Polish subtítols

← Jak tworzą się kryształy? - Graham Baird

Obtén el codi d'incrustació
24 llengües

Showing Revision 5 created 09/16/2020 by Rysia Wand.

 1. Głęboko pod gejzerami
  i gorącymi źródłami Kaldery Yellowstone
 2. znajduje się komora magmy
 3. utworzona przez plamy gorąca
  w płaszczu Ziemi.
 4. Podczas ruchu ku powierzchni Ziemi
  magma się krystalizuje,
 5. tworząc młode, gorące skały magmowe.
 6. Ciepło tych skał wypycha wody gruntowe
  w kierunku powierzchni.
 7. W miarę stygnięcia wody
 8. jony wytrącają się w postaci
  kryształów mineralnych,
 9. w tym kryształów kwarcu z krzemu i tlenu,
 10. skalenia z potasu, glinu, krzemu i tlenu
 11. i galeny z ołowiu i siarki.
 12. Wiele z tych kryształów
  ma charakterystyczne kształty -

 13. weźmy kaskadę spiczastego kwarcu
  lub stos kostek galeny.
 14. Ale co sprawia, że ciągle
  przybierają takie kształty?
 15. Część odpowiedzi leży w ich atomach.

 16. Atomy każdego kryształu są ułożone
  w zorganizowany, zwielokrotniony wzór.
 17. który charakteryzuje kryształy,
 18. ale nie ogranicza się do minerałów.
 19. Piasek, lód, cukier, czekolada,
  ceramika, metale, DNA,
 20. a nawet niektóre płyny
  mają krystaliczne struktury.
 21. Układ atomowy każdego
  materiału krystalicznego

 22. należy do jednej z sześciu rodzin:
 23. sześciennej, tetragonalnej, rombowej,
  jednoskośnej, trójskośnej i sześciokątnej.
 24. W odpowiednich warunkach
 25. kryształy urosną w geometryczne kształty,
 26. które odzwierciedlą układ ich atomów.
 27. Weźmy galenę o sześciennej strukturze
  złożonej z atomów ołowiu i siarki.
 28. Względnie duże atomy ołowiu
 29. są ułożone w trójwymiarowej siatce
  pod kątem 90 stopni względem siebie,
 30. podczas gdy stosunkowo małe atomy siarki
  wpasowują się po środku.
 31. W miarę jak kryształ rośnie,
  takie miejsca przyciągają atomy siarki,
 32. podczas gdy ołów ma tendencję
  do wiązania się z tymi miejscami.
 33. Ostatecznie uzupełnią siatkę
  połączonych atomów.
 34. Oznacza to, że 90-stopniowy wzór
  siatki krystalicznej struktury galeny
 35. odbija się w widocznym
  kształcie kryształu.
 36. Kwarc ma sześciokątną
  krystaliczną strukturę.

 37. To znaczy, że na jednej płaszczyźnie
  jego atomy układają się w sześciokąty.
 38. W trzech wymiarach sześciokąty
  składają się z wielu splecionych piramid
 39. składających się z jednego atomu
  krzemu i czterech atomów tlenu.
 40. Charakterystyczny kształt kryształu kwarcu
 41. to sześciokątna kolumna
  ze spiczastymi końcami.
 42. W zależności od warunków otoczenia

 43. większość kryształów może uformować
  wiele geometrycznych kształtów.
 44. Przykładowo diamenty,
  powstające głęboko w płaszczu Ziemi,
 45. mają sześcienną krystaliczną strukturę
  i rosną w kostki lub ośmiościany.
 46. Kształt, w jaki wyrasta dany diament,
 47. zależy od warunków jego wzrostu,
 48. w tym ciśnienia, temperatury
  i środowiska chemicznego.
 49. Choć nie możemy obserwować
  ich wzrostu w płaszczu Ziemi,
 50. eksperymenty laboratoryjne
  częściowo dowiodły,
 51. że diamenty mają tendencję formowania
  kostek w niższych temperaturach
 52. i ośmiościanów w wyższych temperaturach.
 53. Śladowe ilości wody, krzemu,
  germanu lub magnezu
 54. mogą też wpływać na kształt diamentu.
 55. Diamenty nigdy nie wyrastają w naturze
  w kształty spotykane w biżuterii.
 56. Przycina się je tak, żeby uwidocznić
  ich blask i przejrzystość.
 57. Warunki środowiskowe mogą też wpłynąć
  na to, czy w ogóle tworzą się kryształy.

 58. Szkło składa się ze stopionego
  piasku kwarcowego,
 59. ale nie jest krystaliczne.
 60. Jest tak dlatego, że szkło
  ochładza się dość szybko,
 61. a atomy nie mają czasu
  na uporządkowanie się
 62. w strukturę kryształu kwarcu.
 63. Zamiast tego losowe rozmieszczenie
  atomów w stopionym szkle
 64. zostaje utrwalone podczas chłodzenia.
 65. Wiele kryształów nie tworzy
  geometrycznych kształtów,

 66. bo rośnie bardzo blisko innych kryształów.
 67. Skały takie jak granit
  są pełne kryształów,
 68. ale żaden z nich nie ma
  rozpoznawalnych kształtów.
 69. Gdy magma stygnie i krystalizuje,
 70. wiele minerałów krystalizuje jednocześnie
 71. i szybko zaczyna im brakować miejsca.
 72. Niektóre kryształy, takie jak turkus,
 73. nie formują żadnych wyraźnych kształtów
  w większości warunków środowiskowych,
 74. nawet przy wystarczającej przestrzeni.
 75. Struktura atomowa każdego kryształu
  ma unikalne właściwości.

 76. Choć właściwości te mogą nie zaspokajać
  ludzkich potrzeb emocjonalnych,
 77. mają potężne zastosowanie
  w materiałoznawstwie i medycynie.