Hungarian subtítols

← A kristályok felépítése - Graham Baird

Obtén el codi d'incrustació
23 llengües

Showing Revision 15 created 08/11/2019 by Csaba Lóki.

 1. Mélyen, a Yellowstone kaldera
  gejzírei és termálvízforrásai alatt
 2. egy, a Föld köpenyében kialakult
  magmakamra fekszik.
 3. Ahogy a magma megindul a felszín felé,
 4. kristályosodni kezd, s így fiatal,
  forró vulkáni kőzetek jönnek létre.
 5. Az ezen kőzetekből felszabaduló hő
  a felszín felé tereli a talajvizet.
 6. A víz hűlésével az ionok ásványkristályok
  formájában kicsapódnak,
 7. például szilícium- és oxigénionokból
  a kvarckristály,
 8. kálium-, alumínium, szilícium-
  és oxigénionokból a földpát,
 9. valamint ólom- és kénionokból a galenit.
 10. Sok kristálynak egyedi a formája,

 11. mint ez a halom csúcsos kvarckristály
  vagy mint ez a kupac galenitkristály.
 12. De mitől nőnek a kristályok
  újra és újra ezekbe a formákba?
 13. A válasz részben az atomjaikban keresendő.

 14. A kristályok atomjai rendezett,
  ismétlődő mintát alkotnak.
 15. Ez a minta meghatározó
  tulajdonsága a kristályoknak,
 16. ám ez nem csak az ásványokra jellemző:
 17. homok, jég, cukor, csokoládé, kerámia,
  fémek, DNS
 18. és még egyes folyadékok is rendelkeznek
  kristályszerkezettel.
 19. Minden kristályos anyag
  atomjainak elrendezése

 20. a hat osztály egyikébe sorolható:
 21. szabályos, tetragonális, rombos, monoklin,
  triklin és hexagonális.
 22. Megfelelő körülmények között
 23. a kristályok geometrikus formákban nőnek,
 24. amik atomjaik elrendeződését tükrözik.
 25. Például a galenit ólom- és kénatomjai
  szabályos rendszerben helyezkednek el.
 26. A viszonylag nagy ólomatomok
  három dimenzióban,
 27. egymáshoz képest 90 fokba rendeződnek,
 28. míg a viszonylag kicsi kénatomok
  épp közéjük illenek.
 29. Ahogy a kristály nő,
  ezek a helyek vonzzák a kénatomokat,
 30. míg az ólomatomok ide
  alakítanak ki kötéseket.
 31. Idővel az egymáshoz kötődő atomok
  rácsot alkotnak.
 32. Tehát a galenit 90 fokos
  kristályrácsmintája
 33. megmutatkozik
  a kristály látható formájában is.
 34. Ezzel szemben a kvarc hexagonális
  rendszerben kristályosodik.

 35. Ez annyit tesz, hogy egy síkban az atomjai
  hexagonális formába rendeződnek.
 36. Három dimenzióban ezek a hexagonok
  számos egymáshoz kapcsolódó,
 37. egy szilícium- és négy oxigénatom
  alkotta piramisból állnak.
 38. Így a kvarckristály tipikus formája
 39. a hatoldalú, csúcsos oszlop.
 40. A környezeti feltételektől függően

 41. a legtöbb kristály többféle geometriai
  formát is ölthet.
 42. Például a gyémántok, amelyek mélyen
  a Föld köpenyében képződnek,
 43. szabályos rendszerben kristályosodnak,
  s kocka vagy oktaéder formát öltenek.
 44. Hogy egy gyémánt végül milyen alakúra nő,
 45. az az őt körülvevő közeg
  körülményeitől függ,
 46. beleértve a nyomást, a hőmérsékletet
  és a közeg vegyi összetételét.
 47. Ugyan a köpenyben nem tudjuk
  e növekedést közvetlenül megfigyelni,
 48. laboratóriumban végzett kísérletek
  arra utalnak,
 49. hogy a gyémántok hajlamosak
  alacsonyabb hőmérsékleten kocka formájúra,
 50. míg magasabb hőmérsékleten
  oktaéder formájúra nőni.
 51. Nyomelemnyi mennyiségű víz, szilícium,
  germánium vagy magnézium
 52. szintén hatással lehet
  a kialakuló gyémánt formájára.
 53. És a gyémántok soha nem nőnek
  az ékszerekben található formákra.
 54. Azokat a gyémántokat megcsiszolták,
  hogy kiemeljék a ragyogást és tisztaságot.
 55. Környezeti tényezők azt is befolyásolják,
  hogy egyáltalán létrejönnek-e kristályok.

 56. Az üveg olvasztott kvarchomokból készül,
 57. mégsem kristályos anyag.
 58. Ennek az üveg viszonylag
  gyors lehűlése az oka,
 59. mert az atomoknak nincs elég idejük
  pozícióikat felvenni
 60. a kvarc kristályrendszerében.
 61. Ehelyett az olvadt üvegben
  az atomok véletlenszerű pozíciója
 62. válik véglegessé a lehűlés során.
 63. Sok kristály nem alkot
  geometriai formákat,

 64. mert túl közel növekszik
  más kristályokhoz.
 65. Vannak kőzetek, mint a gránit,
  amik tele vannak kristályokkal,
 66. mégsem rendelkeznek
  felismerhető formákkal.
 67. Ahogy a magma hűl és megszilárdul,
 68. sok ásvány kristályosodik ki egyidejűleg,
  s kifogynak a rendelkezésre álló helyből.
 69. Egyes kristályok, mint a türkiz pedig
 70. a legtöbb környezeti feltétel meglétekor
  sem nő felismerhető geometriai formákba,
 71. még akkor sem,
  ha a kellő tér rendelkezésre áll.
 72. A kristályok atomszerkezete
  egyedi tulajdonságokkal bír.

 73. Ezen tulajdonságok ugyan
  nincsenek hatással az emberi érzelmekre,
 74. de alkalmazásuk komoly jelentőséggel bír
  az anyag- és orvostudomány területén.