto skutečným
  odrazem reality.
 86. Ale jak jste právě slyšeli,
 87. existuje mnoho fází
  neurální interpretace
 88. mezi fyzickou věcí
  a jejím vědomým vnímáním.
 89. To znamená,
 90. že tento vědomý prožitek
  občas realitu vůbec neodráží.
 91. Tak tomu bylo i v případě mého manžela.
 92. Děje se to proto, že některé
  fyzické podněty bývají tak slabé,
 93. že prostě neprolomí onu bariéru
  a nevstoupí do naší vědomé mysli,
 94. zatímco informace, které ji prolomí,
 95. mohou být cestou zkresleny
  našimi skrytými předsudky.
 96. A lidé mají mnoho předsudků.
 97. Jestli si právě říkáte,

 98. že byste to určitě zvládli lépe
  než můj manžel,
 99. že byste bývali ty kávy
  ohodnotili správně,
 100. tak jistým předsudkem trpíte i vy.
 101. Říká se tomu kognitivní slepá skvrna.
 102. Je to tendence považovat se
  za méně zaujaté, než jsou ostatní.
 103. (smích)

 104. Můžeme být předpojatí i vůči předsudkům,
  jimiž jsme sami postiženi.

 105. (smích)

 106. Nesnažím se to nijak zjednodušovat.

 107. V potravinářském průmyslu
  zase existuje tendence ke zdvořilosti.

 108. To je sklon zkreslovat svůj názor tak,
 109. aby byl společensky přijatelný,
 110. takže nakonec nedáváte najevo
  svůj vlastní názor.
 111. A pro mě jako pro vědeckého
  pracovníka je to výzva,
 112. protože když mi někdo řekne,
 113. že má rád můj mléčný koktejl
  s nižším obsahem cukru,
 114. opravdu mu chutná?
 115. (smích)

 116. Nebo říká, že mu to chutná,

 117. protože ví, že ho slyším
  a chce mi udělat radost?
 118. Nebo chce jen vypadat fit a zdravě.
 119. Těžko říct.
 120. A co hůř, on sám neví, jak to opravdu je.
 121. I kvalifikovaní degustátoři,
  což jsou lidé, kteří se vysloveně učí
 122. rozlišovat vůně a chutě,
 123. mohou neobjektivně hodnotit
  výrobky jako sladší,
 124. pokud obsahují vanilku.
 125. Proč?
 126. Určitě ne proto,
  že by vanilka chutnala sladce,
 127. ale proto, že i tito profesionálové
  jsou stále jen lidé
 128. a stejně jako my jedli
  v životě hodně dezertů
 129. a naučili se spojovat si
  sladkou chuť s vanilkou.
 130. Takže chuť a vůně
  a další smyslové vjemy

 131. jsou v naší vědomé mysli
  nerozlučně provázané.
 132. Na jednu stranu toho lze využít.
 133. Můžeme využít tyto vědomé prožitky,
 134. využít tuto informaci a těžit z ní tak,
 135. že místo cukru použijeme
  ke slazení výrobků vanilku.
 136. Ale na druhou stranu,
 137. ani s tímto vědomým hodnocením
  nejsem schopna říct,
 138. jestli jim ten mléčný koktejl
  se sníženým obsahem cukru chutnal.
 139. Takže co se s tím dá dělat?

 140. Jak vlastně zjistit,
 141. co se za tímto vědomým hodnocením
  jídla skutečně skrývá?
 142. Klíčem je odstranění bariéry
  v podobě vědomé mysli
 143. a směřování informace přímo do mozku.
 144. A ukazuje se,
 145. že lidský mozek skrývá
  mnoho fascinujících tajemství.
 146. Náš mozek neustále přijímá
  smyslové podněty z celého těla
 147. a mnohé z nich si vůbec neuvědomujeme,
 148. jako třeba chuťové podněty,
  které neustále přijímáme
 149. z trávicí soustavy.
 150. A přitom se náš mozek
  těmito smyslovými podněty řídí.
 151. Bez našeho vědomí ovlivňuje naše chování
 152. a může rozšířit naše zornice,
 153. pokud zažíváme něco, co se nám líbí.
 154. A pokud bude tato emoce intenzivní,
 155. dokonce nepatrně zvýší produkci potu.
 156. Skenováním mozku
 157. můžeme nyní tyto informace
  v mozku hodnotit.
 158. Já jsem konkrétně použila
  techniku skenování mozku,

 159. které se říká elektroencefalografie,
 160. zkráceně EEG,
 161. což zahrnuje nošení čepice
  pokryté elektrodami,
 162. v tomto případě jich bylo 128.
 163. Každá elektroda pak měří
  elektrickou aktivitu mozku
 164. s přesností až na milisekundu.
 165. Problém však je,
 166. že elektricky aktivní není jen mozek,
 167. ale také zbytek našeho těla
  i okolní prostředí,
 168. v němž neustále dochází
  k velké elektrické aktivitě.
 169. Abych provedla svůj výzkum,
 170. musím minimalizovat všechen tento šum.
 171. Proto žádám všechny zúčastněné,
  aby udělali pár věcí.
 172. Nejprve je požádám,
 173. aby svou bradu opřeli o podložku,
 174. což brání přílišnému pohybu svalů.
 175. Také je žádám, aby při tom zírali
  do středu počítačové obrazovky,
 176. čímž se zabrání
  přílišnému pohybu očí a mrkání.
 177. A také nechci, aby polykali,
 178. proto je žádám, aby vyplázli jazyk
 179. nad skleněnou misku,
 180. a pak jim nepřetržitě podávám
  chuťové podněty přímo na jazyk,
 181. odkud vše kape do této misky.
 182. (smích)

