Serbian subtítols

← Da li marihuana škodi vašem mozgu?

Obtén el codi d'incrustació
28 llengües

Showing Revision 4 created 01/14/2020 by Ivana Korom.

 1. Godine 1970, marihuana je klasifikovana
  kao droga prve kategorije u SAD-u,
 2. a to je najstroža moguća oznaka
 3. i znači da je droga u potpunosti ilegalna
  i nema prepoznatljivu medicinsku korist.
 4. Ovo stanovište je decenijama opstajalo
 5. i odlagalo je istraživanja
  o mehanizmu i efektima ove droge.
 6. Danas su naširoko priznata
  terapeutska svojstva marihuane,
 7. a neke države su u procesu ili su već
  legalizovale njenu upotrebu u medicini.
 8. Međutim, rastuće prihvatanje marihuane
  u medicini ne odgovara na pitanje:
 9. da li rekreaciona upotreba
  marihuane škodi mozgu?
 10. Marihuana deluje
  na kanabinoidni sistem u telu,

 11. koji ima receptore
  po čitavom mozgu i telu.
 12. Izvorni molekuli u našem telu,
  koji se nazivaju endokanabinoidi,
 13. takođe utiču na ove receptore.
 14. Ne razumemo u potpunosti
  kanabinoidni sistem,
 15. ali on ima jednu osobinu koja pruža
  značajan uvid u njegovu funkciju.
 16. Većina neurotransmitera
  putuje od neurona do neurona
 17. kroz sinapse kako bi preneli poruku.
 18. Međutim, endokanabinoidi
  putuju u suprotnom smeru.
 19. Kada poruka pređe
  sa jednog neurona na drugi,
 20. neuron primalac oslobađa endokanabinoide.
 21. Ovi endokanabinoidi putuju unazad
  kako bi uticali na neurona pošiljaoca -
 22. u suštini pružajući mu povratnu
  informaciju od neurona primaoca.
 23. Ovo navodi naučnike da veruju
  da endokanabinoidni sistem
 24. pre svega služi radi moduliranja
  drugih vidova signala -
 25. neke naglašava, a neke umanjuje.
 26. Povratna informacija od endokanabinoida
  usporava brzinu nervne signalizacije.

 27. To, pak, nužno ne znači
  da usporava ponašanje ili percepciju.
 28. Na primer, zbog usporavanja signala
  koji inhibira miris,
 29. mirisi bi mogli da postanu jači.
 30. Marihuana sadrži
  dve glavne aktivne supstance:

 31. tetrahidrokanabinol ili THC
  i kanabidiol ili CBD.
 32. THC se smatra najzaslužnijim
  za psihoaktivne efekte marihuane
 33. na ponašanje, spoznaju i opažanje,
 34. dok je CBD odgovoran
  za nepsihoaktivne efekte.
 35. Poput endokanabinoida,
 36. THC usporava telesne signale
  vezujući se za kanabinoidne receptore.
 37. Međutim, vezuje se istovremeno
  širom ovog prostranog, difuznog sistema,
 38. dok se endokanabinoidi
  oslobađaju na određenom mestu
 39. kao odgovor na određeni stimulans.
 40. Ova raširena aktivnost, zajedno
  sa činjenicom da kanabinoidni sistem

 41. indirektno utiče na razne druge sisteme,
 42. znači da kod svake osobe njena naročita
  hemijska struktura mozga, genetika
 43. i prethodna životna iskustva
  uveliko određuju iskustvo sa drogom.
 44. Ovo mnogo više važi za marihuanu
  nego za druge droge
 45. koje proizvode efekte putem jedne
  ili više specifičnih nervnih veza.
 46. Stoga štetni uticaji, ako postoje,
  značajno variraju od osobe do osobe.
 47. Iako ne znamo tačno kako marihuana
 48. proizvodi naročita štetna dejstva,
 49. postoje jasni faktori rizika
  koji mogu da povećaju šanse kod ljudi
 50. da ih iskuse.
 51. Najjasniji faktor rizika su godine.

 52. Kod ljudi mlađih od 25 godina,
  kanabinoidni receptori su zgusnutiji
 53. u beloj moždanoj masi
  nego kod ljudi starijih od 25 godina.
 54. Bela masa je zadužena za komunikaciju,
 55. učenje, pamćenje i osećanja.
 56. Česta upotreba marihuane može
  da poremeti razvoj trakta bele mase
 57. i takođe može da utiče na sposobnost
  mozga da razvija nove veze.
 58. Ovo može dugoročno da ošteti
  sposobnost učenja i rešavanja problema.
 59. Zasad nije jasno koliko su ozbiljni
  ovi efekti i mogu li da se izleče.
 60. A čak i među mlađim ljudima,
  rizik je sve veći što je osoba mlađa -
 61. mnogo je veći kod 15-godišnjaka
  nego kod 22-godišnjaka, na primer.
 62. Marihuana može i da izazove
  halucinacije i paranoidne obmane.

 63. Poznati kao psihoza uzrokovana marihuanom,
 64. ovi simptomi se obično povuku
  kada osoba prestane da koristi marihuanu.
 65. Međutim, u retkim slučajevima,
  psihoza se ne povlači,
 66. već razotkriva trajni
  psihotični poremećaj.
 67. Porodična istorija psihotičnih poremećaja
  poput šizofrenije je najjasniji,
 68. iako ne i jedini
  faktor rizika za ove efekte.
 69. Psihoza uzrokovana marihuanom
  je takođe prisutnija kod mladih ljudi,
 70. iako je važno istaći
  da se psihotični poremećaji
 71. obično svakako ispoljavaju u ovom uzrastu.
 72. U ovim slučajevima nije jasno
  da li bi se psihotični poremećaji
 73. pojavili i bez upotrebe marihuane -
 74. da li upotreba marihuane
  ubrzava njihovo ispoljavanje,
 75. da li je katalizator za prelomnu tačku
  do koje inače ne bi došlo
 76. ili je reakcija na marihuanu
  tek nagoveštaj
 77. postojećeg poremećaja.
 78. Sve su šanse da uloga marihuane
  varira od osobe do osobe.
 79. U bilo kom uzrastu,
  kao i kod mnogih droga,

 80. mozak i telo postaju manje osetljivi
  na ponovnu upotrebu marihuane,
 81. što znači da je potrebno uzeti više
  kako bi se postigli isti efekti.
 82. Srećom, nasuprot raznim drugim drogama,
 83. ne postoji rizik od predoziranja
  na smrt od marihuane,
 84. a čak ni česta upotreba
  ne vodi do iscrpljujućih
 85. ili simptoma odvikavanja opasnih po život.
 86. Postoje, pak, suptilniji simptomi
  odvikavanja od marihuane,
 87. uključujući poremećaj sna,
  razdražljivost i depresiju,
 88. koji prolaze u roku od nekoliko nedelja
  od prestanka upotrebe.
 89. Dakle, da li marihuana škodi vašem mozgu?

 90. Zavisi od vas.
 91. Međutim, iako je neke faktore rizika lako
  prepoznati, drugi nisu dobro izučeni -
 92. a to znači da i dalje postoji šansa
  da ćete imati negativne efekte,
 93. čak iako nemate
  nijedan poznati faktor rizika.