Return to Video

چگونه کسب و کار می‌تواند به همه خدمات دهد نه فقط سهامداران

 • 0:01 - 0:04
  اخیراً بسیاری از مدیرعامل‌ها
 • 0:04 - 0:07
  قول داده‌اند مدل کسب
  و کارشان را تغییر دهند.
 • 0:07 - 0:10
  متعهد شده‌اند به همه ذینفعان خدمات دهند،
 • 0:10 - 0:12
  نه فقط سهامداران.
 • 0:12 - 0:15
  آنها می‌گویند بازگشت سرمایه
 • 0:15 - 0:17
  دیگر اولویتی
 • 0:17 - 0:19
  بیش از سلامت و رفاه کارکنان،
 • 0:19 - 0:21
  تامین‌کنندگان،
 • 0:21 - 0:22
  و حتی کره زمین ندارد.
 • 0:22 - 0:24
  نه فقط در بحران،
 • 0:24 - 0:26
  بلکه همواره.
 • 0:26 - 0:30
  این تغییری است که کسب و کارها
  حتما باید اعمال کنند،
 • 0:30 - 0:33
  اما به این معنا نیست که کار آسانی است.
 • 0:34 - 0:36
  مثل این است که بخواهید از یک زوج جوان
 • 0:36 - 0:38
  به زوج دارای فرزند تبدیل شوید.
 • 0:38 - 0:40
  وقتی تلاش می‌کنید تصمیم بگیرید
 • 0:40 - 0:42
  و طرف شما فقط یک نفر است،
 • 0:42 - 0:44
  قضیه تقریباً ساده است.
 • 0:44 - 0:46
  یکشنبه ناهار کجا بخوریم؟
 • 0:46 - 0:48
  چه فیلمی ببینیم؟
 • 0:49 - 0:51
  اما وقتی یک فرزند اضافه می‌کنید،
 • 0:51 - 0:53
  یا فرزند دوم به میان می‌آید،
 • 0:53 - 0:55
  تصمیم‌سازان جدید در میان هستند،
 • 0:55 - 0:57
  زندگی پیچیده می‌شود.
 • 0:57 - 1:01
  هر کس نیاز منحصر به فرد
 • 1:01 - 1:03
  و دیدگاه انفرادی خود را دارد.
 • 1:03 - 1:08
  همه ما می‌دانیم که قرار نیست
  فرزند باب میل خود را داشته باشید،
 • 1:08 - 1:12
  و منصفانه بودن لزوما
  به معنی برابر بودن نیست.
 • 1:13 - 1:16
  این یکی از بزرگترین چالش‌های
  پدر یا مادر بودن،
 • 1:16 - 1:17
  و همچنین سرمایه‌داری ذینفعان است.
 • 1:18 - 1:22
  کارکنان به دستمزد مکفی نیاز دارند.
 • 1:22 - 1:26
  به چه طریق دیگری می‌توانند
  از سیر کردن خانواده‌هایشان آسوده شوند؟
 • 1:26 - 1:30
  سرمایه‌گذاران صندوق بازنشستگی
  باید بازگشت سرمایه داشته باشند.
 • 1:30 - 1:32
  فقط در این حالت می‌توانند اطمینان یابند
 • 1:32 - 1:35
  که در مدیریت ذخایر و بازنشستگی
 • 1:35 - 1:37
  مسئولیت سرمایه‌گذاری را انجام داده‌اند.
 • 1:37 - 1:41
  مشتریان مستحق و خواهان
  دریافت محصولات و خدمات
 • 1:41 - 1:44
  هم به صرفه و هم ایمن هستند.
 • 1:45 - 1:48
  همه ما خواهان جامعه و سیاره‌ای
 • 1:48 - 1:49
  قابل تنفس هستیم.
 • 1:50 - 1:55
  من در حرفه خود به کمک
  شرکت‌ها و رهبران رفته‌ام
 • 1:55 - 1:57
  تا کارایی خود را بهبود بخشند،
 • 1:57 - 1:59
  خصوصاً در این عصر گذار.
