Serbian subtítols

← Šta vaš dah može otkriti o vašem zdravlju

Obtén el codi d'incrustació
28 llengües

Showing Revision 11 created 02/18/2019 by Ivana Korom.

 1. Ja imam običaj da pretpostavljam najgore,
 2. i s vremena na vreme,
  ta navika se poigra sa mnom.
 3. Na primer, ako osetim iznenadni bol u telu
 4. koji pre toga nisam doživeo
  i koji ne mogu da identifikujem,
 5. moj mozak ga tada iznenada
  može pretvoriti u srčano oboljenje,
 6. a bol u mišićima u trombozu dubokih vena.
 7. Do sada mi nije dijagnostikovana
  smrtonosna ili neizlečiva bolest.
 8. Ponekad nešto jednostavno boli
  bez ikakvog jasnog razloga.
 9. Ali nisu svi te sreće kao ja.

 10. Svake godine, širom sveta
  umre 50 miliona ljudi.
 11. Pogotovo u bogatim zemljama,
  kao što je naša,
 12. veliki broj smrtnih slučajeva uzrokuju
  bolesti koje se sporo razvijaju:
 13. srčana oboljenja, hronične bolesti pluća,
  rak, Alchajmerova bolest i dijabetes
 14. su samo neke od njih.
 15. Čovečanstvo je ostvarilo ogroman napredak

 16. u otkrivanju i lečenju
  većine ovih bolesti.
 17. Trenutno se nalazimo u fazi
  gde se budući napredak u zdravstvu
 18. ne može postići
  samo razvojem novih lekova.
 19. Ovo postaje očigledno
  ako posmatramo jedan aspekt
 20. koji mnoge od ovih bolesti dele.
 21. Verovatnoća uspešnog lečenja
 22. veoma zavisi od momenta
  kada je lečenje započeto.
 23. Ali bolest se obično uoči
  tek kada se pojave simptomi.
 24. Problem je što, u stvari, mnoge bolesti
  ostaju bez simptoma,
 25. a samim tim i neotkrivene jako dug period.
 26. Upravo zbog ovoga, postoji
  stalna potreba za novim načinima
 27. otkrivanja bolesti u ranoj fazi,
 28. pre nego što se bilo koji simptom pojavi.
 29. U zdravstvenoj zaštiti,
  ovo se zove skrining.
 30. Kako je definisan od strane
  Svetske zdravstvene organizacije,

 31. skrining je „pretpostavljena
  identifikacija neprepoznate bolesti
 32. kod naizgled zdrave osobe,
 33. kroz razne testove koji se mogu
  primeniti brzo i lako."
 34. To je dugačka definicija,
  pa ću je ponoviti.
 35. Identifikacija neprepoznatih bolesti
 36. kod naizgled zdravih osoba
 37. kroz razne testove
  koji se mogu primeniti brzo i lako.
 38. Želim posebno da naglasim
  reči „brzo" i „lako"
 39. zato su što mnoge
  od postojećih metoda skrininga
 40. upravo suprotno.
 41. A oni koji su bili podvrgnuti koloskopiji
 42. kao delu skrininga za rak debelog creva
 43. znaju o čemu govorim.
 44. Očigledno, postoje brojni medicinski alati

 45. da bi se izvršio test skrininga.
 46. Od tehnika snimanja,
  kao što je npr. radiografija,
 47. ili magnetna rezonanca,
 48. do analiza krvi i tkiva.
 49. Svi smo prošli takve testove.
 50. Ali postoji jedan način
  koji je dugo vremena bio zapostavljen,
 51. način koji je lako dostupan,
 52. koji je u suštini neiscrpan,
 53. i ima neverovatan potencijal
  za medicinske analize.
 54. A to je naš dah.
 55. Ljudski dah je u osnovi sačinjen
  od pet komponenti:

 56. azot, kiseonik,
  ugljen-dioksid, voda i argon.
 57. Pored ovih pet,
  postoje stotine drugih sastojaka
 58. koji su prisutni u veoma malim količinama.
 59. Oni se nazivaju isparljiva
  organska jedinjenja,
 60. i mi ih ispuštamo na stotine,
  ako ne i hiljade
 61. sa svakim izdahom.
 62. Analiza ovih isparljivih
  organskih jedinjenja iz našeg daha
 63. naziva se analiza daha.
 64. U stvari, ja verujem da je dosta vas
  već imalo iskustva sa analizom daha.
 65. Zamislite: vozite se kući kasno noću,
 66. kad odjednom, prijatan policajac
 67. vas ljubazno, ali odlučno,
 68. zamoli da stanete i da duvate
  u napravu sličnu ovoj.
 69. Ovo je alko-tester na dah,
 70. koji se koristi kako bi se izmerio
  nivo etanola u vašem dahu
 71. da bi se videlo da li je vožnja
  u vašem stanju pametna ideja.
 72. Rekao bih da sam dobro vozio,
 73. ali hajde da proverim.
 74. (Bip)

