Croatian subtítols

← Je li marihuana loša za tvoj mozak? - Anees Bahji

Obtén el codi d'incrustació
27 llengües

Showing Revision 2 created 01/02/2020 by Sanda L.

 1. 1970. godine marihuana je klasificirana
  kao droga broj jedan u SAD-u,
 2. najstroža moguća oznaka,
 3. što znači da je bila potpuno ilegalna, a
  njen medicinski značaj nije bio prepoznat.
 4. Desetljećima se ovo stajalište održalo
 5. i sputavalo istraživanja
  mehanizama i učinaka droge.
 6. Danas su terapeutske koristi
  marihuane široko priznate
 7. i neke su države legalizirale njenu
  medicinsku uporabu ili tome teže.
 8. Ali povećano priznanje medicinske
  koristi marihuane ne odgovara na pitanje:
 9. "Je li rekreacijska upotreba
  marihuane loša za tvoj mozak?"
 10. Marihuana utječe na
  kanabinoidni tjelesni sustav,

 11. koji ima receptore
  u cijelom mozgu i tijelu.
 12. Prirodne molekule u tijelu,
  zvane endokanabinoidi,
 13. također utječu na te receptore.
 14. Ne razumijemo u
  potpunosti kanabinoidni sustav,
 15. ali ima jednu značajku koja
  pruža veliki uvid u njegovu funkciju.
 16. Većina neurotransmitera
  putuje od jednog do drugog neurona
 17. kroz sinapsu kako bi širili poruke.
 18. Ali endokanabinoidi
  putuju u suprotnom smjeru.
 19. Kada se poruka prenese
  od jednog do drugog neurona,
 20. prijemni neuron
  oslobađa endokanabinoide.
 21. Ti endokanabinoidi putuju nazad
  utječući na neuron koji šalje poruku -
 22. ustvari mu dajući povratne
  informacije prijemnog neurona.
 23. To znanstvenike dovodi do
  uvjerenja da endokanabinoidni sustav
 24. primarno služi
  moduliranju drugih vrsta signala,
 25. pojačavajući neke i smanjujući druge.
 26. Povratne informacije endokanabinoida
  usporavaju stope neuronske signalizacije.

 27. To ne znači nužno da se
  usporavaju ponašanje ili percepcija.
 28. Naprimjer, usporavanje
  signala koji inhibira mirise
 29. zapravo može
  napraviti mirise intenzivnijima.
 30. Marihuana sadrži
  dva glavna aktivna spoja,

 31. tetrahidrokanabinol, ili THC,
  i kanabidiol, ili CBD.
 32. THC se smatra primarno odgovornim
  za psihoaktivne učinke marihuane
 33. na ponašanje, kogniciju i percepciju,
 34. dok je CBD odgovoran
  za nepsihoaktivne učinke.
 35. Poput endokanabinoida,
 36. THC usporava signaliziranje
  vezujući se za kanabinoidne receptore.
 37. Ali on se veže za receptore u cijelom
  ovom širokom, difuznom sustavu odjednom,
 38. dok se endokanabinoidi
  otpuštaju na određenom mjestu
 39. kao odgovor na određeni podražaj.
 40. Ova rasprostranjena aktivnost povezana
  s činjenicom da kanabinoidni sustav

 41. neizravno utječe na mnoge druge sustave
 42. znači da specifični kemijski
  sastav mozga, genetika pojedinca
 43. te njegovo prethodno životno iskustvo
  značajno određuju kako će iskusiti drogu.
 44. To se u većoj mjeri odnosi
  na marihuanu nego ostale droge,
 45. koje svoje učinke iskazuju
  na jedan ili više specifičnih načina.
 46. Tako štetni utjecaji, ako ikoji,
  značajno variraju od osobe do osobe.
 47. I iako ne znamo
  kako točno marihuana
 48. izaziva određene negativne učinke,
 49. postoje izvjesni rizični faktori
  koji mogu povećati vjerojatnost
 50. da će ih osobe doživjeti.
 51. Najizvjesniji rizični faktor je dob.

 52. Kod ljudi mlađih od 25,
  kanabinoidni su receptori koncentriraniji
 53. u bijeloj tvari nego
  kod ljudi starijih od 25.
 54. Bijela tvar
  uključena je u komunikaciju,
 55. učenje, pamćenje i emocije.
 56. Učestalo korištenje marihuane
  može omesti razvoj sustava bijele tvari
 57. i utjecati na sposobnost
  mozga da stvara nove veze.
 58. To može oštetiti sposobnost
  dugoročnog učenja i rješavanja problema.
 59. Zasad, nije jasno koliko ozbiljno ovo
  oštećenje može biti ni je li reverzibilno.
 60. Čak među mladim ljudima,
  rizik je veći što je osoba mlađa -
 61. puno viši za osobe od 15 nego,
  primjerice, za osobe od 22 godine.
 62. Marihuana također može uzrokovati
  halucinacije ili paranoidne deluzije.

 63. Poznat kao psihoza izazvana marihuanom,
 64. ovaj skup simptoma obično jenjava
  kad osoba prestane uzimati marihuanu.
 65. Ali u rijetkim slučajevima,
  psihoza ne prestaje,
 66. nego otkriva trajni
  psihotični poremećaj u podlozi.
 67. Obiteljska povijest psihotičnih poremećaja
  poput shizofrenije je najizvjesniji,
 68. ali ne i jedini
  rizični faktor ovakvog učinka.
 69. Psihoza izazvana marihuanom također
  je češća među mladim odraslim osobama,
 70. iako vrijedi napomenuti
  da se psihotični poremećaji
 71. i inače u ovoj dobi počinju iskazivati.
 72. Ono što ostaje nejasno u ovim slučajevima
  jest bi li se psihotični poremećaj
 73. pojavio i da osoba
  nije uzimala marihuanu -
 74. je li marihuana
  okidač za ranije pojavljivanje,
 75. katalizator za prelaženje linije
  koja se u suprotnom ne bi prešla,
 76. ili je reakcija na
  marihuanu samo indikator
 77. poremećaja u podlozi.
 78. U svakom slučaju, uloga
  marihuane varira od osobe do osobe.
 79. U svakoj dobi,
  kao i s mnogim drugim drogama,

 80. mozak i tijelo postaju manje osjetljivi
  na marihuanu nakon ponovljene upotrebe,
 81. što znači da je potrebno
  više za postizanje istih učinaka.
 82. Nasreću, za razliku od drugih droga,
 83. ne postoji rizik
  od predoziranja marihuanom,
 84. i čak i teška uporaba marihuane
  ne dovodi do iscrpljenja
 85. ili po život opasnih simptoma
  ustezanja po prestanku uporabe.
 86. Doduše, postoje suptilniji
  oblici ustezanja od marihuane,
 87. uključujući poremećaje spavanja,
  iritabilnost i depresivno raspoloženje,
 88. koji se povlače kroz nekoliko
  tjedana od prestanka uporabe.
 89. Dakle, je li marihuana loša za tvoj mozak?

 90. Ovisi o tome tko si ti.
 91. Ali iako su neki rizični faktori lakši
  za odrediti, drugi nisu dobro razumljivi,
 92. što znači da i dalje postoji mogućnost
  doživljavanja negativnih učinaka,
 93. čak i ako nemaš
  nijedan poznati rizični faktor.