Return to Video

We moeten het water in de wereld volgen zoals we het weer volgen

 • 0:01 - 0:04
  We moeten een weerdienst
  voor water maken.
 • 0:04 - 0:08
  Zolang we niet gezamenlijk
  verantwoordelijkheid eisen,
 • 0:08 - 0:11
  zal er geen prikkel zijn
  om die te financieren.
 • 0:12 - 0:14
  De eerste keer dat ik
  op een conferentie sprak,
 • 0:14 - 0:17
  was hier bij TED, acht jaar geleden.
 • 0:17 - 0:19
  Net klaar met mijn master,
  wist ik nog niet
 • 0:19 - 0:21
  dat ik in die paar minuten op het podium
 • 0:21 - 0:23
  de vragen zou stellen
  die mij zouden worden gesteld
 • 0:23 - 0:25
  in de 10 jaren erna.
 • 0:26 - 0:28
  En zoals zoveel twintigers
 • 0:28 - 0:31
  dacht ik de wereldproblemen
  op te kunnen lossen,
 • 0:31 - 0:33
  vooral de waterproblemen in de wereld,
 • 0:33 - 0:35
  met mijn technologie.
 • 0:36 - 0:38
  Ik moest nog veel leren.
 • 0:39 - 0:41
  Het was verleidelijk om te geloven
 • 0:41 - 0:44
  dat onze grootste problemen
  met de waterkwaliteit bleven bestaan
 • 0:44 - 0:48
  omdat ze zo moeilijk te vinden waren.
 • 0:48 - 0:52
  Ik bleef erbij dat we alleen simpelere,
 • 0:52 - 0:55
  snellere en goedkopere
  sensoren nodig hadden.
 • 0:55 - 0:57
  Ik zat fout.
 • 0:57 - 1:02
  Het klopt dat voor het beheersen
  van toekomstige risico's met water
 • 1:02 - 1:06
  betere gegevens en technologie nodig zijn,
 • 1:06 - 1:11
  maar we gebruiken nauwelijks
  de weinige gegevens die er al zijn.
 • 1:11 - 1:15
  De grootste waterproblemen bestaan nog
  vanwege de dingen die we niet doen,
 • 1:15 - 1:19
  en de problemen die we niet onderkennen.
 • 1:19 - 1:21
  Er is bijna geen twijfel
 • 1:21 - 1:26
  over wat de watergegevens
  ons als soort zeggen te moeten doen:
 • 1:26 - 1:27
  we moeten meer beschermen
 • 1:27 - 1:29
  en we moeten minder vervuilen.
 • 1:30 - 1:35
  De huidige gegevens helpen ons echter niet
  de groeiende risico's te voorspellen
 • 1:35 - 1:37
  die op bedrijven en markten afkomen.
 • 1:37 - 1:40
  Daarvoor worden ze steeds minder nuttig.
 • 1:40 - 1:42
  Ze hadden meer waarde,
 • 1:42 - 1:46
  maar ze zeiden ons nooit precies
 • 1:46 - 1:48
  hoeveel water er is
 • 1:48 - 1:49
  of wat daar in zit.
 • 1:50 - 1:54
  Laten we de laatste tien jaar
  aan waterverbruik eens nemen
 • 1:54 - 1:57
  van alle G20-landen.
 • 1:57 - 1:59
  Deze cijfers vertellen ons niet
 • 1:59 - 2:04
  dat geen van de landen rechtstreeks meet
  hoeveel water wordt verbruikt.
 • 2:04 - 2:06
  Het zijn schattingen,
 • 2:06 - 2:08
  en ze zijn gebaseerd
  op achterhaalde modellen
 • 2:08 - 2:11
  die de klimaatcrisis niet meenemen,
 • 2:11 - 2:15
  en niet kijken naar
  de gevolgen voor het water.
 • 2:16 - 2:20
  In 2015 werd Chennai, de op zes na
  grootste stad in India, getroffen
 • 2:20 - 2:24
  door de ergste overstromingen van de eeuw.
 • 2:25 - 2:29
  Tegenwoordig zijn
  hun watervoorraden bijna op.
 • 2:29 - 2:32
  Het duurde drie jaar tot het zover was,
 • 2:32 - 2:34
  drie jaren minder dan gemiddelde regenval.
 • 2:34 - 2:39
  Dat is sneller dan de meeste landen
  hun watergegevens op een rijtje krijgen,
 • 2:39 - 2:41
  inclusief de VS.