 183. A pak jim jako třešničku na dort

 184. ještě dávám bryndák,
 185. a to buď růžový nebo modrý,
  podle jejich přání.
 186. (smích)

 187. Takový normální stravovací zážitek, že?

 188. (smích)

 189. Ne, samozřejmě, že ne.

 190. A co hůř,
 191. nemám kontrolu nad tím,
  o čem účastníci přemýšlejí,
 192. proto musím tento proces s ochutnáváním
 193. několikrát opakovat.
 194. Možná zprvu přemýšlejí o obědě zdarma,
 195. který jim za účast poskytuji,
 196. a potom zase myslí na to,
  že se blíží Vánoce
 197. a co by letos mohli koupit mamince.
 198. Pro každou reakci je však
  běžná reakce na chuť.
 199. Takže tento proces několikrát opakuji.
 200. Šedesátkrát, abych byla přesná.
 201. A pak reakce zprůměruji,
 202. čímž se reakce,
  jež s chutí nesouvisejí, vyruší.
 203. Pomocí této metody

 204. jsme my a další laboratoře zkoumali,
 205. jak dlouhý čas uplyne mezi tím,
  kdy se „jídlo dostane na jazyk“,
 206. a okamžikem, kdy náš mozek zjistí,
  jakou chuť vnímá.
 207. Ukazuje se, že k tomu dochází
  už během prvních 100 milisekund,
 208. tedy asi o půl sekundy dříve,
  než si to vůbec uvědomíme.
 209. A dále jsme také zkoumali
 210. rozdíl v chuti mezi cukrem
  a umělými sladidly,
 211. která nám chutnají velice podobně.
 212. Ve skutečnosti chutnaly až tak podobně,
 213. že polovina účastníků
  jen stěží jejich chuť rozeznala,
 214. zatímco druhá polovina
  ji nerozeznala vůbec.
 215. Ale zajímavé je,
 216. že když jsme se podívali
  na výsledky celé skupiny,
 217. viděli jsme, že jejich mozky
  rozdíl v chuti rozhodně zaznamenaly.
 218. Takže díky EEG a dalším zařízením
  na skenování mozku,

 219. či jiným fyziologickým měřením –
 220. potu a velikosti zornic –
 221. máme nové brány do našeho mozku.
 222. Brány, které nám pomohou
  odstranit bariéru vědomé mysli,
 223. vidět za hranice lidské předpojatosti
 224. a možná dokonce i zachytit
  podvědomé rozdíly v chuti.
 225. Protože nyní můžeme zjišťovat
  první reakci lidí na jídlo,
 226. a to dříve, než ho začnou vědomě vnímat
 227. a než si začnou racionálně odůvodňovat,
  proč jim to chutná nebo ne.
 228. Můžeme měřit výrazy lidské tváře,
 229. můžeme zjišťovat, kam se dívají,
 230. můžeme měřit, jak moc se potí,
 231. můžeme měřit reakci jejich mozku.
 232. A pomocí všech těchto měření
 233. budeme schopni vytvářet chutnější jídla,
 234. protože budeme moci zjistit,
  zda jim vážně chutná
 235. mléčný koktejl s nižším obsahem cukru.
 236. A můžeme vyrábět zdravější potraviny,
  aniž bychom jim ubírali na chuti,
 237. protože můžeme měřit reakci
  na různá sladidla
 238. a najít takové, na které lidi
  reagují podobně jako na cukr.
 239. A navíc můžeme pomoci
  vytvářet zdravější potraviny,

 240. protože můžeme přispět k pochopení,
 241. jak ve skutečnosti jídlo vnímáme.
 242. O čemž víme překvapivě málo.
 243. Například víme,
  že existuje pět základních chutí,
 244. ale máme silné podezření, že je jich víc,
 245. a pomocí našeho EEG testu
 246. jsme skutečně našli důkaz,
 247. že tuk kromě toho,
  že vnímáme jeho texturu a vůni,
 248. lze rozpoznat i chutí.
 249. Takže chuť tuku by mohla být
  novou šestou základní chutí.
 250. A pokud zjistíme,
  jak náš mozek rozeznává tuk a cukr,
 251. což je zatím jen sen,
  ale nemohli bychom pak jednou
 252. připravit mléčný koktejl bez kalorií,
  který chutná jako ten pravý?
 253. Nebo možná zjistíme, že to nejde,
 254. protože podvědomě rozeznáváme kalorie
 255. pomocí receptorů v trávicí soustavě.
 256. To uvidíme v budoucnosti.
 257. Naše vědomé vnímání jídla

 258. je jen špičkou ledovce
 259. našeho celkového požitku z jídla.
 260. A když budeme zkoumat celkový požitek,
 261. jak vědomý, tak podvědomý,
 262. pak věřím, že zvládneme připravovat
  chutnější a zdravější jídla pro všechny.
 263. Děkuji.

 264. (potlesk)