Return to Video

Hoe we DNA gebruiken om boeren plantenziekten te helpen bestrijden

 • 0:01 - 0:03
  Twee redenen halen me uit bed.
 • 0:03 - 0:07
  Ten eerste, kleine familieboeren
  hebben meer voedsel nodig.
 • 0:08 - 0:13
  Het is te gek dat in 2019
  de boeren die ons voeden honger lijden.
 • 0:13 - 0:18
  Ten tweede, omdat wetenschap
  meer divers en inclusief moet zijn.
 • 0:19 - 0:22
  Als we de grootste problemen
  op de planeet willen oplossen,
 • 0:22 - 0:23
  zoals voedselonzekerheid
 • 0:23 - 0:26
  voor de miljoenen mensen
  die in extreme armoede leven,
 • 0:26 - 0:28
  hebben we iedereen nodig.
 • 0:29 - 0:31
  Ik wil de nieuwste technologie gebruiken
 • 0:31 - 0:35
  met de meest diverse
  en inclusieve teams op de planeet
 • 0:35 - 0:37
  om landbouwers aan meer voedsel te helpen.
 • 0:38 - 0:39
  Ik ben een computationele bioloog.
 • 0:39 - 0:40
  Ik weet het --
 • 0:40 - 0:43
  wat is dat en hoe gaat dat
  de honger uit de wereld helpen?
 • 0:43 - 0:46
  Simpel gezegd hou ik
  van computers en biologie
 • 0:46 - 0:49
  en op de een of andere manier
  vormt dat samen een beroep.
 • 0:49 - 0:50
  (Gelach)
 • 0:50 - 0:51
  Ik ben niet iemand
 • 0:51 - 0:55
  die al op jonge leeftijd
  bioloog wou worden.
 • 0:55 - 0:58
  De waarheid is dat ik
  op de universiteit basketbal speelde.
 • 0:59 - 1:04
  Om het hoofd boven water te houden
  volgde ik een leerwerktraject.
 • 1:04 - 1:06
  Op een mooie dag
 • 1:06 - 1:09
  liep ik het gebouw
  vlak bij mijn slaapruimte in.
 • 1:09 - 1:12
  Toevallig was dat het biologiegebouw.
 • 1:12 - 1:15
  Ik ging binnen en bekeek
  het bord met werkaanbiedingen.
 • 1:15 - 1:18
  Ja, dit was van voor het internet.
 • 1:18 - 1:20
  Ik zag een fiche
 • 1:20 - 1:24
  die een baan aanbood
  om te werken in het herbarium.
 • 1:25 - 1:27
  Ik noteerde snel het nummer,
 • 1:27 - 1:28
  omdat er ‘flexibele uren’ stond
 • 1:28 - 1:32
  en dat had ik nodig om het in te passen
  in mijn basketbalschema.
 • 1:32 - 1:37
  Ik haastte me naar de bibliotheek
  om te weten wat een herbarium was.
 • 1:37 - 1:39
  (Gelach)
 • 1:39 - 1:40
  Het blijkt
 • 1:40 - 1:44
  dat ze in een herbarium
  dode, gedroogde planten bewaren.
 • 1:45 - 1:47
  Het lukte me om de baan te krijgen.
 • 1:47 - 1:50
  Mijn eerste wetenschappelijke werk
 • 1:50 - 1:56
  bestond in urenlang
  dode planten op papier plakken.
 • 1:56 - 1:59
  (Gelach)
 • 1:59 - 2:00
  Het is zo glamoureus.
 • 2:00 - 2:03
  Zo werd ik computationele bioloog.
 • 2:04 - 2:06
  In die tijd
 • 2:06 - 2:08
  werden genomica en computers volwassen.
 • 2:08 - 2:11
  Ik ging mijn masters doen
 • 2:11 - 2:14
  door combinatie van biologie en computers.
 • 2:14 - 2:15
  Gedurende die tijd
 • 2:15 - 2:17
  werkte ik bij het Los Alamos National Lab
 • 2:17 - 2:20
  in de groep theoretische
  biologie en biofysica.
 • 2:20 - 2:23
  Daar zag ik voor het eerst
  een supercomputer
 • 2:23 - 2:25
  en ik werd erdoor van de sokken geblazen.