 • 2:41 - 2:48
  Hoewel in Chennai ernstige
  watertekorten voorspeld werden,
 • 2:48 - 2:51
  kon niemand ons precies vertellen
 • 2:51 - 2:54
  wanneer of waar dat ging gebeuren.
 • 2:54 - 2:57
  Dit is een nieuw soort waterprobleem,
 • 2:57 - 3:02
  omdat de snelheid waarmee elk aspect
  van de waterkringloop verandert,
 • 3:02 - 3:03
  steeds groter wordt.
 • 3:03 - 3:07
  Zoals onlangs een waarschuwing
  van de VN onthulde,
 • 3:07 - 3:12
  wordt er nu elke week een nieuw noodgeval
  door het klimaat gemeld.
 • 3:14 - 3:17
  Er zijn steeds grote onzekerheden
  wat betreft de waterkwaliteit.
 • 3:17 - 3:21
  Het komt niet vaak voor dat in een land
  watermassa's worden getest
 • 3:21 - 3:24
  op meer dan een handvol soorten
  verontreiniging per jaar.
 • 3:24 - 3:27
  In plaats van te testen,
  wordt het verdunningsmodel gebruikt
 • 3:27 - 3:29
  om met vervuiling om te gaan.
 • 3:29 - 3:33
  Stel dat ik een olympisch zwembad had,
 • 3:33 - 3:36
  en daar schoon water in deed
  en een druppel kwik,
 • 3:36 - 3:39
  dan is dat is een kwikverdunning
  van 1 op de miljard,
 • 3:39 - 3:43
  wat de WHO als gezond beschouwt.
 • 3:43 - 3:47
  Als er echter een onverwachte
  daling zou zijn in de wateraanvoer,
 • 3:47 - 3:52
  minder grondwater, minder stroming,
  minder water in het bad,
 • 3:52 - 3:54
  dan zou de verdunning minder worden,
 • 3:54 - 3:57
  en zou het giftiger worden.
 • 3:57 - 4:00
  Zo gaan de meeste landen om
  met het aanpakken van vervuiling.
 • 4:00 - 4:04
  Met dit model bepalen ze
  welke verontreiniging nog veilig is.
 • 4:04 - 4:06
  Het heeft duidelijk zwakke punten,
 • 4:06 - 4:09
  maar het werkte goed genoeg
  toen we water genoeg hadden
 • 4:09 - 4:12
  en voorspelbare weerpatronen.
 • 4:12 - 4:16
  Nu we die niet meer hebben,
  moeten we nieuwe manieren
 • 4:16 - 4:18
  van gegevensverzameling ontwikkelen.
 • 4:18 - 4:23
  Maar eerst moeten we gaan handelen
  op basis van de gegevens die we al hebben.
 • 4:23 - 4:25
  Dit is een kerosinebrand.
 • 4:25 - 4:28
  Je weet dat uitstoot door luchtvaart
 • 4:28 - 4:30
  een enorme rol speelt
  bij klimaatverandering.
 • 4:30 - 4:34
  Je zal niet weten dat
  het ministerie van defensie van de VS
 • 4:34 - 4:37
  de grootste verbruiker is van kerosine.
 • 4:37 - 4:39
  En als ze kerosine verbruiken,
 • 4:39 - 4:43
  verplichten ze gebruik
  van blusschuim zoals hier,
 • 4:43 - 4:46
  dat een groep chemicaliën
  bevat dat PFAS heet.
 • 4:46 - 4:50
  Niemand gebruikt meer van dit schuim
  dan het ministerie van defensie van de VS,
 • 4:50 - 4:55
  en elke keer als PFAS wordt gebruikt,
  vindt het z'n weg naar onze watersystemen.
 • 4:55 - 4:59
  Wereldwijd hebben militairen dit schuim
  sinds de jaren 70 gebruikt.
 • 4:59 - 5:03
  We weten dat PFAS kanker kan veroorzaken
  en geboorte-afwijkingen,
 • 5:03 - 5:06
  en het is nu zo
  doorgedrongen in het milieu,
 • 5:06 - 5:10
  dat we het in bijna elk levend
  wezen vinden dat we testen,
 • 5:10 - 5:12
  ook bij onszelf.
 • 5:13 - 5:17
  Het ministerie van defensie
  is nog niet verantwoordelijk gesteld
 • 5:17 - 5:19
  voor de PFAS-vervuiling,
 • 5:19 - 5:21
  en ook niet aansprakelijk gesteld.
 • 5:21 - 5:25
  Hoewel er wordt geprobeerd om
  dit blusschuim geleidelijk af te schaffen,
 • 5:25 - 5:28
  worden veiligere en effectievere
  schuimen niet omarmd.
 • 5:28 - 5:31
  Ze gebruiken zelfs andere PFAS-moleculen,
 • 5:31 - 5:37
  die, voor zover we weten, nog slechter
  kunnen zijn voor de gezondheid.
 • 5:38 - 5:45
  De verantwoordelijkheid van de overheid
  is dus bijna tot het nulpunt gedaald,
 • 5:45 - 5:49
  en de kans dat je aansprakelijk bent
  voor waterverontreiniging verdwijnt.
 • 5:50 - 5:55
  Welke voordelen biedt dit om te investeren
  in onze watertoekomst?
 • 5:55 - 6:01
  In de laatste tien jaar was
  de wereldwijde investering
 • 6:01 - 6:03
  aan start-ups van
  watertechnologiebedrijven
 • 6:03 - 6:07
  in totaal minder dan
  30 miljoen dollar per jaar.
 • 6:07 - 6:14
  Dat is 0,12 procent van
  al het durfkapitaal in start-ups.
 • 6:15 - 6:20
  Overheidsuitgaven stijgen
  ook niet genoeg mee.
 • 6:20 - 6:24
  Als je goed kijkt,
  blijkt water geen prioriteit.
 • 6:24 - 6:28
  In 2014 spendeerde de Amerikaanse overheid
 • 6:28 - 6:32
  11 dollar per inwoner
  aan waterinfrastructuur,
 • 6:32 - 6:36
  tegenover 251 dollar
  aan ICT-infrastructuur.
 • 6:36 - 6:40
  Als je dus niet de gegevens
  gebruikt die je hebt,
 • 6:40 - 6:42
  moedig je investeringen
  in nieuwe technologie niet aan,
 • 6:42 - 6:45
  en het verzamelen
  van meer gegevens ook niet,
 • 6:45 - 6:50
  en we moedigen zeker niet aan dat
  onze watertoekomst veilig wordt gesteld.
 • 6:51 - 6:53
  Is het te laat?
 • 6:53 - 6:55
  Ik leer nog steeds
 • 6:55 - 7:00
  hoe ondergang en noodzaak in
  balans te krijgen met wat we kunnen doen,
 • 7:00 - 7:03
  omdat Greta Thunberg
  en Extinction Rebellion
 • 7:03 - 7:05
  geen hoop van ons willen, maar actie.
 • 7:05 - 7:07
  Wat kunnen we dan doen?
 • 7:08 - 7:13
  Je kan je het leven niet voorstellen
  zonder weerdienst,
 • 7:13 - 7:15
  maar voordat de moderne
  weerdiensten er waren,
 • 7:15 - 7:17
  was er geen commerciële luchtvaart,
 • 7:17 - 7:21
  was het gebruikelijk
  dat er schepen op zee verdwenen,
 • 7:21 - 7:24
  en kon je door een storm
  voedselschaarste krijgen.
 • 7:25 - 7:28
  Toen we eenmaal radio
  en telegrafie kregen,
 • 7:28 - 7:31
  hoefde je om deze problemen op te lossen
 • 7:31 - 7:34
  alleen maar het pad
  van de storm bij te houden.
 • 7:35 - 7:39
  En dat legde de basis voor
  een wereldwijde gegevensverzameling
 • 7:39 - 7:44
  waar elk huishouden en elke onderneming
  tegenwoordig op vertrouwt.
 • 7:44 - 7:45
  Dit was zowel het resultaat
 • 7:45 - 7:48
  van gecoördineerd
  en consequent gegevens verzamelen,
 • 7:48 - 7:53
  als van het scheppen van een cultuur
  die grotere waarde zag
 • 7:53 - 7:58
  in het openlijk beoordelen en delen
  van alles dat het maar kon vinden
 • 7:58 - 8:00
  over de risico's die ons wachten.
 • 8:01 - 8:06
  Een wereldwijde weerdienst voor water
  zou helpen watertekorten te voorspellen.
 • 8:06 - 8:12
  Het zou kunnen helpen bij het rantsoeneren
  voordat de voorraden uitdrogen.
 • 8:12 - 8:15
  Het kan helpen bij het vinden van
  verontreiniging voor ze zich verspreidt.
 • 8:15 - 8:18
  Het kan de aanvoerketen beschermen,
 • 8:18 - 8:19
  onze voedselvoorziening beschermen
 • 8:19 - 8:21
  en misschien het belangrijkst,
 • 8:21 - 8:25
  je kan er de risico's goed mee inschatten
 • 8:25 - 8:28
  zodat je maatregelen kan nemen.
 • 8:28 - 8:31
  We weten dat we dat kunnen,
  want dat doen we al met het weer,
 • 8:31 - 8:35
  maar er zijn wel middelen nodig.
 • 8:35 - 8:37
  We moeten investeren
  in water meer stimuleren.
 • 8:37 - 8:39
  Investeerders, durfkapitalisten:
 • 8:39 - 8:44
  een deel van je fondsen
  zou je moeten besteden aan water.
 • 8:44 - 8:45
  Niets is meer waardevol
 • 8:45 - 8:49
  en uiteindelijk zullen ondernemingen
  de risico's moeten kennen van water
 • 8:49 - 8:53
  om concurrerend te blijven
  in de wereld van de toekomst.
 • 8:53 - 8:55
  Naast durfkapitaal
 • 8:55 - 8:59
  zijn er genoeg andere veelbelovende
  overheidsprogramma's
 • 8:59 - 9:03
  die economische ontwikkeling
  aanmoedigen via belastingvoordelen.
 • 9:03 - 9:05
  Een nieuwe mogelijkheid in de VS
  die mijn bedrijf gebruikt,
 • 9:05 - 9:08
  wordt 'kans-zone' genoemd.
 • 9:08 - 9:12
  Ze bieden een gunstige fiscale behandeling
  voor het beleggen van vermogenswinsten
 • 9:12 - 9:15
  in aangewezen noodlijdende
  en arme gebieden.
 • 9:15 - 9:19
  Dit zijn gebieden die ook te maken
  krijgen met waterrisico's.
 • 9:19 - 9:22
  Dit zorgt voor cruciale prikkels
  om rechtstreeks te werken
 • 9:22 - 9:25
  met de gemeenschappen
  die hulp het meeste nodig hebben.
 • 9:25 - 9:29
  Als je dit soort investeringen niet zoekt
 • 9:29 - 9:31
  maar je hebt grond in de VS,
 • 9:31 - 9:34
  dan kan je die grond benutten
 • 9:34 - 9:37
  om de waterkwaliteit op peil te houden
 • 9:37 - 9:39
  met erfdienstbaarheid.
 • 9:39 - 9:43
  Je kent dan eeuwigdurend recht toe
  aan een plaatselijke beheerder
 • 9:43 - 9:44
  om de grond te beschermen
 • 9:44 - 9:46
  en waterkwaliteitsdoelen vast te leggen.
 • 9:46 - 9:48
  Als je die doelen haalt,
 • 9:48 - 9:53
  wordt je elk jaar beloond
  met aanzienlijke belastingvoordelen.
 • 9:54 - 9:59
  Hoeveel gebieden kunnen we beschermen
 • 9:59 - 10:02
  via deze en andere programma's?
 • 10:02 - 10:06
  Ze zijn krachtig omdat ze
  toegang geven tot onroerend goed
 • 10:06 - 10:10
  die nodig is om de basis te leggen
  voor een brede weerdienst voor water.
 • 10:11 - 10:17
  Dit werkt alleen als we deze programma's
  gebruiken zoals ze zijn bedoeld
 • 10:17 - 10:20
  en niet als middel
  om belasting te ontduiken.
 • 10:21 - 10:23
  Bij de introductie
  van beschermingsversoepeling
 • 10:23 - 10:27
  kon niemand vermoeden
  hoe betrokken in de milieuorganisaties
 • 10:27 - 10:29
  de vervuilende bedrijven zouden raken.
 • 10:29 - 10:34
  We zijn gewend geraakt aan bedrijven
  die wel praten over de klimaatcrisis
 • 10:34 - 10:36
  maar er niets aan doen.
 • 10:38 - 10:42
  Dit heeft de nalatenschap en de impact
  van deze programma's ondermijnd,
 • 10:42 - 10:45
  maar maakt ze ook rijp voor protest.
 • 10:45 - 10:48
  Waarom gebruik je de versoepeling
  niet zoals die bedoeld is,
 • 10:48 - 10:53
  door beschermingsdoelen
  te stellen en te halen?
 • 10:53 - 10:57
  Waarom geen kansen creëren
  in kansgebieden?
 • 10:57 - 11:02
  Want waterbescherming
  vereist verantwoording.
 • 11:02 - 11:08
  Dat houdt niet in dat vervuilers
  milieugroepen sponsoren,
 • 11:08 - 11:10
  of museums.
 • 11:10 - 11:12
  Dat zijn conflicterende belangen.
 • 11:12 - 11:14
  (Applaus)
 • 11:18 - 11:20
  Verantwoording is:
 • 11:21 - 11:25
  het risico van aansprakelijkheid
  te duur maken
 • 11:25 - 11:28
  om door te gaan
  met het vervuilen van water.
 • 11:28 - 11:32
  We kunnen geen genoegen nemen
  met woorden; het is tijd om te handelen.
 • 11:32 - 11:36
  We kunnen het beste beginnen
  met de grootste vervuilers,
 • 11:36 - 11:41
  vooral bij het ministerie van Defensie van
  de VS, dat wordt betaald met belasting.
 • 11:41 - 11:45
  Wie en wat beschermen we
  als Amerikaanse soldaten, hun gezinnen,
 • 11:45 - 11:48
  en de mensen die rond buitenlandse
  militaire bases van de VS wonen
 • 11:48 - 11:51
  vervuild water drinken?
 • 11:51 - 11:55
  Wereldveiligheid kan niet langer
  tegenover milieubescherming
 • 11:55 - 11:57
  of gezondheid staan.
 • 11:57 - 11:59
  Onze overleving hangt ervan af.
 • 11:59 - 12:03
  Tegelijk steunt landbouw
  in de meeste landen
 • 12:03 - 12:05
  op door de belastingbetaler
  opgebrachte subsidies
 • 12:05 - 12:10
  die boeren krijgen om hun oogsten
  veilig te stellen en stabiel te houden.
 • 12:10 - 12:14
  Die prikkels zijn cruciaal voor ons,
 • 12:14 - 12:17
  omdat landbouw verantwoordelijk is
 • 12:17 - 12:21
  voor 70% van het jaarlijkse waterverbruik.
 • 12:22 - 12:25
  Afvloeiing van meststoffen en pesticiden
 • 12:25 - 12:27
  zijn de twee grootste oorzaken
  van watervervuiling.
 • 12:27 - 12:31
  Laten we deze subsidies herzien
  voor een efficiënter watergebruik
 • 12:31 - 12:33
  en minder vervuiling.
 • 12:33 - 12:38
  (Applaus)
 • 12:39 - 12:40
  Ten slotte:
 • 12:40 - 12:42
  verwacht geen vooruitgang
 • 12:42 - 12:45
  als we niet kijken
  naar de tegengestelde belangen
 • 12:45 - 12:46
  die wetenschap onderdrukken,
 • 12:46 - 12:48
  die innovatie ondermijnen
 • 12:48 - 12:51
  en transparantie ontmoedigen.
 • 12:51 - 12:53
  Het is van algemeen belang
 • 12:53 - 12:57
  om alles te meten en te delen
  wat we te weten komen en ontdekken
 • 12:57 - 13:00
  over de risico's die ons water loopt.
 • 13:00 - 13:03
  Iets bestaat niet totdat we het meten.
 • 13:03 - 13:07
  Er is niet alleen technologie
  nodig om het te meten.
 • 13:07 - 13:09
  We moeten het allemaal willen.
 • 13:09 - 13:11
  Dank je wel.
 • 13:11 - 13:13
  (Applaus)
Títol:
We moeten het water in de wereld volgen zoals we het weer volgen
Speaker:
Sonaar Luthra
Descripció:

We hebben een wereldwijde weerdienst voor water nodig, zegt ondernemer en TED fellow Sonaar Luthra. In een talk over milieuverantwoordelijkheid laat Luthra zien hoe we watertekorten en risico's zouden kunnen voorspellen door wereldwijd gegevens te verzamelen, net zoals we de beweging van stormen in de gaten houden, en door beter te luisteren naar wat de aarde ons vertelt.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TEDTalks
Duration:
13:29

Dutch subtitles

Revisions