Return to Video

Å finne fellesnevner

 • 0:01 - 0:05
  Vi må omgjøre de følgende brøkene
 • 0:05 - 0:10
  til brøker som har en minste fellesnevner.
 • 0:10 - 0:16
  Så minste fellesnevneren i de to brøkene
  vil være minste felles multiplum
 • 0:16 - 0:21
  i begge nevnerene her.
 • 0:21 - 0:25
  Om vi kan omgjøre dette til
  fellesnevnere,
 • 0:25 - 0:29
  så kan vi legge sammen brøkene.
 • 0:29 - 0:32
  La oss finne minste felles multiplum.
 • 0:32 - 0:49
  Fellesnevneren av 8 og 6
 • 0:49 - 0:58
  blir felles multiplum av 8 og 6.
 • 0:58 - 1:01
  Minste felles multiplum
 • 1:01 - 1:03
  er multiplum av 8 og 6,
 • 1:03 - 1:09
  og da ser du hva den
  minste multiplum er.
 • 1:09 - 1:21
  Multiplum av 6 - 6, 12, 18, 24, 30,
  og jeg kan fortsette.
 • 1:21 - 1:27
  Multiplum av 8 er 8, 16, 24,
 • 1:27 - 1:33
  og da er vi ferdige.
  Jeg fant felles multiplum
 • 1:33 - 1:35
  som er den minste multiplum
 • 1:35 - 1:40
  som de har tilfelles,
  som 48, 72 og vi kan fortsette.
 • 1:40 - 1:43
  Dette er den minste felles multiplum.
 • 1:43 - 1:51
  Det er 24.
  En annen måte å finne felles multiplum
 • 1:51 - 1:56
  er å ta primfaktoren av 6 - 2x3,
 • 1:56 - 2:03
  multiplum av 6 må ha en 2 og en 3.
 • 2:03 - 2:14
  Primfaktoren av 8 er 2x2x2.
 • 2:14 - 2:16
  For å bli delelig med
  8 må vi ha tre 2-ere
 • 2:16 - 2:19
  i primfaktoren.
  For å bli delelig med 6
 • 2:19 - 2:24
  må vi ha 2, 3 og for å bli delelig med 8
 • 2:24 - 2:29
  må vi ha tre 2-ere. Nå har vi bare
  en 2-er, og vi må legge til flere
 • 2:29 - 2:42
  slik at det blir delelig med 6 og 8.
 • 2:42 - 2:50
  Så 2x2x2x3 = 24.
  Felles multiplum av 8 og 6
 • 2:50 - 2:54
  er også fellesnevneren, som er 24.
 • 2:54 - 2:58
  Vi vil skrive brøkene
 • 2:58 - 3:02
  med 24 som fellesnevner.
 • 3:02 - 3:10
  La oss starte med 2/8
  som jeg vil skrive som /24.
 • 3:10 - 3:13
  La oss sette fellesnevner som 24,
 • 3:13 - 3:18
  og da må vi multiplisere
  nevneren med 3
 • 3:18 - 3:19
  for å endre brøken.
 • 3:19 - 3:24
  Vi må multiplisere telleren
  også med det samme tallet.
 • 3:24 - 3:29
  Vi multipliserer nevneren med 3,
  2x3 = 6.
 • 3:29 - 3:33
  2/8 = 6/24
 • 3:33 - 3:43
  2/8 x 3/3 = 6/24
 • 3:47 - 4:00
  La oss gjøre det samme med 5/6.
 • 4:00 - 4:10
  5/6 =/24, og jeg vil skrive
  det i en annen farge, blå.
 • 4:10 - 4:13
  For å endre nevneren fra 6 til 24
 • 4:13 - 4:18
  må vi multiplisere med 4.
  Vi må multiplisere
 • 4:18 - 4:25
  nevneren også med 4,
  så 5x4 =20.
 • 4:25 - 4:28
  5/6 = 20/24
 • 4:28 - 4:33
  Vi har skrevet begge brøkene
  med en felles nevner og er ferdige.
Title:
Å finne fellesnevner
Description:

U02_l3_t1_we7 Å finne fellesnevner

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:42

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions