Return to Video

Identifying Percent Amount and Base

 • 0:00 - 0:08
  У овом задатку нам траже да одредимо процентуални износ и основу.
 • 0:08 - 0:12
  Питају нас од ког броја 150 износи 25%?
 • 0:12 - 0:20
  Дакле, други начин да се размишља о томе је да се израчуна 25% пута неки број, написаћу 25% у жутој боји.
 • 0:20 - 0:35
  И 25% пута неки број једнако је 150.
 • 0:35 - 0:40
  Дакле, проценат је прилично лако уочити. Имамо 25% управо овде.
 • 0:40 - 0:45
  Дакле, ово ће бити проценат. Ово је проценат.
 • 0:45 - 0:50
  И множимо проценат са неким основним бројем. Тако да је ово овде основа
 • 0:50 - 0:57
  и имамо проценат пута основа једнако је неком износу.
 • 0:57 - 1:06
  И можете да покушате ово да решите у својој глави.
 • 1:06 - 1:11
  Ово у ствари каже да је 25% пута неки број једнако 150.
 • 1:11 - 1:19
  Ако помаже, можемо ово да препишемо као 0,25 (што је исто што и 25%)
 • 1:19 - 1:27
  0,25 пута неки број једнако је 150.
 • 1:27 - 1:32
  И једна интересантна ствар о којој треба размислити је:
  "Да ли би овај број требало да буде већи или мањи од 150"?
 • 1:32 - 1:35
  Па, ако узимамо само 25% од тог броја, ако узимамо само 25/100 тог броја...
 • 1:35 - 1:46
  Ако узмемо само 1/4 од тог броја, зато што толико представља 25%, добијемо 150. Тако да ово ора да буде веће од 150.
 • 1:46 - 1:50
  У ствари, ово треба да буде 4 пута веће од 15.
 • 1:50 - 1:52
  И да бисмо заправо израчунали колики је тај број
 • 1:52 - 1:57
  можемо у ствари да помножимо, пошто је оно што се налази са леве стране руке једнако ономе што је са десне
 • 1:57 - 2:01
  стране руке. Ако желимо да решимо ово, можемо обе стране да помножимо са 4.
 • 2:01 - 2:05
  Ако кажемо: Види, имамо неку вредност овде и помножићемо
 • 2:05 - 2:08
  је са 4 и како би остало једнако мораћемо да помножимо и 150
 • 2:08 - 2:09
  са 4.
 • 2:09 - 2:16
  4 пута 0,25 (или 4 пута 25% или пута 1/4), то ће само бити 1.
 • 2:16 - 2:21
  И добићемо да је наш број једнак 150 пута 4.
 • 2:21 - 2:24
  Или да је једнако 600.
 • 2:24 - 2:28
  И то има смисла. 25% од 600 је 150.
 • 2:28 -
  1/4 од 600 је 150.
Title:
Identifying Percent Amount and Base
Description:

u5_l2_t1_we1 Identifying Percent Amount and Base

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:32

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions