Return to Video

Identifisere prosent og base

 • 0:00 - 0:08
  Vi skal finne prosent og base.
 • 0:08 - 0:12
  Hvilket tall er 150 25% av?
 • 0:12 - 0:20
  Vi kan si 25% ganger et tall,
  så jeg skriver 25% i gult.
 • 0:20 - 0:35
  Og 25% ganger et tall er lik 150.
 • 0:35 - 0:40
  Prosenten er enkel å oppdage.
  Vi har 25% her.
 • 0:40 - 0:45
  Det er prosenten.
 • 0:45 - 0:50
  Vi multipliserer prosenten med
  et base-tall.
 • 0:50 - 0:57
  Her er basen som skal multipliseres
  med basen som er lik et tall.
 • 0:57 - 1:06
  Prøv å løse det i hodet.
 • 1:06 - 1:11
  Vi sier 25% ganger et tall er lik 150.
 • 1:11 - 1:19
  Om det hjelper kan vi skrive 0.25
  (som er 25%),
 • 1:19 - 1:27
  0.25 ganger et tall er lik 150.
 • 1:27 - 1:32
  Man kan tenke, skal tallet være
  større eller mindre enn 150?
 • 1:32 - 1:35
  Om vi tar kun 25% av tallet,
  om vi tar 25/100 av tallet -
 • 1:35 - 1:46
  Om vi tar 1/4 av tallet, 25%, får vi 150.
  Tallet må være større enn 150.
 • 1:46 - 1:50
  Det må være større enn 150/4.
 • 1:50 - 1:52
  For å finne dette tallet
 • 1:52 - 1:57
  kan vi multiplisere, siden venstre side
  er lik høyre side.
 • 1:57 - 2:01
  Vi kan multiplisere begge sider med 4.
 • 2:01 - 2:05
  Vi har en verdi her
  og vi vil multiplisere
 • 2:05 - 2:08
  det med 4 for at det skal være likt,
  må vi multiplisere 150
 • 2:08 - 2:09
  med 4.
 • 2:09 - 2:16
  4 ganger 0.25 blir 1.
 • 2:16 - 2:21
  Vi ser at tallet blir likt 150 ganger 4.
 • 2:21 - 2:24
  Eller likt 600.
 • 2:24 - 2:28
  25% av 600 er 150.
 • 2:28 -
  1/4 av 600 er 150.
Title:
Identifisere prosent og base
Description:

u5_l2_t1_we1 Identifying Percent Amount and Base

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:32

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions