Return to Video

Намиране на общи знаменатели

 • 0:00 - 0:11
  Трябва да пренапишем следните обикновени дроби като дроби с най-малък общ знаменател.
 • 0:11 - 0:16
  Най-малкият общ знаменател на двете дроби
  ще бъде най-малкото общо кратно (НОК)
 • 0:16 - 0:20
  и на двата знаменателя тук.
 • 0:20 - 0:25
  И ако можем да направим това като общ знаменател,
 • 0:25 - 0:28
  ще можем да съберем двете дроби.
 • 0:28 - 0:31
  Първо нека открием най-малкото общо кратно,
 • 0:31 - 0:49
  нека го напиша за по-ясно: най-малкият
  общ знаменател (НОЗ) на 8 и 6
 • 0:49 - 0:58
  ще бъде най-малкото
  общо кратно (НОК) на 8 и 6.
 • 0:58 - 1:00
  Има няколко начина да мислим за НОК.
 • 1:00 - 1:03
  Можем да вземем кратните на 8 и 6
 • 1:03 - 1:08
  и да видим най-малкото им общо кратно. Да го направим първо така.
 • 1:08 - 1:21
  Кратните на 6 – 6, 12, 18, 24, 30... Мога да продължавам, ако не намерим кратно на 8 сред тях.
 • 1:21 - 1:26
  А кратните на 8 са 8, 16, 24...
 • 1:26 - 1:33
  Изглежда сме готови. Намерих общо кратно,
 • 1:33 - 1:35
  и то е най-малкото общо кратно, имат и други
 • 1:35 - 1:40
  общи кратни като 48, 72 и можем да продължаваме все така,
 • 1:40 - 1:43
  но това е най-малкото им общо кратно.
 • 1:43 - 1:51
  И то е 24. Друг начин да намерим НОК е
 • 1:51 - 1:56
  да вземем простите делители на 6 – това са 2 и 3
 • 1:56 - 2:05
  и НОК на 6 трябва да съдържа една двойка и една тройка.
 • 2:05 - 2:12
  А разлагането на прости делители на 8 - 2 по 2 по 2.
 • 2:12 - 2:15
  За да се дели на 8, ни трябват три двойки
 • 2:15 - 2:19
  в разлагането на прости множители на НОК.
  За да се дели на 6,
 • 2:19 - 2:24
  ни трябват 2 и 3, а за да се дели на 8, ни трябват
 • 2:24 - 2:35
  три двойки, досега имаме само една,
  затова добавяме още две.
 • 2:35 - 2:42
  Така - това е кратно на 8, а това е кратно на 6.
 • 2:42 - 2:50
  Така 2 по 2 по 2 по 3 е равно на 24. И НОК на 8 и 6,
 • 2:50 - 2:54
  който е също и НОЗ, е 24.
 • 2:54 - 2:59
  Искаме да напишем всяка от тези дроби със знаменател 24.
 • 2:59 - 3:09
  Нека започнем с 2/8, искам да го запиша като нещо върху 24.
 • 3:09 - 3:16
  За да бъде знаменателят 24, трябва да умножим 8 по 3. 8 х 3 = 24
 • 3:16 - 3:18
  И за да не променим дробта, трябва да
 • 3:18 - 3:22
  умножим и числителя със същото число,
 • 3:22 - 3:27
  т.е. ще умножим числителя с 3: 2 х 3 = 6.
 • 3:27 - 3:30
  И така 2/8 = 6/24.
 • 3:30 - 3:32
  Да го направим малко по-ясно:
 • 3:32 - 3:41
  Ако имам 2/8 и умножа това по 3/3, ще получа 6/24.
 • 3:41 - 3:49
  Тези двете са дроби с една и съща стойност, защото 3/3 е просто 1.
 • 3:49 - 3:58
  2/8 е 6/24. Нека направим същото с 5/6.
 • 3:58 - 4:10
  5/6 е равно на нещо върху 24.
  Ще го оцветя в друг цвят, син.
 • 4:10 - 4:12
  За да получим 24 в знаменателя, трябва да
 • 4:12 - 4:17
  го умножим по 4, и трябва да умножим
 • 4:17 - 4:25
  числителя също по 4. И така 5 х 4 = 20.
 • 4:25 - 4:28
  5/6 = 20/24
  Готови сме!
 • 4:28 - 4:30
  Записали сме двете дроби с общ знаменател: 2/8 като 6/24 и 5/6 като 20/24.
 • 4:30 - 4:37
  Ако искаме да ги съберем, трябва само да съберем 6/24 и 20/24.
 • 4:37 - 4:42
  Ще спра дотук, защото не това беше условието на задачата.
Title:
Намиране на общи знаменатели
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:42

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions