Return to Video

Hoe bescherming vanuit de gemeenschap dieren in het wild kan redden

 • 0:01 - 0:03
  Ik ben een leeuwenbeschermer.
 • 0:03 - 0:05
  Klinkt cool, hè?
 • 0:05 - 0:08
  Sommige mensen hebben misschien
  geen idee wat het betekent.
 • 0:08 - 0:11
  Maar jullie hebben vast wel
  van Cecil de leeuw gehoord.
 • 0:11 - 0:13
  [Cecil de Leeuw (2002-2015)]
 • 0:13 - 0:18
  (Leeuw brult)
 • 0:20 - 0:22
  Hij brult niet meer.
 • 0:22 - 0:25
  Op 2 juli 2015
 • 0:25 - 0:28
  eindigde zijn leven toen hij werd vermoord
  door een trofeejager.
 • 0:29 - 0:32
  Ze zeggen dat je gehecht kan raken
  aan de dieren die je bestudeert.
 • 0:33 - 0:36
  Dat was bij mij het geval
  met Cecil de leeuw,
 • 0:36 - 0:38
  die ik drie jaar lang kende en bestudeerde
 • 0:38 - 0:40
  in Hwange National Park.
 • 0:40 - 0:42
  Ik vond zijn dood hartverscheurend.
 • 0:44 - 0:47
  Het goede wat voortkwam uit deze tragedie,
 • 0:47 - 0:49
  is de aandacht die het verhaal opleverde
 • 0:49 - 0:52
  voor de benarde toestand
  van bedreigde wilde dieren.
 • 0:52 - 0:54
  Na Cecil's dood
 • 0:54 - 0:57
  vroeg ik mezelf het volgende af:
 • 0:57 - 1:01
  Wat als de gemeenschap
  die naast Cecil de leeuw leefde,
 • 1:01 - 1:03
  betrokken zou zijn bij zijn bescherming?
 • 1:04 - 1:09
  Wat als ik Cecil had ontmoet
  toen ik 10 jaar was in plaats van 29?
 • 1:09 - 1:12
  Zouden ik of mijn klasgenoten
  zijn lot hebben veranderd?
 • 1:13 - 1:17
  Velen zetten zich in om het verdwijnen
  van leeuwen tegen te gaan,
 • 1:17 - 1:21
  maar slechts enkelen behoren
  tot de inheemse bevolking
 • 1:21 - 1:23
  of tot de zwaarst getroffen
  gemeenschappen.
 • 1:24 - 1:26
  Terwijl gemeenschappen
  die met leeuwen leven
 • 1:26 - 1:30
  toch het best in staat zijn
  om leeuwen goed te helpen.
 • 1:30 - 1:33
  Lokale inwoners zouden
  de voorhoede moeten vormen
 • 1:33 - 1:36
  bij het oplossen van de problemen
  waar hun wilde dieren mee kampen.
 • 1:36 - 1:38
  Soms is verandering alleen mogelijk
 • 1:38 - 1:43
  als de zwaarst getroffenen
  de leiding nemen.
 • 1:43 - 1:45
  Lokale gemeenschappen zijn belangrijk
 • 1:45 - 1:48
  voor het bestrijden van stroperij
  en illegale dierenhandel,
 • 1:48 - 1:52
  wat immense bedreigingen zijn
  voor leeuwen en andere wilde dieren.
 • 1:52 - 1:55
  Omdat ik een zwarte Afrikaanse vrouw
  en wetenschapper ben,
 • 1:55 - 1:58
  willen mensen die ik ontmoet
  altijd graag weten
 • 1:58 - 2:00
  of ik altijd al een
  natuurbeschermer wilde worden,
 • 2:00 - 2:03
  want zij kennen weinig natuurbeschermers
 • 2:03 - 2:04
  die eruit zien zoals ik.
 • 2:04 - 2:05
  Toen ik opgroeide,
 • 2:05 - 2:08
  wist ik niet eens dat
  dierenbeschermer een beroep was.
 • 2:09 - 2:12
  De eerste keer dat ik
  een wild dier in mijn land zag,
 • 2:12 - 2:15
  was ik 25 jaar oud,
 • 2:15 - 2:17
  terwijl leeuwen en Afrikaanse wilde honden
 • 2:17 - 2:20
  slechts een paar mijl
  van mijn huis leefden.
 • 2:21 - 2:23
  Dit is vrij normaal in Zimbabwe,
 • 2:23 - 2:26
  aangezien velen niet in aanraking
  komen met wilde dieren,
 • 2:26 - 2:29
  terwijl zij toch deel uitmaken
  van ons erfgoed.
 • 2:29 - 2:30
  Toen ik opgroeide,
 • 2:30 - 2:34
  wist ik niet eens dat er leeuwen
  in mijn achtertuin leefden.
 • 2:34 - 2:37
  Toen ik het Savé Valley
  Conservancy binnenstapte,
 • 2:37 - 2:40
  10 jaar geleden
  op een koude winterochtend,
 • 2:40 - 2:44
  om Afrikaanse wilde honden te bestuderen
  voor mijn Master's onderzoek project,
 • 2:44 - 2:48
  was ik gehypnotiseerd
  door de schoonheid en rust om me heen.