 • 2:00 - 2:02
  همه چیز دیجیتال شده است.
 • 2:02 - 2:05
  همه ما خواهان قوانین جدید
  در حوزه سلامت هستیم.
 • 2:05 - 2:07
  که حامل بازدهی بهتر باشند،
 • 2:07 - 2:10
  و متنوع‌تر و جامع‌تر باشند.
 • 2:10 - 2:11
  مدتی زمان برد تا بفهمیم
 • 2:11 - 2:15
  که نمی‌توان یک شرکت را
  بیش از این دیجیتال نمود
 • 2:15 - 2:18
  آن هم تنها با استخدام یک مسئول آی‌تی،
 • 2:18 - 2:21
  یا اینکه یک مسئول تنوع نژادی
 • 2:21 - 2:25
  دست تنها نمی‌تواند
  فرهنگ شرکت را فراگیرتر کند.
 • 2:26 - 2:31
  پس پیشاپیش می‌دانیم که اگر واقعاً
  می‌خواهیم به همه ذینفعان خدمات دهیم
 • 2:31 - 2:35
  نمی‌توان تنها یک
  مسئول ذینفعان استخدام کرد.
 • 2:35 - 2:37
  بلکه نیازمند بازسازی هستیم.
 • 2:38 - 2:41
  اگر واقعاً می‌خواهیم پاسخگوی
  نیازهای ذینفعان باشیم،
 • 2:41 - 2:43
  باید همه را شامل کنیم.
 • 2:44 - 2:46
  هیچ راه حل سریعی وجود ندارد،
 • 2:46 - 2:48
  اما من چند تا ایده دارم.
 • 2:48 - 2:51
  بگذارید ابتدا از
  جلسات هیئت مدیره شروع کنم.
 • 2:51 - 2:55
  جایی که استراتژی شرکت تعیین و اجرا می‌شود،
 • 2:55 - 2:59
  و اگر همه نیازهای
  سهامداران اینجا دیده نشود،
 • 2:59 - 3:01
  واقعاً هیچ چیز عوض نمی‌شود.
 • 3:03 - 3:06
  از لحاظ تعریف هیئت مدیره ممکن است
 • 3:06 - 3:09
  در مقابل خدمات دهی به ذینفعان قرار بگیرد.
 • 3:10 - 3:11
  چرا؟
 • 3:11 - 3:14
  چون اغلب هیئت مدیره
  توسط سهامداران تعیین می‌شود.
 • 3:15 - 3:17
  و بیانگر علایق سهامداران است.
 • 3:17 - 3:20
  هیئت مدیره نماینده سهامداران است.
 • 3:21 - 3:23
  این یک تعریف لغوی نیست.
 • 3:24 - 3:27
  بلکه در قانون آمریکا به آن تصریح شده،
 • 3:27 - 3:28
  و واقعاً می‌تواند
 • 3:28 - 3:32
  اختیارات مدیرعامل و هیئت مدیره را
 • 3:32 - 3:36
  اگر بخواهند نیازهای ذینفعان
  بیشتری را ببینند، محدود کند.
 • 3:36 - 3:38
  اگر صادق باشیم سالهاست
 • 3:38 - 3:41
  که داریم به لحاظ اداری با موضوعات
 • 3:41 - 3:44
  نژاد، سن و جنسیت سروکله می‌زنیم.
 • 3:44 - 3:48
  به دنبال افرادی با نگاه متفاوت بوده‌ایم،
 • 3:48 - 3:51
  اما هیئت مدیره همچنان کار خودش را می‌کند.
 • 3:51 - 3:54
  هیئت مدیره علایق
  سهامداران را دنبال می‌کند.
 • 3:54 - 3:56
  به عناوین نیاز نداریم.
