Vietnamese subtítols

← Năng lực thầm lặng của những người hướng nội.

Bạn có phải là một người hướng nội? Nếu vậy thì, tuyệt đó! Sofija Umarik (là một người hướng nội), nhìn xem nó có thể trở thành sức mạnh thực sự như thế nào.

Được tạo ra bởi Sofija Umarik.

Obtén el codi d'incrustació
33 llengües