Latvian subtítols

← Kā savvaļas dzīvniekus var glābt vietējo kopienu iesaiste

Obtén el codi d'incrustació
34 llengües

Showing Revision 5 created 12/20/2019 by Kristaps Kadiķis.

 1. Es esmu lauvu aizsardzības speciāliste.
 2. Izklausās forši, vai ne?
 3. Dažiem varbūt nav ne jausmas,
  ko tas nozīmē.
 4. Bet esmu droša, ka visi
  esat dzirdējuši par lauvu Sesilu.
 5. [Lauva Sesils (2002–2015)]

 6. (Lauvas rēcieni)

 7. Viņa rēcienus vairs nedzird.

 8. 2015. gada 2. jūlijā
 9. viņa dzīvību aprāva
  trofeju mednieka lode.
 10. Runā, ka cilvēki var pieķerties
  dzīvniekiem, ko pēta.

 11. Tieši tā notika ar mani un lauvu Sesilu,
 12. jo Vanges nacionālajā parkā
  pazinu un pētīju viņu trīs gadus.
 13. Viņa nāve salauza man sirdi.
 14. Bet labums no šīs traģēdijas bija tas,
 15. ka notikums piesaistīja uzmanību
 16. apdraudēto savvaļas dzīvnieku situācijai.
 17. Pēc Sesila nāves

 18. es sāku sev uzdot jautājumus.
 19. Ja nu Sesila tuvumā dzīvojošā kopiena
 20. būtu bijusi iesaistīta viņa aizsardzībā?
 21. Ja nu es Sesilu būtu satikusi,
  kad man bija 10, nevis 29 gadi?
 22. Vai es vai mani skolasbiedri
  būtu varējuši mainīt viņa likteni?
 23. Daudz cilvēku strādā,
  lai pasargātu lauvas no izzušanas,
 24. taču viņu vidū tikai daži
  ir vietējie iedzīvotāji
 25. vai to kopienu pārstāvji,
  kurās izzušana notiek vistraujāk.
 26. Taču kopienas, kas ar lauvām
  dzīvo plecu pie pleca,
 27. ir tās, kurām iespēju palīdzēt
  ir visvairāk.
 28. Vietējiem iedzīvotājiem

 29. būtu jābūt šo risinājumu
  galvenajam elementam.
 30. Reizēm pārmaiņas var notikt tikai tad,
 31. ja vadību uzņemas cilvēki,
  kurus problēma ietekmē visvairāk.
 32. Vietējām kopienām ir svarīga loma
 33. malumedniecības un nelegālas
  dzīvnieku tirdzniecības apkarošanā –
 34. šīs nodarbes ir galvenie draudi
  lauvām un citiem savvaļas dzīvniekiem.
 35. Es esmu melnādaina
  afrikāņu sieviete zinātnē,

 36. un cilvēki vienmēr vēlas zināt,
 37. vai es vienmēr esmu gribējusi
  strādāt dabas aizsardzībā,
 38. jo šajā jomā viņiem negadās sastapt
 39. daudz man līdzīgo.
 40. Bērnībā es pat nezināju,
 41. ka ir tāda profesija kā dabas aizsardzība.
 42. Savā dzimtenē pirmo dzīvnieku savvaļā
  es ieraudzīju 25 gadu vecumā,
 43. kaut gan lauvas un Āfrikas savvaļas suņi
 44. dzīvo tikai dažu kilometru attālumā
  no manām mājām.
 45. Zimbabvē tas nav nekas neparasts,
 46. jo daudz cilvēku pat nesastopas
  ar savvaļas dzīvniekiem,
 47. lai gan dzīvā daba ir daļa mūsu mantojuma.
 48. Bērnībā es nemaz nezināju,

 49. ka lauvas dzīvo turpat kaimiņos.
 50. Kad pirms 10 gadiem, aukstā ziemas rītā,
  spēru pirmo soli Savē ielejas rezervātā,
 51. lai savam maģistra darbam
  pētītu Āfrikas savvaļas suņus,
 52. mani apbūra šīs vietas skaistums un miers.
 53. Es jutu, ka esmu atradusi
  savas dzīves mērķi un aizraušanos.
 54. Todien es apsolījos
 55. savu dzīvi veltīt dzīvnieku aizsardzībai.
 56. Es atceros skolas dienas Zimbabvē

 57. un pārējos bērnus, ar kuriem kopā mācījos.
 58. Ja mums būtu bijusi
  iespēja sastapt dzīvniekus,
 59. varbūt vairāk manu klasesbiedru
  šobrīd strādātu kopā ar mani.
 60. Ja vien vietējie iedzīvotāji nevēlas
  dzīvniekus aizsargāt un sadzīvot ar tiem,
 61. visi centieni saudzēt dabu var būt vējā.
 62. Tās ir kopienas,
 63. kas dzīvo vienotā ekosistēmā
  ar savvaļas dzīvniekiem
 64. un kurām par to ir jāmaksā.
 65. Ja viņiem nav tiešas saiknes
  ar dzīvniekiem
 66. vai kāds labums no tiem,
 67. nav arī iemesla vēlmei tos aizsargāt.
 68. Un, ja dzīvniekus neaizsargā
  vietējās kopienas,
 69. nekāda iejaukšanās no ārpuses nepalīdzēs.
 70. Ko darīt?

 71. Aktīvistiem galvenā uzmanība
  būtu jāpievērš vides izglītībai
 72. un jāpalīdz uzlabot iedzīvotāju
  prasmes dabas aizsardzībā.
 73. Skolas vecuma bērni
  un vietējie iedzīvotāji
 74. jāved uz nacionālajiem parkiem,
 75. lai viņi iepazītu dzīvniekus.
 76. Ikvienā rīcībā un ikvienā līmenī
 77. dabas aizsardzībā jāņem vērā
  to cilvēku ekonomika,
 78. kuri dzīvo uz vienas zemes ar dzīvniekiem.
 79. Ārkārtīgi svarīga
  ir arī vietējo aktīvistu iesaiste
 80. ikvienā dabas aizsardzības pasākumā;
 81. tikai tā var veicināt uzticēšanos
 82. un padarīt dabas aizsardzību
  par šo kopienu dzīvesveida sastāvdaļu.
 83. Vietējie dabas sargātāji
  sastop daudz šķēršļu –
 84. no neslēptas diskriminācijas līdz pat
  kultūras normu noteiktiem ierobežojumiem.
 85. Tomēr es nepadošos

 86. un turpināšu iesaistīt vietējās kopienas
 87. cīņā par mūsu planētas izdzīvošanu.
 88. Es aicinu jūs pievienoties.
 89. Mums aktīvi jānojauc šķēršļi,
 90. kas vietējām kopienām traucē
  iesaistīties dabas aizsardzībā.
 91. Savu dzīvi esmu veltījusi
  lauvu aizsardzībai.

 92. Un to darītu arī mani kaimiņi,
 93. ja vien pazītu dzīvniekus,
  kas mitinās tiem turpat blakus.
 94. Paldies.

 95. (Aplausi)