 75. Pokazuje 0,0 - znači, nema potrebe
  za brigom, sve je u redu.

 76. (Smeh)

 77. Sad zamislite napravu sličnu ovoj,

 78. koja ne samo da meri
  nivo alkohola u vašem dahu,
 79. nego detektuje bolesti,
  kao one što sam vam pokazivao
 80. i možda još mnogo više.
 81. Koncept povezivanja mirisa iz nečijeg daha
 82. sa određenim medicinskim problemima
 83. u stvari datira iz drevne Grčke.
 84. Međutim, tek je nedavno napor istraživača
  vezan za analizu daha urodio plodom,
 85. te ono što je nekada bilo san
  sada postaje stvarnost.
 86. Dozvolite mi da vratim listu
  koju sam vam pokazao ranije.
 87. Za većinu ovde nabrojanih bolesti,
 88. postoje značajni naučni dokazi
 89. koji upućuju na to da se bolest
  može otkriti analizom daha.
 90. Kako to tačno funkcioniše?

 91. Osnovni deo je senzor naprave
 92. koji detektuje isparljiva
  organska jedinjenja u našem dahu.
 93. Jednostavno rečeno,
  kada se izloži uzorku daha,
 94. senzor izbacuje složen šablon
 95. koji je rezultat mešavine isparljivih
  organskih jedinjenja koje smo izdahnuli.
 96. Ovaj šablon je otisak našeg metabolizma,
 97. vašeg mikrobioma
 98. i biohemijskih procesa
  koji se javljaju u vašem telu.
 99. Ako imate neku bolest,
 100. vaš organizam će se promeniti,
 101. a isto tako i struktura vašeg izdaha.
 102. Sve što tada ostaje da se uradi
  je da se poveže određeni šablon
 103. sa prisustvom ili odsustvom
  određenog medicinskog stanja.
 104. Ova tehnologija nudi
  nekoliko nepobitnih koristi.

 105. Prvo, senzor može biti minijaturan
 106. i stavljen u ručne naprave
 107. kao što je ovaj alko-test na dah.
 108. To bi omogućilo da se ovaj test
  koristi u različitim okruženjima,
 109. čak i kod kuće,
 110. što znači da posete doktoru
 111. nisu potrebne svaki put
  kad se ovaj test radi.
 112. Drugo, analiza daha je neinvazivna

 113. i može biti jednostavna
  kao duvanje u alko-tester.
 114. Ovakva jednostavnost i lako korišćenje
  bi smanjilo teret pacijenta
 115. i podstaklo širu upotrebu ove tehnologije.
 116. Treće, ova tehnologija je tako fleksibilna

 117. da se jedna naprava može koristiti
 118. za otkrivanje širokog spektra
  medicinskih stanja.
 119. Analiza daha može se koristiti
  za skrining više bolesti u isto vreme.
 120. U današnje vreme, svaka bolest
  obično zahteva drugačiji medicinski alat
 121. da bi se izvršio test skrininga.
 122. Što znači da možete naći
  samo ono za čim tragate.
 123. Uz sve ove karakteristike,
  analiza daha je predodređena

 124. da pruži ono što mnogim tradicionalnim
  testovima skrininga manjka.
 125. A ono što je najvažnije,
 126. sve ove karakteristike
  bi jednom trebalo da nam obezbede
 127. platformu za medicinsku analizu
 128. koja može da funkcioniše
  sa veoma niskom cenom po testu.
 129. Suprotno tome, postojeći medicinski alati
 130. obično vode ka skupoj ceni po testu.
 131. Onda, da bi se snizili troškovi,
 132. broj testova mora biti ograničen,
 133. što znači, pod a,
  da se testovi mogu sprovesti
 134. samo na malom delu populacije,
  npr. u visokorizičnim grupama;
 135. i pod b, da broj testova po osobi
  treba držati na minimumu.
 136. Zar ne bi bilo korisno
 137. da se test izvodi na većoj grupi ljudi,
 138. češće i u dužem periodu
  za svakog ponaosob?
 139. Ovo drugo bi dalo pristup
  nečem veoma vrednom,
 140. a to su longitudinalni podaci.
 141. Longitudinalni podaci su skup podataka
  koji se odnose na jednog pacijenta,

 142. prikupljenih tokom mnogo
  meseci ili godina.
 143. Medicinske odluke danas su često zasnovane
  na ograničenom skupu podataka,
 144. pri čemu je samo delić
  pacijentove medicinske istorije
 145. dostupan za donošenje odluke.
 146. U ovakvim slučajevima,
 147. anomalije se obično otkrivaju
 148. poređenjem zdravstvenog profila pacijenta
 149. sa prosečnim zdravstvenim profilom
  referentne populacije.
 150. Longitudalni podaci bi otvorili
  sasvim novu dimenziju
 151. i dozvolili anomalijama da budu otkrivene
 152. na osnovu medicinske istorije pacijenta.
 153. Ovo će trasirati put
  ka personalizovanom lečenju.
 154. Zvuči odlično, zar ne?

 155. Sada ćete verovatno pitati sledeće:
 156. „Ako je ta tehnologija tako dobra
  kao što tvrdi, zašto je ne koristimo?”
 157. Jedini odgovor koji vam mogu dati je:
 158. nije sve tako jednostavno kao što zvuči.
 159. Postoje tehnički izazovi.
 160. Na primer, potrebni su
  veoma pouzdani senzori
 161. koji mogu otkriti mešavine
  isparljivih organskih jedinjenja
 162. sa dovoljnom mogućnošću
  ponavljanja rezultata.
 163. A tu je još jedan tehnički izazov:
 164. kako uzimati uzorak daha
  na veoma određen način
 165. da sam proces uzimanja uzorka
 166. ne menja rezultate analize?
 167. Takođe postoji i potreba za podacima.
 168. Analiza daha treba da bude
  potvrđena kliničkim ispitivanjima
 169. i potrebno je prikupiti dovoljno podataka
 170. kako bi se pojedinačna stanja
  mogla uporediti sa osnovnim parametrom.
 171. Analiza daha može biti uspešna
 172. samo ako može da se prikupi
  dovoljno velika baza podataka
 173. koja će biti dostupna za širu upotrebu.
 174. Ako analiza daha ispuni očekivanja,

 175. onda je ovo tehnologija
  koja nam stvarno može pomoći
 176. da transformišemo naš zdravstveni sistem -
 177. transformišemo ga iz reaktivnog sistema,
 178. gde je lečenje inicirano
  simptomima bolesti,
 179. u proaktivni sistem,
 180. gde se bolest otkriva,
  dijagnostikuje i leči
 181. u ranoj fazi,
 182. mnogo pre nego što se simptomi pojave.
 183. Što me dovodi do poslednje tačke,
  koja je najznačajnija.

 184. Šta je u stvari bolest?
 185. Zamislite da se analiza daha
  komercijalizuje, kao što sam opisao,
 186. i rano otkrivanje bolesti postane rutina.
 187. Problem koji ostaje
 188. je onaj sa kojim se suočava svaki skrining
 189. zato što je, za mnoge bolesti,
 190. često nemoguće predvideti sa sigurnošću
 191. da li će bolest
  uopšte izazvati neke simptome
 192. ili dovesti osobu u životnu opasnost.
 193. Ovo se zove hiperdijagnostika,
 194. koja stvara dilemu.
 195. Ako je bolest identifikovana,
 196. možete odlučiti da je ne lečite
 197. zato što postoji verovatnoća
  da nikada nećete oboleti od nje.
 198. Ali koliko biste patili
 199. od samog saznanja da imate
  potencijalno smrtonosnu bolest?
 200. Zar ne biste zažalili
  što vam je bolest uopšte i otkrivena?
 201. Vaša druga opcija
  je da prihvatite rano lečenje

 202. sa nadom da ćete je izlečiti.
 203. Ali često, ovo ne bi išlo
  bez nekih nuspojava.
 204. Tačnije:

 205. veći problem od hiperdijagnostike
 206. je preterano lečenje,
 207. zato što ne zahteva svaka bolest
  trenutno lečenje
 208. samo zato što je lek dostupan.
 209. Usvajanje rutinskog skrininga
 210. je otvorilo pitanje:
 211. kako nazivamo bolest
  koja može opravdati lečenje,
 212. a šta je samo anomalija
  koja ne treba da nas brine?
 213. Ja se nadam da će rutinski skrining
  koji koristi analizu daha
 214. moći da obezbedi dovoljno podataka i uvida
 215. da ćemo u određenom momentu
  moći da rešimo ovu dilemu
 216. i sa dovoljnom preciznošću predvidimo
 217. da li i kada lečiti u ranoj fazi.
 218. Naš dah i mešavina isparljivih
  organskih jedinjenja koje izdahnemo

 219. sadrže neverovatnu količinu informacija
  o našem fiziološkom stanju.
 220. Sa onim što znamo danas,
  samo smo zagrebali površinu.
 221. Skupljajući sve više podataka
  i profila analize daha širom populacije,
 222. uključujući različite polove,
  godine, poreklo i stil života,
 223. moć analize daha bi trebalo da se poveća.
 224. U jednom momentu, analiza daha
  bi trebalo da nam obezbedi moćan alat
 225. ne samo da proaktivno
  otkrijemo određene bolesti,
 226. nego i da ih predvidimo
  i na kraju sprečimo.
 227. Ovo bi trebalo da bude dovoljna motivacija
 228. da se prihvate šanse i izazovi
 229. koje analiza daha može da pruži,
 230. čak i kod ljudi koji nisu
  povremeni hipohondri, kao ja.
 231. Hvala vam.

 232. (Aplauz)