Turkish subtítols

← Kristaller nasıl olur?

Obtén el codi d'incrustació
24 llengües

Showing Revision 4 created 06/27/2019 by Gözde Alpçetin.

 1. Yellowstone Kalderası'nın gayzerleri ve
  kaplıcalarının derinliklerinde
 2. dünyanın mantosundaki sıcak nokta
  tarafından üretilen magma ocağı yatar.
 3. Magma yeryüzüne
  doğru hareket ettikçe
 4. genç volkanik kayalar
  oluşturmak için kristalleşir.
 5. Bu kayaların ısısı, yer altı suyunu
  yeryüzüne doğru hareket ettirir.
 6. Su soğudukça iyonlar,
 7. oksijen ve silikondan kuvars kristalleri,
 8. potasyum, alüminyum,
  silikon ve oksijenden feldspat,
 9. kurşun ve kükürtten galenit,
  mineral kristaller olarak yağarlar.
 10. Bu kristallerin çoğunun
  belirli şekilleri vardır—

 11. mesela bu sivri kuvars şelalesi
  veya bu galenit küpü yığını.
 12. Peki defalarca bu şekillere
  dönüşmelerine ne sebep olur?
 13. Cevabın bir kısmı atomlarında saklı.

 14. Kristallerin atomları hayli düzenli,
  yinelenen bir kalıptan oluşur.
 15. Bu kalıp, bir kristalin
  tanımlayıcı özelliğidir
 16. ve minerallerle sınırlı değildir—
 17. kum, buz, şeker, çikolata,
  seramikler, metaller, DNA,
 18. ve bazı sıvıların bile
  kristalli yapıları vardır.
 19. Her kristalli maddenin
  atomik düzenlemesi

 20. altı farklı aileden
  birine denk düşer:
 21. kübik, dörtgen, ortofobik,
  monoklinik, triklinik ve altıgensel.
 22. Uygun şartlar altında
 23. kristaller, atomlarının
  düzenlemesini yansıtan
 24. geometrik şekillere dönüşürler.
 25. Örneğin, kurşun ve kükürt atomlarından
  oluşan kübik yapıdaki galenit.
 26. Nispeten büyük kurşun atomları,
 27. üç boyutlu ve birbirlerine
  90 derece olarak düzenlenmişken
 28. nispeten küçük kükürt atomları,
  aralarına düzgünce sığar.
 29. Kristal büyüdükçe kurşun
  bu yerlere bağlanacak iken
 30. bu gibi yerler kükürt atomlarını çekerler.
 31. Neticede bağlanmış atomların
  ağını tamamlayacaktırlar.
 32. Bu, galenitin kristalli yapısının
  90 derecelik ağ modelinin
 33. kristalin görünür biçiminde
  yansıtıldığı anlamına gelir.
 34. Aynı zamanda kuvars
  altıgen kristalli yapıya sahiptir.

 35. Bu, bir yassıda atomlarının
  altıgenlerle düzenlendiği anlamına gelir.
 36. Üç boyutlularda, bu altıgenler
  bir silikon ve dört oksijen atomlarından—
 37. meydana gelen, birbirine kenetli
  piramitlerden oluşurlar.
 38. Yani, kuvars kristalinin imza şekli
 39. sivri uçları olan altı yönlü bir sütundur.
 40. Çevresel koşullara bağlı olarak

 41. çoğu kristalin birçok geometrik şekli
  oluşturma potansiyeli vardır.
 42. Örneğin, yerkürenin mantosunun
  derininde oluşan elmaslar,
 43. kübik kristalli bir yapıya sahiptir ve
  küp ya da sekizyüzlü haline gelebilirler.
 44. Bu da belli bir elmasın
  ne hale geleceğini
 45. oluştuğu yerdeki basınç, ısı
  ve kimyasal çevre faktörlerine
 46. bağlı olarak şekillendirir.
 47. Mantodaki oluşma durumlarını
  doğrudan gözlemleyemesek de
 48. laboratuvar deneyleri
 49. elmasların düşük ısılarda küplere,
  yüksek ısılarda sekizyüzlülere dönüşmeye
 50. meyilli olduğu gibi
  bazı kanıtlar göstermekte.
 51. Eser miktarda su, silikon,
  germanyum ya da magnezyum da
 52. ayrıca elmasın şeklini etkileyebilir.
 53. Elmaslar, doğal olarak mücevherlerde
  bulunan şekillere dönüşmezler—
 54. bu elmaslar vitrin pırıltısı ve
  berraklığına göre kesilmiştirler.
 55. Çevresel koşullar da kristallerin
  oluşup oluşmayacağını etkiler.

 56. Cam, erimiş kuvars kumlarından oluşur
 57. ama kristalli değildir.
 58. Çünkü cam nispeten daha hızlı soğur
 59. ve atomların kendilerini kuvars
  kristalinin sıralı yapısında
 60. düzenleyecek vakitleri yoktur.
 61. Yerine, atomların erimiş camdaki
  rastgele düzenlemeleri
 62. soğumada kilitli kalır.
 63. Çoğu kristalin geometrik şekli yoktur

 64. çünkü diğer kristallere aşırı derecede
  yakın yerlerde oluşurlar.
 65. Granit gibi taşlar kristallerle doludur
 66. ama hiçbirinin tanınmış şekli yoktur.
 67. Magma soğudukça ve sertleştikçe
 68. içerisindeki çoğu mineral aynı zamanda
  kristalleşir ve hızla alanları tükenir.
 69. Turkuaz gibi belirli kristaller,
 70. çoğu çevresel koşulda
  yeterli boşluk verilse de
 71. görülebilir geometrik şekillere
  dönüşmezler.
 72. Her kristalin atomik yapısı
  eşsiz özelliklere sahiptir

 73. ve bunların insanların duygusal
  ihtiyaçlarında bir etkisi olmasa da
 74. malzeme bilimi ve tıpta
  güçlü uygulamaları vardır.