Dutch subtítols

← Hoe bescherming vanuit de gemeenschap dieren in het wild kan redden

Obtén el codi d'incrustació
34 llengües

Showing Revision 8 created 10/29/2019 by Inge Widdershoven.

 1. Ik ben een leeuwenbeschermer.
 2. Klinkt cool, hè?
 3. Sommige mensen hebben misschien
  geen idee wat het betekent.
 4. Maar jullie hebben vast wel
  van Cecil de leeuw gehoord.
 5. [Cecil de Leeuw (2002-2015)]

 6. (Leeuw brult)

 7. Hij brult niet meer.

 8. Op 2 juli 2015
 9. eindigde zijn leven toen hij werd vermoord
  door een trofeejager.
 10. Ze zeggen dat je gehecht kan raken
  aan de dieren die je bestudeert.

 11. Dat was bij mij het geval
  met Cecil de leeuw,
 12. die ik drie jaar lang kende en bestudeerde
 13. in Hwange National Park.
 14. Ik vond zijn dood hartverscheurend.
 15. Het goede wat voortkwam uit deze tragedie,
 16. is de aandacht die het verhaal opleverde
 17. voor de benarde toestand
  van bedreigde wilde dieren.
 18. Na Cecil's dood

 19. vroeg ik mezelf het volgende af:
 20. Wat als de gemeenschap
  die naast Cecil de leeuw leefde,
 21. betrokken zou zijn bij zijn bescherming?
 22. Wat als ik Cecil had ontmoet
  toen ik 10 jaar was in plaats van 29?
 23. Zouden ik of mijn klasgenoten
  zijn lot hebben veranderd?
 24. Velen zetten zich in om het verdwijnen
  van leeuwen tegen te gaan,
 25. maar slechts enkelen behoren
  tot de inheemse bevolking
 26. of tot de zwaarst getroffen
  gemeenschappen.
 27. Terwijl gemeenschappen
  die met leeuwen leven
 28. toch het best in staat zijn
  om leeuwen goed te helpen.
 29. Lokale inwoners zouden
  de voorhoede moeten vormen

 30. bij het oplossen van de problemen
  waar hun wilde dieren mee kampen.
 31. Soms is verandering alleen mogelijk
 32. als de zwaarst getroffenen
  de leiding nemen.
 33. Lokale gemeenschappen zijn belangrijk
 34. voor het bestrijden van stroperij
  en illegale dierenhandel,
 35. wat immense bedreigingen zijn
  voor leeuwen en andere wilde dieren.
 36. Omdat ik een zwarte Afrikaanse vrouw
  en wetenschapper ben,

 37. willen mensen die ik ontmoet
  altijd graag weten
 38. of ik altijd al een
  natuurbeschermer wilde worden,
 39. want zij kennen weinig natuurbeschermers
 40. die eruit zien zoals ik.
 41. Toen ik opgroeide,
 42. wist ik niet eens dat
  dierenbeschermer een beroep was.
 43. De eerste keer dat ik
  een wild dier in mijn land zag,
 44. was ik 25 jaar oud,
 45. terwijl leeuwen en Afrikaanse wilde honden
 46. slechts een paar mijl
  van mijn huis leefden.
 47. Dit is vrij normaal in Zimbabwe,
 48. aangezien velen niet in aanraking
  komen met wilde dieren,
 49. terwijl zij toch deel uitmaken
  van ons erfgoed.
 50. Toen ik opgroeide,

 51. wist ik niet eens dat er leeuwen
  in mijn achtertuin leefden.
 52. Toen ik het Savé Valley
  Conservancy binnenstapte,
 53. 10 jaar geleden
  op een koude winterochtend,
 54. om Afrikaanse wilde honden te bestuderen
  voor mijn Master's onderzoek project,
 55. was ik gehypnotiseerd
  door de schoonheid en rust om me heen.
 56. Het voelde alsof ik mijn passie
  en doel van mijn leven vond.
 57. Die dag beloofde ik plechtig
 58. dat ik mijn leven zou wijden
  aan dierenbescherming.
 59. Ik denk aan schooldagen
  tijdens mijn jeugd in Zimbabwe

 60. en aan de andere kinderen
  die op mijn school zaten.
 61. Als we de kans hadden gehad
  om in contact te komen met wilde dieren,
 62. zouden misschien meer van mijn klasgenoten
  nu met mij samenwerken.
 63. Totdat de lokale gemeenschap met
  wilde dieren samenleeft en ze beschermt,
 64. kunnen alle inspanningen
  om ze te beschermen tevergeefs zijn.
 65. Dit zijn de gemeenschappen
  die met wilde dieren samenleven
 66. in hetzelfde ecosysteem
 67. en daar de kosten voor dragen.
 68. Als zij geen directe band hebben met,
  of profiteren van de dieren,
 69. hebben zij geen reden
  om hen te willen beschermen.
 70. En als lokale gemeenschappen
  hun wilde dieren niet beschermen,
 71. zal geen enkele interventie
  van buitenaf werken.
 72. Dus wat moet er gebeuren?

 73. Natuurbeschermers moeten
  milieu-educatie voorop stellen
 74. en de vaardigheden voor dierenbescherming
  van de gemeenschap vergroten.
 75. Schoolkinderen en gemeenschappen moeten
  naar nationale parken gebracht worden,
 76. zodat ze de kans hebben
  met wilde dieren in contact te komen.
 77. In elke inspanning en op elk niveau
 78. moet natuurbescherming
  de economie betrekken
 79. van de bevolking die het land
  deelt met de wilde dieren.
 80. Het is ook noodzakelijk
  dat lokale natuurbeschermers
 81. deel uitmaken van elke
  natuurbeschermingsinspanning
 82. als we vertrouwen willen vergroten
  en natuurbescherming willen integreren.
 83. Als lokale natuurbeschermers
  lopen we tegen veel hindernissen aan,
 84. van regelrechte discriminatie
  tot barrières door culturele waarden.
 85. Maar ik zal mijn inspanningen niet staken

 86. om inheemse gemeenschappen
  in dit gevecht te betrekken
 87. voor het voortbestaan van onze planeet.
 88. Ik vraag jullie mij hierin bij te staan.
 89. De barrières die we hebben opgericht,
  zullen we actief moeten ontmantelen,
 90. want ze sluiten inheemse bevolking uit
  van natuurbeschermingsinspanningen.
 91. Ik heb mijn leven gewijd
  aan het beschermen van leeuwen.

 92. En ik weet dat mijn buren
  dat ook zouden doen
 93. als ze de dieren gekend hadden
  die naast hen leefden.
 94. Dank jullie wel.

 95. (Applaus)