Return to Video

Určení společného jmenovatele

 • 0:01 - 0:05
  Máme zapsat následující zlomky
 • 0:05 - 0:10
  jako zlomky se nejmenším společným jmenovatelem.
 • 0:10 - 0:16
  Nejmenší společný jmenovatel dvou zlomků bude
 • 0:16 - 0:21
  nejmenším společným násobkem těchto dvou jmenovatelů.
 • 0:21 - 0:25
  A když dokážeme určit společného jmenovatele
 • 0:25 - 0:29
  můžeme tyto dva zlomky sečíst.
 • 0:29 - 0:32
  Napřed najdeme nejmenší společný násobek.
 • 0:32 - 0:49
  Napíšu to: nejmenší společený jmenovatel zlomků se jmenovateli 8 a 6
 • 0:49 - 0:58
  bude nejmenším společným násobkem čísel 8 a 6.
 • 0:58 - 1:01
  Je několik způsobů jak si nejmenší společný násobek představit.
 • 1:01 - 1:03
  Mohli byste vzít násobky čísel 8 a 6
 • 1:03 - 1:09
  a podívat se, který nejmenší násobek je pro ně společný.
 • 1:09 - 1:21
  Násobky šesti: 6, 12, 18, 24, 30 ... mohl bych pokračovat.
 • 1:21 - 1:27
  A násobky osmi jsou : 8,16,24,.. vypadá to,
 • 1:27 - 1:33
  že máme hotovo, našel jsem společný násobek.
 • 1:33 - 1:35
  Je to nejmenší společný násobek, mají i další
 • 1:35 - 1:40
  společné násobky jako 48, 72 a můžeme pokračovat.
 • 1:40 - 1:43
  Ale tento je jejich NEJMENŠÍ společný násobek.
 • 1:43 - 1:51
  Takže je to 24. Jiný postup, jak najít nejmenší společný násobek
 • 1:51 - 1:56
  je udělat prvočíselný rozklad. Pro číslo 6 je to: 2 . 3
 • 1:56 - 2:03
  a nejmenší společný násobek šesti musí v prvočíselném rozkladu obsahovat alespoň jednou 2 a jednou 3
 • 2:03 - 2:14
  Jaký je prvočíselný rozklad čísla 8? 2 . 2 . 2
 • 2:14 - 2:16
  Aby bylo číslo dělitelné osmi, musí mít v prvočíselném rozkladu
 • 2:16 - 2:19
  tři dvojky. Aby bylo číslo dělitelné šesti, potřebujeme
 • 2:19 - 2:24
  2 a 3 a u čísla 8 tři dvojky.
 • 2:24 - 2:29
  Máme tu jen jednu dvojku, tak přidáme dvě další.
 • 2:29 - 2:42
  Toto je teď dělitelné čísly 6 a 8.
 • 2:42 - 2:50
  Takže 2 . 2 . 2 . 3 = 24
  Nejmenší společný násobek čísel 8 a 6
 • 2:50 - 2:54
  což je také nejmenší společný jmenovatel je 24.
 • 2:54 - 2:58
  Chceme zapsat každý z těchto zlomků
 • 2:58 - 3:02
  s číslem 24 ve jmenovateli.
 • 3:02 - 3:10
  Začneme s 2/8. Chci to zapsat jako dvacetičtvrtiny.
 • 3:10 - 3:13
  Jako jmenovatel zapíšu 24,
 • 3:13 - 3:18
  Musíme vynásobit jmenovatel třemi a
 • 3:18 - 3:19
  abychom nezměnili zlomek, musíme
 • 3:19 - 3:24
  vynásobit také čitatele tím samým číslem.
 • 3:24 - 3:29
  Vynásobíme čitatel třemi: 2 . 3 = 6
 • 3:29 - 3:33
  2/8 = 6/24
 • 3:33 - 3:43
  2/8 . 3/3 = 6/24
 • 3:47 - 4:00
  a uděláme to samé se zlomkem 5/6
 • 4:00 - 4:10
  5/6 = ?/24 -- Zapíšu to jinou barvou, modrou.
 • 4:10 - 4:13
  Abychom jmenovatele změnili z 6 na 24, musíme
 • 4:13 - 4:18
  ho vynásobit 4, také musíme vynásobit
 • 4:18 - 4:25
  čitatele čtyřmi: 5. 4 .
 • 4:25 - 4:28
  5/6 = 20/24
 • 4:28 - 4:33
  takže máme zapsány zlomky se společným jmenovatelem
 • 4:33 -
  a jsme hotovi.
Title:
Určení společného jmenovatele
Description:

U02_l3_t1_we7 Určení společného jmenovatele

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:42
Czech Grammar Bot edited чешки език subtitles for Finding Common Denominators
Petra Jirůtková edited чешки език subtitles for Finding Common Denominators
Marketa Matejickova edited чешки език subtitles for Finding Common Denominators
Marketa Matejickova added a translation

Czech subtitles

Revisions Compare revisions