Return to Video

A kristályok felépítése - Graham Baird

 • 0:00 - 0:11
  Mélyen, a Yellowstone kaldera
  gejzírei és termálvízforrásai alatt
 • 0:11 - 0:16
  egy, a Föld köpenyében kialakult
  magmakamra fekszik.
 • 0:16 - 0:19
  Ahogy a magma megindul a felszín felé,
 • 0:19 - 0:23
  kristályosodni kezd, s így fiatal,
  forró vulkáni kőzetek jönnek létre.
 • 0:23 - 0:27
  Az ezen kőzetekből felszabaduló hő
  a felszín felé tereli a talajvizet.
 • 0:27 - 0:33
  A víz hűlésével az ionok ásványkristályok
  formájában kicsapódnak,
 • 0:33 - 0:37
  például szilícium- és oxigénionokból
  a kvarckristály,
 • 0:37 - 0:42
  kálium-, alumínium, szilícium-
  és oxigénionokból a földpát,
 • 0:42 - 0:45
  valamint ólom- és kénionokból a galenit.
 • 0:45 - 0:48
  Sok kristálynak egyedi a formája,
 • 0:48 - 0:53
  mint ez a halom csúcsos kvarckristály
  vagy mint ez a kupac galenitkristály.
 • 0:53 - 0:57
  De mitől nőnek a kristályok
  újra és újra ezekbe a formákba?
 • 0:57 - 1:00
  A válasz részben az atomjaikban keresendő.
 • 1:00 - 1:05
  A kristályok atomjai rendezett,
  ismétlődő mintát alkotnak.
 • 1:05 - 1:09
  Ez a minta meghatározó
  tulajdonsága a kristályoknak,
 • 1:09 - 1:11
  ám ez nem csak az ásványokra jellemző:
 • 1:11 - 1:16
  homok, jég, cukor, csokoládé, kerámia,
  fémek, DNS
 • 1:16 - 1:20
  és még egyes folyadékok is rendelkeznek
  kristályszerkezettel.
 • 1:20 - 1:22
  Minden kristályos anyag
  atomjainak elrendezése
 • 1:22 - 1:26
  a hat osztály egyikébe sorolható:
 • 1:26 - 1:32
  szabályos, tetragonális, rombos, monoklin,
  triklin és hexagonális.
 • 1:32 - 1:34
  Megfelelő körülmények között
 • 1:34 - 1:37
  a kristályok geometrikus formákban nőnek,
 • 1:37 - 1:40
  amik atomjaik elrendeződését tükrözik.
 • 1:40 - 1:45
  Például a galenit ólom- és kénatomjai
  szabályos rendszerben helyezkednek el.
 • 1:45 - 1:47
  A viszonylag nagy ólomatomok
  három dimenzióban,
 • 1:47 - 1:51
  egymáshoz képest 90 fokba rendeződnek,
 • 1:51 - 1:56
  míg a viszonylag kicsi kénatomok
  épp közéjük illenek.
 • 1:56 - 2:00
  Ahogy a kristály nő,
  ezek a helyek vonzzák a kénatomokat,
 • 2:00 - 2:04
  míg az ólomatomok ide
  alakítanak ki kötéseket.
 • 2:04 - 2:07
  Idővel az egymáshoz kötődő atomok
  rácsot alkotnak.
 • 2:07 - 2:11
  Tehát a galenit 90 fokos
  kristályrácsmintája
 • 2:11 - 2:15
  megmutatkozik
  a kristály látható formájában is.
 • 2:15 - 2:18
  Ezzel szemben a kvarc hexagonális
  rendszerben kristályosodik.
 • 2:18 - 2:22
  Ez annyit tesz, hogy egy síkban az atomjai
  hexagonális formába rendeződnek.
 • 2:22 - 2:28
  Három dimenzióban ezek a hexagonok
  számos egymáshoz kapcsolódó,
 • 2:28 - 2:32
  egy szilícium- és négy oxigénatom
  alkotta piramisból állnak.
 • 2:32 - 2:34
  Így a kvarckristály tipikus formája
 • 2:34 - 2:40
  a hatoldalú, csúcsos oszlop.
 • 2:40 - 2:42
  A környezeti feltételektől függően
 • 2:42 - 2:46
  a legtöbb kristály többféle geometriai
  formát is ölthet.
 • 2:46 - 2:50
  Például a gyémántok, amelyek mélyen
  a Föld köpenyében képződnek,
 • 2:50 - 2:56
  szabályos rendszerben kristályosodnak,
  s kocka vagy oktaéder formát öltenek.
 • 2:56 - 2:59
  Hogy egy gyémánt végül milyen alakúra nő,
 • 2:59 - 3:01
  az az őt körülvevő közeg
  körülményeitől függ,
 • 3:01 - 3:05
  beleértve a nyomást, a hőmérsékletet
  és a közeg vegyi összetételét.
 • 3:05 - 3:09
  Ugyan a köpenyben nem tudjuk
  e növekedést közvetlenül megfigyelni,
 • 3:09 - 3:12
  laboratóriumban végzett kísérletek
  arra utalnak,
 • 3:12 - 3:16
  hogy a gyémántok hajlamosak
  alacsonyabb hőmérsékleten kocka formájúra,
 • 3:16 - 3:19
  míg magasabb hőmérsékleten
  oktaéder formájúra nőni.
 • 3:19 - 3:23
  Nyomelemnyi mennyiségű víz, szilícium,
  germánium vagy magnézium
 • 3:23 - 3:27
  szintén hatással lehet
  a kialakuló gyémánt formájára.
 • 3:27 - 3:31
  És a gyémántok soha nem nőnek
  az ékszerekben található formákra.
 • 3:31 - 3:36
  Azokat a gyémántokat megcsiszolták,
  hogy kiemeljék a ragyogást és tisztaságot.
 • 3:36 - 3:42
  Környezeti tényezők azt is befolyásolják,
  hogy egyáltalán létrejönnek-e kristályok.
 • 3:42 - 3:44
  Az üveg olvasztott kvarchomokból készül,
 • 3:44 - 3:46
  mégsem kristályos anyag.
 • 3:46 - 3:49
  Ennek az üveg viszonylag
  gyors lehűlése az oka,
 • 3:49 - 3:52
  mert az atomoknak nincs elég idejük
  pozícióikat felvenni
 • 3:52 - 3:55
  a kvarc kristályrendszerében.
 • 3:55 - 3:58
  Ehelyett az olvadt üvegben
  az atomok véletlenszerű pozíciója
 • 3:58 - 4:01
  válik véglegessé a lehűlés során.
 • 4:01 - 4:04
  Sok kristály nem alkot
  geometriai formákat,
 • 4:04 - 4:08
  mert túl közel növekszik
  más kristályokhoz.
 • 4:08 - 4:11
  Vannak kőzetek, mint a gránit,
  amik tele vannak kristályokkal,
 • 4:11 - 4:13
  mégsem rendelkeznek
  felismerhető formákkal.
 • 4:13 - 4:16
  Ahogy a magma hűl és megszilárdul,
 • 4:16 - 4:21
  sok ásvány kristályosodik ki egyidejűleg,
  s kifogynak a rendelkezésre álló helyből.
 • 4:21 - 4:24
  Egyes kristályok, mint a türkiz pedig
 • 4:24 - 4:29
  a legtöbb környezeti feltétel meglétekor
  sem nő felismerhető geometriai formákba,
 • 4:29 - 4:31
  még akkor sem,
  ha a kellő tér rendelkezésre áll.
 • 4:31 - 4:34
  A kristályok atomszerkezete
  egyedi tulajdonságokkal bír.
 • 4:34 - 4:39
  Ezen tulajdonságok ugyan
  nincsenek hatással az emberi érzelmekre,
 • 4:39 - 4:44
  de alkalmazásuk komoly jelentőséggel bír
  az anyag- és orvostudomány területén.
Títol:
A kristályok felépítése - Graham Baird
Speaker:
Graham Baird
Descripció:

A teljes előadás megtekintéséhez kattintson a következő linkre: https://ed.ted.com/lessons/how-do-crystals-work-graham-baird

Sok kristály rendelkezik jellegzetes formával, mint például a kvarckristályok csúcsos oszlopai vagy egy halom galenitkocka. Minden kristály atomjai meghatározott rendszerbe helyezkednek. Ez a rendszer azonban nem csak kristályokra jellemző: homok, jég, fémek és a DNS is rendelkezik kristályszerkezettel. De mitől nőnek a kristályok újra és újra ugyanazokba a formákba? Graham Baird ezúttal a kristályok egyedi tulajdonságaiban merül el.

Előadás: Graham Baird
Rendezte: Franz Palomares

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Projecte:
TED-Ed
Duration:
04:45
Csaba Lóki edited hongarès subtitles for How do crystals work?
Csaba Lóki edited hongarès subtitles for How do crystals work?
Csaba Lóki approved hongarès subtitles for How do crystals work?
Csaba Lóki edited hongarès subtitles for How do crystals work?
Lívia Sági commented on hongarès subtitles for How do crystals work?
Lívia Sági accepted hongarès subtitles for How do crystals work?
Lívia Sági edited hongarès subtitles for How do crystals work?
Hédi Császár edited hongarès subtitles for How do crystals work?
Mostra-ho tot
 • Kedves Csaba!

  Megkérnélek, hogy a következőt javítsd ki:

  1:40 kocka alakban -> szabályos rendszerben

  Köszönöm

Hungarian subtitles

Revisions Compare revisions