 • 2:26 - 2:28
  Met de kracht van supercomputers,
 • 2:28 - 2:32
  in feite duizenden met elkaar
  verbonden pc's op steroïden,
 • 2:32 - 2:38
  konden we de complexiteit
  van griep en hepatitis C ontrafelen.
 • 2:38 - 2:40
  Toen zag ik de kracht
 • 2:40 - 2:45
  van de combinatie van computers
  en biologie voor de mensheid.
 • 2:45 - 2:47
  Daar wilde ik mijn carrière van maken.
 • 2:48 - 2:50
  Daarom vertoef ik sinds 1999
 • 2:50 - 2:53
  het grootste deel
  van mijn wetenschappelijke carrière
 • 2:53 - 2:54
  in high-tech laboratoria,
 • 2:55 - 2:57
  omringd door peperdure apparatuur.
 • 2:58 - 2:59
  Zovelen vragen mij
 • 2:59 - 3:03
  hoe en waarom ik
  voor de boeren in Afrika werk.
 • 3:04 - 3:06
  Vanwege mijn computervaardigheden
 • 3:06 - 3:11
  vroeg in 2013 een team
  van Oost-Afrikaanse wetenschappers me
 • 3:11 - 3:15
  om met het team een oplossing te zoeken
  voor de benarde situatie van cassave.
 • 3:16 - 3:18
  Cassave is een plant
 • 3:18 - 3:23
  waarvan de bladeren en wortels
  wereldwijd 800 miljoen mensen voeden --
 • 3:24 - 3:27
  500 miljoen daarvan in Oost-Afrika.
 • 3:27 - 3:29
  Bijna een miljard mensen
 • 3:29 - 3:32
  doen beroep op deze plant
  voor hun dagelijkse calorieën.
 • 3:33 - 3:36
  Als een kleinschalige familieboerin
  genoeg cassave heeft,
 • 3:36 - 3:39
  kan ze haar gezin voeden
 • 3:39 - 3:43
  en het ook nog verkopen op de markt
  voor belangrijke zaken als schoolgeld,
 • 3:43 - 3:45
  medische kosten en spaargeld.
 • 3:46 - 3:49
  Maar cassave wordt bedreigd in Afrika.
 • 3:50 - 3:54
  Wittevlieg en virussen verwoesten cassave.
 • 3:55 - 3:56
  Wittevlieg zijn kleine insecten
 • 3:56 - 4:00
  die zich voeden met de bladeren
  van meer dan 600 plantensoorten.
 • 4:00 - 4:01
  Ze zijn slecht nieuws.
 • 4:01 - 4:03
  Er bestaan vele soorten.
 • 4:03 - 4:05
  Ze worden resistent
  tegen bestrijdingsmiddelen
 • 4:05 - 4:09
  en ze verspreiden
  honderden plantenvirussen
 • 4:09 - 4:12
  die cassave bruine-streep-ziekte
 • 4:12 - 4:14
  en mozaïek-ziekte geven.
 • 4:14 - 4:16
  Dat doodt de plant.
 • 4:17 - 4:19
  Zonder cassave
 • 4:19 - 4:23
  is er geen voedsel of inkomen
  voor miljoenen mensen.
 • 4:24 - 4:26
  Eén reis naar Tanzania was genoeg
 • 4:26 - 4:29
  om te beseffen dat deze vrouwen
  hulp nodig hebben.
 • 4:29 - 4:34
  Deze verbazingwekkende, sterke,
  kleinschalige familiale boeren,
 • 4:34 - 4:35
  de meerderheid vrouwen,
 • 4:35 - 4:36
  hebben het zwaar.
 • 4:37 - 4:39
  Ze hebben niet genoeg voedsel
  om hun gezin te voeden.
 • 4:39 - 4:41
  Het is een echte crisis.
 • 4:42 - 4:43
  Dit gebeurt er:
 • 4:43 - 4:46
  ze leggen velden van cassave aan
  zodra de regens komen.
 • 4:46 - 4:48
  Negen maanden later
 • 4:48 - 4:49
  is er niets
 • 4:49 - 4:51
  door die plagen en ziekteverwekkers.
 • 4:51 - 4:53
  Ik dacht:
 • 4:53 - 4:56
  hoe kunnen boeren nu honger lijden?
 • 4:57 - 4:59
  Daarom besloot ik er
  wat tijd door te brengen
 • 4:59 - 5:01
  met de boeren en de wetenschappers
 • 5:01 - 5:03
  om te zien of ik hen
  kon helpen met mijn kennis.
 • 5:04 - 5:07
  De situatie ter plaatse is schokkend.
 • 5:07 - 5:12
  De wittevlieg vernietigde de bladeren
  die worden gegeten voor het eiwit
 • 5:12 - 5:15
  en de virussen vernietigden de wortels
  die worden gegeten voor het zetmeel.
 • 5:16 - 5:18
  Een heel groeiseizoen gaat voorbij
 • 5:18 - 5:22
  en de boerin verliest
  een heel jaar van inkomsten en voedsel
 • 5:22 - 5:25
  en de familie zal
  een lange tijd honger lijden.
 • 5:26 - 5:28
  Dat is volledig te voorkomen.
 • 5:28 - 5:29
  Als de boerin wist
 • 5:29 - 5:32
  welke soort cassave
  te planten in haar gebied,
 • 5:32 - 5:37
  een die resistent is
  tegen die virussen en pathogenen,
 • 5:37 - 5:39
  zou ze meer voedsel hebben.
 • 5:39 - 5:42
  We hebben alle nodige technologie,
 • 5:42 - 5:45
  maar de kennis en de middelen
 • 5:45 - 5:48
  zijn niet gelijk verdeeld over de wereld.
 • 5:49 - 5:51
  Wat ik precies bedoel,
 • 5:51 - 5:53
  is dat de oudere genomische technologieën
 • 5:53 - 5:56
  die nodig zijn om
  de complexiteit te ontrafelen
 • 5:56 - 5:58
  van deze plagen en pathogenen --
 • 5:59 - 6:02
  die zijn niet ontworpen
  voor subsaharaans Afrika.
 • 6:03 - 6:05
  Ze kosten meer dan een miljoen dollar,
 • 6:05 - 6:07
  ze hebben een stroomnet nodig
 • 6:07 - 6:09
  en gespecialiseerd menselijk kunnen.
 • 6:10 - 6:13
  Er zijn maar weinig apparaten
  en ze liggen ver verspreid,
 • 6:13 - 6:17
  wat veel wetenschappers
  aan het front geen andere keus laat
 • 6:17 - 6:19
  dan om de monsters
  naar het buitenland te sturen.
 • 6:20 - 6:22
  Als je de monsters
  naar het buitenland stuurt,
 • 6:22 - 6:24
  degraderen ze, kost het een hoop geld
 • 6:24 - 6:27
  en de data via een zwak internet
  proberen terug te krijgen
 • 6:27 - 6:29
  is bijna onmogelijk.
 • 6:29 - 6:31
  Soms duurt het zes maanden
 • 6:31 - 6:33
  om de resultaten
  terug bij de boer te krijgen.
 • 6:33 - 6:35
  En tegen die tijd is het te laat.
 • 6:35 - 6:37
  Het gewas is al weg,
 • 6:37 - 6:40
  wat leidt tot meer armoede en honger.
 • 6:41 - 6:43
  We wisten dat we dit konden oplossen.
 • 6:44 - 6:45
  In 2017
 • 6:45 - 6:50
  hadden we gehoord van deze handheld,
  draagbare DNA-sequenser:
 • 6:50 - 6:53
  de Oxford Nanopore MinION.
 • 6:53 - 6:57
  Hij werd in West-Afrika gebruikt
  om Ebola te bestrijden.
 • 6:57 - 6:58
  We dachten:
 • 6:58 - 7:02
  waarom kunnen we hem in Oost-Afrika
  niet gebruiken om landbouwers te helpen?
 • 7:02 - 7:06
  Dus gingen we het proberen.
 • 7:07 - 7:09
  Toentertijd, omdat de technologie
  nog erg nieuw was,
 • 7:09 - 7:12
  twijfelden velen eraan
  of dat zou werken op de boerderij.
 • 7:13 - 7:14
  Toen we ermee begonnen,
 • 7:14 - 7:18
  zegde één van onze 'medewerkers'
  in het Verenigd Koninkrijk
 • 7:18 - 7:22
  dat dat nooit zou lukken in Oost-Afrika,
 • 7:22 - 7:23
  laat staan op de boerderij.
 • 7:24 - 7:26
  We accepteerden de uitdaging.
 • 7:26 - 7:29
  Deze persoon verwedde zelfs
 • 7:29 - 7:32
  twee flessen van de beste champagne
 • 7:32 - 7:35
  dat we het nooit
  voor elkaar zouden krijgen.
 • 7:37 - 7:38
  Twee woorden:
 • 7:38 - 7:40
  betaal maar.
 • 7:40 - 7:42
  (Gelach)
 • 7:42 - 7:46
  (Applaus)
 • 7:46 - 7:49
  Betalen, omdat het ons lukte.
 • 7:49 - 7:52
  We namen het volledige
  high-tech moleculair lab mee
 • 7:52 - 7:56
  naar de boeren
  in Tanzania, Kenia en Uganda.
 • 7:56 - 7:58
  We noemden het Tree Lab.
 • 7:59 - 8:00
  Wat hebben we gedaan?
 • 8:00 - 8:03
  Eerst gaven we onszelf een teamnaam --
 • 8:03 - 8:05
  het Cassave Virus Action Project.
 • 8:05 - 8:06
  We maakten een website,
 • 8:06 - 8:10
  kregen steun van de genomica-
  en informaticagemeenschappen
 • 8:10 - 8:12
  en gingen op weg naar de boeren.
 • 8:12 - 8:15
  Alle benodigdheden voor onze Tree Lab
 • 8:15 - 8:18
  worden vervoerd door het team hier.
 • 8:18 - 8:22
  Aan alle moleculaire
  en computationele vereisten
 • 8:22 - 8:25
  om zieke planten
  te diagnosticeren is voldaan.
 • 8:25 - 8:28
  Het staat hier nu ook allemaal.
 • 8:29 - 8:32
  We dachten dat als we de gegevens
  dichter bij het probleem
 • 8:32 - 8:34
  en dichter bij de boerin
  konden verzamelen,
 • 8:34 - 8:38
  we haar sneller konden vertellen
  wat er mis was met haar planten.
 • 8:38 - 8:40
  En niet alleen wat er mis was --
 • 8:40 - 8:41
  maar ook de oplossing geven.
 • 8:41 - 8:43
  De oplossing is:
 • 8:43 - 8:45
  verbrand het veld en plant variëteiten
 • 8:45 - 8:49
  die resistent zijn tegen de plagen
  en pathogenen op haar veld.
 • 8:50 - 8:54
  Het eerste wat we deden,
  was een DNA-extractie.
 • 8:54 - 8:57
  We gebruikten dit toestel hier.
 • 8:57 - 9:00
  Het heet een PDQeX,
 • 9:00 - 9:04
  wat staat voor
  'Pretty Damn Quick Extraction'.
 • 9:04 - 9:06
  (Gelach)
 • 9:06 - 9:07
  Ik weet het.
 • 9:08 - 9:10
  Mijn vriend Joe is echt cool.
 • 9:11 - 9:15
  Een van de grootste uitdagingen
  bij het doen van een DNA-extractie
 • 9:15 - 9:18
  is dat het meestal
  zeer dure apparatuur vereist
 • 9:18 - 9:20
  en uren duurt.
 • 9:20 - 9:21
  Maar met deze machine
 • 9:21 - 9:23
  doen we het in 20 minuten
 • 9:23 - 9:25
  tegen een fractie van de kosten.
 • 9:25 - 9:28
  En het loopt op de accu
  van een motorfiets.
 • 9:29 - 9:34
  Dan nemen het DNA-extract
  en verwerken het tot een bibliotheek,
 • 9:34 - 9:36
  maken het klaar
 • 9:36 - 9:40
  voor deze draagbare,
  handheld genomische sequenser,
 • 9:40 - 9:42
  hier,
 • 9:42 - 9:45
  en steken het dan
  in een mini-supercomputer
 • 9:45 - 9:47
  die MinIT heet.
 • 9:48 - 9:52
  Beiden zijn aangesloten
  op een draagbare accu.
 • 9:53 - 9:57
  We hoefden dus geen stroomnet
  en geen internet,
 • 9:57 - 10:01
  twee zeer beperkende factoren
  op een kleinschalige familieboerderij.
 • 10:02 - 10:05
  Snel analyseren van de gegevens
  kan ook een probleem zijn.
 • 10:05 - 10:09
  Maar dit is waar ik van pas kwam
  als computationeel bioloog.
 • 10:09 - 10:12
  Al dat opplakken van dode planten
 • 10:12 - 10:13
  en al dat meten
 • 10:13 - 10:15
  en al dat computeren
 • 10:15 - 10:19
  kwam eindelijk goed van pas
  in de echte wereld, in real time.
 • 10:19 - 10:22
  Ik kon databases op maat maken
 • 10:22 - 10:27
  en we konden de boeren
  in drie uur resultaten geven
 • 10:27 - 10:29
  in plaats van in zes maanden.
 • 10:30 - 10:33
  (Applaus)
 • 10:38 - 10:41
  De boeren waren dolblij.
 • 10:42 - 10:45
  Hoe kunnen we nu weten
  dat we echt invloed we hebben?
 • 10:45 - 10:47
  Negen maanden na onze Tree Lab
 • 10:47 - 10:50
  ging Asha van nul ton per hectare
 • 10:50 - 10:52
  naar 40 ton per hectare.
 • 10:52 - 10:54
  Ze had genoeg om haar gezin te voeden
 • 10:54 - 10:56
  en ze verkocht het op de markt.
 • 10:56 - 10:59
  Ze bouwt nu een huis voor haar familie.
 • 11:00 - 11:01
  Ja, zo cool.
 • 11:01 - 11:06
  (Applaus)
 • 11:06 - 11:08
  Hoe kunnen we Tree Lab nu schalen?
 • 11:08 - 11:09
  Feit is
 • 11:09 - 11:11
  dat boeren in Afrika al geschaald zijn.
 • 11:11 - 11:13
  Deze vrouwen werken in boerengroepen,
 • 11:13 - 11:18
  dus is Asha helpen eigenlijk
  3.000 mensen in haar dorp helpen,
 • 11:18 - 11:21
  want ze deelde de resultaten
  en ook de oplossing.
 • 11:22 - 11:26
  Ik herinner me elke boerin
  die ik ooit heb ontmoet.
 • 11:27 - 11:30
  Hun pijn en hun vreugde
 • 11:30 - 11:32
  zitten geëtst in mijn herinneringen.
 • 11:33 - 11:35
  Onze wetenschap is er voor hen.
 • 11:36 - 11:38
  Tree Lab is onze beste poging
 • 11:38 - 11:41
  om hen te helpen
  aan meer voedselzekerheid.
 • 11:41 - 11:43
  Ik had nooit gedroomd
 • 11:43 - 11:46
  dat de beste wetenschap ooit in mijn leven
 • 11:46 - 11:49
  zou gebeuren op die deken in Oost-Afrika,
 • 11:49 - 11:52
  met die highest-tech genomische gadgets.
 • 11:52 - 11:55
  Maar ons team droomde ervan
 • 11:55 - 11:59
  om de boeren antwoorden te kunnen geven
  in drie uur in plaats van zes maanden,
 • 11:59 - 12:01
  en we deden het.
 • 12:01 - 12:02
  Want dat is de kracht
 • 12:02 - 12:05
  van diversiteit en integratie
  in de wetenschap.
 • 12:05 - 12:06
  Dank je.
 • 12:06 - 12:09
  (Applaus)
 • 12:10 - 12:14
  (Gejuich)
Títol:
Hoe we DNA gebruiken om boeren plantenziekten te helpen bestrijden
Speaker:
Laura Boykin
Descripció:

Bijna 800 miljoen mensen wereldwijd zijn afhankelijk van cassave om te overleven -- maar deze kritieke voedselbron wordt aangevallen door volledig te voorkomen virussen, zegt computationeel bioloog en TED Senior Fellow Laura Boykin. Ze neemt ons mee naar de boerderijen in Oost-Afrika, waar ze werkt met een divers team van wetenschappers om boeren te helpen hun gewassen gezond te houden met behulp van een draagbaar DNA-laboratorium en een mini-supercomputer die virussen binnen enkele uren in plaats van in maanden kunnen identificeren.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
12:27

Dutch subtitles

Revisions