 • 2:49 - 2:52
  Het voelde alsof ik mijn passie
  en doel van mijn leven vond.
 • 2:52 - 2:54
  Die dag beloofde ik plechtig
 • 2:54 - 2:58
  dat ik mijn leven zou wijden
  aan dierenbescherming.
 • 2:58 - 3:01
  Ik denk aan schooldagen
  tijdens mijn jeugd in Zimbabwe
 • 3:01 - 3:03
  en aan de andere kinderen
  die op mijn school zaten.
 • 3:03 - 3:07
  Als we de kans hadden gehad
  om in contact te komen met wilde dieren,
 • 3:07 - 3:11
  zouden misschien meer van mijn klasgenoten
  nu met mij samenwerken.
 • 3:11 - 3:16
  Totdat de lokale gemeenschap met
  wilde dieren samenleeft en ze beschermt,
 • 3:16 - 3:19
  kunnen alle inspanningen
  om ze te beschermen tevergeefs zijn.
 • 3:20 - 3:23
  Dit zijn de gemeenschappen
  die met wilde dieren samenleven
 • 3:23 - 3:24
  in hetzelfde ecosysteem
 • 3:24 - 3:26
  en daar de kosten voor dragen.
 • 3:27 - 3:31
  Als zij geen directe band hebben met,
  of profiteren van de dieren,
 • 3:32 - 3:34
  hebben zij geen reden
  om hen te willen beschermen.
 • 3:35 - 3:38
  En als lokale gemeenschappen
  hun wilde dieren niet beschermen,
 • 3:38 - 3:41
  zal geen enkele interventie
  van buitenaf werken.
 • 3:42 - 3:44
  Dus wat moet er gebeuren?
 • 3:45 - 3:48
  Natuurbeschermers moeten
  milieu-educatie voorop stellen
 • 3:48 - 3:52
  en de vaardigheden voor dierenbescherming
  van de gemeenschap vergroten.
 • 3:52 - 3:56
  Schoolkinderen en gemeenschappen moeten
  naar nationale parken gebracht worden,
 • 3:56 - 3:59
  zodat ze de kans hebben
  met wilde dieren in contact te komen.
 • 4:00 - 4:02
  In elke inspanning en op elk niveau
 • 4:02 - 4:04
  moet natuurbescherming
  de economie betrekken
 • 4:04 - 4:08
  van de bevolking die het land
  deelt met de wilde dieren.
 • 4:09 - 4:12
  Het is ook noodzakelijk
  dat lokale natuurbeschermers
 • 4:12 - 4:15
  deel uitmaken van elke
  natuurbeschermingsinspanning
 • 4:15 - 4:20
  als we vertrouwen willen vergroten
  en natuurbescherming willen integreren.
 • 4:20 - 4:23
  Als lokale natuurbeschermers
  lopen we tegen veel hindernissen aan,
 • 4:23 - 4:28
  van regelrechte discriminatie
  tot barrières door culturele waarden.
 • 4:28 - 4:30
  Maar ik zal mijn inspanningen niet staken
 • 4:31 - 4:33
  om inheemse gemeenschappen
  in dit gevecht te betrekken
 • 4:33 - 4:35
  voor het voortbestaan van onze planeet.
 • 4:36 - 4:39
  Ik vraag jullie mij hierin bij te staan.
 • 4:39 - 4:42
  De barrières die we hebben opgericht,
  zullen we actief moeten ontmantelen,
 • 4:42 - 4:46
  want ze sluiten inheemse bevolking uit
  van natuurbeschermingsinspanningen.
 • 4:46 - 4:50
  Ik heb mijn leven gewijd
  aan het beschermen van leeuwen.
 • 4:50 - 4:52
  En ik weet dat mijn buren
  dat ook zouden doen
 • 4:52 - 4:56
  als ze de dieren gekend hadden
  die naast hen leefden.
 • 4:57 - 4:58
  Dank jullie wel.
 • 4:58 - 5:03
  (Applaus)
Títol:
Hoe bescherming vanuit de gemeenschap dieren in het wild kan redden
Speaker:
Moreangels Mbizah
Descripció:

Natuurbeschermster en TED Fellow Moreangels Mbizah bestudeerde de beroemde leeuw Cecil, totdat een trofeejager hem doodschoot in 2015. Ze is benieuwd hoe dingen anders hadden kunnen lopen en vraagt: "Wat als de gemeenschap die naast Cecil woonde, betrokken was bij zijn bescherming?" In een korte talk deelt Mbizah de staat van natuurbescherming in haar thuisland Zimbabwe -- en waarom ze denkt dat gemeenschappen die met wilde dieren samenleven in de beste positie zijn om ze te helpen.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
05:16

Dutch subtitles

Revisions