Return to Video

Hur samhällsledd naturvård kan rädda hotade djur

 • 0:01 - 0:03
  Jag är en naturvårdare som
  jobbar med lejon.
 • 0:03 - 0:05
  Låter coolt, eller hur?
 • 0:05 - 0:08
  En del kanske inte vet vad det innebär.
 • 0:08 - 0:11
  Men jag är säker på att ni alla har
  hört talas om lejonet Cecil.
 • 0:11 - 0:13
  [Lejonet Cecil (2002–2015)]
 • 0:13 - 0:18
  (Lejonet ryter)
 • 0:20 - 0:22
  Han ryter inte längre.
 • 0:22 - 0:25
  Den andra juli 2015,
 • 0:25 - 0:28
  togs hans liv slut när han dödades
  av en troféjägare.
 • 0:29 - 0:32
  Det sägs att du kan bli fäst vid
  djuren som du studerar.
 • 0:33 - 0:36
  Så var det för mig och lejonet Cecil,
 • 0:36 - 0:38
  som jag kände och studerade i tre år
 • 0:38 - 0:40
  i Hwange nationalpark.
 • 0:40 - 0:42
  Hans död krossade mitt hjärta.
 • 0:44 - 0:47
  Men det goda som har kommit
  ur den här tragedin
 • 0:47 - 0:49
  är uppmärksamheten som har riktats
 • 0:49 - 0:52
  mot de hotade djurens svåra situation.
 • 0:52 - 0:54
  Efter Cecil:s död
 • 0:54 - 0:57
  började jag fråga mig själv
  följande frågor:
 • 0:57 - 1:01
  Tänk om samhället som fanns i
  närheten av lejonet Cecil
 • 1:01 - 1:03
  hade hjälpt till att skydda honom?
 • 1:03 - 1:09
  Tänk om jag hade träffat Cecil när
  jag var 10 år i stället för 29?
 • 1:09 - 1:12
  Skulle jag eller mina klasskompisar
  ha kunnat ändra hans öde?
 • 1:13 - 1:17
  Många människor jobbar med att
  stoppa utrotningen av lejon,
 • 1:17 - 1:21
  men väldigt få av dem kommer
  från de här länderna
 • 1:21 - 1:23
  eller från de samhällen
  som främst drabbas.
 • 1:24 - 1:26
  Men samhällena som lever
  tillsammans med lejonen
 • 1:26 - 1:30
  är de som har bäst möjlighet att
  hjälpa lejonen mest.
 • 1:30 - 1:33
  Lokalbefolkningen borde vara i förgrunden
 • 1:33 - 1:36
  för lösningarna på utmaningarna
  för de vilda djuren.
 • 1:36 - 1:38
  Ibland kan det bara bli en förändring
 • 1:38 - 1:42
  när de som påverkas mest leder den.
 • 1:42 - 1:45
  Lokalsamhällena spelar en viktig roll
 • 1:45 - 1:48
  i bekämpningen av tjuvskytte
  och illegal handel,
 • 1:48 - 1:52
  som är stora hot mot lejon
  och andra vilda djur.
 • 1:52 - 1:55
  Som svart, kvinnlig afrikansk forskare
 • 1:55 - 1:58
  möter jag alltid personer som undrar
 • 1:58 - 2:00
  om jag alltid har velat bli naturvårdare
 • 2:00 - 2:04
  eftersom de inte träffar många
  naturvårdare som ser ut som jag.
 • 2:04 - 2:08
  När jag växte upp visste jag inte ens
  att naturvårdare var ett yrke.
 • 2:09 - 2:12
  Första gången jag såg ett vilt djur
  i mitt hemland
 • 2:12 - 2:15
  var när jag var 25 år,
 • 2:15 - 2:17
  trots att lejon och afrikanska vildhundar
 • 2:17 - 2:20
  fanns bara några kilometer från mitt hem.
 • 2:21 - 2:23
  Det här är ganska vanligt i Zimbabwe,
 • 2:23 - 2:26
  eftersom många inte kommer
  i kontakt med vilda djur
 • 2:26 - 2:28
  även om de är en del av vårt kulturarv.
 • 2:28 - 2:30
  När jag växte upp
 • 2:30 - 2:34
  visste jag inte ens att det
  fanns lejon i närheten.
 • 2:34 - 2:37
  När jag klev in i djurreservatet
  Savé Valley Conservancy
 • 2:37 - 2:40
  en kall vintermorgon för tio år sedan
 • 2:40 - 2:44
  för att studera afrikanska vildhundar
  för min magisteruppsats
 • 2:44 - 2:48
  blev jag helt uppslukad av skönheten
  och lugnet runt omkring mig.
 • 2:49 - 2:52
  Jag kände att jag hade hittat
  min passion och mitt syfte i livet.
 • 2:52 - 2:54
  Jag bestämde mig den dagen
 • 2:54 - 2:58
  att jag skulle ägna mitt liv
  åt att skydda djur.
 • 2:58 - 3:01
  Jag tänker på min barndoms
  skoldagar i Zimbabwe
 • 3:01 - 3:03
  och de andra barnen som
  gick i samma skola.
 • 3:03 - 3:07
  Kanske, om vi hade haft en chans att
  få kontakt med naturen,
 • 3:07 - 3:11
  skulle fler av mina klasskompisar ha
  jobbat tillsammans med mig.
 • 3:11 - 3:16
  Om inte lokalsamhällena vill skydda och
  samsas med de vilda djuren
 • 3:16 - 3:19
  kan all naturvård vara förgäves.
 • 3:20 - 3:23
  Det är de här samhällena som
  lever med de vilda djuren,
 • 3:23 - 3:24
  i samma ekosystem,
 • 3:24 - 3:26
  och som bär kostnaden för det.
 • 3:27 - 3:31
  Om de inte har en direkt anknytning
  till eller fördel av djuren,
 • 3:31 - 3:34
  har de ingen anledning att skydda dem.
 • 3:35 - 3:38
  Och om lokalbefolkningarna
  inte skyddar djuren,
 • 3:38 - 3:41
  kommer inga ingripanden
  utifrån att hjälpa.
 • 3:42 - 3:44
  Så, vad behöver göras?
 • 3:45 - 3:48
  Naturvårdare måste prioritera
  miljöundervisning
 • 3:48 - 3:52
  och hjälpa samhällena
  att skydda djuren bättre.
 • 3:52 - 3:56
  Skolbarn och lokalbefolkning måste
  få besöka nationalparker,
 • 3:56 - 3:59
  så att de får en chans att
  knyta an till djuren.
 • 4:00 - 4:02
  Vid alla insatser och på alla nivåer
 • 4:02 - 4:05
  måste naturvården ta hänsyn till
  levnadsvillkoren för människorna
 • 4:05 - 4:08
  som delar marken med de vilda djuren.
 • 4:09 - 4:12
  Det är också nödvändigt att
  lokala naturvårdare
 • 4:12 - 4:15
  är med i alla naturvårdsinsatser
 • 4:15 - 4:20
  om vi ska kunna skapa förtroende och
  integrera naturvården i samhällena.
 • 4:20 - 4:23
  Som lokala naturvårdare stöter
  vi på många hinder,
 • 4:23 - 4:28
  från direkt diskriminering till
  problem som beror på kulturella normer.
 • 4:28 - 4:30
  Men jag kommer inte ge upp mitt arbete
 • 4:30 - 4:33
  med att göra inhemska
  samhällsgrupper delaktiga
 • 4:33 - 4:35
  i kampen för planetens överlevnad.
 • 4:36 - 4:39
  Jag ber er att stå på min sida.
 • 4:39 - 4:42
  Vi måste riva ner de hinder vi har skapat
 • 4:42 - 4:46
  som stänger ute inhemska grupper
  från naturvårdsinsatserna.
 • 4:46 - 4:50
  Jag har vigt mitt liv åt att skydda lejon.
 • 4:50 - 4:52
  Och jag vet att mina grannar
  också skulle göra det,
 • 4:52 - 4:56
  om de bara kände djuren
  som finns i närheten.
 • 4:57 - 4:58
  Tack!
 • 4:58 - 5:01
  (Applåder)
Títol:
Hur samhällsledd naturvård kan rädda hotade djur
Speaker:
Moreangels Mbizah
Descripció:

Naturvårdaren och TED-talaren Moreangels Mbizah studerade det kända lejonet Cecil tills han sköts av en troféjägare 2015. Hon undrar om det kunde ha gått annorlunda och frågar: "Vad hade hänt om samhället i närheten av Cecil hade varit delaktiga i att skydda honom?" I ett kort föredrag berättar Mbizah om hur naturvården fungerar i hennes hemland Zimbabwe – och varför hon tror att lokalbefolkningarna som lever tillsammans med de vilda djuren har bäst möjlighet att hjälpa dem.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
05:16

Swedish subtitles

Revisions