Polish subtítols

← Musimy śledzić wodę na świecie podobnie, jak śledzimy pogodę

Obtén el codi d'incrustació
22 llengües

Showing Revision 10 created 01/06/2020 by Marta Konieczna.

 1. Musimy stworzyć
  wodną służbę meteorologiczną.
 2. Dopóki wspólnie
  nie zażądamy odpowiedzialności,
 3. nie będzie zachęty
  do finansowania takiej inwestycji.
 4. Po raz pierwszy przemawiałem
  na konferencji na TED osiem lat temu.
 5. Świeżo po studiach nie wiedziałem,
 6. że w ciągu kilku minut na scenie
 7. formułowałem pytania,
  o które miałem być pytany
 8. przez następną dekadę.
 9. Jak zbyt wielu 20-latków,
 10. oczekiwałem, że rozwiążę
  problemy na świecie.
 11. Szczególnie światowe problemy z wodą
 12. przy użyciu mojej technologii.
 13. Musiałem się wiele nauczyć.
 14. Uwiodło mnie przekonanie,
 15. że nasze największe
  problemy z jakością wody
 16. utrzymują się,
  bo są trudne do zidentyfikowania.
 17. Przypuszczałem, że potrzebowaliśmy
 18. tylko prostszych, szybszych i bardziej
  przystępnych cenowo czujników.
 19. Myliłem się.
 20. Prawdą jest, że zarządzanie
  jutrzejszym ryzykiem związanym z wodą
 21. będzie wymagać lepszych danych
  i lepszej technologii.
 22. Dziś korzystamy z niewielkiej
  ilości danych o wodzie.
 23. Nasze największe problemy z wodą
  utrzymują się z powodu tego,
 24. czego nie robimy i problemów,
  które ignorujemy.
 25. Właściwie nie ma wątpliwości,
 26. co dzisiejsze dane mówią
  naszemu gatunkowi, aby zrobić:
 27. musimy więcej oszczędzać,
 28. musimy mniej zanieczyszczać.
 29. Dzisiejsze dane nie pomogą nam
  w prognozowaniu pojawiającego się ryzyka,
 30. z którym borykają się firmy i rynki.
 31. Szybko stają się do tego bezużyteczne.
 32. Kiedyś miały większą wartość,
 33. ale nigdy nie pokazały nam
  z prawdziwą dokładnością,
 34. ile mamy wody
 35. lub co w niej jest.
 36. Rozważmy ostatnią dekadę
  statystyk zużycia wody
 37. z każdego z narodów z grupy G20.
 38. Czego te liczby nam nie mówią
 39. jest to, że żaden z tych krajów nie mierzy
  bezpośrednio ilości zużywanej wody.
 40. To tylko dane szacunkowe,
 41. i są oparte na nieaktualnych modelach,
 42. które nie uwzględniają
  kryzysu klimatycznego,
 43. nie biorą też pod uwagę
  jego wpływu na wodę.
 44. W 2015 roku Chennai,
  szóste co do wielkości miasto Indii,
 45. zostało dotknięte największymi
  powodziami od stulecia.
 46. Dziś jego zbiorniki wodne są prawie suche.
 47. Zajęło to trzy lata,
 48. trzy lata skąpych opadów.
 49. Jest to jeden z najszybciej zestawiających
  dane dotyczące wody narodów,
 50. włączając USA.
 51. Mimo że były prognozy
 52. przewidujące poważne
  niedobory wody w Chennai,
 53. żadne z nich nie mogły
  pomóc określić, kiedy i gdzie
 54. to się stanie.
 55. To jest nowy problem związany z wodą,
 56. bo tempo zmieniających się
  aspektów cyklu wodnego przyspiesza.
 57. Jak ujawniono w ostatnim ostrzeżeniu ONZ,
 58. obecnie co tydzień dotyka nas nowa
  klimatyczna sytuacja kryzysowa.
 59. Przed nami jeszcze większe
  niepewności związane z jakością wody.
 60. Większość krajów corocznie
  testuje swoje zbiorniki wodne
 61. na jedynie garstkę różnych zanieczyszczeń.
 62. Zamiast testowania, używamy
  tak zwanego ''modelu rozcieńczeni'',
 63. aby kontrolować zanieczyszczenie.
 64. Wyobraźcie sobie, że do napełnionego
  świeżą wodą basenu olimpijskiego
 65. dodaję jedną kroplę rtęci.
 66. To się rozcieńczy
  do jednej miliardowej części,
 67. co mieści się w bezpiecznych
  granicach przyjętych
 68. przez Światową
  Organizację Zdrowia.
 69. Ale jeśli nastąpiłby nieprzewidziany
  spadek ilości dostępnej wody,
 70. mniej wody gruntowej,
  mniej wody powierzchniowej
 71. rozcieńczenie byłoby o wiele mniejsze,
 72. a woda byłaby bardziej skażona.
 73. W ten sposób większość krajów
  radzi sobie z zanieczyszczeniami.
 74. Używają tego modelu,
  aby określić bezpieczne poziomy.
 75. Ma to wyraźne wady,
 76. ale działało dosyć dobrze,
  gdy mieliśmy dużo wody
 77. i stałe warunki pogodowe.
 78. Teraz sytuacja jest inna
  i będziemy musieli inwestować
 79. i opracować nowe
  strategie gromadzenia danych.
 80. Ale zanim to zrobimy, musimy działać
  na podstawie danych, które już mamy.
 81. To jest pożar paliwa odrzutowego.
 82. Wielu z was zdaje sobie sprawę,
 83. że emisje z silników odrzutowych
  mają duży wpływ na zmiany klimatu.
 84. Być może nie wiecie o tym,
  że amerykański Departament Obrony
 85. jest największym
  konsumentem paliwa lotniczego.
 86. Kiedy zużywają paliwo lotnicze,
 87. każą używać pianki przeciwpożarowej,
  takiej jak widać tutaj,
 88. która zawiera chemikalia o nazwie PFAS.
 89. Nikt nie używa więcej tej pianki
  od amerykańskiego Departamentu Obrony,
 90. a za każdym razem, gdy
  jest użyta, PFAS trafiają do wody.
 91. Od lat 70. wojsko używa
  tej pianki na całym świecie.
 92. Wiemy, że PFAS powodują
  raka, wady wrodzone,
 93. i są teraz tak wszechobecne w środowisku,
 94. że znajdujemy je w prawie każdej
  żywej istocie, którą testujemy,
 95. w tym w nas samych.
 96. Jak dotąd amerykański Departament
  Obrony nie został uznany za winnego
 97. za zanieczyszczenia PFAS,
 98. ani nie poniósł za to
  odpowiedzialności.
 99. Pomimo trwających starań,
  aby wycofać te pianki przeciwpożarowe,
 100. nie ma bezpieczniejszych,
  skutecznych alternatyw.
 101. W rzeczywistości używane są
  inne związki PFAS,
 102. które mogą mieć gorsze
  konsekwencje zdrowotne.
 103. Obecnie obserwujemy
  zmniejszającą się odpowiedzialność rządu,
 104. a ryzyko odpowiedzialności
  za zanieczyszczenie wody zanika.
 105. Czy to zachęca do powstawania inwestycji
  związanych z wodą w przyszłości?
 106. W ciągu ostatniej dekady średnia
  globalnych inwestycji na wczesnym etapie
 107. we wczesnych stadiach technologii wodnych
 108. osiąga rocznie mniej niż
  30 milionów dolarów.
 109. Jest to 0,12% światowego kapitału
  wysokiego ryzyka dla początkujących firm.
 110. A wydatki publiczne
  nie rosną wystarczająco szybko.
 111. Bliższe spojrzenie na to pokazuje,
  że woda nie jest priorytetem.
 112. Na jednego obywatela, w 2014 roku
  rząd USA wydał 11 dolarów
 113. na infrastrukturę wodną,
 114. w porównaniu do 251 dolarów
  na infrastrukturę informatyczną.
 115. Kiedy więc nie wykorzystujemy
  posiadanych danych
 116. nie zachęcamy do inwestowania
  w nowe technologie,
 117. nie zachęcamy do gromadzenia danych
 118. i nie zachęcamy do inwestowania,
  w zabezpieczenie przyszłości wody.
 119. Czy czeka nas zagłada?
 120. Wciąż się uczę,
 121. jak balansować świadomość
  zagłady z tym, co można zrobić,
 122. bo Greta Thunberg i Extinction Rebellion
 123. nie chcą nadziei, ale działania.
 124. Więc, co możemy zrobić?
 125. Trudno wyobrazić sobie
  życie bez serwisu pogodowego,
 126. Jednak przed prognozowaniem pogody,
 127. nie mieliśmy komercyjnych lotów,
 128. statki często ginęły na morzu,
 129. a przez pojedynczą burzę
  mogło zabraknąć żywności.
 130. Gdy mieliśmy sieci
  radiowe i telegraficzne,
 131. rozwiązywanie takich problemów
 132. było oparte na śledzeniu ruchu burz.
 133. To było decydującym bodźcem
  do globalnego gromadzenia danych,
 134. od których obecnie zależy każde
  gospodarstwo domowe i firma.
 135. Było to wynikiem zarówno stałego
  i skoordynowanego gromadzenia danych,
 136. jak i zachowań ceniących
 137. bardziej otwartą ocenę
  i udostępnianie wszystkich danych
 138. o dotykających nas zagrożeniach.
 139. Globalna służba meteorologiczna dla wody
  mogłaby pomóc przewidzieć jej niedobory.
 140. Wprowadzić racjonowanie
  zanim wyczerpią się zbiorniki.
 141. Pomóc w wykryciu zanieczyszczenia,
  zanim się rozprzestrzeni.
 142. Chronić nasze łańcuchy dostaw,
 143. zabezpieczyć nasze zapasy żywności.
 144. Co najważniejsze,
 145. umożliwiłoby to precyzyjne
  oszacowanie ryzyka
 146. konieczne, aby temu zapobiec.
 147. Uda się, bo z pogodą już się to udało.
 148. Ale będzie to wymagało środków.
 149. Musimy zachęcać do większych
  inwestycji związanych z wodą.
 150. Inwestorów z kapitałem
  podwyższonego ryzyka,
 151. część funduszy powinna być przeznaczona
  na inwestycje związane z wodą.
 152. Nie ma nic bardziej cennego.
 153. firmy będą musiały zrozumieć
  ryzyko związane z wodą,
 154. aby pozostać konkurencyjnymi
  w zmieniającym się świecie.
 155. Oprócz kapitału wysokiego ryzyka
 156. jest też dużo obiecujących
  programów rządowych
 157. promujących rozwój gospodarczy
  poprzez zachęty podatkowe.
 158. Nowa opcja w USA,
  z której korzysta moja firma,
 159. nazywa się ''strefami możliwości''.
 160. Oferują korzystne ulgi podatkowe
  przy inwestowaniu zysków kapitałowych
 161. na obszarach zagrożonych
  i o niskich dochodach.
 162. Te obszary są również narażone
 163. na ogromne ryzyko związane z wodą,
 164. tworzy to więc kluczowe bodźce
  do współpracy ze społecznościami,
 165. które najbardziej potrzebują pomocy.
 166. Jeśli nie chcecie inwestować
  w tego typu przedsięwzięcia,
 167. ale posiadacie ziemię w USA,
 168. czy wiecie, że możecie
  wykorzystać swoją ziemię
 169. w celu trwałego zachowania jakości wody
 170. ze udogodnieniem środowiskowym?
 171. Możesz przypisać prawo wieczyste
  lokalnemu funduszowi powierniczemu,
 172. aby ocalić waszą ziemię
 173. i wyznaczyć cele dotyczące jakości wody.
 174. A jeśli osiągniesz te cele,
 175. możesz otrzymywać co roku
  znaczną ulgę podatkową.
 176. Ile obszarów możemy chronić
 177. dzięki takim oraz innym inicjatywom?
 178. Są one potężną siłą,
  bo oferują dostęp do nieruchomości,
 179. co jest konieczne, aby stworzyć podstawy
  dla globalnej służby pogodowej dla wody.
 180. Aby to działało, inicjatywy te muszą być
  używane zgodnie z ich przeznaczeniem,
 181. a nie jako zwykłe narzędzia
  do unikania podatków.
 182. Kiedy ustanowiono służebność ochronną,
 183. nie przewidziano, jak głęboko
  korporacje emitujące zanieczyszczenia,
 184. mogą zakorzenić się w ruchy ekologiczne.
 185. Przyzwyczailiśmy się do firm
  mówiących o kryzysie klimatycznym
 186. i nie robiących niczego z tym problemem.
 187. Osłabiło to spuściznę
  i skuteczność tych inicjatyw,
 188. ale uczyniło je też
  gotowymi do regeneracji.
 189. Używajmy udogodnień
  zgodnie z ich przeznaczeniem,
 190. aby wyznaczyć i osiągnąć
  ambitne cele ochrony środowiska?
 191. Stwórzmy takie możliwości
  w strefach, które na to pozwalają?
 192. Bo bezpieczeństwo wodne
  wymaga odpowiedzialności.
 193. Odpowiedzialnością nie jest sponsorowanie
  grup ekologicznych i muzeów przez firmy
 194. emitujące zanieczyszczenia.
 195. To jest konflikt interesów.
 196. (Brawa)
 197. Odpowiedzialność to
 198. zbyt wysokie ryzyko odpowiedzialności,
 199. aby nadal zanieczyszczać
  i marnować naszą wodę.
 200. Nie możemy zadowalać się
  słowami. Czas działać.
 201. Najlepiej zacząć od
  największych trucicieli,
 202. szczególnie od Departamentu Obrony USA,`
  finansowanego przez podatników.
 203. Kogo i co chronimy, gdy
  żołnierze amerykańscy, ich rodziny
 204. i wszyscy w pobliżu amerykańskich
  baz wojskowych za granicą,
 205. piją toksyczną wodę?
 206. Globalne bezpieczeństwo nie może dłużej
  być sprzeczne z ochroną naszej planety
 207. lub naszym wspólnym zdrowiem.
 208. Nasze przetrwanie od tego zależy.
 209. Podobnie,
 210. rolnictwo zależy od dopłat
  finansowanych przez podatników
 211. wypłacanych rolnikom, aby zabezpieczyć
  i unormować dostawy żywności.
 212. Takie zachęty są kluczowe,
 213. bo rolnictwo odpowiada za konsumpcję 70%
 214. całej wody używanej każdego roku.
 215. Spływy nawozów i pestycydów
 216. są dwoma największymi
  źródłami zanieczyszczenia wody.
 217. Zmieńmy te dotacje, aby wymagać
  wydajniejszego zużycia wody
 218. i mniej zanieczyszczeń.
 219. (Brawa)
 220. I na koniec,
 221. nie możemy oczekiwać postępu
 222. bez stawiania czoła konfliktom interesów,
 223. które tłumią naukę,
 224. szkodzą innowacjom
 225. i zniechęcają do bycia transparentnym.
 226. W interesie publicznym leży,
 227. aby mierzyć i dzielić się wszystkim,
  czego możemy się nauczyć i odkryć
 228. o dotykających nas zagrożeniach
  związanych z wodą.
 229. Rzeczywistość nie istnieje
  dopóki jej nie zmierzymy.
 230. Nie tylko za pomocą technologii.
 231. Ale za pomocą naszej wspólnej woli.
 232. Dziękuję.
 233. (Brawa)