Return to Video

Exosuit nới rộng giới hạn cho Thám hiểm dưới đáy biển - bởi Scientific American

 • 0:00 - 0:04
  (Âm nhạc)
 • 0:09 - 0:10
  Tôi là Michael Lombardi.
 • 0:10 - 0:13
  Tôi là Sĩ quan an ninh về lặn
  ở bảo tàng Lịch sử tự nhiên Mỹ.
 • 0:13 - 0:17
  Chiếc áo được làm từ nhôm cứng.
 • 0:17 - 0:20
  Nó là hợp kim. Nên về cơ bản,
 • 0:20 - 0:22
  bạn đang ở trong một ống áp suất,
 • 0:22 - 0:26
  bạn ở trong một tàu ngầm
  và không gian đó không được nén.
 • 0:26 - 0:28
  Nên đó là giải pháp để khử áp suất.
 • 0:31 - 0:33
  Nếu bạn ở trong một không gian chịu nén,
 • 0:33 - 0:35
  Ví dụ, nếu bạn đang mặc một bộ đồ ẩm ướt,
 • 0:35 - 0:37
  cơ thể bạn sẽ tiếp xúc với sức ép.
 • 0:37 - 0:40
  Đó là nguyên nhân dẫn tới
  những vấn đề sinh lý.
 • 0:40 - 0:42
  Nên ta khử vấn đề này qua sinh lí học,
 • 0:42 - 0:45
  ta mở ra những chiều hướng mới
  cho việc khám phá.
 • 0:46 - 0:48
  Những hỗ trợ sự sống đều ở trong chiếc áo.
 • 0:49 - 0:51
  Về cơ bản, bạn đang dùng
  một bình oxy ở trong cabin.
 • 0:52 - 0:54
  Nên bạn đang tái chế khí cabin
 • 0:54 - 0:57
  bằng khí CO2 được tách
  bằng phương pháp hóa học
 • 0:58 - 0:59
  và khí O2 được bổ sung
 • 1:00 - 1:02
  để khớp với tỉ lệ trao đổi chất
  lúc làm và lúc nghỉ.
 • 1:02 - 1:04
  Nếu ta lặn xuống những độ sâu mẫu,
 • 1:05 - 1:07
  nó sẽ đòi hỏi cách dùng phức tạp
 • 1:08 - 1:10
  khí được pha trộn,
  tiêu biểu là O2, N2, heli
 • 1:10 - 1:12
  để ta có thể lặn rất sâu.
 • 1:12 - 1:15
  Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm
  làm điều đó và
 • 1:15 - 1:17
  sẽ mau trúng tường với
 • 1:18 - 1:19
  thời gian mình có và chiều sâu
 • 1:19 - 1:21
  để làm điều nay. Trong exosuit,
 • 1:23 - 1:24
  mình ở
 • 1:25 - 1:27
 • 1:28 - 1:29
 • 1:30 - 1:31
 • 1:31 - 1:33
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:38
 • 1:38 - 1:40
 • 1:40 - 1:42
 • 1:42 - 1:43
 • 1:43 - 1:46
 • 1:46 - 1:49
 • 1:49 - 1:51
 • 1:51 - 1:53
 • 1:53 - 1:54
Títol:
Exosuit nới rộng giới hạn cho Thám hiểm dưới đáy biển - bởi Scientific American
Descripció:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Projecte:
Instant Egghead
Duration:
01:57

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions