Serbian subtítols

← Nezgoda koja je promenila svet

Obtén el codi d'incrustació
27 llengües

Showing Revision 5 created 03/24/2020 by Ivana Korom.

 1. London, 1928. godine, spore buđi
  vetrom su dospele do laboratorije.
 2. Nanele su se na petrijevu posudu,
  a kada su se spustile,
 3. proklijala je medicinska revolucija.
 4. Ova laboratorija je pripadala
  Aleksandru Flemingu, škotskom naučniku
 5. koji je istraživao svojstva
  zaraznih bakterija.
 6. U to vreme, Fleming je bio na putu.
 7. Kada se vratio, našao je koloniju buđi
  koja se razmnožava u petrijevoj posudi,
 8. a koju je zaboravio da stavi u inkubator.
 9. Oko ove kolonije buđi je bila zona
 10. koja je potpuno i neočekivano
  bila bez bakterija.
 11. Istražujući ovu misterioznu pojavu,

 12. Fleming je došao do saznanja
  da buđ luči neko jedinjenje
 13. koje ubija bakterije.
 14. Buđ je vrsta u rodu peniciliuma,
 15. tako da je Fleming nazvao
  antibakterijsko jedinjenje penicilin.
 16. Fleming je naišao na
  mikrobski odbrambeni mehanizam.

 17. Buđ peniciliuma
  neprestano proizvodi penicilin
 18. da bi se odbranila od pretnji,
 19. kao što su obližnje kolonije bakterija
  koje mogu da potroše njene resurse.
 20. Penicilin uništava mnogo tipova bakterija
 21. tako što ometa sintezu
  njihovog zida ćelija.
 22. Ovi zidovi dobijaju snagu
  od debele, zaštitne mreže šećera
 23. i aminokiselina,
 24. koje se neprestano rastavljaju
  i ponovo sastavljaju.
 25. Penicilin se vezuje za jedno od jedinjenja
  koja tkaju ovu mrežu zajedno
 26. i sprečava da se zid
  ponovo izgradi u kritičnoj fazi.
 27. U međuvremenu, penicilin stimuliše
  otpuštanje veoma reaktivnih molekula
 28. koji uzrokuju dodatna oštećenja.
 29. Na kraju, struktura ćelije
  se potpuno raspada.
 30. Ovaj dvokraki napad je smrtonosan
  za širok opseg bakterija,
 31. bilo da su u petrijevoj posudi,
  našim telima ili bilo gde drugde.
 32. Nije, međutim, štetan za naše ćelije,
 33. jer one nemaju zidove ćelija.
 34. Oko jedne decenije
  nakon Flemingovog otkrića,

 35. penicilin je ostao
  laboratorijska znatiželja.
 36. Ali tokom Drugog svetskog rata,
 37. naučnici su shvatili
  kako da izoluju aktivno jedinjenje
 38. i razmnožavaju buđ u velikim količinama.
 39. Oni su osvojili
  Nobelovu nagradu za svoj rad.
 40. Timovi na Oksfordu i nekoliko američkih
  kompanija za lekove su nastavili razvoj,
 41. i u roku od par godina
  bio je u slobodnoj prodaji.
 42. Penicilin i slična jedinjenja su
  brzo promenili lečenje infekcija.
 43. Za sada,
 44. oni su i dalje najvažniji antibiotici
  korišćeni u medicini.
 45. Međutim, što više koristimo antibiotike,
  to bakterije postaju rezistentnije.

 46. U slučaju penicilina,
 47. neke bakterije proizvode jedinjenja
  koja mogu da razbiju ključnu strukturu
 48. koja sprečava sintezu zida ćelije.
 49. Kako se korišćenje antibiorika povećalo,
 50. sve više i više bakterija
  je postalo rezistentno
 51. čineći ove antibiotike nedelotvornim
 52. protiv rastućeg broja
  bakterijskih infekcija.
 53. Ovo znači da je važno da doktori
  ne prepisuju previše lekova.
 54. Pet do 15 procenata pacijenata
  u razvijenim zemljama

 55. sami sebi daju dijagnozu
  da imaju alergiju na penicilin,
 56. čineći je najčešćom alergijom na lekove.
 57. Međutim, većina ljudi, preko 90 procenata,
 58. koji misle da su alergični na penicilin
  zapravno nisu.
 59. Čemu pogrešna percepcija?
 60. Mnogi pacijenti steknu alergije kao deca,
 61. kada se pojavi osip
  nakon terapije penicilina
 62. ili lekova iz iste familije.
 63. Često se krivi penicilin za osip,
 64. dok je verovatniji krivac
  prvobitna infekcija
 65. ili reakcija između
  infekcije i antibiotika.
 66. Stvarna alergija na penicilin,
 67. to je kada naš imuni sistem pomeša
  penicilin i napadača,
 68. se retko dešava i može da bude opasna.
 69. Dakle ako mislite da ste alergični
  ali ne znate zasigurno,
 70. najbolje je da posetite alergologa.
 71. Oni će izvršiti evaluaciju
  koja će potvrditi
 72. da li imate alergiju ili ne.
 73. Čak i ako imate alergiju na penicilin,

 74. vaš imune ćelije koje reaguju na lek
  mogu izgubiti sposobnost da ga prepoznaju.
 75. U stvari, oko 80 procenata ljudi
  koji su alergični na penicilin
 76. prerastu svoje alergije
  u roku od 10 godina.
 77. Ovo je velika vest za ljude
  koji trenutno misle
 78. da imaju alergiju na penicilin.
 79. Ovaj lek im jednog dana možda spasi živote
  kao što je to učinio za mnoge druge.