 • 3:56 - 4:00
  بلکه به دنبال افرادی هستیم که واقعاً تجربه
 • 4:00 - 4:04
  به حساب آوردن و شامل کردن
  ذینفعان را داشته باشند.
 • 4:04 - 4:08
  هیئت‌های مدیره صنفی یکی دو چیز
  می‌توانند از جهان غیر انتفاعی بیاموزند.
 • 4:08 - 4:11
  من در یک موسسه خیریه
  تدریس می‌کنم، اول تعلیم بده.
 • 4:11 - 4:14
  یک صدقه آموزشی که معلمین و مدارسی
 • 4:14 - 4:16
  عالی تولید کند.
 • 4:16 - 4:19
  هیئت مدیره ما طیف وسیعی
  از مهارت‌ها را در بر می‌گیرد:
 • 4:21 - 4:23
  خدمات شهری سابق،
 • 4:23 - 4:27
  فعالین، معلمین، سفیران،
 • 4:27 - 4:28
  و فناوران.
 • 4:28 - 4:31
  برخی از آنها روی کاغذ بوضوح
 • 4:31 - 4:34
  چیز اندکی دارند که بعنوان
  یک صدقه آموزشی عمل کنند.
 • 4:34 - 4:39
  اما هر یک از آنها در مورد
  ذینفعان تجربه واقعی دارند.
 • 4:39 - 4:40
  هر هیئت مدیره متفاوت است.
 • 4:41 - 4:46
  جهانی را تصور کنید که مدیریت صنفی
  در آن بسیار متفاوت‌تر از امروز بود:
 • 4:46 - 4:50
  رهبران جوامع خودشان
  مدیران بانک محلی بودند؛
 • 4:50 - 4:54
  فیلسوفان اخلاقی به رسانه‌ها خط می‌دادند؛
 • 4:54 - 4:59
  فعالان محیط زیست بعنوان مدیران
  شرکت‌های جهانی حوزه انرژی عمل می‌کردند.
 • 4:59 - 5:02
  مدیران عامل دائماً درخواست می‌دادند.
 • 5:02 - 5:04
  دائماً در مورد اهداف اجتماعی حرف می‌زدند،
 • 5:04 - 5:07
  اما تغییر واقعی رخ نخواهد داد
 • 5:07 - 5:09
  تا اینکه سیاست‌گذاران و اهداف سیاست‌ها را
 • 5:09 - 5:11
  عوض کنیم.
 • 5:12 - 5:16
  باید قوانین تشکیل تعاونی‌ها که ما را
  محدود می‌کنند تغییر دهیم،
 • 5:16 - 5:18
  و به یا آوریم واقعاً
  به چه کسی خدمات می‌دهیم.
 • 5:19 - 5:22
  سپس بگذارید از E بزرگ بگوییم،
 • 5:22 - 5:24
  محیط زیست.
 • 5:24 - 5:29
  اهداف پایداری بصورت گزارش سالانه
  در سراسر جهان نوشته شده است.
 • 5:29 - 5:30
  این اهداف بسیار متعالی است،
 • 5:30 - 5:32
  و بسیار بسیار بلندمدت،
 • 5:33 - 5:35
  و هیچ یک از اینها محقق نخواهد شد
 • 5:35 - 5:38
  مگر اینکه قدم‌های واقعی برداشته شود.
 • 5:38 - 5:40
  مثل این است که بگوییم،
 • 5:40 - 5:44
  «می‌خواهم در آینده
  در ماراتون ۵ کیلومتر بدوم.»
 • 5:45 - 5:49
  تا از جایتان بلند نشوید هیچ کس
  حرف شما را باور نمی‌کند،
 • 5:49 - 5:50
  آموزش را شروع کنید،
 • 5:50 - 5:53
  بیایید هر روز قدم به قدم پیش برویم.
 • 5:54 - 5:56
  مدیران عامل هم چنین چیزی نیاز دارند.
 • 5:56 - 6:00
  آنها باید اهداف واقعی، قابل حصول
  و قابل اندازه‌گیری داشته باشند،
 • 6:00 - 6:04
  و باید اطلاعات و فرآیند رسیدن
  به هدف را به اشتراک گذارند.
 • 6:05 - 6:09
  سبز بودن برای قدم اول
  یک مسیر طولانی خوب است،
 • 6:09 - 6:11
  اما به سرمایه‌گذاری نیاز دارد،
 • 6:11 - 6:12
  و باید به اشتراک گذاشته شود.
 • 6:13 - 6:18
  ناتورا واقع در برزیل چهارمین شرکت
  بزرگ لوازم آرایشی در جهان است.
 • 6:18 - 6:20
  صورتحساب سود و زیان خود را برای
 • 6:20 - 6:22
  سهامداران و مدیرعامل دریافت کرده‌اند،
 • 6:22 - 6:24
  اما سود و زیان دیگری وجود دارد
 • 6:24 - 6:27
  که آن را خاص می‌کند.
 • 6:27 - 6:31
  یکی میزان فایده آنها
  به محیط زیست را بسنجیم.
 • 6:31 - 6:34
  و دیگری میزان اثر آنها بر جامعه.
 • 6:34 - 6:36
  همه چیز را اندازه می‌گیرند:
 • 6:36 - 6:38
  دانه‌های کاشته شده،
 • 6:38 - 6:40
  شغل ایجاد شده،
 • 6:40 - 6:42
  زباله تولید شده،
 • 6:42 - 6:45
  شل، شرکت انرژی انگلیسی-هلندی
 • 6:45 - 6:46
  نمونه دیگری است.
 • 6:46 - 6:49
  آنها بسیاری از چیزهایی
  که ما می‌دانیم، می‌دانند؛
 • 6:50 - 6:54
  کافی نیست که فقط به انتشار
  گازهای گلخانه‌ای خود بنگرید.
 • 6:54 - 6:57
  در واقع، میزان انتشار شل حدود
 • 6:57 - 6:59
  ۱۵ درصد انتشارات کل سیستم است.
 • 6:59 - 7:00
  پس تغییر رویه داده‌اند.
 • 7:00 - 7:04
  با همکاری با فعالین و صندوق‌های بازنشستگی،
 • 7:04 - 7:06
  اهداف سه‌ساله تعیین کردند
 • 7:06 - 7:09
  با ارزیابی سالانه میزان پیشرفت.
 • 7:10 - 7:14
  امیدوارند تا سال ۲۰۵۰ میزان کربن را
 • 7:14 - 7:16
  تقریباً به دوسوم کاهش دهند.
 • 7:16 - 7:17
  کاهش چشمگیری است.
 • 7:18 - 7:21
  اساساً این اهداف با پاداش‌های
 • 7:21 - 7:24
  مرتبط به ۱۵۰ تصمیم‌ساز برتر مرتبط است،
 • 7:25 - 7:31
  و با گذشت زمان پرداخت
  به حدود ۱۷٫۰۰۰ کارمند
 • 7:31 - 7:35
  نحوه رفتارشان با کره زمین را نشان می‌دهد.
 • 7:37 - 7:39
  برای این صنعت و بسیاری
  از این محرک‌های انگیزشی
 • 7:39 - 7:41
  هنوز روزهای اولیه است.
 • 7:41 - 7:45
  موفقیت به میزان استقامت
  ما در مسیر وابسته است
 • 7:45 - 7:47
  زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها چشمگیرتر شوند،
 • 7:47 - 7:49
  زمانی که ذینفعان مخالفت کنند،
 • 7:49 - 7:52
  یا زمانی که رقبا جلو بزنند.
 • 7:54 - 7:56
  بگذارید کمی به ذینفع بپردازیم
 • 7:56 - 7:58
  که گاهی از آن غفلت می‌شود،
 • 7:58 - 8:00
  و آنها تامین‌کنندگان ما هستند.
 • 8:00 - 8:04
  اینها عضو ارتباطی بسیاری از شرکت‌ها هستند:
 • 8:04 - 8:06
  رانندگان اوبر، برنامه سازان،
 • 8:06 - 8:08
  کارکنان خدماتی.
 • 8:09 - 8:12
  اینها نیروی حیاتی نامرئی هستند
  که اقتصاد را به حرکت در می‌آورند،
 • 8:12 - 8:15
  و موضوعی که مطمئنا می‌دانیم این است
 • 8:15 - 8:17
  که موفقیت یا شکست یک کسب و کار
 • 8:17 - 8:20
  به تامین‌کنندگان و همکاری‌ها وابسته است.
 • 8:20 - 8:22
  این درس دردناکی است
  که بسیاری از بیمارستان‌ها،
 • 8:22 - 8:24
  من جمله در آمریکا و انگلیس،
 • 8:24 - 8:26
  از کووید ۱۹ خواهند گرفت.
 • 8:26 - 8:30
  در همه‌گیری، زنجیره تأمین قوی و چابک
 • 8:30 - 8:33
  ماسک، ونتیلاتور،
 • 8:33 - 8:35
  کیت تشخیص و واکسن که همه ما
 • 8:36 - 8:37
  نیاز داریم را تحویل می‌دهد.
 • 8:37 - 8:39
  زندگی‌ها را نجات می‌دهد،
 • 8:39 - 8:42
  و به بازگشایی اقتصاد کمک می‌کند.
 • 8:42 - 8:46
  تأمین‌کنندگان فقط
  در بحران‌ها اهمیت ندارند.
 • 8:46 - 8:49
  اگر واقعاً می‌خواهید تاثیر
  مثبت خود را ارزیابی کنید،
 • 8:49 - 8:51
  باید فراتر از دیوارهای شرکت خود را ببینید.
 • 8:52 - 8:53
  بی‌اچ‌پی بیلیتون،
 • 8:53 - 8:55
  یک شرکت معدن‌کاری استرالیایی،
 • 8:55 - 8:57
  درست همین کار را کرد و متعهد شد
 • 8:57 - 9:01
  تا سال ۲۰۲۵ به نابرابری جنسیتی
  در کارکنان خود پایان دهد.
 • 9:01 - 9:07
  همچنین تصمیم گرفت به تامین‌کنندگان خود
  تلنگری بزند و آنها را از طریق آموزش
 • 9:07 - 9:09
  و تامین فناوری برای شرکت
  در این امر تشویق کند.
 • 9:10 - 9:12
  در شیلی، کال تایر
 • 9:12 - 9:15
  کمک می‌کند تا تایرهای بسیاری
 • 9:15 - 9:17
  از کامیون‌های BHP تعویض شود.
 • 9:17 - 9:21
  این یک کار بسیار فیزیکی،
  الزامی و خطرناک است،
 • 9:21 - 9:22
  و صادقانه بگویم،
 • 9:22 - 9:25
  زنان کمی به این شغل علاقه دارند.
 • 9:26 - 9:28
  این دو شرکت این حالت را عوض کردند.
 • 9:28 - 9:30
  ابتدا، یک بازوی مکانیکی ساختند.
 • 9:30 - 9:34
  سپس پیشاپیش زنان را تشویق کردند
  برای این شغل ثبت نام کنند.
 • 9:35 - 9:39
  اکنون کال تایر فقط یک شرکت است.
 • 9:40 - 9:41
  یک نمونه است.
 • 9:41 - 9:45
  BHP بیلیتون هزاران تأمین‌کننده دارد،
 • 9:45 - 9:48
  و اگر واقعا بخواهید
  شبکه تامین را درگیر کنید،
 • 9:48 - 9:51
  می‌توانید از مشوق‌هایی
  برای درگیر کردن آن‌ها استفاده کنید.
 • 9:52 - 9:56
  اکنون، کال تایر نشان می‌دهد
 • 9:56 - 9:58
  که این کار چقدر خوب قابل انجام است،
 • 9:58 - 10:01
  و در میان شبکه‌های تامین BHP
 • 10:01 - 10:05
  احتمال اینکه زنان این شغل را
  اشغال کنند نسبت به حتی یک سال قبل
 • 10:05 - 10:07
  امروز ۱۵ درصد بیشتر است.
 • 10:08 - 10:10
  تامین کنندگان و همکاران
 • 10:11 - 10:13
  کسب و کارتان را می‌سازند یا نابود می‌کنند.
 • 10:13 - 10:16
  در زمان‌های خوب،
  برای موفقیتان کلیدی هستند،
 • 10:16 - 10:19
  در مقیاس جهانی،
 • 10:19 - 10:22
  و در زمان‌های بد، کلید بقای شما هستند.
 • 10:23 - 10:25
  اگر تامین‌کنندگان، ذی‌نفعان مخفی باشند،
 • 10:25 - 10:28
  پس مشتریان احتمالاً نمایان‌ترین هستند.
 • 10:29 - 10:32
  اما وقتی قانون سهامداران در رأس باشند،
 • 10:32 - 10:34
  برخی شرکت‌ها ممکن است مشوقی داشته باشند
 • 10:34 - 10:38
  تا بیشتر بر خواسته‌های کوتاه مدت
  مشتریان تمرکز کنند
 • 10:38 - 10:39
  تا بر نیازهای بلندمدت آنها.
 • 10:40 - 10:44
  مصرف غذای فرآوری‌شده
  در جهان اوج گرفته است،
 • 10:44 - 10:46
  و در نتیجه،
 • 10:46 - 10:48
  نرخ چاقی در جهان افزایش یافته است.
 • 10:49 - 10:56
  به همین خاطر «بنیاد دسترسی تغذیه» نمک،
  چربی و شکری که شرکت‌های مواد غذایی
 • 10:56 - 11:00
  و نوشیدنی به محصولاتشان
  اضافه می‌کنند را ردیابی می‌کند.
 • 11:00 - 11:02
  همچنین ردیابی می‌کنند که آیا
  مسئولانه بازاریابی می‌کنند.
 • 11:03 - 11:06
  فکر می‌کنم مثل اندازه‌گیری کالری مصرفی
 • 11:06 - 11:08
  به ازای هر دلاری است که کسب می‌کنند.
 • 11:09 - 11:12
  شرکت‌هایی که به این موضوع توجه دارند
 • 11:12 - 11:13
  تغییرات را آغاز کرده‌اند،
 • 11:13 - 11:16
  من جمله تغییر مواد اولیه و فرمول‌ها.
 • 11:16 - 11:20
  نستله میزان شکر موجود
  در حبوبات صبحانه خود را کاهش داده است.
 • 11:20 - 11:25
  یونیلیور حجم و کالری
  بستنی خود را کاهش داده است.
 • 11:25 - 11:28
  حالا نمی‌دانم ایده خوبی است،
 • 11:28 - 11:31
  اما می‌توانم بگویم نیازمند
  خلاقیت و کمی سرمایه‌گذاری است.
 • 11:32 - 11:37
  می‌دانیم که نیاز مشتریان
  با زمان عوض می‌شود،
 • 11:37 - 11:41
  اما شرکت‌ها که این
  سرمایه‌گذاری‌ها را پیشاپیش انجام دهند
 • 11:41 - 11:45
  در بلندمدت می‌توانند موقعیت
  بهتری کسب کنند، حتی برای سهامداران.
 • 11:45 - 11:48
  همانگونه که همه ما سعی کرده‌ایم
  عادات خوردن خود را عوض کنیم،
 • 11:48 - 11:50
  سعی کردیم کمتر بستنی بخوریم،
 • 11:50 - 11:53
  این شرکت‌ها بهتر می‌توانند
  بازار را به خود اختصاص دهند.
