Return to Video

Identifying Percent Amount and Base

 • 0:00 - 0:08
  Kita diminta untuk mengenal pasti peratus, jumlah dan nombor dasar bagi soalan ini.
 • 0:08 - 0:12
  Soalannya ialah nombor apakah yang 25% daripadanya adalah 150?
 • 0:12 - 0:20
  Kita boleh fikirkannya sebagai kita perlu mendarab 25% dengan sesuatu nombor, dan saya akan tuliskan 25% dalam kuning.
 • 0:20 - 0:35
  25% kali sesuatu nombor adalah bersamaan dengan 150.
 • 0:35 - 0:40
  Jadi peratusnya mudah saja, iaitu 25% di sini.
 • 0:40 - 0:45
  Maka inilah peratusnya. Ini peratus.
 • 0:45 - 0:50
  Dan kita akan darabkan peratus ini dengan sesuatu nombor dasar. Jadi nombor di sini adalah dasarnya
 • 0:50 - 0:57
  dan peratus kali nombor dasar adalah bersamaan dengan sesuatu jumlah.
 • 0:57 - 1:06
  Dan kamu boleh cuba fikirkan.
 • 1:06 - 1:11
  Soalan ini sebenarnya bermaksud 25% darab dengan sesuatu nombor adalah bersamaan dengan 150.
 • 1:11 - 1:19
  Untuk memudahkannya lagi, kita juga boleh tuliskannya sebagai 0.25 (yang sebenarnya sama dengan 25%).
 • 1:19 - 1:27
  0.25 kali sesuatu nombor adalah bersamaan dengan 150.
 • 1:27 - 1:32
  Dan kita perlu fikirkan - adakah nombor ini sepatutnya lebih besar atau lebih kecil daripada 150?
 • 1:32 - 1:35
  Baik, kalau kita hanya mengambil 25% daripada nombor tersebut, ataupun 25/100 daripada nombor tersebut.
Title:
Identifying Percent Amount and Base
Description:

u5_l2_t1_we1 Identifying Percent Amount and Base

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:32

Malay subtitles

Revisions Compare revisions