Return to Video

Identifying Percent Amount and Base

 • 0:00 - 0:08
  เขาบอกให้เราหาเปอร์เซ็นต์ ปริมาณ และฐาน
  ในโจทย์นี้.
 • 0:08 - 0:12
  เขาถามเราว่า 150 คือ 25% ของจำนวนใด?
 • 0:12 - 0:20
  วิธีคิดอีกอย่างคือว่า 25% คูณจำนวนหนึ่ง
  ผมจะเขียน 25% ด้วยสีเหลืองนะ.
 • 0:20 - 0:35
  แล้ว 25% คูณจำนวนหนึ่งเท่ากับ 150.
 • 0:35 - 0:40
  เปอร์เซ็นต์เห็นได้ง่าย. เรามี 25% ตรงนี้.
 • 0:40 - 0:45
  นี่ก็คือเปอร์เซ็นต์. นั่นคือเปอร์เซ็นต์.
 • 0:45 - 0:50
  และเรากำลังคูณเปอร์เซ็นต์ด้วย
  จำนวนฐาน. เลขนี่ตรงนี้ก็คือฐาน
 • 0:50 - 0:57
  และเรามีเปอร์เซ็นต์คูณฐาน เท่ากับปริมาณ.
 • 0:57 - 1:06
  และคุณลองคิดในใจได้.
 • 1:06 - 1:11
  นี่ก็บอกว่า 25% คูณจำนวนหนึ่งเท่ากับ 150.
 • 1:11 - 1:19
  มันอาจช่วยได้ ถ้าเราเขียนนี่เป็น 0.25
  (ซึ่งเท่ากับ 25%)
 • 1:19 - 1:27
  0.25 คูณจำนวนหนึ่งเท่ากับ 150.
 • 1:27 - 1:32
  และสิ่งที่น่าสนใจคือว่า "จำนวนนี้
  ควรมากกว่าหรือน้อยกว่า 150?"
 • 1:32 - 1:35
  ถ้าเราหา 25% ของจำนวนนั้น ถ้าเราเอา
  25/100 ของจำนวนนั้น
 • 1:35 - 1:46
  ถ้าเราคิดแค่ 1/4 ของจำนวนนั้นเพราะ 25%
  คือเท่านั้น. จำนวนดังกล่าวจึงต้องมากกว่า
 • 1:46 - 1:50
  150. ที่จริง ต้องมากกว่า 150 เป็น 4 เท่า.
 • 1:50 - 1:52
  และเพื่อหาว่าจำนวนนี้คืออะไร
 • 1:52 - 1:57
  เราก็คูณได้ เพราะสิ่งที่อยู่ทางซ้าย
  เท่ากับสิ่งที่อยู่ทางขวา
 • 1:57 - 2:01
  ถ้าเราแก้มันออกมา เราคูณ
  ทั้งสองข้างด้วย 4 ได้.
 • 2:01 - 2:05
  ถ้าเราบอกว่า ดูสิ เรามีจำนวนตรงนี้
  และเราจะคูณ
 • 2:05 - 2:08
  มันด้วย 4 เพื่อให้ค่ายังเท่ากัน
  เราต้องคูณ 150 ด้วย 4
 • 2:08 - 2:09
  เช่นกัน.
 • 2:09 - 2:16
  4 คูณ 0.25 (หรือ 4 คูณ 25% หรือ คูณ 1/4)
  จะเท่ากับ 1.
 • 2:16 - 2:21
  และเราจะได้จำนวนเท่ากับ 150 คูณ 4.
 • 2:21 - 2:24
  หรือเท่ากับ 600.
 • 2:24 - 2:28
  และมันถูกต้องแล้ว. 25% ของ 600 คือ 150.
 • 2:28 -
  1/4 ของ 600 เท่ากับ 150.
Title:
Identifying Percent Amount and Base
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:32

Thai subtitles

Incomplete

Revisions