 • 11:53 - 11:56
  آن‌ها جلوتر و رقابتی‌تر می‌بودند،
 • 11:56 - 11:59
  و بیشتر می‌توانستند رابطه خود را حفظ کنند.
 • 11:59 - 12:01
  در مورد دولت‌ها هم صدق می‌کند،
 • 12:01 - 12:03
  بسیاری از دولت‌ها به برچسب مواد غذایی،
 • 12:03 - 12:06
  برنامه‌های ورزشی،
  یا حتی مالیات شکر اندیشیده‌اند
 • 12:06 - 12:08
  تا خوردن سالم را تشویق کنند.
 • 12:09 - 12:12
  اگر مشتریان ذی‌نفع هستند،
 • 12:13 - 12:16
  پس نباید آسیب ببینند
 • 12:16 - 12:19
  توسط کالاها، خدمات
 • 12:19 - 12:21
  و محصولاتی که ما تولید می‌کنیم.
 • 12:21 - 12:22
  اینقدر ساده است.
 • 12:24 - 12:27
  برای اینکه سرمایه‌داری
  ذینفعان واقعا عمل کند،
 • 12:27 - 12:31
  همه باید خود را بعنوان مدیرعامل تصور کنیم.
 • 12:32 - 12:34
  اگر واقعا تغییر می‌خواهیم،
 • 12:34 - 12:35
  باید منتظر
 • 12:37 - 12:39
  تغییرات شدید باشیم.
 • 12:39 - 12:40
  قرار نیست همیشه اینگونه باشد،
 • 12:41 - 12:42
  و درست محسوب شود.
 • 12:43 - 12:46
  تغییر واقعی زمان می‌برد.
 • 12:47 - 12:50
  پاسخ درست مدام عوض می‌شود.
 • 12:51 - 12:54
  اما باید تلاش کنیم بهتر عمل کنیم.
 • 12:55 - 12:57
  یک گفته هست که خیلی دوست دارم و کاملا
 • 12:57 - 12:58
  به این وضعیت مربوط است.
 • 12:59 - 13:02
  این گفته از شاعر آمریکایی
  گوندولین بروکس است.
 • 13:03 - 13:06
  «ما محصول یکدیگریم.
 • 13:06 - 13:08
  ما کسب و کار یکدیگریم.
 • 13:08 - 13:12
  ما بزرگی و پیوند یکدیگریم.»
 • 13:13 - 13:18
  کسب و کار، دسته‌ای
  از پیوندهای انسانی در حال تغییر است
 • 13:18 - 13:23
  که از طریق آن می‌کاریم،
  رشد می‌دهیم و برداشت می‌کنیم.
 • 13:23 - 13:26
  محصول، زندگی و معیشت ماست،
 • 13:26 - 13:30
  آزادی‌های شهروندی،
  مهارت‌ها و اجتماعات ماست.
 • 13:30 - 13:33
  کسب و کار ما را می‌سازد.
 • 13:34 - 13:36
  بیایید دکمه ریست را بزنیم
 • 13:36 - 13:38
  و به همه ذینفعان خدمات دهیم.
 • 13:39 - 13:40
  متشکرم.
Títol:
چگونه کسب و کار می‌تواند به همه خدمات دهد نه فقط سهامداران
Speaker:
دیم ویویان هانت
Descripció:

شرکت‌ها در سراسر جهان متقاضی ایفای نقش معنادارتری در رفاه کارکنان و مشتریان و حفظ محیط زیست هستند. چطور می‌توانند وعده‌هایشان را به عمل در آورند؟ با صحبت از ایجاد یک نماینده هیئت مدیره تا انجام اهداف پایدار قابل اندازه‌گیری، رهبر کسب و کار، دیم ویویان هانت در مورد تغییرات ضروری شرکت‌ها برای پذیرش سرمایه‌داری ذینفعان بحث می‌کند -- و به ما می‌گوید این قضیه چگونه می‌تواند کسب و کار را بهتر کند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
13:53

Persian subtitles

Revisions