Return to Video

Finding Common Denominators

 • 0:01 - 0:05
  Треба да изразимо следеће разломке
 • 0:05 - 0:10
  као разломке са најмањим заједничким садржаоцем.
 • 0:10 - 0:16
  Дакле НЗС за два разломка ће бити НЗС
 • 0:16 - 0:21
  за оба од ових именилаца овде.
 • 0:21 - 0:25
  И ако можемо да направимо ово са заједничким садржаоцем
 • 0:25 - 0:29
  онда можемо да саберемо ова два разломка.
 • 0:29 - 0:32
  Прво да нађемо НЗС.
 • 0:32 - 0:49
  Дајте да испишем НЗС од 8 и 6
 • 0:49 - 0:58
  ће бити НЗС од 8 и 6
 • 0:58 - 1:01
  и неколико начина да дођете до НЗС.
 • 1:01 - 1:03
  Могли би заправо да испишете умношке за 8 и 6
 • 1:03 - 1:09
  и видите који им је најмањи заједнички умножак.
 • 1:09 - 1:21
  Умношци за 6 - 6, 12, 18, 24, 30...могао бих да наставим
 • 1:21 - 1:27
  а умношци за 8 су 8, 16, 24,...изгледа да
 • 1:27 - 1:33
  смо завршили. Нашао сам заједнички умножак.
 • 1:33 - 1:35
  То је најмањи умножак који имају.
 • 1:35 - 1:40
  Заједнички умношци као 48, 72 и можемо да наставимо
 • 1:40 - 1:43
  али ово је њихов најмањи заједнички садржалац.
 • 1:43 - 1:51
  Значи, то је 24. Други начин да нађете НЗС је
 • 1:51 - 1:56
  да рашчланите на просте чиниоце од 6 - 2х3
 • 1:56 - 2:03
  и НЗС од 6 мора имати једну двојку и једну тројку.
 • 2:03 - 2:14
  Који су прости чиниоци за 8 су 2х2х2.
 • 2:14 - 2:16
  Да би био дељив са 8, морамо имати три двојке
 • 2:16 - 2:19
  за просте чиниоце. Да би био дељив са 6
 • 2:19 - 2:24
  морамо имати 2 и 3 а да би био дељив са 8, потребне су нам
 • 2:24 - 2:29
  три двојке.Имамо само једну двојку, па додајемо још две
 • 2:29 - 2:42
  тако да је ово сада дељиво са 6 и 8.
 • 2:42 - 2:50
  Значи, 2х2х2х3 = 24. Дакле, НЗС од 8 и 6
 • 2:50 - 2:54
  који је НЗИ (И-именилац) је такође 24.
 • 2:54 - 2:58
  Значи, хоћемо да изразимо сваки од ових разломака
 • 2:58 - 3:02
  са 24 у имениоцима.
 • 3:02 - 3:10
  Дакле, хајде да почнемо са 2/8, хоћу да напишем то као /24.
 • 3:10 - 3:13
  Па да би добили у имениоцу 24,
 • 3:13 - 3:18
  треба да помножимо именилац са 3.
 • 3:18 - 3:19
  Да не би променили разломак, морамо да
 • 3:19 - 3:24
  помножимо и бројилац истим бројем.
 • 3:24 - 3:29
  Значи, помножићемо бројилац са 3, 2х3=6
 • 3:29 - 3:33
  Дакле 2/8 = 6/24
 • 3:33 - 3:43
  2/8 x 3/3 = 6/24
 • 3:47 - 4:00
  И хајде да урадимо исту ствар са 5/6
 • 4:00 - 4:10
  5/6 = /24, урадућу то удругом бојом, плавом.
 • 4:10 - 4:13
  Да би довели именилац са 6 на 24, треба
 • 4:13 - 4:18
  да помножимо са 4,значи морамо да помножимо
 • 4:18 - 4:25
  и бројилац такође са 4, па је 5х4 = 20
 • 4:25 - 4:28
  5/6 = 20/24
 • 4:28 - 4:33
  Значи, написали смо оба разломка са заједничким имениоцем.
 • 4:33 - 4:38
  Дакле, завршили смо.
Title:
Finding Common Denominators
Description:

U02_l3_t1_we7 Finding Common Denominators

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:42

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions